הבנות עומק על מהות הערך הפשטות שבאלוהות

לוהאריה | 16.11.2013

הערך "הפשטות שבאלוהות", הינו ערך, אשר נבחר בקפידה רבה והוא צופן ומרבד בתוכו תודעה רחבה עד מאוד.

לא פעם פגשנו התייחסות לערך זה כפשוטו ובכך הבעת טרוניה על כך ש"הפשטות שבאלוהות", אינה פשוטה להבנה.
 
ערך זה נועד לבטא מצב הוויה, מזוקק, מובהק ופשוט, שהינו תוצר של חניכה ישירה המובעת על ידי מועצות האלוהות הגבוהות והליבה המרכזית, באופן ראשוני וחדשני באמצעות נתיב הכשרה, שהינו נתיב חלוצי, אשר טרם בוטא בעולם ארץ וביקום המקומי. 
 
זהו נתיב המוביל באהבה, רעות, סבלנות, הכלה וחסד פעיל, להתבססות האלוהות על פני האדמה, באמצעות בני ברית, חלוצים, אשר בחרו לקחת חלק ב"תכנית להכשרת שליחים", המבטאת חיבור לאלוהות הפנימית, שינויים בצלם ובתבנית, למידת הלכות האלוהות, מחשבת האלוהות ורוח האלוהות וביסוס מפת התשתית התידרית והאנושית, אשר מממשת, הלכה למעשה, בהוויית אדם, דרכי פעולה קוסמיות עתידניות ומתקדמות.
 
רשת הפשטות שבאלוהות, שמרכזה הינו השער הגדול, הינה רשת המבטאת עתידנות בהווה ומהווה מערך עיגון למערכות הזנה חדשניות, שיש בהן את הבאת הלוהאר אל עולם ארץ.
 
חבילת תודעה זו, מוקדשת באהבה לכל אחד ואחת מחברי מפת התשתית התדרית, מגשרי עולמות, שגרירים של רצון טוב, מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות, אשר מתעלים מעל אסכולה זו או אחרת ומבטאים מוכנות להתרועע עם החדש ליצור חיבור לאמת משותפת ולחבור לרשת המקבלת אליה את גלי הנושא הכלל יקומיים, רשת השומעת, מטמיעה, מכילה ומגבה ופועמת אדוותיה על הכלל במפלי פתרונות, שיש בהם את קידום הכלל אל עבר מחוזות חדשים.
 
הפשטות שבאלוהות-הבנות עומק, הינה חבילת תודעה עשירה ומרובדת המהווה מורה נבוכים למבקשים להבין את תודעת הפשטות שבאלוהות ואת מהותו של ערך זה.
 
חבילת התודעה הזו משלבת תובנות, שיש בהן את הגישה ליחסי גומלין חדשים עם העצמי הקוסמי ועם האלוהות באשר היא.
 
בחבילת התודעה שזורות הרחבות, שיש בהן את המפתחות לעירור זיכרון קדמון, הבנה והכלה של מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים ומהות הלוהאר.
 

מבוא

הערך "הפשטות שבאלוהות", הינו ערך מילולי, הטומן בחובו תודעה מזוקקת ומרובדת, אשר ניתן להעמיק בה, בשלבים, מן הגלוי אל הסמוי והמרובד, בהתאם לסף התודעה, רצון פעיל ומשאלת לב להתרועע עם כל אשר מבטא ערך זה.

הערך "הפשטות שבאלוהות", נבחר בקפידה על ידי ההיררכיות המובילות את הכלל-יקום: מועצת העל הקוסמית, מועצות האלוהות הגבוהות והליבה המרכזית, כאשר ביקשו להביא את הערך המזוקק, המבטא את מהלך הסיוע הישיר לעולם של ארץ, באמצעות התכנית להכשרת שליחים, ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים ומהלך פתיחת השער הגדול והבאת הלוהאר אל מחוזות האדמה.

הכלת הערך "הפשטות שבאלוהות", מקבלת משמעות נוספת, כאשר נחשפים למהלך הלוהאר, המייצג מכלול רחב היריעה, הבא לידי ביטוי בתקופה נוכחית בעולם ארץ. זהו מהלך יישור הקו הכוללני של הבריאה כולה ופתיחת היקום המקומי ועולם ארץ בתוכו, למשמעויות חדשות ולמערכות הזנה, אשר לא נודעו עד כה.

מהלך הלוהאר, הינו מהלך של חסד קוסמי פעיל, המבטא את ערבות הבריאה לכלל חלקיה, את השיבה של היקום המקומי ועולם ארץ בתוכו אל השדה המאוחד ואת הגיבוי, התמיכה והערסול הישירים, המובעים מערוץ הלוהאר ומן האלוהות, הפונה בישירות אל יקום האדמה, אשר היה מנותק זמן רב ממרחבי היש של הכלל יקום.

shaarim

כאשר נבקש להעמיק בערך "הפשטות שבאלוהות", חשוב, כי נכיר בכך שהפשטות, הינה מצב הוויה, הנובע מתבוניות, שיש בה את ההכרה וההכלה של רוחב יריעה קוסמי, המעניק פרופורציה ופרספקטיבה חדשות להוויה הנוכחת על פני האדמה.

זהו מצב הוויה הנובע מתהליך שלם ומלא של טרנספורמציה של כלל המערכות המרכיבות את הווית האדם על פני האדמה ובכך יכולת לגלם בהוויה אנושית מהות קוסמית רחבה.

"… עליכם להבין, תכליתנו הינה ליצור את אותו מצב של מערכת שלמה אחדותית, אשר בה אותה נקודת קצה אנושית ביולוגית מתואמת לאותם שדות מקושרים בדרגת האצלות, ברמה של בוהק נתונים מלא, אשר יש בו את מצבי המחשבה הבהירה והצלולה, נטולת השיפוטיות, נטולת החלוקה הקטגוריאלית, אשר יש בה רוחב יריעה, אשר יש בה את טוהר הלב.

היינו אומרים, טוהר הלב הפתוח, המחבר עצמו לערכיות רגשית מהותית בתדרי-העל שלה, היינו אומרים, אשר יש בה את האגו המואר, המחובר לערכיות אישית, המבטאת עוצמתה ללא עוררין, ללא כחל ושרק, במאור פנים.

אשר יש בה את אותן דרגות של מערך תידרי מגבה, אשר יש בה את אותם מצבים של צלם ותבנית בדרגתם הדחוסה, הביולוגית, האנושית, אשר תהודתה, הינה תהודת-על, אשר הינה מטוהרת. ובכך, ישות אחדותית, מבטאה עצמה במרחב של ארץ בספקטרום אפשרויות וחוויה חדשני…"

הליבה המרכזית 10.11.2010

ההכלה וההכרה התבונית, המצויות במצב התודעה של "הפשטות שבאלוהות", נובעים מתהליך חניכה, שיש בו טרנספורמציה, הלכה למעשה, המובילה ללמידת שפה חדשה ותחביר חדש וגיבוש נוכחות אנושית, אשר השילה מעליה את הקיטוב, הנפרדות, החיכוך, הפחד, ההתמכרות, ההישרדות והמניעה, שהתקיימו בעידן האדמה, לטובת חיבור פנימי לעצמי האלוהי, קיימות, עוצמה ועצמאות, נוכחות מובהקת ותקפה, אחריות כוללת ובגרות קוסמית, מוליכות של אור ומאור פנים, הנובע משלמות פנימית.

הערך "הפשטות שבאלוהות", מכוון לנוכחות, שאין בה פשרה אל מול העצמי ויש בה את החסד הפעיל והאהבה העצמית, המאפשרים לקיים שלום פנימי ומתוך כך שלום עם האחרים, מתוך פשטות וענווה.

"…עליכם להבין, כאשר בישרנו לכם על אותם מצבים של ביטול הסבל בעולמכם, על אותם מצבים של רצון שלנו להנחיל לכם את ההבנה, כי אין באותן תעוקות וקשיים עוד צורך, כיוונו אתכם לפשטות שבאלוהות, כיוונו אתכם לאותם מחוללים הרמוניים המתקיימים בכם, כיוונו אתכם לאותו זיקוק נתונים, הולך ומתעצם. כיוונו אתכם לאותו מצב של תוקף פעיל במאור פנים, הפולס דרכו במרחב של ארץ בפשטות, בענווה ובעוצמה רבה לאין שיעור מן המוכר לכם…"

הליבה המרכזית 24.11.2010

 

תובנה 1 - חיבור לאלוהות הפנימית 
וביסוס מציאות פנימית חדשה

1sulamarachim

הערך "הפשטות שבאלוהות", מכוון ליחסי גומלין חדשים בין האנושות לבין מרחבי היש של השדה המאוחד.

ערך זה, נועד לבטא את מהותו של מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, בביסוס יחסי גומלין חדשים:

❀ בין האדם לבין מהותו הקוסמית האלוהית

❀ בין האנושות לבין השדה המאוחד ומערכות הערכים והמימון שהוא מייצג

❀ בין האנושות לבין האלוהות, המבקשת לבטא בעולם ארץ את החסד הפעיל, שיש בו את החניכה וההכשרה לשיבה אל הבראשית ואל השדה המאוחד

ערך זה, נועד לבטא את מהלך התערבותן של הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות, להצלת עולם ארץ ורקימת מפת תשתית תידרית, שיש בה את ביסוס הרשת המורפו-גנטית החדשה, המבטאת בעבור האנושות משמעויות חדשות, המנותקות מן המגבלות, הפרדיגמות, סטיות התקן והסילופים, שאפיינו את הרשת המורפו-גנטית של עידן האדמה.

"…עליכם להבין, שאותו מצב של התעלות המונית, אל תוך אותה דרגת מציאות חמש, אל תוך אותה דרגת מציאות של מה שאתם מכנים הממד החמישי, הינה ההסתברות האופטימאלית, שאנו מבקשים ליצור.

