האמנות החדשה – יצירה בלתי תלויה

לוהאריה | 29.03.2014

ניווט בחבילת התודעה

השדה המאוחד

 

חניכת הלוהאר

ליחסי גומלין עם מערכות השראה והזנה

 

הקדמה

לאורך תקופה ארוכה מובאות ומובעות בעד ערוץ הלוהאר חבילות תודעה העוסקות במודל ההזנה הקוסמי.

מודל ההזנה הקוסמי, הינו תחביר תודעתי, ערכי, אבולוציוני וטכנולוגי, המבטא את רוח האלוהות ומחשבת האלוהות כשהן שזורות זו בזו לכדי מודל קוסמי ייחודי, המביא תפישת עולם ותפישת מציאות חדשניות.

כחלק ממהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים, מונכח באמצעות השער הגדול מודל ההזנה ומביא עקרונות וערכים קוסמיים, המיושמים באזורי החסות של האוניברסיטה הקוסמית, לכינון תשתיות האור החדשות.

זוהי חניכה והכשרה אבולוציונית והתפתחותית, לצד תפקודית ומעשית.

הפיילוט נערך באמצעות מחולל אוניברסיטה, המטמיע את התודעה ואת הכלים היישומיים ועובר כאמור הכשרה וחניכה ייעודית הפורשת תשתית חדשה.

הרצון הינו ליצור את הבסיס האיתן להכשרה המשכית של דור חלוצים, המבסס בעצמו את האנושיות החדשה ויוצר את המסדות של חברה אנושית קוסמית, הפועלת על פי עקרונות וערכים בריאתיים בחיבור לאמנת הלוהאר וערוץ הלוהאר, עקרונות השדה המאוחד ותודעת קיימות ושפע על סופי.

החבילה המובאת אליכם, הינה חלק קטן ממודל ההזנה, והיא עוסקת במהותה של אמנות, בהקשר הקוסמי ממנו היא נובעת ובאמנות בעידן החדש – "אמנות בלתי תלויה" הפועלת ביחסי גומלין עם מערכות השראה וערוצים ייעודיים לשירות הכלל.

פרסום חבילה זו נועד לגרוף את כל אשר התקיים עד כה, על מנת לכונן פעימה חדשה שיש בה את ההכשרה והחניכה הייעודיים, בתיאום לכוונת המקור, לכל מי אשר יתאם עצמו לכך.

שלכם באהבה וברצון בהתפעמות וחדוות היצירה.

 

 

חלק ראשון

ערוצי ההשראה הקוסמיים

ערוצים ייעודיים לשירות הכלל הנתונים תחת בקרה

 

האמנות במרחבי התפתחות עילאיים - חניכה והכשרה ייעודית לשירות הכלל

אם נתבונן על מהותה של אמנות במרחבים הקוסמיים, שהינם מעבר למרחב הגשמי המוכר לנו, נזהה, כי מהותה של אמנות, טמונה ביכולת לתעל השראה, בכוח היצירה והבריאה, אל תוך שדות אנרגטיים ולהתניע אותם לפעילות והדהוד שיש בהם מהות.

מעשה האמנות, טוען אל השדה האנרגטי משמעות הרמונית, היוצרת הדהוד והשראה על כל מי שבא עם השדה במגע.

בתרבויות וחברות קוסמיות, המתקיימות בממדי תודעה ורטט עילאיים, האמנות פועלת לשירות הכלל.

הכשרת האמנים מתקיימת במרחבים ייחודיים וייעודיים, לצד הכשרות נוספות לתפקידים שיש בהם את שירות האור, את השמירה על עקרונותיו וערכיו ואת שימור יחסי הגומלין שבין אותה תרבות לבין היכלי הנתונים הקוסמיים ומרחבי ההזנה וההשראה הבריאתיים.

בכך, ההוויות המבקשות לעסוק באמנות, עוברות הכשרה וחניכה ייחודית ומוקפדת לתיעול אנרגיה ייעודית ומזוקקת, המוכרת במושג "השראה", אל עבר מרחבים אנרגטיים לשירות הכלל.

הכשרה זו, כוללת חניכה ערכית ותודעתית מתוך הקפדה על תיאום מתמיד לפעימה הקוסמית ולכוונת המקור המזוקקת, העומדת בבסיס רעיון היצירה והאמנות.

