הממדים

לוהאריה | 21.06.2015

הממדים טמונים בנו ומקיפים אותנו.

הממדים הינם דרגות ביטוי שונות ומגוונות של אור הפורש עצמו ברב מוקדיות.

פרישה זו, יכולה להתקיים במיעוט מוקדים או בריבוי מוקדים המגדירים את אופיו של כל ממד ואת הביטוי של האור וההתפתחות שהוא מייצג ומאפשר.

כל ממד, הינו בעל ערכים אנרגטיים הקובעים את מהותו. ערכים אלו נטועים כהגדרות ברשת מורפו-גנטית המקושרת לאותו ממד ומייצבת את פעילותו אל מול מערכת הממדים הרחבה שאותו ממד הינו חלק ממנה.

כל הממדים כולם מקושרים זה לזה על פי העיקרון הקוסמי של "מכניקת שדות מקושרים" ויוצרים תנועה מתמדת שיש בה תיאום לפעימה הקוסמית.

ניתן לראות את תנועת הממדים, כתנועה גלית המגיבה לפעימה הנובעת מלב הבריאה ומפזרת את ההזנה הקוסמית בתוך הממדים השונים.

פיזור האור בכל ממד וממד, נעשה בהתאם לאופיו של הממד ויכולתו לקבל את ההזנה הקוסמית ולתרגם אותה לפריזמות שונות ומגוונות. ככל שהממד גבוה יותר ומעודן יותר, כך הפריזמה תהיה מרובת מוקדים ותציע מגוונות גדולה של ביטוי בעבור בני משפחת האור המתפתחים במסגרת אותו ממד.
 

ממדים

 

ככל שהממד נמוך יותר, כך כמות האור המגיעה אליו, ואופי הפריזמה שהוא מייצר, יהיו מוגבלים ומצומצמים.

תשתית הממדים המתוארת, הינה כלי טכנולוגי, הנובע ממחשבת האלוהות המזוקקת, המאפשר התפתחות תודעתית ברצפים, רצפים של האצלות והתפלגויות.

"...עליכם להבין, שברמת ההשתרשרות של הכוח, בחינת אותם ממדים אל מרחב של ארץ, נוצר המצב של הסינון וההמרה והצביון שאותם ממדים מעניקים, בחינת האטמוספרה המשוגרת אל מרחב של ארץ. נאמר, רב הידע אשר מגולם בעד אותם ממדים, אל מרחבכם.

עליכם להבין, שאותם ממדים מכילים הם כוח של תודעה..."

הליבה המרכזית 2.8.2010

 

הממדים – רצפי תודעה

ניתן לראות את הממדים ככלים הולוגרפיים, הפועלים במערכת האצלות ושזורים בתוך המארג הקוסמי בשכבות של רטיטה המייצגות ספים שונים של תודעה ואפשרויות חוויה והתפתחות.

התנועה מממד לממד, הינה תנועה בין רצפי תודעה אשר מבטאים פרספקטיבות שונות, מנקודת מבט ומיקוד שהינה מצומצמת ואישית, אל נקודת מבט רחבה יותר ויותר, כוללת ועל-אישית, התופשת במקביל ריבוי מוקדים של ביטוי ומכילה את הקשר המתקיים בין מוקדי הביטוי הללו.

מועצת העל הקוסמית כינתה זאת במודול ה-1 רצפי תודעה וחשפה אליהם בהפעלה ייעודית.

"... אנו אומרים, כי תכליתנו הינה העצמתכם, כי תכליתנו הינה ביסוסכם בממד חדש של הוויה ופעילות. ואנו אומרים, כי אותו ממד חדש של הוויה, אשר אנו מבקשים להביאכם בשעריו, הינו ממד הוויה אשר בו הנכם מחוברים לאותה עוצמה אלוהית אשר קיימת בכם ובכך פותחים עצמכם לשערים חדשים של חוויה וידע, באותם מרחבי רטט גבוה של אותו ממד חמישי עליו מדובר רבות.

