הילדים החדשים

הליבה המרכזית | 03.11.2011

הילדים החדשים-
מתנדבים מתרבויות מקושרות בדרגות אבולוציה מתקדמות

 

כאשר מקבלים אתם את פני הילדים החדשים הבאים אל מפתנו של מרחב של ארץ כבר תקופה ארוכה, יש ועליכם להבין כי מקבלים אתם אל אזורכם "חייזרים".

משמע, עליכם להבין, שאותם אלה ילדים חדשים, הינם כאלה ילדים שברובם הגדול באים מדרגות אבולוציה מתפתחות הרבה יותר ובכך, משגרים עצמם כילדים אל מרחב של ארץ על מנת לסייע לו מבפנים.

עליכם להבין שאותם אלה, הינם כאלה שמרחב של ארץ זר להם בחינת אותם מצבים של עידן הולך ומסתיים ובחינת כל אותם רגשות אנושיים שלכם, ואותן מחשבות אנושיות שלכם. משמע הבינו שרבים מאותם ילדים חדשים המגיעים אל פתחו של מרחב ארץ, בתקופה נוכחית, הינם כאלה, אשר יצרו את הירידה לצורך תיעול משאבים מבפנים ואת המצב של תמיכת המרחב על ידם.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון שאם תתבוננו עליו תזהו מצב של תרבויות מתקדמות עד מאוד בדרגת פיתוח אבולוציוני שונה משל מרחב של ארץ בדרגות רבות, אשר יוצרות את הכינוס. ובאותו כינוס, אותו מצב של בקשה נולדת למתנדבים אשר יתרגמו עצמם אל תוך הצלם, התבנית, הגופים הביולוגיים השוהים במרחב של ארץ ובכך, ייוולדו אל תוך מערכת המציאות שלו כאשר אוחזים הם במידע של דרגות אבולוציה מתקדמות הרבה יותר.

עליכם להבין, שמכיוון שכך, פוקדים את מרחבכם, אותם אלה ילדים חדשים כאשר מייצגים הם דרגות פיתוח גבוהות הרבה יותר. אך קיים לצד זאת מצב נוסף.
 

 ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿

היפוך תפקידים-הילדים החדשים-

ילדי הקריסטל וילדי הזהב 
הוריה הבוגרים של האנושות

כאשר נוצר אותו כינוס לצורך באותם מרחבים גבוהים אשר בנה את המסד המכנס את אותן נציגויות של תרבויות ואת אותם אלה מצבים של גוונים שונים של תודעה, הרי, שנוצרה הקריאה האומרת, כי יש את הרצון הבריאתי לשגר אל מרחב של ארץ נציגויות של תרבויות רבות ומגוונות אשר ישהו בתוכו ויכינו אותו לאותו מצב של מעבר העומד בפתח בעבורכם כבני אנוש, כפלנטה וכתרבות.

עליכם להבין, שאותו מצב של ליקוט אותן אלה נשמות מתנדבות, מאותן אלה תרבויות מקושרות, מגוונות עד מאוד, נועד לייצר מצב, שכאשר אותה נקודה בזמן, שאתם מכנים אותה 2012, תפקוד אתכם ואותו מצב של שינוי מהותי יבוא אל פתחכם, ואותו אופק אירועים יפתח, ואותו מצב של מציאויות מקבילות תיפרשנה, ואותם מרחבים בין-ממדיים יהיו פתוחים בעבורכם, הרי, שישהו בקרבכם אותם אלה שאתם מכנים אותם ילדים חדשים, שהינם נציגים של תרבויות מפותחות עד מאוד, מתקדמות עד מאוד, אשר יש להם את היכולת לגשר על הפערים ביניכם כאנושות לבין אותם אלה תרבויות מתקדמות אשר תהיינה גלויות בפניכם לאחר אותה תקופה של שינוי.