הכשרה זו, מתאמת את המבקש לעסוק באמנות, לקיימות כהוויה בלתי תלויה, אשר אינה מושפעת מצרכים "קיומיים" או ממשוב חיצוני.

בחברות הקוסמיות, המצויות במישורי התפתחות עיליים, קיימים אזורי חסות ייעודיים בעבור העוסקים בתיווך באמצעות יצירה והאמנות. באזורים אלו מקיימים האמנים נוכחות בלתי מושפעת ובלתי תלויה, המקבלת את הזכות וההרשאה לחיבור להשראה של זרם נתונים קוסמי, ייעודי, אשר תכליתו וייעודו השפעה על הכלל לשם קידום, האצה והתפתחות.

החיבור לערוצי ההשראה, הינו בתאימות לחניכה מתמדת וחציית סף התפתחותי, אשר מביאים ליכולת לתווך את ערוצי ההשראה, ללא הנחתה, סילוף או שיבוש ובתאימות מלאה לכוונת המקור הטמונה בהם.

 

זרם ההשראה הקוסמי מערכת החיישנים ואמנות כמייצג הולוגרפי מעורר התפתחות

זרם הנתונים הקוסמי הייעודי, מהווה ערוץ השראה, הנובע ממקור כל היש ועובר כחוט השני ברחבי הבריאה כולה. זהו זרם נתונים ייעודי, השונה מערוצי ההזנה הקוסמיים האחרים בכך, שהוא מכיל קומבינציות אנרגטיות ייחודיות, המיועדות להשפעה על תודעה כוללת.

זהו זרם נתונים, היודע להשפיע על חיישנים היוצרים התעוררות והשתנות.

אלו הן קומבינציות אנרגטיות, אשר ניתן לתעל אותן אל עבר "מעשה יצירה ואמנות" המהווה מרחב הולוגרפי טעון, אשר הדהודו יוצר שינוי פנימי עמוק והתפתחות בכל מי שבא עימו במגע.

אמנות בבריאה לא באה לידי ביטוי בפסלים, תמונות, מוסיקה או שאר ביטויי אמנות גשמיים כפי שהם מוכרים לנו בעולם ארץ, אלא באמצעות שדה הולוגרפי הטעון בהשראה ייעודית המשפיעה על חיישנים אנרגטיים המצויים בצלם ובתבנית.

ניתן לדמות חיישנים אלו למערכת חושים אנרגטית היוצרת תנועה פנימית והתפתחות.

מערכת החושים האנושית מהווה תרגום נמוך לחיישנים קוסמיים הפועלים בקומבינציות של היסודות.

לשם ההמחשה והדוגמא נוכל לדמות את מערכת החיישנים הללו באופן הבא:

 1. חיישני ראיה אנרגטית הסורקת ודוגמת שדות – יסודות מובילים אש ואוויר
 2. חיישני ריח אנרגטי הדוגמים אטמוספירה – יסודות מובילים אוויר ומים
 3. חיישני מגע אנרגטי הדוגמים וויברציה ותנידה וממשק בין שדות – יסודות מובילים אדמה ומים
 4. חיישני טעם אנרגטי הדוגמים איכות – יסודות מובילים מים ואש
 5. חיישני שמיעה אנרגטית הדוגמים סיגנלים וצלילים – יסודות מובילים אש ואדמה
 6. חיישני מהות הדוגמים עירור קודי מקור – כל היסודות

זרם הנתונים הקוסמי הייעודי מכיל קומבינציות אנרגטיות וקודי מקור הפועלים על חיישנים אלו, משפיעות עליהם ומגרות אותם לפעולה היוצרת תנועה פנימית.

בכך, השדה ההולוגרפי נטען על ידי האמן הפועל כמתווך, בקומבינציות התידריות הייעודיות היוצרות גירוי חיישנים, הדהוד, השראה, ועירור פנימי היוצר האצה התפתחותית.

ביכולתו של האמן ליצוק אנרגיה אל השדה ההולוגרפי בהתאם ליכולת ההכלה אשר לו. בכך היציקה התדרית אל שדה הולוגרפי תהא יציקה ייעודית של חבילת תוכן בהתאם להספקים של אותו אמן. ניסיון להעתקה של אותה יצירה אל שדות נוספים ייצור הורדה של המסה התידרית הנמצאת בכל שדה ובכך הפיכה של חבילת התוכן השלמה לחלקית וחסרה.