אותו ממד חמישי עליו מדובר רבות, הינו רצף תודעה. ואנו אומרים, כי אותם רצפי תודעה אשר אתם הייתם שרויים בהם היו מוגבלים. וכאשר אנו מכוונים את כל אותם כיוונונים פנימיים בתוככם, הרי, שאנו באים לייצר את אותה יכולת לעשות מעבר בין רצפי התודעה המוגבלים שהיו עד כה, לרצפי תודעה חדשים הנפתחים בפניכם.

כאשר אנו מדברים על אותם רצפי תודעה, הרי, שאנו אומרים, כי אותם רצפים מוגבלים תם זמנם. אותו מידור עליו דברנו ההולך ומוסר, הינו גם מאותן רמות תודעה אשר לכם, ובכך כאשר נפתחים בפניכם רצפים חדשים, הרי, שנוצר מצב אשר כל אותה מנת תפישה אשר לכם משתנה ובכך מבססת בכם הבנה רבת היקף של אותו מרחב בו אתם שוהים ושל אותם מרחבים קוסמיים אשר אתם חלק מהם. ובכך, עליכם גם לראות את אותם כלים העומדים לרשותכם, כתוצאה מאותו רצף תודעה אשר נפתח בפניכם, כמשתנים ומתעצמים לבלי שיעור.

אנו אומרים, כי אותו רצף תודעה אשר לכם הולך ומתרחב ואנו באים לטעת בכם היום את אותן מנות תדרים, אשר באו לחברכם לאותו רצף תודעה חדש..."

מועצת העל הקוסמית 5.12.2007

 

הממדים – מאגרי תוכנה

בעין הקוסמית החולשת על אופקי אירועים, ההתייחסות לממדים הינה כאל "מאגרי תוכנה", המחוברים, כאמור, לרשת מורפו-גנטית המגדירה כל ממד וממד.

מאגרי התוכנה הללו, מכילים את הערכים המגדירים כל ממד וממד וכן את הקומבינציות האנרגטיות וטווחי הרטט והאפשרויות שהממד מביע.

"...היינו אומרים, כי עליכם להבין, כי פרטנו לכם את אותם מצבים של התפלגויות של כוח, מכיוון, שאותו מרחב של ארץ כנקודת קצה סופית, הינו כזה, אשר מושפע ממרחבי תמורה ותודעה, נקרא לזאת כך, עיליים יותר, היינו אומרים, אותם מאגריי תוכנה, אותם ממדים..."

הליבה המרכזית 2.8.2010

 

השינוי בממדים

במהלך עידן האדמה היה היקום המקומי בנוי במערכת התפלגויות פרקטאלית, שיש בה עשרה ממדי-על, הטומנים בחובם ממדים רבים נוספים.

עשרת ממדי העל, היוו עשרה רבדי התפתחות ראשיים המכילים בתוכם תתי ממדים.

מבנה זה משתנה במעבר אל העידן החדש ועובר התאמה לחוקיות שהעידן החדש מביא עימו.

זוהי חוקיות, המאפשרת יחסי גומלין חדשים עם ריבוי ממדים ורב מוקדיות של אור ותנועה שיש בה מעבר מספיראלת התפתחות סגורה, תחומה וסופית אל ספיראלת התפתחות פתוחה ועל סופית.

בכך, מערכת הממדים שאפיינה את עידן האדמה עוברת המרה והתאמה ופתיחה לממדים נוספים אשר לא היו נגישים עד כה ליקום המקומי של החומר הדחוס.

"...היינו אומרים, כי פרטנו את אותו מצב של שינויים בחינת הממדים. מכיוון שאותו מצב של ממדים, אם תתבוננו עליו כמאגרי תוכנה או כממברנות אשר יוצרות את הסינון ואת הצביעה של התדר בחינת הגוון הרצוי, הרי שאותו מצב של שינויים באותו מרחב פלנטארי שלכם ובאותו מרחב אזורי שלכם, הינם כאלה אשר יוצרים שינוי, תכלית השינוי, נקרא לזאת כך, בכל אותו מצב של ממדים, בכל אותם שדות מורפו-גנטיים מקושרים אליהם ובאותו מצב של מורפו-גנטיקה של פלנטה המכפיפה עצמה על אותו אזור שלכם, בחינת התוכן והמידע..."

