היעוד האישי - חלק מתכנית קוסמית רחבה וכוללת

לוהאריה | 14.02.2019

בחלקו הראשון של מאמר זה תיארתי את כולנו כחלקים של האלוהות – ביטויים רבים שונים ומגוונים שכולם חלק מאותו אחד.

ניתן לקרוא אותו כאן טביעת האצבע האלוהית - ישות אלוהית בחוויה גשמית

כאשר נשמה מתכננת לעצמה מסלול חיים על פני האדמה, היא עושה זאת מתוך כוונה להתפתח ובד בבד עם ההתפתחות לשרת את המכלול שהיא חלק ממנו. מתוך כך, בני האנוש ייחודיים וטמונים בהם כישרונות מגוונים שנועדו לאפשר מימוש עצמי על פני האדמה השזור במימוש של החברה שהאדם הוא חלק ממנה.

התכנית הקוסמית הכוללת מורכבת מנתיבי חיים רבים השזורים זה בזה ויוצרים תמהיל מאוזן והרמוני שבו הכלל והפרט מתפתחים כך שהם תומכים זה את זה. נתיבי החיים השונים, הינם פרי תכנון מדוקדק ומוקפד של הנשמה והם נועדו לשרת את האבולוציה הן של הפרט ושל והן של הכלל.

בהתאם לכך נוצרים חוזים נשמתיים שונים ומגוונים, היוצרים התפלגות על פני כל ספקטרום אפשרויות המימוש שהחיים האנושיים מציעים. החוזים הללו מגדירים את הייעוד של בן האנוש והם נועדו ליצור תמהיל שמרכיב את פני החברה ויש בו קטגוריות שונות, רמות מגוונות של התפתחות ודרגות שונות של אתגרים.

🔸🔹🔸

מתוך כך היעוד של אחד יהיה מדען, של השני ירקן, של השלישי עורך דין של הרביעי הורה או מורה, החמישי מוכר בחנות בגדים, השישי טבח, השביעי שוטף כלים, השמיני שחקן כדורגל וכן הלאה וכן הלאה... מימושים שונים ומגוונים שכוונת המקור הטמונה בכולם היא ביטוי ומימוש עצמי התורמים ותומכים הן את הלמידה האישית בנתיב החיים על פני האדמה והן את החברה.

בהתאם ליעוד, תרכיב הנשמה סיפור חיים ותבחר את משפחתה, את המטען הגנטי, את ארץ הולדתה, המצב הסוציואקונומי, המין, הנטייה המינית, המראה החיצוני ועוד שלל מאפיינים היוצרים את התשתית האופטימלית להתנסות בחוויית החיים האנושית.

בהתבוננות של הנשמה, אין שווים יותר או שווים פחות, ואין חלוקה לטוב או לרע, אלא שפע הזדמנויות למשחקי תפקידים מגוונים, המשתנים מגלגול חיים אחד לאחר, ומאפשרים להתנסות במגוון האתגרים והחוויות המתקיימים ברבדים השונים של החברה האנושית בכדור הארץ.

בהתאם ליעוד ולחוזה הנשמתי מביאה הנשמה ״נטיות״, ״כשרונות״ ו״מיומנויות״ שנועדו לתמוך את המימוש המועדף על ידי הנשמה.

🔸🔹🔸

כל החוזים הנשמתיים, מולידים סיפורי חיים. סיפורים אלו משתלבים זה בזה לכדי תמונה שלמה המרכיבה את התמהיל של ההתנסות האנושית בכל דור ודור.

בחברה בה אנו חיים כיום, רבים מבני האנוש רחוקים מן היעוד שלהם, מכיוון שאינם קשובים לעצמי המזוקק המחובר ״בקו ישיר ופתוח״ לנשמה, ובכך אינם מקיימים את החוזה הנשמתי, אלא נוהים אחרי אופנות, מגדר חיצוני, נורמות רווחות, הישגיות ותחרות ובכך פונים לאפיקים של מימוש אשר אינם אופטימליים.

הדבר מוביל לתסכול, חוסר הצלחה, חוויה של כישלון והיעדר רווחה נפשית.

המוכנות לשחרר דעות קדומות, לוותר על הזדהות עם נורמות, או על הצורך לרצות אחרים ולעמוד בציפיות שלהם, להימנע ממערכות השוואה ותחרות ולהתחבר להכוונה הנובעת מן העצמי המזוקק, מובילה לגילוי הייעוד ומאפשרת לנוע אל המסלול המיטבי – שהינו נתיב הנשמה.

זכרו כי הייעוד אינו מילה בומבסטית, אלא מכוון אתכם לסיפור הייחודי שלכם בתוך הספר העצום שמספר את סיפורה של האנושות על פני האדמה.

🔸🔹🔸

המלצות:

💙 היו נאמנים לידיעת הלב שלכם 
💜 לכו אחר האינטואיציה 
💛 הקשיבו לתחושת הבטן 

אלו הם מגברי התהודה של הנשמה שלכם, המאפשרים לכם לפענח את החוזה הנשמתי, לפסוע בנתיב הנשמה ולהגשים את ייעודכם.

אשמח שתשתפו בתגובות לפוסט הזה, כיצד אתם מזהים את ידיעת הלב, האינטואיציה או תחושת הבטן, ותספרו לנו על מקרים בהם ההקשבה לידיעת הלב, לתחושת הבטן או לאינטואיציה הובילה אתכם אל המסלול התואם את היעוד שלכם ומגבה את המימוש המועצם שלכם...

🔸🔹🔸

בנוסף לחוזים הנשמתיים המתוארים, מתקיימים חוזים נוספים.

אלו הם חוזים ״מיוחדים״ שבהם מבקשת הנשמה לא רק להתנסות בחוויית החיים האנושית כחלק מן התמהיל של החברה האנושית, אלא להוות גורם משפיע, אשר מטביע את חותמו ותומך את ההתפתחות של האנושות אל עבר מדרגות חדשות של תודעה, ערכים ומימוש.

על החוזים הללו בחבילת התודעה הבאה 

מצרפת למי שמעוניין להרחיב את ההתרועעות עם מגברי התהודה של הנשמה קישור למודל לעבודה עצמית המסייע בזיהוי פיענוח ויישום

המון המון אהבה 💜​