ומכיוון שכך, אנו יצרנו את ההתערבות במרחב של ארץ, בחינת עתידנות הבאה לכדי ביטוי בהווה הנתון ובכך, מצב של הסטה אל עבר הפוטנציאל הזה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו פוטנציאל, אשר התקיים בטרם יצרנו התערבותנו כליבה מרכזית, היה כזה, אשר יצר את ההליכה של האנושות אל עבר הכיליון, אל עבר ההשמדה העצמית. אל עבר אותם מצבים של כילוי מרחב ארץ, כפי שהוא מוכר לכם, ללא אותו מצב של התפתחות המשכית.

ואנו, כליבה מרכזית, כמרחב מוביל, שדה נתון מוביל את אותם מרחבים של יש, יצרנו את ההתערבות על מנת להסיט את אופק האירועים אל עבר הסתברות חלופית, אל עבר הסתברות, שבה אנו יוצרים ורוקמים מפת תשתית תידרית, אשר מסיטה את אופק האירועים ומייצרת עתידנות בהווה ומשפיעה בתדירות-על, בחינת שיאים של מטריצה ובכך, יוצרת גרף התפתחותי עולה בקרב אנוש, אל עבר תודעת הממד החמישי, אל עבר דרגת פיתוח אבולוציוני חמש, אל עבר הפשטות שבאלוהות…"

 הליבה המרכזית  25.1.2011

"הפשטות שבאלוהות", נועדה לבטא את היכולת של כל אחד ואחד מבני האנוש, אשר בוחר בכך, לחבר עצמו לאלוהות הפנימית, הטמונה בו, המובילה למציאות פנימית חדשה, פשוטה ונטולת חיכוך, קיטוב, סבל או קושי.

"הפשטות שבאלוהות" מכוונת למהות פנימית מזוקקת, המחברת אל הווית הממדים העילאיים, המצויים מעבר לממדים המקוטבים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי. זוהי מהות, שיש בה את החיבור של הפרט אל האחדות הכוללת בביטוי של שותפות גורל ואחווה.

"…עליכם להבין, שכאשר אנו חוצים את הסף באותן מתכונות של הכשרות, שאנו יוצרים בכם, הרי, שאותה חצייה של סף, אם תתבוננו עליה, יש בה את החצייה של מסה קריטית, בחינת נאמר, תהליכי ההכשרה, אשר ייצרנו בכם ובכך מעבר, נאמר, מדורג לאותו מרחב של הכשרה של כל אחד ואחד מכם להכיל את אותן מסדות של חניכה, אשר יש בה את ההכשרה שלכם לפעול כשדה מאוחד, אשר יש בו את האחווה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה אחווה, יש בה את ההתעלמות מאותה אשליה המצויה באזורכם, את ההשלה של אותן מערכות תרגום, נאמר, פגומות וקלוקלות, המתקיימות באזורכם ובכך, מצב של הסתגלות לפרספקטיבה במבט-על, אשר לא נופלת שולל לאותן תרחישים של מציאות של מרחב, ממד שלוש או ארבע, שהינה מציאות מכשילה, מגבילה ומתעתעת.

עליכם להבין, שאותה חציית של סף, אשר מתפתחת באותם מפגשים שלכם בתקופה נוכחית, הינה חצייה של סף, אשר בה אנו מכוונים אתכם, פעם אחר פעם, מחד, ליכולות מוגברות עד מאוד, ולחשיפה לאותו מארג, נאמר, של מציאות מתעתעת הולוגרפית, אותם טווחי ביניים.

ומאידך, אנו מבקשים מכם, כל העת, להשיל מעליכם מערכות תרגום ישנות, משובשות על ידי אותן רמות של כבידה ורשת מורפו-גנטית ישנה ולסגל לעצמכם את אותם מצבים של לקיחת האחריות על מערכות, נאמר, האינטרפרטציה הפנימית, המובילה ליכולת שלכם לפעול אל מול עצמכם, בחינת סינגולאריות ושדה מאוחד ובכך, להושיט ידיים זה לזה ולרקום שדה מאוחד קיבוצי, אותה אחווה.

עליכם להבין, שאותם תהליכים, הינם יוצאי דופן בעולמכם, מכיוון, שאותו עולם שלכם, אם תתבוננו עליו, שוהה הוא באותה מציאות של ממד רביעי ובכך, מצוי הוא עדיין באותה הישגיות אישית, ובאותן מערכות של הפרדה, ובאותן מערכות של מידור ושיבוש, השורות באזורכם חדשות לבקרים, ובאותן מגמות, שאנו מכנים אותן, סטיות התקן…"

מועצות האלוהות הגבוהות 27.2.2012

לקריאה נוספת: שער להבנת מהות האוניברסיטה הקוסמית ודרך הפשטות שבאלוהות

 

תובנה 2 - יחסי גומלין חדשים - אלוהות נוכחת ונגישה

מתוך ערכת קלפי המצפן-דרישה מתוך תוקף פעיל, רצון פעיל חובר למשאלת לב

מתוך ערכת קלפי המצפן-תוקף פעיל במאור פנים

השימוש בערך "הפשטות שבאלוהות", נועד לבסס תודעה חדשה, הממירה את הקטנות האנושית ואת הדעות הקדומות, שהתבססו במרחב ארץ, בהכרה, כי בתקופה זו, מתאפשרים יחסי גומלין חדשים בין האדם לבין עצמו ובין האדם לבין האלוהות.

אלו יחסי גומלין, המבוססים על מהלך ההתערבות הישירה של הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות, על מנת לסייע לעולם ארץ ולאנושות ליצור את זיקוק הנתונים, קבלת השלמות ותיקונים של מקטעים חסרים או משובשים ברצף ההתפתחות האבולוציוני, שיבה לבראשית של העצמי ומכך שיבה לחיקו של השדה המאוחד.

בתקופה זו, מבוטאת בעולם ארץ נוכחות ישירה ומובהקת, המסייעת לעולם ארץ, הלכה למעשה מבפנים ובכך מייצבת אותו על נתיב המימוש המועצם.

זוהי נוכחות, אשר ניתן לחבור אליה בחסד הלב הפתוח והער, בהסרת הלוט מעל עיני התודעה, במוכנות להתבונן על המרובד והסמוי, מתוך רגישות וערות ומתוך הרכנת ראש הנובעת מההכרה, כי חוקיות המיסוך והמידור הסתיימה וכי ישירות של אור מבטאת עצמה, בעבור כל מי שמתאם עצמו לכך.

"… עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שזהו נתון מהותי לאותן בחירות, שאתם נדרשים ליצור בעליית המדרגה הנוכחית. הבחירות לאותם מצבים של פסיעה נכוחה בתהליכי החניכה מתוך הענווה, מתוך ההכרה בערך, אשר יש בו את הפשטות שבאלוהות, המתהלכת על פני האדמה ומהדהדת אורה, בחינת הנוכחות האנושית, המהדהדת אלוהות על פני האדמה…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 3.8.2011

 

ההכרה בדבר-מאפשרת לקיים עימו יחסי גומלין

בכך, מכוון הערך "הפשטות שבאלוהות" להכרה בחסד הקוסמי, הנוכח בתקופה נוכחית באורח פעיל מתוך עולם ארץ ומבקש לבטא עצמו בגובה העיניים ובאהבה, שיש בה את ההבאה של התבוניות הקוסמית הרחבה, רקימת הרשת המורפו-גנטית החדשה ויצירה של מערכת ההשלמות בעבור האנושות מתוך יחסי גומלין של חסות וחניכה.

"… אנו באים ומבקשים להשרות השראתנו והשפעתנו מאותה שיפעה בריאתית, המתקיימת בנו בעבור כל אותם אלה המתואמים לכך. ואנו באים ומפצירים, מתוך אותה ראיה כוללת, מתוך אותה אהבה חובקת כל, הושיטו ידכם, עברו את הסף, חצו את השער אל עבר אותן רמות של תודעה חדשה, הממתינות בפתח בעבור כל אחד ואחד מכם, המבקשות לבוא לידי ביטוי בקרב כל בני האנוש.

ובכך, כאשר אנו מבקשים להביאכם בשערי הארץ החדשה, הרי, שאין אנו עושים זאת בכפייה. מכיוון, שאנו מעוניינים, כי אותה מערכת פנימית תיצור זאת, בחינת ההכרה הפעילה והרגשות המותמרים והבחירה החופשית המייצרת, משוב מסקנתי בעבור הכלל.

ובכך מצב, נאמר, שאותה עליה במעלות ואותה, נאמר, נסיקה בתודעה אל עבר אותו סף תודעה חדש, יהיה לו את הבסיס, המקוטלג בתוככם ובכך, תוכלו להוות מסד נתונים בעבור הכלל באותן תקופות עתידיות.

ואותו מסד נתונים אישי, כאשר חובק הוא ידיים עם אותם אלה אחרים שותפים לדרך, שותפים למפת התשתית התידרית, הרי, שיוצר הוא את אותם מצבים, נאמר, של רשת תודעה רחבה, מגוונת, עשירה ברטיטה רחבה אשר, נאמר, רגליה בקרקע וראשה גבוה, יותר ויותר, בעננים. ובכך מצב, של יכולת ליצור מפתח הסתברותי רחב בעבור מדרגות ההתפתחות של הכלל…"

מועצות האלוהות הגבוהות 11.11.2011

 

ככל שתיטיבו לקבל, כך ניטיב להעניק-שינוי יחסי הגומלין שבין האדם לאלוהות

דרך הפשטות שבאלוהות, כשמה כן היא, מבקשת להפגיש את הפוסעים בה עם זיקוק הנתונים האישי, המהווה את האלוהות הפנימית, הטמונה בהם ולחבר לחוויה והכרת מהות האלוהות, כאשר הינה נקיה מתפישות מגבילות, אשר אפיינו את עידן האדמה, שהסתיים.

זוהי תפישה, שיש בה את ההכרה בערך ובנשגבות מחד, אך מאידך גובה עיניים, שיש בו את הפשטות ואת הנגישות ואת פיתוח יחסי הגומלין עם מהות האלוהות, ללא גורמים מתווכים ומתוך חניכה להבנת מחשבת האלוהות והכלת רוח האלוהות.