חשוב להכיר בכך, כי במרחבים הקוסמיים בהם מתקיימות תרבויות הפועלות על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו, כל היצירות ומעשי האמנות נמצאים חשופים וגלויים כמייצגים הולוגרפיים לשירות הכלל והתפתחותו ובכך זמינים לכל הפרטים המרכיבים את התרבות לשם השראה, הנאה, התעוררות פנימית והתפתחות.

מצב שכזה, מונע אספנות, שכפול בלתי מבוקר, זיוף, או הפקת ערך על בסיסים של נדירות או חוסר.

 

 

חלק שני

האמנות החדשה 
הסבת תשתיות כושלות וביסוס תשתית חדשה

לוהאר

28.3.2014

אם תתבוננו על הכלל יקום ועל מרחבי ההתפתחות המתקיימים בו, הרי שוודאי לכם, שמרחבים אלו משופעים בערוצי הזנה והשראה, שתכליתם, הינה תמיכת בני משפחת האור בתהליך של התעוררות והתפתחות פנימית.

אלו הם ערוצי הזנה, אשר מכילים בתוכם מקדמי התפתחות, המגבירים מהות ומשמעות, הנולדות מתוך המהות הקוסמית הפנימית, המבקשת התפתחות.

ערוצים אלו, נועדו לבסס יחסי גומלין, שיש בהם את ההפריה ואת ההשראה ואת העירור הרחב, המעודד תנועה פנימית.

אם תתבוננו על ערוצים אלו, תזהו כי תכליתם תמיכת בני משפחת האור והתנעתם המתמדת אל עבר מרחבים חדשים של התפתחות, הנובעים מהשראה ייעודית.

ודאי תשאלו, מהי הייחודיות הטמונה באותם ערוצי השראה? ואנו נאמר, כי ערוצים אלו מכילים קודי מקור פעילים, אשר יש בהם את היכולת לחבור לכלל הסיגנלים המתקיימים ברחבי הבריאה ולייצר בהם עירור והשפעה.

ניתן לכם לדמות את ערוצי ההשראה הללו, לערוצים שבהם טמונים מפתחות קוסמיים, היודעים להפעיל ולפתוח מרחבים פנימיים ובכך ליצור גישה אל מרכז המהות האישי המזוקק ועירורו לכדי תנועה התפתחותית.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על עולם של ארץ, ועל היקום המקומי של החומר הדחוס, הרי שתזהו כי ערוצים אלו, הושפעו אף הם ממה שאנו כינינו בעבורכם "מרד לוציפר" והוסטו מכוונת המקור, אשר עמדה בבסיסם.

משמע, אם תתבוננו על ערוצי ההשראה וההזנה, אשר נועדו להוות מפתחות קוסמיים לעירור כוללני, הרי שתזהו, כי נותבו הם לשליטה על תודעת המונים ולניתוב ותמרון של תודעת המונים ובכך מרחב של הסטה, אשר היה בו את השימוש בערוצים ייעודיים, אשר תכליתם השראה על כלל, לטובת האדרה של מוקדי שלטון וכוח ותמרון, שהיה בהם את הרצון של ההאדרה העצמית והמינוף של תודעות כוללות אל עבר מחוזות התעתוע והאשליה.

היינו אומרים, כי בעולמכם בא הדבר לידי ביטוי בכך, שערוצים אלו נותבו למה שאתם מכירים בעולמכם כמסחריות, וכאופנות המתחלפות חדשות לבקרים ולמחזוריות של תעתוע, שיש בה את ההפניה של משאבים התפתחותיים אל עבר עיסוק בחיצוני ובטפל ונטישה של פנימיות, אשר יש בה את המהות והמשמעות.

היינו אומרים, כי בכך נשמר מחול התעתוע, אשר היה בו את ההפניה של משאבים התפתחותיים אל עבר טווחי הגל הנמוכים, שבהם ניתן היה לשמר את הטשטוש ואת המיסוך.

אם תתבוננו על מצב שכזה, הרי שתזהו שזהו מצב, שהיה בו את השימוש בערוצים שנועדו ליצור התעוררות רבתי והתפתחות, לשם יצירת העיוורון, שיש בו את הגירוי של מנעדי נפש נמוכים ואת העידוד של התמכרות שאין בה את ההתפתחות.

