האתגרים שבחשיפה לממד החמישי

לוהאריה | 29.11.2018

אנחנו מצויים בתקופה עדינה עד מאוד, שבה כוחות מנוגדים פועלים בפנימיות של רבים מחלוצי השינוי.

אלו מבינכם הקוראים שורות אלו, ומוצאים בהן עניין, נחשפים כעת לטווחי הגל של הממד החמישי ולמציאות שהממד החמישי מציע לאלו הבאים בשעריו.

חשיפה זו, עלולה לעורר בנפש מאבק בין כוחות מנוגדים.

המאבק נובע מנקודת מפגש בין כוחות נפש הקיימים בכם ומקושרים לטווחי הגל המקוטבים והחסרים של הממד השלישי (חוסר, שליליות, הישרדות, עול, פחד, נפרדות, מיסוך ועוד) לבין כוחות נפש הטמונים בכם ומקושרים כבר לטווחי הגל של הממד החמישי (אחריות, מלאות, ראיית היש, ביטחון קיומי, יצירתיות, בהירות מחשבתית ורגשית, אחדותיות ועוד).

כאשר אתם מזהים מאבק שכזה, אני ממליצה לזכור כי המרחב הפנימי של כל אחד ואחד, הוא פרי היצירה האישית בחינת ״מה שתיצרו - הוא שיהיה״, ובכך נדרש לכם לנווט את כוחות הנפש השונים ב"היגוי" פנימי מבוקר ותבוני, שיש בו בחירה חופשית מובהקת בכוחות הפנימיים הדוברים את שפת הממד החמישי ומתואמים אליו.

דמיינו שהנפש שלכם היא כלי רכב, שאתם אוחזים בהגה שלו וקובעים את המסלול שלו.

אלו ימים קריטיים. שבהם יותר מתמיד כל אחד ואחד מעצב את המציאות ההמשכית שלו.

אתם תמצאו עצמכם ניצבים בפני צמתי בחירה – לאיזה מכוחות הנפש הפועלים בתוככם אתם בוחרים להאמין ולאיזה נרטיב אתם מחברים עצמכם:

qmarkהאם אתם מקבלים את מראה המקום המגיע מהעצמי התבוני והמזוקק או האם אתם הולכים שולל אחר החוויה המטלטלת שמספק האגו המתעתע, ההשלכה והפורקן שהוא מבקש לעצמו?

qmarkהאם אתם נוהים אחר מתווי האישיות שלכם המקושרים להרגלים ההתניות והמגבלות של הממד השלישי, או האם מתמסרים לכוחות הנפש אשר מקושרים לממד החמישי שפותחים בעבורכם חלון הזדמנות לעצמי מורחב וחדש?

הצמתים המתוארים, יציבו בפניכם את האפשרות לבחור את מה אתם מזינים.

זכרו כי תשומת הלב שלכם היא מכשיר הגשמה ומתוך כך הקפידו למקד את תשומת הלב שלכם בכל ״אבני הדרך״ המתקיימות בפנימיות שלכם ומכילות בתוכן חוויות, התנסויות, מסקנות, הבנות והישגים אשר תומכים את המעבר אותו אתם מבקשים ליצור.

הקפידו לטפח את כל אשר בניתם בתוככם והסכימו לשחרר את עצמכם מן הכוחות הבולמים, המתנגדים והנאחזים, ולהתרועע עם מתווי אישיות שיש בהם מאור פנים, קבלה, אהבה, פיוס, אחריות, אחדותיות, סובלנות ורצון טוב, כלפי עצמכם וכלפי אחרים.

כעת, יותר מתמיד, ניתן לכם להרחיב עצמכם לאספקטים נוספים של מי שאתם ולהתמסר לשלום פנימי ורווחה.

זהו הזמן לשחרר התניות של מלחמה, התנגדות ומאבק, לטובת המוליכות והרכות שבהתמסרות.

זהו הזמן לקבוע מי תהיו בעתיד הקרוב ובהמשך דרככם כאן על פני האדמה...

Wheet Divider

במפגש שבו העברתי הבנות על הפחד מאובדן זהות, הבאתי חבילת תודעה אשר עסקה ביחסי הגומלין עם הממד החמישי ואני רוצה להביא אליכם שני ציטוטים ממנה:

 g-neshamaהראשון עוסק בכך שהממד החמישי נגיש ונוכח והוא קרוב וזמין:

״כאשר מבקשים אתם להכיל את תודעת הממד החמישי, יש ועליכם להבין כי מדובר במצב הוויה טהור, המחובר לאותה נוכחות גשמית שלכם.

מכיוון שעליכם להבין, שאנו מזהים, פעם אחר פעם, שכאשר אנו מביאים את אותן הבנות על אותו ממד חמישי, הינכם מתבוננים על אותו ממד חמישי כרחוק מכם, או מנותק מאותה הוויה אנושית שלכם, ובכך יוצרים את המצבים שבהם יוצרים אתם את ההפרדה הברורה בין אותה גשמיות שלכם, לבין אותו מרחב של ממד חמישי, ובכך מצב שמרחיקים אתם עצמכם מן ההכרה וההבנה, שהכל שזור בכל...״

g-neshamaהשני - עוסק במוכנות להפתח ולהתמסר לעצמי האנושי מרובה הממדים :
 

״אם תתבוננו על עצם עצמיותכם האנושית, תזהו כי אותה עצמיות אנושית שלכם, הינה עצמיות מרובת ממדים.

משמע, רגילים אתם להתבונן או לתת את המשקל לאותם טווחי גל של ממד שלישי הטמונים באותה הוויה אנושית שלכם, ובכך ערים אתם לאותם רגשות באותו ספקטרום נמוך שלהם, וערים אתם לאותן מחשבות באותו ספקטרום נמוך, ולאותה תנודה של גופים ביולוגיים שלכם, על הצרימות המתקיימות בהם ועל העדר הנוחות המתקיימת בהם ועל ההנאות שהם מספקים, ובכך אינכם מזהים טווחי גל נוספים הפועמים בכם, אשר יש בהם את הקישוריות לממדים נוספים.

משמע, הבנה ראשונה שאנו מבקשים להביא אליכם, בהקשר לאותה תודעה של ממד חמישי ומצב ההוויה של הממד החמישי, הינה כי נדרש מכם לבטא את ההכרה, כי הגישה לאותו ממד חמישי אין בה את ההתנתקות מאותה אנושיות שלכם, אלא יש בה את אותה פתיחה של משמעויות נוספות של אותה אנושיות שלכם, ובכך פתיחה של יכולת ביטוי מורחבת, של עצם עצמיותכם ועצם היותכם.

משמע אנו מכוונים אתכם, להבין את זהותכם המרובדת, אנו מכוונים אתכם להכיר באותם ממדים טמונים בכם, ובכך אנו מכוונים אתכם למצב של התרועעות.

עליכם להבין זאת, עליכם להכיר בכך...״

לוהאר 9.11.2018

 

שלכם באהבה רבה ❤