החיבור לאלוהות, הינה מתוך ההכרה, כי כולנו זרע כוכבים, מהויות אלוהיות, אשר בחרו להתגלם בגוף ונפש, על מנת לחקור את חווית החומר הדחוס והגשמיות וכי בכל אחד ואחד  טמון שער אישי, שהינו פתח בין ממדי אל מהות המקור וערוץ בלתי אמצעי אל האלוהות באשר היא.

"…אנו אומרים, כי אנו באים להעביר היום מידע נוסף. רב ערך הוא עבורכם ועבור אלו הבאים אתכם במגע.

אותו מידע נוסף, אשר באנו להעביר, בסיסו ותשתיתו הוא אותו מונח הנקרא בפיכם אלוהות.

האם שאלתם עצמכם, מה טומן בחובו מושג זה? להיכן מכוון הוא?

אנו באים לומר, כי אותו מושג אלוהות, הינו מושג האחריות הכוללת, הינו מושג הבגרות הקוסמית, הינו אותה הבנה עמוקה, הטמונה בכל חלק תודעה, באשר למהותו, באשר לשיוכו הכולל, אך בראש ובראשונה, לגבי יכולת הבריאה, אשר לו"…

מועצת העל הקוסמית 9.12.2007

 

לקריאה נוספת:

השיבה לשדה המאוחד

השיבה לקיימות

השיבה לבראשית

השיבה לבראשית של העצמי

 

תובנה 3 - זיקוק נתונים - מחויבות לתהליך זיקוק נתונים 
היפרדות מסטיות תקן וקבלת השלמות היוצרות נוכחות אנושית חדשה

מתוך ערכת קלפי המצפן-דע את עצמך, חיבור אל זיקוק הנתונים ולסינגולריות האישית

מתוך ערכת קלפי המצפן-מימוש מועצם, תנועה בנתיבים אשר יש בהם  חיבור לזיקוק הנתונים ולצדקת הדרך

"הפשטות שבאלוהות", מכוונת לתנועה בנתיב של טרנספורמציה, הלכה למעשה, שיש בו השלה של מתווי נפש מקוטבים או מסולפים והתמרה של שדות הביטוי השונים, לכדי שדה מאוחד, אשר עבר תהליך של זיקוק ושיבה לתדר העצמי ולאחדותיות של כלל חלקיו.

זהו תהליך של זיקוק נתונים, המנקה את השדה האישי מתוצרים מסולפים ומאפשר להתעלות אל עבר סקאלות רגשיות, מחשבתיות, גופניות ונפשיות, שהינן מעודנות ומבטאות תאימות לערכי השדה המאוחד ולחוקיות העידן החדש.

"… כאשר בקשתם להבין, את אותם מצבים של ישות אחדותית אליה אנו מובילים, יותר ויותר, הרי, שנתבקשתם להבין, מהות של בין ממדיות. ועליכם להבין, שבין ממדיות, יש לה את היכולת להכיל פנים רבות, אשר ניתן לנוע בתוכן, ולייצר את המצבים של הגמישות בתוך קטגוריות רבות ומגוונות, מבלי שאף קטגוריה תהווה נקודת משען קבועה, נקרא לזאת כך, מבלי שאף שדה מקושר יהווה את המגדר הספציפי, אלא המצב שכל אותם שדות מקושרים, מהווים הם מגדר רחב וכולל, אשר פנים רבות לו של ביטוי.

עליכם להבין, שדרגה שכזו, יוצרת את המצב של חיבור מלא למה שאנו כינינו זיקוק הנתונים.

מכיוון, שעליכם להבין, שזיקוק הנתונים, היינו אומרים, כי אנו טמנו רמז בדרככם, ואותו רמז לקוונטיות, הינו המצב של חיבור לזיקוק, אשר אין לו פנים, ואין לו שם, ואין לו מגדר אנושי ספציפי, ואין לו את אותם מצבים של קיטוביות, ואין לו את אותם מצבים של חלוקה קטגוריאלית המבחינה בין טוב לרע, בין עיקר לטפל, בין אהוב ללא אהוב, כל אותן נטיות שלכם לייצר חלוקות קטגוריאליות, אשר יש בהן את הדיכוטומיה, ויש בהן את המובהקות של הבחירה מתוך אותו מצב, נקרא לזאת כך, של קיטוב.

עליכם להבין, שזיקוק הנתונים, אין בו קיטוב. עליכם להבין, שברמה של הוויה בין ממדית אין קיטוב, מכיוון, שמתקיימת ראיית השלם. וכאשר חיברנו אתכם לזיקוק הנתונים, חיברנו אתכם למצב של יכולת לסגל לעצמכם את החוויה של השלם, נאמר. וחוויה של שלם, מחוברת היא חבור היטב לאותם מצבים שאנו מכנים, הכל שזור בהכל, לאותם מצבים של מערך בריאתי כולל, אשר אתם טמונים בתוכו, ומוכלים בתוכו והוא מוכל בתוככם, נאמר…"

הליבה המרכזית 10.11.2010

זיקוק הנתונים, הינו תהליך של היפרדות מן הנפש האנושית המסובכת של עידן האדמה, לטובת שיבה אל הבראשית של העצמי, חיבור לעצמי הקוסמי וביסוס נקודת תאחיזה פנימית, המהווה את גרעין העצמיות, המובהק והמזוקק, השלם והאחדותי, שהינו בלתי מקושר ובלתי תלוי.

זיקוק הנתונים מוביל לפשטות נטולת פניות או אחזקות ולחופש, שיש בו את היכולת ליצור תנועה בין ממדית וחיבור לרשתיות הקוסמית ולאחדות הכוללת, הטמונה בכל.

זיקוק הנתונים, הינו מרכיב פנימי מזוקק ופשוט, שיש בו את ההתנעה של רצון פעיל ומשאלת לב להתפתח, לחקור, לגלות, להשתנות ולבסס מתוך כך התרחבות אישית והרחבה של השדה המאוחד, שזיקוק הנתונים טמון בו.

"…אנו אומרים, כי כאשר יוצרים אתם את ההכרה הבהירה בכך, שנדרשת לכם תפנית, הרי, שמכירים אתם בכך, שאותה תפנית, הינה כזו, אשר יוצרת, נאמר, "סיבוב פרסה" מאותם הקשרים חיצוניים, אשר אתם נוטים להם חדשות לבקרים, לטובת אותה פניה פנימה אל אותו מעוז של אישיות קוסמית מפעמת בכם.

ועליכם להבין, שאותה אישיות קוסמית, יש ועליכם להתרועע איתה, יש ועליכם להתיידד עימה, מכיוון, ששונה היא תכלית השינוי מאותה מהות אנושית מוכרת לכם, אשר עליה הינכם מסתמכים בקיומכם הארצי.

עליכם להבין, שאותה מהות של קיום ארצי שלכם, אם תתבוננו עליה, הינה מהות כזו, אשר יש לה את הצורך להשיל מידורים, וּמַעַטִים, והכְפּפוֹת, אשר לקחתם על עצמכם, שיש בהם את הקַטְנוּת ויש בהם את המניעה, לטובת אותה שלהבת בוהקת של זיקוק נתונים, אשר יש בו את המהות. ובאותה מהות, מתקיימת פשטות.

משמע, כאשר אנו מבקשים להמחיש לכם את אותה מהות של אלוהות מפעמת בכל אחד ואחד מכם, בקרבכם, אנו מכוונים אתכם לפשטות. זַהו זאת. זַהו את אותה מהות מפעמת. זַהו את אותו זיקוק של נתונים המתקיים בכם. זַהו את אותו קיפול פנימה, אשר אתם נדרשים ליצור.

ובמצב זה, נבוא ונאמר, כי כאשר אותה מהות קוסמית מפעמת בכם, ויש בה את הפשטות ויש בה את האלוהות, הרי, שכאשר נוטים אתם חדשות לבקרים לסבך עצמכם באותן תפישות מגבילות של ארץ, ובאותם מצבים של אגו, ובאותם מצבים, נאמר, של חשיבה מגבילה המתכתבת עם אותם רגשות סוערים שלכם, אנו מזמינים אתכם לחזור לאותה נקודה של פשטות, אשר אנו יוצרים בה את המובהקות כעת, בכל אחד ואחד מכם…"

מועצות האלוהות הגבוהות 31.10.2011

לקריאה נוספת: אמנת הלוהאר וברית אור-כשדים-זרע כוכבים השב אל חירותו

 

תובנה 4 - קודש בחול

sulamarachim5 

sulamarachim6

הערכים השונים, אשר בוטאו לאורך דרך הפשטות שבאלוהות: משאלת לב, רצון פעיל, קבלה והנחלה בשדה מאוחד, תוקף פעיל במאור פנים, מימוש מועצם ועוד, הינם ערכים, המהווים חלק מסולם הערכים לעידן החדש, כפי שהוא מובע בתהליכי החניכה וההכשרה, הנובעים מן השער הגדול.

זהו סולם ערכים, המכיל צפנים קוסמיים ועקרונות קוסמיים מתקדמים, המרובדים באופיין המאפשר להכיל בכל פעם, רבדים נוספים, מן התודעה המזוקקת הטמונה בהם.

הערכים מועברים בתהליכי חניכה והכשרה אל עבר רשת תודעתית, מודעותית ואנושית, הלומדת לפעול על פי ערכים אלו, הלכה למעשה, בנפש ואדם, בחינת נשמע • נטמיע • נגבה • נעשה.

 

nishmanatmiaa

תהליכים אלו, נועדו ליצור, בהדרגה, מעבר מן ההזדהות עם הנפש והאדם, אל קיום כהוויה קוסמית, המגולמת בבן אנוש, בשר ודם, ומחזיקה בצלם ובתבנית, המכילים תהודת-על וקודים מורפו-גנטיים חדשניים, ערים ופעילים.

ערכים אלה, הינם ערכים, אשר משמעותם עמוקה. משמעות זו, נחשפת בהתאם לרובד ההתפתחותי בו מצוי האדם וכרוכה בהבנת המעבר מקדושה, שאפיינה את עידן האדמה, להתקדשות, המאפיינת את בן האנוש של העידן החדש, המקיים את הערך "הפשטות שבאלוהות" בעצם הווייתו ונוכחותו.