הליבה המרכזית 2.8.2010

 

הממדים בעידן האדמה

אם נתבונן על מבנה הממדים בעידן האדמה, הרי שמרחב ארץ, הינו אזור בין עשרה ממדים, המצוי בתוך אחד מתוך עשרת ממדי-העל אשר תוארו. זהו מרחב המבטא מערכת התפלגויות שכולה בטווחי רטט שהינם נמוכים ומהווים את מנעד התדרים הנמוך ביותר בבריאה.

בכל הממדים כולם, הן ממדי העל והן תתי הממדים, עוברים כחוט השני עשרה רבדי DNA קוסמי, כערוצי אינטליגנציה, מהות ומשמעות, המבטאים את היכולת לנוע במדרגות התפתחות רבות בתוך אותו ממד על ואף לנוע אל מחוצה לו אל עבר ממד-על במדרגה חדשה.

עשרת ממדי העל טומנים בחובם התפלגויות של 140 ממדי קיום, המרכיבים את מערכת ההתפתחות ביקום המקומי
 

עשרה ממדים ועולם ארץ

 

140 ממדי הקיום ביקום המקומי - עשרה ממדים ראשיים ובתוכם התפלגויות

הכלל-יקום כולו בנוי במערכת התפלגויות שנובעת ממשוואות ראשיות אשר פותחות עצמן אל עבר משוואות משנה ובכך פעימה ראשית שפותחת עצמה ושוזרת עצמה אל פעימות משנה במערכת התפלגויות של התפתחות.

גם היקום המקומי של החומר הדחוס, בנוי על פי עיקרון זה.

בעידן האדמה, כללה מערכת הממדים עשרה ממדי-על שבתוכם התקיימו 140 ממדי משנה ובתוכם ממדי משנה נוספים – סה"כ כ-140,000 ממדי משנה

"...אם תתבוננו על ארבעת יסודות ועל אותו מרכיב של יסודות על שזורים זה בזה, תזהו את אותה מתכונת, נאמר, של חמישה מוקדי כוח, אשר התניעו את אותו יקום מקומי שלכם ויצרו את החלוקה לקטבים, אלו הם אותן התפלגויות, ובכך מצב שאותן עשר בקרות חסות ראשיות מוכרות לכם כרבדי ה-DNA ומוכרות לכם באותם מצבים של התפלגות פרקטאלית של עשרה ממדים.

והיינו אומרים, כי אל לכם להתבונן על אותו יקום מקומי כמכיל עשרה ממדים ותו לא, אלא עשרה ממדים, אשר טומנים בתוכם עשרה ממדים, אשר טומנים בחובם עשרה ממדים, אשר טומנים בחובם עשרה ממדים, היינו אומרים אותם 140 ממדים, אשר יש בהם את היכולת לתווך אור אל חומר דחוס, לתווך אחדות אל עבר המימוש המועצם הלכה למעשה במתכונת תדר העל-סוף.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון שאם תתבוננו על אותה שכונה מקומית, אותו מרחב של ארץ, ודאי ברור לכם שמכילה היא עשרה ממדים.

אם תתבוננו על אותו יקום מקומי, ודאי לכם שמכיל הוא ממדים רבים אך במקטע עשרוני, אשר נועד לסכום ארבע יסודות ויסודות-על שזורים זה בזה, אל תוך אותה מתכונת של קטבים.

משמע, על מנת ליצור את הסדר בעבורכם, נאמר, יקום מקומי = 140 ממדים.

נאמר, מרחב של ארץ = 10 ממדים.