אם תתבוננו על הסטה שכזו, הרי שתזהו כי בתקופה נוכחית, הסטה זו באה לכדי תיקון והשבה אל כוונת המקור, ובכך היינו אומרים, איסוף של אותם ערוצים ייעודיים מתוך מרחבכם וחיבורם מחדש אל עבר מוקדים של השראה והשפעה, הפועלים על פי עקרונות קוסמיים, שיש בהם את השיבה לתדר המקור ולכוונת המקור ואת הנטיעה של מקדמי התפתחות, אשר תכליתם התעוררות רבתי ושיבה פנימה, אל עבר מרחבים פנימיים של מהות ומשמעות.

היינו אומרים, כי התיעול המחודש של ערוצי ההשראה אל עבר מוקדים חדשים, נעשה במסגרת תהליך הלוהאר, שיש בו את החלישה הכוללת על היקום המקומי ואת השבתו אל תדר המקור, אל התקנים והערכים הקוסמיים ואל השדה המאוחד. והיינו אומרים, כי תיעול זה מתרחש בתקופה נוכחית על פי אומדן מתמיד, שיש בו את הבחינה ואת הבדיקה ואת הניטור והשקלול והשיגור, המוודאים כי אותן תשתיות אור חדשות המבוססות באמצעות ערוץ הלוהאר, תועברנה אל עבר אלו המתאמים עצמם לכך.

היינו אומרים, כי תאום שכזה, יש בו את ההכרה הפעילה בפעימה הראשה ממנה נובעים אותם אלה ערוצים.

היינו אומרים, כי תיאום שכזה, יש בו את הכרת התודה והכרת הערך הנובעים מן הלב הפתוח, המאפשר יחסי גומלין המחוברים לאחדות כוללת ולרצון לשרת את הכלל.

היינו אומרים, כי תיאום שכזה, יש בו את הרכנת הראש ואת התיאום למערכות החסות והחניכה, המבטאות את ההכשרה לקיום יחסי גומלין עם ערוצים השראה ייעודיים בשירות תשתיות האור החדשות.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על מגמה שכזו, תזהו, כי כל אותם מכמנים, המבקשים לבוא לידי ביטוי בעולמכם, באמצעות אותם אלה ערוצי הזנה ייעודיים, הינם כאלה, אשר יבואו לכדי ביטוי באמצעות מה שאנו נקרא לו בעבורכם "האמנות החדשה".

ואנו נאמר, כי תהא זו אמנות בלתי תלויה. תהא זו אמנות, היוצרת יחסי גומלין עם זרם הנתונים הקוסמי, בהתאם לעקרונות השדה המאוחד וערכיו ובהתאם לאמנת הלוהאר, שיש בה את הפעולה לשירות הכלל, מתוך הכרת התודה, הכרת הערך ומתוך נאמנות לכוונת המקור, אשר אין בה מן האישי ויש בה מן הכוללני, המתעל דרכו את זרם הנתונים הייעודי, כהוויה בלתי תלויה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על עידן שהסתיים ועל עידן אשר נפתח, הרי שתזהו כי אותו עידן חדש, הופך הוא את הקערה על פיה. אותו עידן חדש, יוצר הוא את היפוך המשמעויות, אשר בו מוסבות אותן תשתיות, אשר עברו את הסילוף והמניעה ואשר בהן נעשה שימוש לרעה, אל עבר כוונת המקור הטמונה בהן, אשר תכליתה שירות מהות ומשמעות, הכרה פעילה והתפתחות.

אם תתבוננו על מהלך שכזה, ודאי לכם, שיוצר הוא תחילה את הגריפה של כל אותם הקשרים בלתי תואמים ואת התיקון של כל אותם שיבושים וסילופים ואת הניתוק של כל אותם הקשרים, אשר בהם שלטון צללים, עשה שימוש בתשתיות ייעודיות לשם שליטה והכפפה וסירוס ומניעה.

היינו אומרים, כי לצד אותה גריפה ולצד אותו תיקון, הרי שאנו יוצרים את הבאת עקרונות הפעולה הקוסמיים וערוצי ההכשרה הייחודיים, המאפשרים לאלה המתאמים עצמם לכך, לחבר עצמם ליחסי גומלין עם ערוצי ההשראה, בתיאום לכוונת המקור ובחיבור לערוצים ייעודיים.