תהליך ההתקדשות, הינו תהליך חניכה להגעה לבגרות קוסמית ושמירה על טוהר התודעה והנפש, המאפשרים ליצור בני אנוש אשר חצו סף אבולוציוני ויוצרים בכך שיאי מטריצה המאפשרים לאנושות לבסס תנועה אבולוציונית לשם חציית סף, אשר מעולם לא נחצה בעולם ארץ-סף האלפא והאומגה.  

ערך "הפשטות שבאלוהות", נועד לבטא את הקודש בחול ואת הפשטות וגובה העיניים, שבהן פונה ההיררכיה הבריאתית העילאית, אל כל מי שיחפוץ להתחייב לפסיעה בנתיב התפתחות, חניכה והכשרה, ליצור טרנספורמציה הלכה למעשה ולחבור לעתידנות בהווה, ללא מעמדות, כותרים או אצטלה חיצונית, אלא על פי תאימות פנימית, רצון פעיל, משאלת לב, טוהר הכוונה ונוכחות כהדרכה חיה, המבטאת את בן האנוש של העידן החדש.

"…עליכם להבין, אנו מביאים אל עולם של ארץ חדשנות. אנו מביאים אל עולם של ארץ בסיס נתונים ערכי, בסיס נתונים תידרי ובסיס של שינוי בצלם ותבנית, אשר לא הוכרו לכם עד כה.

עליכם להבין, אותם תהליכים, שאנו מנחילים ומובילים בכם, הינם תהליכים של חניכה, אשר אם תתבוננו עליה, יוצרת את ההתקדשות המתונה והמדורגת.

עליכם להבין, שהתקדשות יש בה את אותו מצב של חניכה להשתנות תוך עלייה במעלות של תודעה ורטיטה, המשולבות בהכרה של נפש. ובכך, יש ועליכם להבין, שאותו מצב של חניכה, הינו כזה מדורג ויש לו את התבנית ויש לו את התכנית ויש בו את אותם מצבים, נאמר, של התכנסות לצורך.

עליכם להבין, שאותו בסיס, שאנו יוצרים של התקדשות וחניכה, הינו בסיס, נאמר, אשר מנותק הוא מאותן עתות קודמות, אשר בעולמכם התבססו כתהליכים אשר מתכנסים הם אל אזורים מנותקים, נאמר, אותם מקדשים אשר הקמתם, ואותם מנזרים אשר יצרתם, ואותן נאמר, תורות נסתר אשר הוכרו בעולמכם ואשר היו כאלה אזוטריות, נאמר, וסמויות מהעין ומנוטרות מן הכלל.

ועליכם להבין, שאנו באותה תכנית, שאנו מביעים במרחב של ארץ, יוצרים את ההבאה, נאמר, של תהליכי חניכה וההתקדשות אשר יש בהם, נאמר, את הקדושה אל תוך אותו מצב, נאמר, של ימי חולין שלכם והתנהלות נאמר, יומיומית שלכם, אשר הינה כזו, אשר בה משלבים אתם קודש בחול.

עליכם להבין, ששילוב הקודש בחול, הינו המצב, אשר בו אנו מביאים את הפשטות שבאלוהות. מכיוון, שעליכם להבין, שאותו עידן חדש, נאמר, יוצר הוא את הקריסה של אותם מבני קדושה, אשר הוכרו בעולמכם ושתשתיתם הייתה כזו, נאמר, מוגבלת או מוגדרת למסגרות העידן, היינו אומרים, הממוסכות והמוגבלות.

מכיוון שכך, עליכם להבין, שאותם מצבים של מתקן אשר ייסדנו, ואותם מצבים של התכנסות אשר אתם יוצרים, אל לכם להקל בה ראש, מכיוון, שאלו הם תהליכי חניכה מתונים, אשר יוצרים בעבור כל אחד ואחד מכם את ההכשרה, אשר הינה הכשרה להחזיק בשיאי התפתחות טרם זמנם…"  

הליבה המרכזית 25.5.2011

לקריאה נוספת: תודעה מזוקקת מרחבי השראה, חלק ראשון-שפת הפשטות שבאלוהות כשפת הלוהאר, השפה כמייצגת מערכת מציאות-או שפה=תודעה

 

תובנה 5 -  חוקיות חדשה

sulamarachim7 

sulamarachim8 

sulamarachim9

"הפשטות שבאלוהות", מבטאת חוקיות חדשה, המותחת ומשנה את גבולות האפשרי.

זוהי חוקיות, בה ניתן ליצור את קפיצת הדרך ולבטא בעולם ארץ הוויה אנושית חדשה, המגובה בסולם ערכים פנימי ובנפש אנושית, אשר יוצרת את הגיבוי לנוכחותה של ההוויה הקוסמית.

"הפשטות שבאלוהות", מכוונת לנוכחות אנושית תקפה ואוהבת, ענווה, זקופת קומה וגו. נוכחות אנושית, המתנהלת כהדרכה חיה ומקיימת שגרירות של רצון טוב, הפועלת עם שגרירים נוספים, כבוראים שותפים, ברשת תודעה קוסמית, המגולמת בגוף, נפש ואדם ופועלת למען הכלל.

"…עליכם להבין, כאשר באנו והצגנו לכם לאורך דרכנו עימדכם את דרך הפשטות שבאלוהות, באנו והצגנו תהליך גורף של הכשרה נקודתית, שלב אחר שלב, במעלות של התפתחות אבולוציונית, במעלות של התקדשות אל עבר מחוזות תודעה, תדר ונפש, אשר הינם כאלה, אשר היו נדירים או בלתי מתקיימים באזורכם.

ועליכם להבין, שאותם מחוזות של התעלות והפסיעה בנתיב הפשטות שבאלוהות, הינה פסיעה אשר יש בה את ההתחייבות לדרך, את ההתחייבות לגבש מתווים נפשיים ואישיותיים כאלה, אשר יש בהם את מתווי האדם של העידן החדש, את מתווי האדם הנאצל של העידן החדש, המהווה מופת ודוגמא בעבור אחרים.

עליכם להבין, כאשר יפקדו את אזורכם אותן תעצומות של שינוי וטלטלה, מרקם המציאות של עולם ארץ, יהא כזה שברירי, ואותו מרחב של בני אנוש, יאותגרו הם עד מאוד.

היינו אומרים, שבמרקם מציאות שברירי ובעתות של טלטלה ותמורה, הרי, שאותה נטייה של בני אנוש, הינה לבטא את אותן רמות של נפש אנושית נמוכה ובכך, זיהינו את אותם פוטנציאליים, נאמר, לכאוס, למהמורות בעבור אותה דרך של אנושות.

מכיוון שכך, באנו וביטאנו בקפידה תהליך של הכשרה, אשר יש בו, מלבד ההכשרה התידרית, הכשרה לאחוז בסולמות ערכים, הכשרה לאחוז בנתיב מובהק וברור, אשר יש בו את החתירה לאמת הפנימית שיש לה את הפשטות, ויש בה את האלוהות, ויש בה את הפרט המועצם הפועל במסגרת כוללת, אשר אין בה את השיבוש ואין בה את הנפילה אל עבר מחוזות תודעתיים ואנושיים נמוכים, אלא יש בה את אותו מצב של אדם-על, המתעלה מעל מגבלות המרחב ומתעלה מעל מגבלות הנפש האנושית ובכך, יוצר את אותם מצבים של שיא ודוגמא ודגימה ומופת בעבור האחרים.

עליכם להבין, שמתוקף כך נדרש מכם בתקופה נוכחית לתרגם את אותן הלכות לארץ, לתרגם את אותן תובנות לנפש, לתרגל את אותן רמות של תיאום של אותה מהות אנושית שלכם למרקם תידרי, אשר יש לו את השאיפה לפלס ולהשפיע על מרקם המציאות המשתנה…"

הליבה המרכזית 11.5.2011

הפעולה כרשת, הינה פעולה כבוראים שותפים, היוצרים שיתוף נתונים אנרגטי ותודעתי, מחוברים לאמת משותפת ומבססים העברה של שיאי מטריצה התפתחותיים, פתרונות תודעתיים ומודעותיים, לצד ערבות הדדית ורעות אנושית.

פעולה זו, מתרגמת את דרכי הפעולה הקוסמיות ואת עקרונות השדה המאוחד לדרכי פעולה אנושיות ולמודלים, שיש בהם את התיאום לתקן קוסמי ולערכים בריאתיים. תקנים וערכים אלו, מובעים באמצעות השער הגדול, המביא תהליכי חניכה והכשרה לפעולה על פי סולם ערכים, עקרונות השע"ר (שקיפות • ערות • רעות) והמחולל ההסתברותי ההרמוני דינאמי.

רשת זו, נועדה לבטא מערך מתואם ומסונכרן, הפועל כרשת מגשרי עולמות, שגרירים של רצון טוב, המחוברים לאמת משותפת, מייצגים גוונים רבים, שונים ומגוונים ומהווים מראה מקום יציב בעתות של שינוי ותמורה.

"…אנו אומרים, כי שערי הלוהאר פתוחים, בעבור כל מי אשר יחפוץ בכך ויתאם עצמו לערכי השדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו.

ובכך, שלום פנימי, פוגש שלום עם האחרים, במחול אלמותי, שיש בו התפתחות-על למען הכלל, כבוראים שותפים, המשתפים נתונים, המאירים את אותם מכמנים של זיכרון קדמון ומבטאים עצמיותם הקוסמית על פני אדמה, כשגרירים של רצון טוב, מגשרי עולמות, מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות…"

לוהאר 26.2.2013

 

תובנה 6 - בן האנוש של העידן החדש
 השלת המורכבות האנושית לטובת נשגבות אנושית פשוטה וענווה

sulamaracim24

sulamarachim10

sulamarachim11

sulamarachim12

ערך "הפשטות שבאלוהות", נועד לבטא את תהליך ההשלה של המורכבות האנושית לטובת אינטגרציה של העצמי, שיש בה ספיגה של היבטי העצמי השונים והיעדר הזדהות עימם ובכך יכולת ליצור תנועה קולחת ופשוטה, הנובעת מחיבור אל העצמי הקוסמי המזוקק.