נאמר כל אותם ממדים שזורים בעשרה מקטעים, אשר בתוכם עוברים אותם ערוצי הזנה קוסמיים, רבדים של  DNA..."

לוהאר 5.9.2013

 

להעמקה נוספת במבנה הממדים בעידן האדמה - השיבה לבראשית של העצמי חלק 2

לקריאה על מבנה הבריאה

 

רשתות מורפו-גנטיות, האצלות ופרקטליות

עשרת ממדי-העל הינם ממדים שמכילים איכות מובילה ורשת מורפו-גנטית מובילה וכל אותם ממדי-משנה, המצויים בממד-העל, ניזונים מאותה תוכנה ראשית ומאותה רשת מורפו-גנטית ראשית.

לקריאה והרחבה על מהותן של הרשתות המורפו-גנטיות

בכך נוצרת מערכת של התפלגויות והאצלות מרמות עילאיות אל רמות נמוכות, מממד-על עילאי אל ממדי-על שנמצאים בטווח תדרים נמוך יותר כאשר בתוך כל אותם ממדים מתקיימת מערכת התפלגויות נוספת.

באמצעות מערכת פראקטלית שכזו מבטא האור חקירה ענפה ומדורגת, הפורשת את עצמה ממשוואות ראשיות ומזוקקות אל עבר משוואות בת ואל עבר תחבירי משנה המרכיבים קומבינציות שונות ומגוונות של היסודות ושל תתי היסודות.

בכך, נוצרים אזורי למידה והתפתחות, בעלי גוונים שונים ואוריינטציות שונות, ככלי קיבול בעבור בני משפחת האור.

כל כלי הקיבול מחזיקים ברשת מורפו-גנטית המגדירה את החוקיות בכל אזור ואזור, בכל עולם ועולם.

כל הרשתות המורפו-גנטיות השונות והמגוונות וכל אותם 140,000 ממדי משנה, מקושרים לרשת מורפו-גנטית ראשית של ממדי העל השונים וכולם מקושרים לרשת המורפו-גנטית הראשית שהגדירה את יקום החומר הדחוס בעידן האדמה.

 

הממד השלישי הגשמי
 

 • הממד השלישי, מתאר את הגשמיות המתקיימת במרחב בו שלושה ממדים פיזיים, גובה רוחב, עומק.
   
 • אל שלושת הממדים מקושר ממד נוסף שהינו ממד הזמן.
   
 • תודעת הממד השלישי מקושרת למערך תפישות ואמונות המקיימות חיבור ישיר למציאות הגלויה לעין המתקיימת הממד הגשמי, בכך נוצרת תפישת מציאות מוגבלת אשר אינה חורגת אל ממדים נוספים.
   
 • בתפישת המציאות של הממד השלישי, מתייחס בן האנוש למה שהוא רואה ותופש באמצעות החושים הפיסיים כאל מציאות מוחלטת ובכך מגביל את מעשיו אמונותיו ותפישת העצמי שלו.

 

 

הממד הרביעי התודעתי
 

 • הממד הרביעי מקושר לממד שלוש ותפישת העולם שממד זה מייצג.
   
 • ממד הזמן שזור בממד הרביעי.
   
 • בממד זה מתקיימת ראייה כוללת ורחבה יותר מזו של הממד השלישי, אך היא עדיין חלקית ומושפעת מאוד מתפישה מקוטבת ומהזדהות עם החומר.
   
 • התודעה בממד זה מאפשרת הסרת תקרת זכוכית ביחסי הגומלין בין האדם למרחב ובין האדם למכלול כאשר האתגר הינו לנוע מתפישה דואלית ונפרדת לתפישה אחדותית המכירה בכך כי הכל שזור בכל.
   