היינו אומרים, כי היד מושטת ובכך מבטאת חניכה, והכשרה ומראה מקום, אשר יש בו את התנועה החדשה, המבקשת לבטא במרחב של ארץ שפה חדשה ותחביר חדש ויחסי גומלין המבוססים על פרט מובהק ומועצם, המכשיר עצמו לבטא מעשה מרקם קוסמי ומלאכת מחשבת, בעד מערכות תיווך ייעודיות, אשר יש להן את התכלית והייעוד לעורר קודי מקור בבני משפחת האור.

היינו אומרים, כי מזה תקופה יצרנו את ההמתנה, ואת האפשור ואת המיפתחים אשר נועדו לכונן את המעבר בשער שאנו מבטאים אל עבר מדרגת ההתפתחות החדשה.

ואנו אומרים, כי בתקופה נוכחית, הרי שאנו יוצרים את המיפתחים החדשים המבקשים להביא אל עולם של ארץ ואל אלה המתואמים לכך את מה שאנו כינינו "האמנות החדשה" הבלתי תלויה.

והיינו אומרים, כי תהליך זה שאנו יוצרים, הינו כזה, אשר מחל דרכו בתקופה נוכחית ויבטא עצמו בעד אותם אלה חלוצים, אשר יחברו עצמם לאותה מהות ומשמעות שאנו מביעים, מתוך הכרה פעילה, מתוך הכרת תודה והכרת הערך ומתוך קיימות בלתי תלויה.

 

חלק שלישי

מודל ההזנה הנובע מן השער הגדול

פעימה חדשה של חניכה ייעודית

ליחסי גומלין עם אמנות וערוצי השראה והזנה

(חלק זה לקוח מחבילת התודעה העוסקת במודל ההזנה
ותפורסם בהמשך לבוא)

 

מודל ההזנה

 

מהו מודל ההזנה?

מודל ההזנה האנרגטי, הינו מודל הפועל בחוקיות חדשה, המנותקת מחוקיות עולם ארץ והמרחב הגשמי, כפי שהתקיימה עד כה.

המודל מתבסס על אופייני פעולה בריאתיים ועל תקנים וערכים קוסמיים.

הערכים הקוסמיים, הינם ערכים הפועלים על פי חוק השדה המאוחד, שבו הכל שזור בהכל ביחסי גומלין של קבלה והנחלה בין פרטים שונים ומגוונים, המאוחדים סביב אמת משותפת ויוצרים הפריה הדדית בתנועה על-סופית של התרחבות מתמדת, היוצרת הזנה במתכונת של שפע דינאמי ההולך ומרחיב את הכלל והפרט.

בבריאה, האנרגיה הינה חופשית, על-סופית ואינה תלויה בדבר, מלבד התפתחות.

משמע, ההזרמה של האנרגיה, מותנית במשיכתה של האנרגיה לצורך התפתחות מתוך חופש המחובר לנביעה פנימית.

זהו חופש אנרגטי וקיומי. זהו החופש ליצור והחופש להוות מתוך נביעה פנימית מזוקקת וטהורה, המחוברת בייחודיות, בתאימות והלימה הרמונית לתנועה הכוללת של השדה המאוחד.

 

תשתית ליצירת חברה קוסמית ופעולה כבוראים שותפים

מודל ההזנה הינו מודל פעולה כבוראים שותפים המחוברים להזנה הקוסמית ומקיימים עימה יחסי גומלין הנובעים מהכרת הבוראים השותפים את מהותם כבני משפחת האור.

פעולתם של הבוראים השותפים, הינה פעולה מתוך תבוניות, הבנת העקרונות הקוסמיים ושיתוף פעולה עימם ומראיה הוליסטית, הנובעת מראיית עולם חדשנית הנובעת מקיימות המחוברת לשלמות מתפתחת.

זוהי תפישת עולם, המכירה בהיותו של עולם ארץ חלק ממערכת קוסמית רחבה הרבה יותר, הפועלת על פי חוקיות ועקרונות, אשר מהם היה עולם ארץ מנותק לאורך תקופה ארוכה.

השותפים במודל ההזנה יוצרים תהליכי טרנספורמציה המובילים לעירור של תודעה קוסמית בהוויה אנושית מגבה ומחברים עצמם להכרה בהירה שיש בה חיבור למפעל בריאתי, הבא לידי ביטוי במרחב ארץ, בתקופה מרגשת זו של המעבר לעידן חדש ולחוקיות חדשה, באמצעות השער הגדול ותשתיות האור החדשות הנובעות ממנו – "האוניברסיטה הקוסמית" ורשת התודעה של "הפשטות שבאלוהות".