החיבור אל העצמי הקוסמי והעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה, מאפשרים נוכחות מועצמת, שאין בה את המעטים המורכבים ויש בה רגילות, נינוחות ופשטות, המבקשת לבטא מן השפע הקיים בה לתועלת הכלל.

"…אנו אומרים, כי אנו מביאים אל פיתחכם עתידנות. אנו אומרים, כי אנו מביאים אל פיתחכם את אותו מצב של הבנת האפשרויות, אשר תעמודנה בעבורכם. אנו אומרים, כי אנו מביאים אל פיתחכם את השינוי התפישתי באשר למשמעותכם, לערכיותכם, לחשיבותכם במרחב של ארץ כמחזיקי עתידנות בהווה. כשולטים באותה אטמוספרה תידרית עתידנית טרם זמנה. כמכילים צלם ותבנית של העידן החדש. כמכילים את המידע, אשר ניתן לכם להנחילו לאחרים. כאוחזים בכלי הפשטות שבאלוהות, אשר יש בהם את היכולת לייצר מזור, סעד וייצוב שדות במהירות וביעילות גדולים עד מאוד.

עליכם להבין, אותה פשטות של אלוהות, הינה כזו, אשר יש לה את היכולת לפסוע כבורא מועצם במרחב של ארץ. מכיוון, שאותם תהליכים אבולוציוניים, שאותה אנושות שלכם ייצרה עד כה, הינם תהליכי פיתוח מדורג של חברה אנושית בתוך חקר של אזורים בלתי מוכרים.

ועליכם להבין, שאותם תהליכים אם תתבוננו עליהם, היו התהליכים של ההישרדות בתחילה והמחקר של הסביבה בתחילה. והמגדר של העצמי אל מול אותה סביבה, נקרא לזאת כך, מאתגרת. ובאותו מצב שני, אותם מצבים של עצמי אל מול סובב, עצמי אל מול חברה. ובאותם מצבים נוספים עצמי, נקרא לזאת כך, בתוך מוסדות ותשתיות מתואמים. ובהמשך, אותו מצב, נקרא לזאת כך, כשלב רביעי, אבולוציוני, נאמר, של פנייה אל עבר מחוזות חיצוניים. היינו אומרים, אותו מצב שניתן לכם לפלג אותו כפנייה אל אלוהות שיש לה את הגשמיות ואת הפנייה אל אלוהות שיש בה את הנשגבות.

ואותו מצב, נקרא לזאת כך, אשר האנושות עומדת אל פתחו, הינו המצב של החיבור לאלוהות הפנימית, אל זיקוק הנתונים, אל הפתח הבין-ממדי, המצוי בכל אחד ואחד מכם. אל המחוזות השונים, אותה פשטות שבאלוהות.

ועליכם להבין, שכאשר תקרינו את אותו מצב של התודעה של הפשטות שבאלוהות, תקרינו את התודעה של הממד החמישי. תקרינו את התודעה של הפיתוח האבולוציוני בדרגתו הבאה. תקרינו את הפתרונות בעבור האחרים.

ואנו אומרים, שבכך, אותה חברה אנושית שלכם תחזור בהדרגה אל התקן הבריאתי ותהפוך להיות שותפה שווה באותן התפלגויות, נקרא לזאת כך, של משפחת האור, אשר יוצרת את הפיתוח האבולוציוני בתוך מרחב, נקרא לזאת כך, רחב יריעה עד מאוד של הסתברויות…"

הליבה המרכזית  28.12.2010

"הפשטות שבאלוהות", נובעת מן היכולת של האדם לבטא נשגבות אנושית.

בנשגבות זו, מתקיים הגישור של המהות הקוסמית, העילאית אל הוויה אנושית ובכך שהות בעולם של ארץ מתוך נוכחות ערה, המהדהדת על הכלל ומושיטה יד לכל מי שיחפוץ בכך מתוך ענווה, רצון טוב ואהבה קוסמית שורה.

"…הבינו משמעותכם, הבינו אחריותכם. זקפו קומתכם בענווה. ובססו את אותן מדרגות של התפתחות למען הכלל אשר יש בה את הערות המתמדת, ויש בה את הפרשנות החדשה, ויש בה את ההסתגלות לשפה בריאתית המבקשת לבוא לידי ביטוי במהות אנושית…"

 מועצות האלוהות הגבוהות 27.2.2012

 

תובנה 7 - תודעה מזוקקת מרחבי השראה
 רכישת תודעה מזוקקת ושפה קוסמית המבוטאת בסולם ערכים אנושי

sulamarachim13

sulamarachim14

sulamarachim15

"הפשטות שבאלוהות", נועדה להכווין להתרועעות אנושית עם שפה אלוהית. זוהי מוכנות לרכישה של תודעה ושפה, שהינן מזוקקות ושלמות. רכישת שפה זו, הינה בתהליכי חניכה והכשרה, הנובעים מן האלוהות, המבקשת לבטא בעולם ארץ מדרגת התפתחות חדשה וסולם ערכים, שיש בו תרגום של ערכי השדה המאוחד וחוקיות-על קוסמית, אל שפה אנושית ונוכחות אנושית.

החיבור לסולם הערכים, מבטא ניתוק של האדם ממוקדי שליטה והשפעה ומהזדהות עם המרחב הגשמי והדחוס, לטובת העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה, הנעשית באמצעות בחירות מתמידות, שיש בהן את הגיבוי האנושי להוויה הקוסמית.

בכך, נוכחותו של האדם, במערכת המציאות של עולם ארץ, הינה כבורא מועצם וער, המבטא רוח המשפיע על חומר מתוך המציאות הפנימית המזוקקת, המשפיעה על המציאות החיצונית.

"…עליכם להבין, שעל מנת לווסת מערכות מציאות, נדרש מכם לא להזדהות עם מערכת המציאות ולייצר מתווי נפש אנושית, אשר הינה בתדירות העל שלה, הינה ברמת העל שלה, וזו היא נפש אנושית, אשר יש בה את האימוץ המלא של ערכי הפשטות שבאלוהות.

עליכם להבין, שכאשר תאמצו אל חיקכם ערכים אלו וכאשר תיטיבו לבחור בכל רגע נתון  באותן בחירות עילאיות ותוותרו על אותם פיתויים נמוכים של נפש, הרי, שייווצר בכם ההכשר להתחיל ולתרגל את אותם מצבים של עצירה של מעצורים התפתחותיים או של התגבשויות בלתי רצויות של מתווים במציאות שבה אתם חיים ובכך הבינו, שתוכלו להשפיע השפעה ניכרת על אותו אופק אירועים אישי וכוללני של עם, ושל לאום, ושל אנוש בקרבו אתם נטועים.

עליכם להבין, אנו מביאים אליכם עתידנות. עליכם להבין, אנו מביאים אליכם אפשרויות חדשניות עד מאוד, אשר אתם נדרשים להבינן, לעכלן ולעבדן, ולתרגלן. אנו אומרים, כי על מנת לעשות כן נדרש מכם לחצות את הסף.

עליכם להבין, שאותה חצייה של סף, אנו נסייע בעדכם ליצור אותה, שלב אחר שלב. אנו נתמוך, אנו נשרת, אנו נקדם, אך עליכם להבין, שיש ועליכם לעשות שימוש באותן רמות, נאמר, של תמיכה שלנו, על מנת ליצור את הבחירה האחראית, ברמת אנוש שאתם מהווים.

מכיוון, שעליכם להבין, עליכם לסנכרן על בסיס מתמיד את אותה בחירה נשמתית לאותה בחירה אנושית…"

הליבה המרכזית 11.5.2011

לקריאה נוספת: תודעה מזוקקת מרחבי השראה-חלק שלישי-העברת משוואות שלמות אל עולם ארץ באמצעות השער הגדול-סולם הערכים-שפה חדשה לעיגון חוקיות חדשה אל עולם ארץ

 

תובנה 8 - סינגולריות בשדה מאוחד

sulamarachim16

sulamarachim17

"הפשטות שבאלוהות", מבטאת מדרגת התפתחות אבולוציונית חדשה, המתעלה מעל המגבלה בה שרתה האנושות, מזה תקופה ארוכה. המדרגה החדשה, הינה נטולת חיכוך ומורכבות, מכיוון, שיש בה פשטות, הנובעת מתבוניות של המחשבה והלב.

זוהי נוכחות, הנובעת ממובהקות אישית, שנוצרה כתוצאה מזיקוק של מבני הנפש האנושית מחד וההיסטוריה הקוסמית האישית מאידך, לטובת כינוס אל תמצית מזוקקת, נקודה סינגולרית, המבטאת יכולת גלומה רחבה, רבת עוצמה ופשוטה.

הכינוס של המהות האישית הרחבה, אל נקודה סינגולרית מזוקקת, מאפשרת לבטא בעולם של ארץ תנועה, אשר לא התקיימה בו מעולם. זוהי תנועה, המקיימת סינגולריות בשדה מאוחד, ומאפשרת למובהקות האישית לחבור לפעולה ברשת תידרית ואנושית, שהינה רשת תודעה, הפועלת על פי חוקיות המתקיימת במישורי רטט עילאיים, מבטאת שיתוף נתונים והדהוד רחב של פתרונות ומקדמי התפתחות, על הכלל.

"…כאשר הצגנו לכם, באותם מודולים ראשונים, את אותה רשת תודעת אחדות כוללת, רשת תודעת אחדות הלב קראתם לה, ואת אותה רשת של תודעת משיח, אותן רשתות, הרי, שהצגנו לכם רשתות מידע בתדירות-על, אשר יש את היכולת ליצור איתן את ערוצי התקשורת ובכך, לקיים ביטול מעצורים התפתחותיים, המצויים באזור של ארץ ועלייה במעלות.

עליכם להבין, שאתם מהווים רשת תודעה בעולם של ארץ. ואותה רשת תודעה, הינה כזו, אשר מחזיקה בשיאי מטריצה של יכולת אנושית לחבור לתודעה עילאית ולתרגמה למשמעות חדשה, אשר טרם נודעה בכל אותו מערך בריאה כולל, אשר אתם מהווים מרכיב קטן, אך חשוב ומז'ורי בתוכו.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו מפתן, אשר חציתם ועל אותו מצב, שאנו מתארים לכם כחצייה של רף התפתחותי, הרי, שאותה חצייה של רף התפתחותי ניזונה היא מאותו פתח קוסמי, שאנו יוצרים ומאותה כניסה של יסודות-העל.

