האמת האישית שזורה באמת הכוללת

לוהאריה | 01.07.2017

ניתן לדמות את האמת הקוסמית למעיין עצום ממדים, המנפיק מתוכו זרמים רבים, אשר ניתן להתבונן עליהם מכיוונים שונים ומזוויות שונות ובכך להתממשק, בכל פעם, להיבט אחר של אותו מעיין, של אותה אמת משותפת, של אותו מקור.

היכולת לחתור לאמת הקוסמית, הינה אישית, ונושאת את הגוון הייחודי לכל אחד ואחד.

ההכרה כי הגוון האישי הוא פיקסל בתוך תמונה אדירת ממדים, הנמצאת בתנועה מתמדת, מובילה ליכולת לחקור את התמונה הזו מתוך מרחב פנימי המתפתח ומגלה בכל פעם טפח נוסף מן התמונה הכוללת.

לאמת פנים רבות.

כאשר מכירים בכך, נולדת סובלנות ומתעורר שיח שיש בו שלם הגדול מסך חלקיו.

כולנו חלק מתמונה דינאמית אדירת ממדים, פסיפס של שונים ומגוונים היוצרים שלם הגדול מסך חלקיו.

כך מתנהל הקוסמוס. כך נועדה להתנהל החברה האנושית.

בעולמנו, פעמים רבות, נוצרה התרחקות מן העצמי המזוקק וסילוף של מושג האמת, מאמת אשר לה פנים רבות וביטויים רבים, לאמת מוחלטת היוצרת עליונות, בעלתנות, אלימות, כפיה, פסילה וביטול.

כאשר מתקיים חיבור טהור אל העצמי האותנטי, נחשף מרחב פנימי שבו האמת האישית שזורה באמת הכוללת, מפרה אותנו ומופרית ממנה, תורמת לה ונתרמת ממנה במחול של קבלה והנחלה.

מוזמנים להגות באמת שלכם ולהעמיק לחקור כיצד היא שזורה בתמונה הכוללת, תורמת לה ונתרמת ממנה. 

לוהאריה