הממשק לממד החמישי - עדכון מערכת ההפעלה של הנפש

לוהאריה | 26.01.2019

כאשר אני כותבת, חונכת ומרצה על החיבור לתודעת הממד החמישי ולחוויה האנושית הטמונה בחיבור זה, אני מזהה, כי פעמים רבות ישנה תפישה מגבילה הרואה את הממד החמישי מופרד מן החוויה האנושית, רחוק וערטילאי.

בפועל, הממד החמישי כבר כאן, והחיבור אליו נוצר במוכנות לשנות את הממשק דרכו העצמי מתקשר עם המציאות, אומד אותה ומקיים עימה יחסי גומלין.

ניתן לדמות זאת לשינוי במערכת ההפעלה, הפותח בפני המשתמש יישומים אשר לא היו זמינים עד כה ומספק אפשרויות חדשות למימוש והגשמה.

מערכת ההפעלה – היא הנפש, והיישומים השונים הינם אופייני הביטוי הנפשיים ותפישת המציאות שבאמצעותם יוצר האדם ממשק אל העולם הגשמי ומנהל את חייו כאן על פני האדמה.

ההכרה כי הנפש היא מערכת ההפעלה שבאמצעותה האדם יכול לבוא לכדי ביטוי, משחררת מן ההזדהות עם הנפש לטובת ההתייחסות אליה ככלי שרת אשר ניתן לעדכן אותו ולשדרגו.

 

ניתן לראות את התקופה בה אנו מצויים, כתקופה שבה נשמע קול קריאה קוסמי רחב, המבקש מבני האנוש לקבל עדכון גירסא של מערכת ההפעלה המזינה את הישות האנושית ולהיפתח ליישומים חדשים המצויים מעבר למה שהיה מוכר עד כה.

המשמעות של כך היא שמערכת ההפעלה הנפשית שהיתה מותאמת לסביבת המציאות של הממד השלישי עוברת שדרוג ומאפשרת למשתמשי הקצה (בני האנוש) להיחשף לסביבת מציאות מורחבת יותר הכוללת את הממד השלישי הגשמי המוכר והידוע, את הממד הרביעי שההכרות עימו חלקית, ואת הממד החמישי אשר לא היה נגיש עד כה.

עדכון מערכת ההפעלה של הנפש, תאפשר לאנושות:

  • להתרחב אל מעבר לתפישת שלושת הממדים הפיסיים המוכרים לה של גובה, רוחב ועומק
  • להיחשף לתפישת זמן מורחבת המצויה בממד הרביעי ומתעלה מעל הזמן הליניארי, לטובת גישה למארג הזמן
  • ולהיפתח לתפישת מציאות חדשה של הממד החמישי המאפשרת חוויה נפשית שונה מן המוכר עד כה שיש בה קישוריות הדוקה בין העצמי לבין המכלול הרחב שהעצמי הוא חלק ממנו, ומיידיות גדולה של הגשמה

החיבור לממד החמישי, משול למערכת הפעלה אשר היתה מנותקת מקישוריות לאינטרנט ועדכון הגירסא מפעיל בה חיבור פעיל לאינטרנט החושף עולמות תוכן חדשים אשר לא היו זמינים עד כה.

אלו עולמות תוכן שנדרש להתרועע עימם וללמוד אותם מכיוון שהם שונים מכל מה שהיה מוכר עד כה וחושפים לסביבות מציאות חדשות, אשר נדרש לאדם להתרועע עימן, ולרכוש מיומנות וכישורים חדשים אשר נדרש להשתמש בהם בתבונה ובמאור פנים.

רבים מבני האנוש אינם מוכנים לעדכן את תכנת ההפעלה של הנפש לגירסא חדשה שנועדה לתמוך ממשק מורחב עם מה שהם תופשים כמציאות. בכך הם נותרים לכודים במציאות מוגבלת וחלקית, כאשר בפועל פתוחות בפניהם אפשרויות רחבות וחדשות.

עדכון מערכת ההפעלה הנפשית נעשה באמצעות המוכנות להרחיב את התודעה ולעדכן את הכוחות הנפשיים: תבניות מחשבה, מערכות אמונה, נורמות, תפישת מציאות, קשת רגשות דרכה חווים את המציאות ואת מערכות היחסים, הרגלים נפשיים, אופייני התנהלות יומיומיים ועוד.

כאמור, החיבור לממד החמישי אינו מנותק מן החוויה הגשמית, אלא נועד להשפיע עליה ולשנות אותה.

זוהי מוכנות להשתנות, להתחדש, להתרחב אל מעבר לזהות העצמית המוכרת המוגבלת לתחומי הממד השלישי ולהיפתח לעצמי מורחב ובין ממדי.

הממד החמישי כבר כאן נוכח ונגיש. כל שנדרש הוא להסכים לעבור עדכון של מערכת ההפעלה הנפשית ולהתרועע עם פנים חדשות וצבעים חדשים של העצמי.

מוכנים לעדכן את התכנה?
 

תמונה:
Shutterstock/Ivelin Radkov