מכיוון, שעליכם להבין, שיסודות-העל, מהווים מקדם התפתחות אבולוציוני.

וכאשר אנו עושים שימוש ביסודות-העל ומזרימים אותם אל מפת התשתית התידרית, אנו יוצרים גלי תהודה בכל אותה מפה, בכל אותה רשת תודעה, אשר הינם גלי תהודה, המהווים מקדם התפתחות.

אם תתבוננו על אותו מקדם התפתחות (ואנו מביאים לפניכם, את אותה רעיוניות, המתארת את התקופה בה אתם מצויים, בהווה הנתון שלכם באזור של ארץ) הרי, שתזהו את אותו מצב, שאותם יסודות של על, יוצרים את התאוצה הגדולה עד מאוד של תהליכי פיתוח.

משמע, היינו אומרים, כי אם תתבוננו, תזהו מצב, שאותם יסודות של על מאפשרים לכם לאסוף מסקנות, אשר יצרתם באותם תהליכים של חיים אנושיים שלכם וחיים קוסמיים שלכם ולהתחיל ולכמת אותם ולכווץ אותם לתוך שורות פקודה, אשר יש להן את התיעול המסקנתי המדויק יותר, היעיל יותר ובכך, קיפולי הסתברות, אשר מתכנסים זה אל תוך זה, משוואה אל תוך משוואה אחרת ובכך מצב, שאותה מערכת שלכם חווה את ההתייעלות ואת הקפיצה התודעתית הגדולה עד מאוד.

היינו אומרים, כי זה הוא תהליך, אשר הינו תהליך חניכה, שאנו יוצרים בכם. זה הוא תהליך, המאפשר לכם לנוע אל עבר אזורי הסתברות חדשניים ולקיים את המרקחת החדשה, של המחקר של אזורי הסתברות לא מוכרים ושל קומבינציות תידריות, אשר אינן מוכרות לכם.

ניתן לכם להתבונן על כך ולזהות את אותה מצב של הזדמנות היסטורית.

היינו אומרים, כי ניתן לכם להיכנס, אל מה שמוכר בהווייתכם הנפשית האנושית, כפאניקה. ועליכם להבין, אין אנו ממליצים על אותה פאניקה, אנו ממליצים על אותו מצב של ראיית ההזדמנות. היינו אומרים, כי אנו ממליצים, על אותו מצב, אשר בו חוזים אתם באותה הזדמנות ובכך, מזהים את אותה הליכה באזור, אשר אינו מוכר לכם ומבססים את אותה הליכה מתוך ההכרה באותה יכולת פנימית שלכם, לצלוח אזורי הסתברות חדשים.

עליכם להבין, אין זה בלתי אפשרי. עליכם להבין, אין זה מסובך או מורכב. מכיוון, שאותו מצב, אשר תיארנו לכם, שנערך בכל אחד ואחד מכם בתקופה נוכחית, הינו המצב שתיארנו, את הקיפולים וההתכנסויות אל תוך נקודות סינגולאריות בתוך משוואות ההתפתחות שלכם.

ועליכם להבין, שמצב זה יצר משוואות, אשר הינן כאלה שיש בהן את הפשטות. היינו אומרים, כי זה הוא היבט נוסף של הפשטות שבאלוהות.

מכיוון, שאותה פשטות של אלוהות, אין בה את ריבוי הפרמטרים, אלא את המצב של משוואה, אשר יש בה פרמטרים, נאמר ספורים, המרכיבים יכולת מפותחת עד מאוד. והיינו אומרים, שבאותן משוואות נתונים שלכם, ריבוי הפרמטרים, החליף עצמו, באותם היבטים של פרמטרים מרכזיים ובאותן תתי משוואות מקושרות אליהם ובכך מצב, שניתן לכם לחלוש על התפתחותכם, דרך נושאים מרכזיים, אשר תזהו בתוככם.

משמע, היינו אומרים, כי אם תתבוננו על עצמכם ותזהו היבטים מרכזיים, המרכיבים את ספירלת ההתעלות שלכם, או את האישיות שלכם, הרי, שניתן יהיה לכם לקיים את אותו מצב של זיהוי פרמטר מרכזי ובכך השפעה עליו באמצעות אותם כלים העומדים לרשותכם. ובכך, השפעתם על אותו פרמטר מרכזי, אותו פרמטר שרשר עצמו, אל אותן משוואות מקושרות ובכך, תהליכים גורפים עד מאוד של שינוי מואץ ומועצם.

אנו מעבירים אליכם נתונים מורכבים. אך עליכם להבין, שאותם נתונים, שאנו מעבירים אליכם, נחוצים הם, על מנת לאפשר לכם לנוע באזורי ההסתברות החדשים…"

הליבה המרכזית 27.6.2011

 

תובנה 9 - כלי האלוהות לשירות האנושות

sulamarachim17

ערך "הפשטות שבאלוהות", נועד לבטא הקניית כלים קוסמיים פשוטים ומתקדמים, המאפשרים לאלו, המצויים בתהליכי חניכה והכשרה, לבטא עוצמה של השראה והשפעה למען הכלל והפרט, ללא מאמץ, בפשטות ורגילות ומתוך חיבור למערכות הזנה קוסמיות חדשניות, המקדימות את זמנן.

כלי "הפשטות שבאלוהות", הינם כלים קוסמיים, המכילים אבולוציה וטכנולוגיה מתקדמות, אשר אינן נגישות לכלל, ומובעות אך ורק בתהליכי חניכה והכשרה, הנובעים מן השער הגדול ומובעים באמצעות האוניברסיטה הקוסמית, המחברים לעקרונות וערכים קוסמיים מובהקים.

הכלים מועברים על בסיס פיתוח אבולוציוני ותאימות לישירות של אור, הנרכשת בהדרגה בתהליכי החניכה של הלוהאר את אזורי הבריאה השונים.

הכלים, כאמור, מועברים באמצעות השער הגדול, בהדרגה, אל הנחנכים בתהליכי ההכשרה לשירות הכלל והפרט במסגרת תהליך הלוהאר.

כלים אלו, מגובים בסולם ערכים ובתהליך חניכה, היוצר טרנספורמציה, הלכה למעשה, המאפשרת שימוש בהם על בסיס תודעה המחוברת למודעות ונוכחות אנושית מגבה.

הכלים מוצגים ומועברים במודולים השונים, בחשיפה מדורגת לאבולוציה ולטכנולוגיה העומדת בבסיסם, המכילה את רוח האלוהות ומחשבת האלוהות.

"…אותה פשטות שבאלוהות נועדה לייצר את אותם מצבים, שאותם אלה האוחזים בכלים אלה, הינם כאלה, אשר ניתן יהיה להפעילם בקלות וללא מאמץ יתר.

מכיוון, שעליכם להבין, שבזמנים של עיתות של סערה, בזמנים של עיתות של מצוקה, בזמנים של עיתות של טלטלה, לא נדרש אלא אותו מצב של זימון הכלי ושילוחו ובכך ניתן לכם לייצר את המצבים של העדר המאמץ.

אנו סבורים, כי אותו מצב של העדר המאמץ, אותו מצב של שילוח הכלי ללא אותן, היינו קוראים לזאת, התלבטויות או הסתבכויות, אשר להן אתם נוטים במגמת המחשבה אשר לכם, הינן כאלה, אשר יהיו מחוז חפצכם באותן עיתות עתידיות.

מכיוון שכך, אותה ערכה, אשר הצגנו בפניכם, אשר כינינו אותה: הפשטות שבאלוהות…"

מועצת העל הקוסמית 18.1.2009

"…היינו אומרים, כי עליכם להבין, כי כאשר אנו באנו והבאנו את אותם כלים, אשר אותם כינינו 'הפשטות שבאלוהות', הרי, שכיוונו לארגזי כלים, אשר יש בהם את היכולת לייצר את השימוש הפשוט, הנינוח והקל בעבורכם.

אותה מגמה של פשטות, אשר הבאנו, הינה מכורח העובדה, כי אנו מעוניינים, כי כאשר תמצאו עצמכם באותו מרחב מטולטל ומשתנה, הרי, שמאמץ לא יהיה בכם, באותה הפעלה של כלים, אשר הבאנו באמתחתנו. ובכך, אותה פשטות תהיה מנת חלקכם, בהפעלת אותן עוצמות אלוהיות רבות משמעות…"

מערכת ההדרכה הקוסמית 28.5.2008

 

תובנה 10 - תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד

מתוך ערכת קלפי המצפן-יאלוג ומשוב, קבלה הכלה והנחלה מתוך ערות לתוצרים הפנימיים והחיצוניים

"הפשטות שבאלוהות", מכוונת למה שמכונה "תודעת משיח", שבה האדם, מחובר לתמצית מהותו הקוסמית, לזיקוק הנתונים האישי ובכך רואה עצמו כמרכיב בתוך הכלל, המשפיע על הכלל ומושפע ממנו.

במצב "תודעת משיח", מכיר האדם בהיותו חלק מספינת אור אדירת ממדים, שדה מאוחד, הטומן בחובו פרטים רבים המתפתחים ומפתחים מתוך הקשר הקוסמי עתיק היומין, המתקיים ביניהם כמהויות מקור, ביטויים של אור.

"…עליכם להבין, שכאשר באנו ותיארנו לכם במפגשים קודמים את החשיבות של ההכרה הפנימית בפרט כמרכיב בתוך הכולל, הרי, שבאנו וביטאנו את מה שכינינו: תודעת הפשטות שבאלוהות, תודעת המשיח כפי שהיא מכונה על ידכם.

ועליכם להבין, שאותו מצב תודעה, הינו מצב תודעה המאפשר לאפיין את דרגות הממשק והחיבור לאותן "ספינות" של אור.