 • התודעה בממד-הרביעי מאפשרת להתעלות מעל לזמן הליניארי וההזדהות עימו לטובת ראיית מגמות הפרושות על פני טווחי זמן ארוכים והתבוננות על מגמות אלו במבט על המאפשר זיהוי מגמות, שקלול של הבחירה ויצירת השפעה מתוך ערות (ניטור-שקלול-שיגור)
   
 • תפישת האלוהות בממד הרביעי מרובדת ויש בה הכרה בכוח תבוני מכוון, המצוי מעבר לממדי התפישה של הממד השלישי הגשמי והרביעי התודעתי

 

המעבר דרך תודעת הממד הרביעי
 

 • המעבר דרך תודעת הממד הרביעי, הינו מעבר דרך מציאות המעצימה את הפרט, מעבירה את השליטה על חייו לידיו, כאשר בו בעת נשמרת הנפרדות, והרבה מן העוצמה האישית המתבססת, מופנית לטובת העצמי הנפרד והחסר.
   
 • זהו ממד, שבו התודעה מתרחבת ומתקיים ידע נצבר, אותו נדרש להפוך לחכמה היוצרת מעבר שלב מודעותי ונפשי.
   
 • במצב של היעדר טרנספורמציה, יכולה תודעת הממד הרביעי להוביל למצב של תעתוע, שימוש בידע לרעה, והטייה של הפרספקטיבה הרחבה להאדרת העצמי ולשליטה באחרים.
   
 • במציאות של הממד הרביעי, קיימת ראיה חלקית של ההקשר הכולל, ושיבוש של החיבור לנצחיות ולהכרה בהזנה על סופית המאפיינת את הממדים הגבוהים, לכן מתקיימת תקרת זכוכית ערכית ואבולוציונית אותה נדרש לפוגג.

 

המעבר דרך תודעת הממד הרביעי אל פאתי הממד החמישי
 

 • כאשר נחצה סף התפתחותי אבולוציוני, נוצר מעבר מן הרבדים המקוטבים והחסרים של הממד הרביעי אל עבר פאתי הממד החמישי.
   
 • "פאתי ממד חמש" – הינו מרחב תודעתי המכיל את ההבנה כי הפרט שזור בכלל, שהפרט הינו חלק מתכנית כוללת, מושפע מן הכלל ומשפיע עליו ביחסי גומלין הרמוניים המעצימים זה את זה, בחינת "אתה עולה – אני עולה", "אתה צומח-אני מתפתח".
   
 • במדרגה זו, מתקיים תהליך התמסרות להכלת המהות הקוסמית, חיבור לזיקוק הנתונים ולראיה כוללת, שבה הפרט נוכח בביטחון וקיימות ומעביר משקל לכלל.
   
 • זו מציאות המבססת סינגולאריות בשדה מאוחד ומעבר מנפרדות לאחדותיות.

 

הסרת תקרת הזכוכית והגדרת הממדים מחדש

כאמור, כל המערך עובר שינוי במהלך המעבר לעידן החדש המשנה את היקום המקומי לבלי הכר.

ממדי-העל השתנו, נוצרה הסרה של תקרת זכוכית מעל היקום המקומי, נפתחה הגישה לרבדים נוספים ובכך מערכת ההתפלגויות שהגדירה את היקום המקומי בעידן האדמה עברה שינוי גורף אשר יש בו את המעבר ממבנה עשרוני למבנה תרי-עשרי, הפותח עצמו אל עבר ממדים נוספים, בחינת שלושה-עשר ממדים, ארבעה-עשר ממדים, חמישה-עשר ממדים וכן הלאה, בספיראלת התפתחות פתוחה ועל סופית.

המעבר הזה הינו מעבר שיצר הגדרה מחדש של הממדים כ"מאגרי תוכנה" המבטאים רצפי תודעה.

הרשתות המורפו-גנטיות השתנו, האיכויות השתנו ובכך היקום המקומי מקיים מבנה חדש הטומן בחובו אבני בנין חדשות וקומבינציות חדשות, שנועדו לבטא את כלי הקיבול החדשים בעבור התפתחות האור ביקום המקומי במתכונתו החדשה.