עליכם להבין, שמצב זה נטע אל תוך מרחב של ארץ את מה שאתם מכנים ילדי הקריסטל, ואותם ילדים חדשים ילדי הזהב, מכיוון, שאותם אלה הינם נציגויות של תרבויות מקושרות לאזורכם, היינו אומרים, כעין הורים בוגרים שלכם.
 

✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿
 

ההורות- חניכה להסתגלות למערכת המציאות של עולם ארץ

משמע, עליכם להבין, שכאשר אותם ילדים חדשים נולדו אל אזורכם, בחינת אותם תינוקות שלכם, הרי, שנולדו הם כילדכם, אך מהווים הם בדרגת הפיתוח האבולוציוני שלהם את ההורים שלכם, את החונכים שלכם כאנושות ובכך, נוצר היפוך תפקידים.

עליכם להבין, שאותו היפוך תפקידים יוצר את המצב, שבתחילה, אותם אלה נציגים המתגלמים כילדים החדשים מקבלים על ידי אותן מערכות הורים, הורות בעולמכם ומשפחות בעולמכם את תהליכי החניכה וההתאמה למרחב של ארץ. מכיוון, שלולא אותם תהליכים של חניכה, לא היה ביכולתם ליצור את המסוגלות להסתגל לאותו אזור שלכם. משמע, כל אותן דרגות של גידול ושל חניכה ושל ערסול ושל קבלה, הינן דרגות המאפשרות לאותם אלה שונים, מפותחים, להתאים עצמם למערכת המציאות של עולם ארץ.

עליכם להבין, שאם תסתכלו על כך בעיניים תבוניות, הרי, שתזהו את אותו מצב שאותם אלה נציגים, יצרו את הבחירה האמיצה עד מאוד. מכיוון, שאותם מחוזות קוסמיים גבוהים מהם הם משוגרים בתהליכי הלידה וההגשמה אל עולמכם, הינם מחוזות קוסמים אשר יצרו את האבולוציה התודעתית אשר יוצרת אטמוספרות טהורות, מרחבי קיום טהורים עד מאוד.

וכאשר יוצרים הם את ההתגשמות וההתגלמות בעולם של ארץ, נכנסים הם לאטמוספרה תידרית בלתי מתואמת אשר הינה אטמוספרה מזוהמת, בחינת אותן קרינות מיוננות המצויות בעולמכם ואותן מערכות של מים נמוכים ושליליים ומקוטבים המצויים באזורכם. ואותן מערכות תפישה, נאמר, מקטלגות, מקוטבות, אשר יוצרות את הקטבים של השלילה המוגברים עד מאוד בעולם של ארץ.

ועליכם להבין, שדפוסי הרטיטה של עולם של ארץ יש להם את דפוס הרטיטה הנמוך, המוגדר והמוגבל, את אותו מצב, נאמר, של כבידה מעוותת ומסלפת נתונים אנרגטיים. ובכך מצב שאותם אלה נציגים, כאשר מתגלמים הם לתוך עולם של ארץ, חווים הם אטמוספרה שלילית אשר אינם מורגלים לה. ובכך, נוצרים אותם מצבים של תהליכי הסתגלות והתאמה אשר נחווים בעולמכם כאותן, נאמר, מחלות וכאותם תופעות בלתי מוסברות.
 

✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿
 

הילדים החדשים-ילדי הזהב
מבנה אנרגטי וביולוגי בעל קודים פתוחים
להאצה התפתחותית גדולה מאוד

 

אך לצד זאת, עליכם להבין, כי אותם ילדים חדשים אותם תארנו, מכילים בתוך אותם רצפים של DNA שלהם, מערכות קודים פתוחות ומערכות מידע לצורך אשר יוצרות תהליכי פיתוח מואצים עד מאוד.

