הממד השלישי הגשמי

הממדים
 

 • הממדים טמונים בנו ומקיפים אותנו.
   
 • הממדים הינם דרגות ביטוי שונות ומגוונות של אור, הפורש עצמו ברב מוקדיות והם מתקיימים במערכת האצלות, מממדים גבוהים ומופשטים בעלי רטט עילי ומעודן, אל ממדים נמוכים ויותר גשמיים בעלי רטט נמוך ואיטי.
   
 • הממדים השונים, מבטאים מיעוט מוקדים או ריבוי מוקדים המגדירים את אופיו של כל ממד ואת הביטוי של האור וההתפתחות שהוא מייצג ומאפשר.

 

ממדים

 

 • כל ממד, הינו בעל ערכים אנרגטיים הקובעים את מהותו. ערכים אלו נטועים כהגדרות ברשת מורפו-גנטית המקושרת לאותו ממד ומייצבת את פעילותו אל מול מערכת הממדים הרחבה שאותו ממד הינו חלק ממנה.
   
 • כל הממדים כולם מקושרים זה לזה על פי העיקרון הקוסמי של "מכניקת שדות מקושרים" ויוצרים תנועה מתמדת שיש בה תיאום לפעימה הקוסמית.
   
 • התנועה מממד לממד, הינה תנועה בין רצפי תודעה אשר מבטאים פרספקטיבות שונות, מנקודת מבט ומיקוד שהינה מצומצמת ואישית, אל נקודת מבט רחבה יותר ויותר, כוללת ועל-אישית, התופשת במקביל ריבוי מוקדים של ביטוי ומכילה את הקשר המתקיים בין מוקדי הביטוי הללו.

  להרחבות נוספות על הממדים, לחצו כאן

 
 

הממד השלישי
 

 • הממד השלישי, מתאר את הגשמיות המתקיימת במרחב בו שלושה ממדים פיזיים, גובה רוחב, עומק.
   
 • אל שלושת הממדים מקושר ממד נוסף שהינו ממד הזמן.
   
 • תודעת הממד השלישי מקושרת למערך תפישות ואמונות המקיימות חיבור ישיר למציאות הגלויה לעין המתקיימת הממד הגשמי, בכך נוצרת תפישת מציאות מוגבלת אשר אינה חורגת אל ממדים נוספים.
   
 • בתפישת המציאות של הממד השלישי, מתייחס בן האנוש למה שהוא רואה ותופש באמצעות החושים הפיסיים כאל מציאות מוחלטת ובכך מגביל את מעשיו אמונותיו ותפישת העצמי שלו.