כחלק מתהליכי החניכה וההכשרה למגשרי העולמות של הלוהאר נוצרת חשיפה לטווחי רטט, תודעה, מודעות וכלים המבטאים גישה למאגרי התוכנה של הממדים החדשים ושל הרשתות מורפו-גנטיות ובכך יכולת לבטא, הזרקה ישירה אל תוך עולם ארץ עצמו של כוחות התנעה חדשים, של אבני בנין חדשות של קומבינציות חדשות, המבטאות חוקיות חדשה בחינת עתידנות בהווה.

"... עליכם להבין, שאותם מצבים, הינם כאלה אשר בהם יוצרים אתם, כל העת, את השינוי ההמרתי המתואם. משמע, כאשר לוקחים אתם חלק, באותו מצב של תכנית, שאנו מביעים ומובילים, יוצרים אתם שינויים מהותיים עד מאוד באותם הרכבים שלכם, באותם מבנים מולקולאריים שלכם, באותם רבדים של DNA שלכם, באותם שדות שאתם מהווים. ובכך, אותו מצב של מורפו-גנטיקה שלכם, הינו כזה, משתנה עד מאוד.

אותו שינוי מורפו-גנטי אשר אתם עוברים יוצר את המצב שאט-אט, מנותקים אתם מאותה רשת מורפו-גנטית של פלנטה, מכיוון, שאותה רשת מורפו-גנטית של פלנטה, נקרא לזאת כך, יוצרת את המצב שהיא מפגרת מאחוריכם.

אנו יוצרים את ההאצה טרם זמן. אנו יוצרים את ההבאה של עתידנות אל תוך הווה. אנו יוצרים את המצבים, שבהם אנו מביעים בכם את אותה עתידנות ובכך, מנתקים אתכם מאותה ערכיות קודמת ומבססים בכם ערכיות חדשה. ערכיות של פרמטרים, ערכיות של ערכים, נקרא לזאת כך, ערכיות של מערכות של צלם ותבנית על בוריין, אשר יוצרות הספקי נתונים חדשים של אש ואוויר מחד, ומערכת נפשית מגבה מאידך ובכך, קומבינציות תידריות אשר לא נודע כדוגמתן.

ובכך, היינו אומרים, שיוצרים אתם את המצבים של עתידנות בהווה המתהדת תדריה והספקיה, המהווה את אותו מערך בקרת נתונים מהלך על שניים, נקרא לזאת כך, אותן ספריות מהלכות אותן תיארנו, המהווה את אותו מצב של מרכיב ברשת רבת עוצמה, איזומטרית במהותה, אשר יוצרת את מערך הבקרה והוויסות ההשוואתי מחד, ומאידך, את המצבים של הפיזור של הנתונים באופן מתמיד על מרחב ארץ, על מנת לאפשר לו את אותם מצבים של חסות, את אותם מצבים של פתרונות בעבור האחרים, את אותם מצבים של קומבינציות תידריות חדשניות, המקדימות את זמנן..."

הליבה המרכזית 19.7.2010

 

בכך, ניתנים מפתחות הגישה לחלוצים, מגשרי עולמות, אשר בחרו לקחת חלק בתהליכי חניכה והכשרה המתאמים אותם לטווחי הגל של הממדים החדשים, אך בעיקר, לחציית הסף התודעתית, המודעותית, הנפשית והערכית, המאפשרת לזהות ממדים אלו ולנהל עימם יחסי גומלין בהתאם לחוקיות שהם מבטאים.

זוהי חוקיות המקיימת את העיקרון הקוסמי סינגולריות בשדה מאוחד, שבה הפרט הווה עצמו כחלק מן הרצף הקוסמי, כחלק מן המכלול הקוסמי הרחב, ובכך פועל עימו ביחסי גומלין רשתיים ורב מוקדיים בהם "תועלת הכלל והפרט שזורות כאחד", יחסי גומלין המובילים, בספיראלה פתוחה, אל עבר על-סוף אפשרויות ביטוי של אור ותודעה.

 

הרחבה על קריסת הממדים