היכלי הנתונים הקוסמיים

לכל מערכת מציאות מחוברת רשת מורפו-גנטית, שמגדירה את החוקיות של אותה מערכת מציאות וגאומטריה שמאפיינת אותה, כל הרשתות המורפו-גנטיות מחוברות אחת לשנייה במארג נתונים קוסמי, המהווה את הרשת המורפו-גנטית הכלל יקומית.

התנועה הקוסמית מבוססת על רשת מורפו-גנטית כלל יקומית, המהווה את רשת הקואורדינטות הבריאתית בתוכן נעים בני משפחת האור.

הרשת המורפו-גנטית הקוסמית, הינה רשת שיתוף נתונים שבתוכה אזורי התנסות והתפתחות המהווים מערכות מציאות לצורך וגם אזורים המשמשים לתיעוד נתונים בהיכלים ייעודיים האוגדים את תחביר תולדות הקוסמוס.

באופיין פעולה זה, יוצרת הבריאה את היכלי הנתונים הבריאתיים, שהינם ספריות חיות לשירות הכלל הפועלות על בסיס תאימות.

היכלי הנתונים הבריאתיים, מהווים שדות חיים של תבונה עילאית, המרושתות ברשתות מידע בעלות מגוון צורני עשיר, אשר מרובד בספי תדירות ותודעה משתנים. אלו הן רשתות גיאומטריות, האוגדות בתוכן מרחבי התפתחות, מערכות מציאות וגם אזורים לתיעוד המידע ההתפתחותי.

היכלי הנתונים הקוסמיים בנויים ממבנים מורפו-גנטיים כוללניים, שהינם גאומטריות עשירות ורחבות הנושאות בתוכן אינפורמציה, אור, כמטריה רחבה החוסה על רשתות רבות. אלו הן ספריות קוסמיות שונות ומגוונות המכילות את תחביר ההתפתחות של אזורי הבריאה השונים.

בכך, על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו, כל פרט יהא חשוף לרשתות התואמות את פנימיותו ואת המדרגה ההתפתחותית בה הוא מצוי ויוכל לנוע בתוך הרשתות הגיאומטריות המורפו-גנטיות, על ידי יצירת התאימות הפנימית, הבעת הכוונה ליצירת ממשק וחיבור אל המרחב הרצוי.

כל היכלי הנתונים הקוסמיים מחוברים להיכל נתונים מרכזי של הכלל-יקום שהינו היכל הנתונים של הלוהאר, המהווה את תחביר כל תולדות היש ויודע לתרגם ולתווך נתונים מאזורים שונים אל אמת משותפת בה ניתן לעשות שימוש.

היכל הנתונים של הלוהאר, מבטא את הגיאומטריה המרכזית הטומנת בחובה את כלל המבנים הגיאומטריים הפזורים ברחבי הכלל-יקום כולו. בכך, סוכם היכל הנתונים של הלוהאר את כל המידע הקוסמי ויוצר כל העת, מכל הגאומטריות, תחביר שלם ומלא שיש בו הן את אשר היה והן את הפוטנציאלים של כל אשר יהיה.

בתקופה נוכחית, מבוטא היכל הנתונים של הלוהאר במרחב ארץ בעד ערוץ הלוהאר, המהווה שער קוסמי פתוח המחבר את מרחב ארץ לכלל-יקום. זה הוא חלק ממהלך רחב יריעה של ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו ובכך, יצירת מרחב המאפשר לעולם ארץ ליצור את קפיצת הדרך ההתפתחותית.

בכך, מבטא היכל הנתונים של הלוהאר העברה של השלמות התפתחותיות רבות לצד תהליכי חניכה והכשרה ליחסי גומלין באמצעות רכישת השפה והתודעה המאפשרים גישה למערכות ההזנה והמימון החדשות אותן מביא עימו העידן החדש.