עליכם להבין, שאותם תהליכי פיתוח נחווים בעולמכם כאותו מצב של קצב גידול מואץ, ואותם מצבים של תבונה רבה מאוד והישגיות גדולה עד מאוד. אך לצד זאת, נאמר, מתקיימת חוסר ההיכרות עם אזורכם. ובכך, נדרש לכם כאותם אלה חונכים לייצר את ההבנה של אותו חוסר היכרות ואת החניכה והתמיכה.

עליכם להבין, שבאותן מערכות אנרגטיות של אותם ילדים חדשים, קיימים לצד אותם קודים פתוחים קודים פוטנציאליים. משמע, עליכם להבין, שכאשר רצף ההתפתחות של מרחב של ארץ אל עבר אותה נקודה סינגולרית של 2012, יהא כזה מוגבר ומואץ, אותם קודים יחלו להיפתח ביתר שאת ויבססו רשת תקשורת עילאית.
 

✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿
 

הילדים החדשים-ילדי הזהב וילדי הקריסטל
רשת תודעה מתקדמת לתמיכת המרחב והאנושות

משמע הבינו, שאם תתבוננו על אותם תינוקות בעולמכם, וילדים צעירים בעולמכם, הרי, שאותן מערכות של קודים פנימיים נפתחות, יוצרות בבוא העת חצייה של מסה קריטית ורקימה של רשת, נאמר, אשר יוצרת את התמיכה של המרחב.

עליכם להבין, שאותו מרחב של ארץ, כאשר ייווצר המצב של אותו ניתוק, נאמר, של זמן ממרחב, על ידי התרת הקטבים והיפוכם, הרי, שייווצר אותו מצב של אזורי טלטלה וקושי, אשר הינם אזורים אשר אותו קיום שבתוכם הינו מאתגר עד מאוד.

עליכם להבין, שאותה רשת, שאותם ילדים חדשים פורשים, תיצור את אזורי החסות הפרמידלים. משמע, דמיינו בעיני רוחכם את אותה רשת אשר רוקמים אותם אלה חדשים, אשר מחזיקה היא בנתונים אנרגטיים המשודרים כל העת לאותם ילדים. ובכך, מצב שבבוא העת, יפרשו מאותה רשת אותם מבנים פרמידלים, אשר יוצרים אזורי תכסית על אותם ילדים, על אותן משפחות שלהם, על אותם אלה מקורבים להם. על אותו מצב של אלה אשר הילדים לקחו על עצמם לתת להם את החסות, נקרא לזאת כך ובכך, מתן עזרה וסיוע לאותם אלה בעצם שהותם בקרבם.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שכאשר יפקדו אתכם העיתים המשתנות, הרי, שאותו מצב של גרף התפתחות של אנושות יהיה כזה מואץ עד מאוד ובכך, ישהו בקרבכם אותם אלה מורי דרך. אותם אלה ילדים חדשים המחזיקים בתוכם רשומות אשר הינן רשומות מפתח מאותן דרגות של תרבויות בפיתוח אבולוציוני מתקדם.

ובכך, מכיוון שמהווים הם נציגויות מגוונות של תרבויות רבות ושונות, הרי, שאותם מצבים אשר הם ייצרו, הינם המצבים של הזרקורים של מידע לאלה המתואמים להם. מכיוון, שכבני אנוש, מגיעים אתם אל מרחב של ארץ מאזורים רבים ומגוונים ובכך, יש לכם את האינדיבידואל, נאמר, אשר יש לו את הגוון האישי ואת השיוך ממנו הגיע. וכאשר אותם אלה ילדים חדשים, יהדהדו את אותו מצב של ספריות נתונים, יהדהדו הם את אותו מידע בתיאום לאותם אלה השייכים לאותם אזורים שמקושרים אליהם. היינו אומרים, תמיכה מבפנים. היינו אומרים, סיוע על ידי אותם אלה מתנדבים אמיצים. היינו אומרים, מצב של פיתוח מהיר עד מאוד להעלאת רשתות התודעה האנושית.
 

✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿
 

ילדים נערים ובוגרים
פורצי המסגרות ומטלטלי המערכת

עליכם להבין, שלצד אותם אלה ילדים חדשים, מתקיימים אותם אלה ילדים אחרים, נאמר, אשר מהווים הם כל העת את פורצי הדרך ומטלטלי המסגרות. מכיוון, שעליכם להבין, שכל העת נדרש להפר את שיווי המשקל במרחב של ארץ בחינת הפרת שיווי משקל של מסגרות קיימות, טלטולן ובכך, אפשור להגמשתן והתאמתן לעתיד לבוא.

מכיוון שכך, לצד אותם אלה נציגים, נאמר, לצד אותם אלה אשר יצרו את השיגור של עצמם למרחב של ארץ כילדים החדשים, קיימים אותם אלה מתנדבים, אשר יצרו את המחזורים הגלגוליים במרחב של ארץ, מכירים אותו הכר היטב ובכך,לקחו על עצמם את התפקיד המורכב של לטלטל אותו על בסיס מתמיד מבפנים. לערער אותו כל העת.

ודאי תשאלו, מדוע? ועליכם להבין, שאותו מצב של מרחב של ארץ, על החומר הדחוס המצוי בו ודרגות הכבידה הגדולות השורות בו, הינו מרחב אשר נוטה לייצר את ההתקבעות. ואחד הפרמטרים המרכזיים של אותה מהות של עידן הולך ומסתיים, היה הפרמטר של התהליכים המתונים והאיטיים אשר יש להם את הנטייה להתקבע על אותן מסקנות מוכרות, חתומות, מוגדרות.

מכיוון, שאותה נטייה של חומר דחוס היא לקבע. מכיוון, שאותה נטייה של חומר דחוס הינה ליצור את המעצורים והעיכוב, הרי, שאותם אלה ילדים ונערים ובוגרים אשר לקחו על עצמם את אותו תפקיד של פריצה וטלטול של מסגרות, הינם כאלה המגיעים למרחב של ארץ החל מאותן תקופות קדומות, על מנת לשמר את העדר היציבות של מסגרות ובכך, לאפשר לאותם אלה שליחים ולאותם אלה חדשים, לייצר את הנטיעה אל תוך מסגרת מתערערת של פרמטרים חדשים ובכך, יכולת לפתח את כל אותו מרחב שלכם אל עבר המדרגה החדשה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר מתבוננים אתם על אותם אלה ילדים אשר תיארנו, על סוגיהם השונים, הרי, שמתבוננים אתם עליהם בהכרת תודה ובהערכה ובכך, מוותרים אתם על אותה יוהרה אנושית שלכם ומייצרים את הרצון להבינם, לרכוש את אותה שפה שלהם ובכך, לייצר את אותו מצב של התפתחות אל עבר אזורי פיתוח חדשים.
 

 ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱✿⊱╮✿⊱╮ ✿⊱╮✿⊱╮ ✿
 

הילדים החדשים-דוברי השפה הקוסמית

עליכם להבין, כי אותם ילדים אוחזים הם בשפת הבריאה. ושפת הבריאה הינה רב ממדית. שפת הבריאה הינה רב ערוצית. שפת הבריאה הינה כזו גמישה ודינאמית. שפת הבריאה הינה כזו שפה חדשה.

וכבני אנוש וכתרבות, נדרשים אתם ללמוד שפה חדשה. נדרשים אתם לפרוץ את אותו מיסוך אשר היה על תפישתכם, חשיבתכם, רגשותיכם ולחבר עצמכם לאותה תודעה של עידן חדש אשר יש בה עילאיות שורה ויש בה תבוניות, ויש בה את אותו מצב, נאמר, של שאיפה לתודעת העידן החדש, שהינה תודעת המשיח. שהינה הפשטות שבאלוהות. שהינה דרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה עליכם לטובה.