לא ניתן לקיים את היבטי החיבור והתקשורת לאותן "ספינות אור", ללא אותו מצב, אשר יש בו את הבנת הפרט כמרכיב בתוך הכלל, ואת השיוך ההרמוני המקיים את אותו מצב של נקודת תלכיד פנימית בוהקת, אשר יש בה את הפרט המועצם, החובר מתוך רצון לכלל ומכיר באותו מצב של תרימה והיתרמות, באותו מצב של מארג כולל, אשר יש בו את הפרטים המרכיבים הרמוניה וסימפוניה של גוונים, וגיאומטריות, וצלילים, ומידע אשר בו הכל שזור בהכל…"

מועצות האלוהות הגבוהות 6.7.2011

 

תובנה 11 - אלוהים חיים על פני אדמה
 הסרת הלוט והתנתקות מאשליית הנפרדות
 חיבור לאמת המשותפת של כל בני האנוש

sulamarachim19

עולם ארץ, הינו עולם, אשר מצוי ביקום מקומי, השייך לאשכול התפתחות, שהינו כזה החוקר את החומר על היבטיו השונים.

אשכול ההתפתחות הזה, הינו צעיר באופן יחסי למרחבי הבריאה האחרים ועם המעבר אל העידן החדש, מגיעות אליו רמות חדשות של תודעה, שנועדו לקדם אותו לחציית סף אבולוציונית וליצירת יחסי גומלין חדשים עם המושג אלוהות.

העידן החדש, הינו עידן של התעוררות והסרת הלוט מעל עיני התודעה.

זהו עידן, שבו נחשף הסמוי ומאפשר רקימת יחסי גומלין חדשים בין אדם לחברו מתוך ההכרה, כי הכל הוא אחד וכי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד בקבלה והנחלה מתמידים.

זהו עידן המבטל הפרדות ושיוכים ומחבר את בני האנוש להכרה בהיותם הוויות קוסמיות, זרע כוכבים.

"…עליכם להבין, שכאשר יאצילו בתוכם אותם אלה בני אנוש, את הבנת השיוך הקוסמי, ואת הבנת, נאמר, האוריינטציה הקוסמית, הרי, שיחברו הם עצמם להבנת היותם זרע כוכבים.

וכאשר יבינו, כי מהווים הם זרע כוכבים, יימסו אותם גבולות, יתבטלו אותם שיוכים, וייוותר אותו מצב של שותפות גורל, של בני משפחת האור המבקשים להתפתח אל מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה…" 

הליבה המרכזית 16.3.2011

 

זהו עידן, שבו שערי העולמות הממדיים נפתחים ומאפשרים רקימת יחסי גומלין חדשים, בין האדם לאלוהות, על בסיס בגרות קוסמית ותפישה חדשה, הנקייה מהיבטי שכר ועונש, פחד או הגמוניה מכל סוג שהוא.

זוהי תפישה תבונית, הפותחת את שערי ההכרה ואת שערי הלב לפשטות שבאלוהות, הטמונה בכל.

זהו עידן, שבו האדם הופך בהדרגה להוויה בין ממדית, המנהלת יחסי גומלין עם מרחב וחברה, על בסיס ערכי חדש, שיש בו התפקחות, המובילה לבגרות קוסמית ואחריות כוללת ובכך משמעת ושליטה פנימית, אשר אינה מבוססת על הכפפה חיצונית, או על תפישת שכר ועונש, אלא נובעת ממשמעות ומהות.

"… עליכם להבין, שכאשר באנו ויצרנו בכם את אותן רמות של הכשרה, יש ועליכם להבין, שחשפנו אתכם, בהדרגה, למסתרי הקיום שלכם.

משמע, יצרנו את אותו מצב, אשר בו התממשקנו אליכם בדרגת, נאמר, אלוהות שורה וביססנו מטרים של הבנות, אשר הביאו אל פתחכם התפתחות והתפכחות…"

מועצות האלוהות הגבוהות 27.2.2012

 

תובנה 12 - אמת משותפת המצויה מעל אסכולה זו אחרת

sulamarachim20

הערך "הפשטות שבאלוהות", מבקש להביא את מהותו של נתיב החניכה, המבטא אמת משותפת ומזוקקת, הנובעת מלב הכלל-יקום, המכילה בתוכה את כלל האסכולות הקוסמיות ואת כלל גווני האור.

כאשר אנו מבקשים להבין את מהותה של אלוהות ואת מהותן של המועצות הדוברות לאורך המודולים השונים של התכנית להכשרת שליחים ודרך הפשטות שבאלוהות, חשוב להבין, כי כל המועצות השונות, הינן ביטויים של האחד, המהווה את מקור כל היש.

"…עליכם להבין, שאותו מרחב של אלוהות, יש בו את הפנים הרבות והגמישות, ויש בו את מערכות השקלול, כאשר אותן מערכות של שקלול שעונות הן על מערכות ויסות השוואתי מפותחות עד מאוד, אשר יש בהן את הייצוב המתמיד.

עליכם להבין, שאותן מערכות של אלוהות, אם תתבוננו עליהן, אין בהן את הבחירה הדיכוטומית באותם קטבים מובהקים, אלא את אותו מצב של להטוט עם אותם קטבים אל מול סליל מוקד יציב ואיתן.

עליכם להבין, שאותה אלוהות, יש בה את האינטגרציה המלאה של שדות מרובים של תוכן התפתחותי.

עליכם להבין, שאותה אלוהות, יש בה את הרטיטה השלמה והמאוחדת.

עליכם להבין, שאותה דרגה של אלוהות, אם תתבוננו עליה, הינה כזו, אשר אתם חותרים להכירה יותר ויותר ולהביאה לידי ביטוי ראשוני על פני האדמה…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 15.6.2011

ייחודן של מועצות אלה הוא, שאינן מייצגות תרבות, גוון, גישה או אסכולה, אלא הינן מועצות, המייצגות את ערוצי התיווך, הגישור, השילוב והתיאום, הנובעים ממרכז הבריאה. אלו מועצות כוללניות, המבטאות פעולה במחוללים, הסתברותיים, הרמוניים דינאמיים, פועלות על פי ערכים קוסמיים מתקדמים ומבטאות את גלי הפעימה הקוסמיים אל האזורים השונים.

היכולת לבטא את גלי הפעימה הקוסמיים ולפעול במחוללים הסתברותיים, הרמוניים, דינאמיים, הינה יכולת השמורה לספי פיתוח אבולוציוני, אשר התעלו אל מעבר לגוון זה או אחר, לטובת חיבור לאמת משותפת, המחברת למקור כל היש, הקיים בכל מרכיבי הקיום.

זוהי אמת פשוטה ומזוקקת, נקודה סינגולרית טהורה של מהות ומשמעות, אשר בה טמונה ההכרה באחדות הכוללת של כלל ביטויי האור.

הערך "הפשטות שבאלוהות" מבטא נתיב חניכה והכשרה לרכישת כלים, תודעה, ושינויים טרנספורמטיביים עמוקים, המיועד לשליחים קוסמיים, שהמיומנות שלהם, הינה היעדר הזדהות עם אסכולה קוסמית, זו או אחרת. זוהי מיומנות קוסמית, הנובעת מן המוכנות לרוקן את הכוס ולהיחשף להכשרה ישירה, הנובעת מן הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות, לגישור עולמות כלל-יקומי.

גישור זה, מתבסס על השיח הרב תרבותי, רב מישורי ורב כוכבי, המתאפשר בעולם ארץ, אשר בו מתגלמות נשמות בו, מכל מרחבי היש.

זהו תהליך הכשרה ייחודי, המלווה בהכלה של שפה ותחביר חדשים, סולם ערכים בריאתי והטמעה פנימית עמוקה של מהותו של השדה המאוחד וערכיו.

זהו מעבר מאג'נדה אישית למובהקות אישית, שיש בה הרתמות למערך רחב הרבה יותר מאשר זרם זה או אחר.

הפעולה של מגשרי העולמות ושליחי ה-לוהאר, הינה ברמה השואפת לבלתי אישי ולפעולה, ברשת שיש בה הדהוד והשראה על הכלל לתמיכת המעבר של עולם ארץ אל הממד החמישי והמצוי מעבר לו.

"…על מנת ליצור את אותו מצב, שבו אותו פורטל יזרים אל מרחב של ארץ את אותן תדירויות-על בתיאום לאלפא ואומגה, הכשרנו רשת, אנושית, מפת תשתית תידרית, אשר אתם מהווים את ליבה, אשר תהווה את אותן מערכות תיווך ותרגום.

ולא ניתן להן, לאותן מערכות תיווך ותרגום, לבטא עצמן בעולם של ארץ, כאשר מדברים הם את השפה הישנה.

משמע, יש ועליכם להבין, שכמערכות תרגום, ומערכות תיווך, ומערכות ויסות השוואתי, שאתם מהווים ומערכות המחוברות, יותר ויותר, למורפו-גנטיקה החדשה, נדרשים אתם לקחת אחריות על אותה מהות של הדהוד שלכם ולסגל לעצמכם את אותם סולמות של ערכים שאנו מביעים, ואת אותם תרחישים, שאנו משתפים אתכם בהם, ואותן תדירויות המומטרות עליכם ובכך, תרגום ללקיחת האחריות המלאה ולאותו מצב של מעבר לקוד, שאנו כינינו אותו, קוד הקבלה וההנחלה.

יש ועליכם להבין, שאותו פשר של קוד קבלה והנחלה, הינו מצב, אשר בו יוצרים אתם, בראש ובראשונה, את אותה מהות מקבלת. משמע, אין אתם מייצרים את אותן מערכות של התנגדות מיידית, אשר יש בה את הפסילה על ידי אותו מחשב והיגיון, או על ידי אותו מכשיר של אגו משובש, או על ידי אותן מערכות רגש מונעות ובולמות, או על ידי אותן מערכות, נאמר, של צרימה פיזית. אלא את אותו מצב של הכרה באותו בוהק נתונים ישיר המובע, ובכך מצב, נאמר, שאותו בוהק נתונים יוצר את ההטמעה אל תוך מערכותיכם, ללא ההדיפה. ובאותו מצב של קבלה, נוצר העיבוד, ובתוך אותו עיבוד ההתאמה לאותה תדירות אישית שלכם ולאותו גוון אישי שלכם.

וכאשר אותו מצב של עיבוד והכלה נוצר, הרי, שכל מה שלא תואם את דרגת ההתפתחות שלכם, או את אותה סינגולאריות שלכם, נפלט מאותה מערכת וכל אשר נמצא תואם, מוכל הוא ויוצר את הקפיצה ההתפתחותית ובכך, את ההדהוד המיידי על אותם שובלים מקושרים, בחינת הנחלה.

משמע, יש ועליכם להבין, שאם תכירו בכך, שכל אחד ואחד מכם, יוצר הוא, נאמר, את ההדהוד המשפיע, בחינת אותה מהות, אשר הוא מהווה על מפת תשתית תידרית, על שובלים מקושרים, על אותם אלה בני ארץ ועל אותן אלה תרבויות מקושרות, הרי, שאותן מערכות נאמר, של צדקנות אנושית, או יוהרה אנושית, או לחלופין קטנות אנושית, או אגו אנושי, או רגש אנושי מגביל ומטלטל, או אותה פרספקטיבה אנושית מצומצמת, אשר אין בה את מבט העל, כל אותן מערכות, תהנה מערכות בערבון מוגבל.

ובכך מצב, נאמר, של התייצבות בתאימות לאותו עצמי אותנטי שלכם, שהינו עצמי בלתי אישי, שהינו עצמי חף, נטול פניות ומחובר לאותה הכרה קוסמית אותנטית באותה מהות, נאמר, של חילופין של עידן, ומהויות של ניסוי השראתי רב עוצמה, הבא לידי ביטוי במרחב של ארץ, בעד מפת תשתית תידרית. ניסוי, אשר חצה את המסה הקריטית והפך למערכת השתתה. אשר חצתה את המסה הקריטית והפכה למערכת התערבות מבוקרת המשנה פוטנציאלים…"

מועצות האלוהות הגבוהות 27.2.2012

ה"פשטות שבאלוהות" מבטאת תנועה מן האישי אל הכוללני, בתהליך שיש בו את ההעצמה האישית ואת ביסוס המובהקות, המאפשרת להשיל את מתווי הנפש ולנוע אל עבר עצמי מזוקק, כולי וכוללני, שיש בו את המעבר מן האני ל-אנו.

מעבר זה, הוא שמאפשר, להוות שגריר ניטראלי, להכלת גלי נושא בריאתיים, ללא הזדהות עם אג'נדה אישית אך מתוך שמירה על הגוון הייחודי, על הצביון הייחודי ועל השדה המאוחד האישי, המהווים ערוץ תמסורת ייחודי, בעבור האור המבקש לבוא מלב הבריאה.

 

תובנה 13 - ביטויים של אור
הפשטות שבאלוהות-לוהאר

sulamarachim21

אם נתבונן על היקום כרקמה אחת חיה, הרי שרקמה זו מורכבת ממארגים רבים מאוד, המהווים רשתות מורפו-גנטיות, האוגדות יקומים ועולמות.

לכל מארג יש את התחביר שלו, את השפה שלו, את ההקשרים באמצעותם הוא פועל ואת המשמעויות הנלמדות, תוך כדי ההתפתחות.

כאשר המערך השלם של הכלל יקום, יוצר שיתוף פעולה וקיום של הקשרים ויחסי גומלין בתוכו, שיש בהם את שיתוף הנתונים, ההפריה ההדדית והתיאום, נוצר מצב, שבו כל הכלל יקום מקיים תקשורת עם כל החלקים שלו ובכך מוכל בכל חלקיו.

שיתוף פעולה שכזה, יכול להתקיים באמצעות נציגים, המכירים היטב את האסכולות השונות, אך אינם מזוהים עימן ובכך יכולים לתאם ביניהן ולאפשר שיתוף נתונים, התורם למערך הכולל של השדה המאוחד. נציגים אלו, מייצגים את האמת המשותפת של השדה המאוחד.

זוהי מערכת אחדותית של שדה מאוחד, הערב לכל ביטוייו וחלקיו ומקיים ביניהם תקשורת ותיאום, על מנת לייצר תנועה, כגוף אחד, ממדרגת התפתחות אחת לאחרת.

תהליך יישור הקו הכלל יקומי, המבוצע על ידי ערוצי תיאום, גישור ושילוב, הינו ביטוי של מערך זה, שהינו מערך הלוהאר, שנציגיו בחרו לעבור את תהליך החניכה וההכשרה באמצעות דרך "הפשטות שבאלוהות".

אם נמשיל את הכלל יקום לגוף פיסי אנושי, הרי שהוא מכיל אברים שונים ומגוונים, שיש להם חלוקה תפקודית, המאפשרת את קיומו של הגוף הכולל.

האברים השונים, מתואמים לאמת משותפת של הגוף כולו.

האמת המשותפת הזו, הינה שרות מתוך קיימות. משמע, כפי שכל תכליתה של המערכת הביולוגית, היא שרות הקיימות של הרוח על פני האדמה, כך כל תכליתם של מרכיבי היקום השונים, הינה שירות האור כמערכת מתפתחת.

אם נתבונן על הנשמות, שבחרו להתגלם בגוף פיסי בעולם ארץ, הרי שהאמת המשותפת שלהן, היא שרות של הקיימות האוניברסלית ובכך קיום של מכלול אינטגראלי-חברה אנושית, הפועלת על מנת לתרגם משמעות אל עבר גשמיות, ורוח לחומר.

כאמור, ברמה הקוסמית, כאשר כל אברי הגוף הקוסמי הגדול מסונכרנים לאמת המשותפת, הרי שניתן ליצור את קפיצת המדרגה, ובכך זוכים עולם ארץ והחברה האנושית, כחלק מן הגוף הכלל יקומי, לסיוע, אשר נועד ליצור את התיאום לשאר חלקי הגוף אליו הם שייכים.

סיוע זה, נעשה באמצעות מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, אשר מכשיר כוח חלוץ, מתוך עולם ארץ עצמו, אשר לקח על עצמו לקיים תהליכי חניכה והכשרה, שיש בהם את הטרנספורמציה, הלכה למעשה, של גוף ונפש, ומודעות אנושית, המגבה סולמות ערכים קוסמיים, מדרגת פיתוח אבולוציוני חדשה ופעולה כרשת.

החיבור לרשת, מאפשר למערך זה לנצוץ כאורגן אורות מנצנץ, המנגן מנגינה, שרבים יכולים להאזין לה, מכיוון שהיא מכילה צבעים רבים וגוונים רבים וצלילים רבים.

ההשראה על הכלל, הינה מעצם ההכשרה להכיל תדירויות עתידניות ותודעה עתידנית, ואז לפעול כרשת, המכילה גלי נושא ומהדהדת אותם כשדה מאוחד, המורכב משונים ומגוונים על המרחב ב- "התפתחות-על למען הכלל".

זהו שדה המעגן את מהלך הלוהאר אל עולם ארץ ומאפשר לבטא בעולם ארץ משמעויות חדשות אשר טרם נודעו עד כה.

"… כאשר אותו עידן חדש פועם ואותו מהלך לוהאר יוצר את אותו מצב של כינוס של בריאה, אל עבר תשתיות האור החדשות, הרי ודאי לכם, שאותן נקודות תחביר, שאתם מהווים, במארג האלוהות הפועם, הינן נקודות תחביר, הנקראות להיאסף אל האחד ולשדר ברציפי הנתונים שהן מהוות, את אותם שידורים של אור, המבטא עצמו, באותה התפתחות של אדמה ובכך מצב נאמר של ספריה חיה המכנסת עצמה, אל תוך עצמה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר נוסד אותו עידן זהוב, אותו עידן חדש, הרי שיש ועליכם להבין, שמכונן הוא, את תשתיות האור ליחסי הגומלין המלאים, עם אותן מהויות של אחד אליו הנכם שייכים, אותו הנכם מהווים ובכך מצב נאמר, של מעבר מאותם גורמי תיווך, מאותם גורמים, אשר יש בהם את הבקשה והפניה והתחינה והעדר היכולת, לאותם מצבים נאמר, של התעוררות האלוהים החיים על פני האדמה, ההשבה של מתכונת היצירה והבריאה לקדמותה, ערור תודעת בורא העולמות ובכך מצב נאמר, של כינון יחסי הגומלין המלאים, אשר הינם יחסי הגומלין של הבוראים השותפים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותו עידן חדש, הרי ודאי לכם, שממוטט הוא את הגבולות, ומסיר הוא את הקיטלוגים ובכך מבסס את אותו מצב נאמר, של קריסה של אותם מבני קדושה ותימוכין, אשר יש בהם את ההיררכיה ויש בהם את ההגמוניה ואין בהם את ההכרה באלוהות המתהלכת על פני האדמה, בשותפות פעילה, בגובה העיניים, אשר יש בו נאמר את יחסי הגומלין, המבוססים על ההכרות החוזרת, עם אותו מעשה מרקם קוסמי ועם אותה רקמה אחת חיה ועם אותם ערכים של שדה מאוחד, אשר יש בהם את אבני הבניין והתשתית למערכת, שמכוננת את אותה היכולת המתעוררת.

יכולת, אשר יש בה, את האבולוציה והטכנולוגיה, השלובים זה בזה, כמעשה מרקם, המאפשר שימוש בתחביר, בשפת האלוהות.

ובכך, הענקה של משמעות חדשה, לאותו מושג בוראים שותפים, בפשטות שבאלוהות, אשר מכוננת היא, את אותה תקשורת נתונים, בין שמים לארץ, אשר יש בה את האהבה ויש בה את הענווה ויש בה את ההכרה במהות חובקת כל פרושה ומאפשרת, את כינוס עולמות האדמה, במהלך הלוהאר, אשר יש בו, את הבאת השלום, אל מרחבי היש, במגמת תאום, במגמת גישור, במגמת וויסות השוואתי, אשר יש בו, את האלוהות, האוספת עצמה אל תוך עצמה…"

לוהאר 2.5.2013

sulamarachim22