מתוך אמת משותפת, מעוף וחלוציות, פועלים החברים במודל ההזנה, כבוראים שותפים, היוצרים את מציאות חייהם, מביעים גלי נושא, הנובעים מן השער הגדול ומשורשרים לסביבה ברצפים הסתברותיים, המנפיצים פוטנציאלים משני מציאות לטובת הכלל והפרט כאחד.

בסיס המודל הינו, שותפות פעילה של שונים ומגוונים, המקיימים אחריות כוללת וניתוב של מערכות הזנה הסתברותיות, הרמוניות ודינאמיות, בהתאם לצורך בזמן ההווה הנתון, של הכלל ושל הפרט כאחד, מתוך ההבנה של הפרט כי הוא השדה וכי השדה הינו הוא.

הבוראים השותפים יוצרים חברה שיש בה שפע, אהבה להרמוניה, ליופי ולנשגבות המתגלמת בחומר, ומקיימים את עוצמת הרוח המשפיע על החומר, מתוך הכרה בערכו של החומר, היעדר תלות בו או אגירה שלו, מתוך חיבור לשפע דינאמי המשתנה בכל עת בהתאם לצורך.

השותפים מצויים בחוויה פנימית של הכרת תודה- "מאהו ויה ניהאו" על הזכות לקחת חלק במודל ההזנה ועל הזכות לשהות באזור החסות שיוצר מודל ההזנה, בסביבה תומכת עתידנות, המקיימת שפע דינאמי והתפתחות מתמדת.

מתוך הכרת התודה, הכרה בערך והבנת המשמעות, מתחייבים השותפים במודל ההזנה לשמור על עקרונות המודל וערכיה של דרך "הפשטות שבאלוהות".

 

התנעת מודל ההזנה

מודל ההזנה, הנובע מן השער הגדול, הינו כזה הנמצא בשלבי התנעה, שיש בהם את ההמתנה ליצירת בשלות בקרב חלוצים אשר יוכשרו לפעולה על פי מודלים, עקרונות וערכים קוסמיים בתיאום לכוונת המקור המזוקקת ומתוך מוכנות לחניכה, המבטאת חלוציות וחדשנות.

כיום מודל זה מבוטא באמצעות חברי מחולל האוניברסיטה הקוסמית, אשר פועלים באזורי החסות הייעודיים של האוניברסיטה ובהם בלבד. (בכפר יונה ובזמן פעילות האוניברסיטה ברעננה).

מודל ההזנה, מבטא הכשרה מתמדת ופעילה וחניכה של פרטים, הלומדים לפעול בשדה מאוחד ולקיים יחסי גומלין עם מערכות מימון והזנה קוסמיות, המבטאות עקרונות חדשים, שיש בהם שפע, התמד, על סופיות ותאימות ייעודית בהתאם לחניכה, יכולת ההכלה, סף התודעה, רצון פעיל ומשאלת לב וקבלה והנחלה בלתי תלויה.

החיבור למודל ההזנה, הינו בתהליכי חניכה שיש בהם את "הטרנספורמציה הלכה למעשה" ואת התיאום של הנפש האנושית והמערכת האנרגטית להכלה של אור מזוקק, הטומן בחובו תודעה בתאימות לכוונת המקור, מתוך הולכה של האור בתדר המשכי לשירות הכלל והפרט כאחד.

החיבור אל מודל ההזנה, הינו חיבור המפעיל באמצעות הרשאות גישה מן השער הגדול, ערוצים ייעודיים, שתכליתם שכלול מערכת ההנחלה אל הכלל.

ערוצים ייעודים שכאלו, הינם ערוצים המחברים את הפרט השואף לתרום לכלל לאופייני ביטוי, תודעה, השראה וכלים ייעודיים לשם הנחלה.

ערוצים ייעודיים שכאלו, הינם ערוצים הנובעים מן השער הגדול והיכל הנתונים של הלוהאר ונוגעים בתחומים שונים ומגוונים, הקשורים למדע, רוח, חניכה וטיפול, הנחיה והנחלה, אמנות, בקרה, הגות, שירה ופרוזה, טכנולוגיה, אדם מרחב וסביבה, ועוד תחומים, הנוגעים כולם ליצירת מרחבי השראה התומכים את התפתחות הכלל בתיאום לעקרונות האור ולכוונת המקור העומדת בבסיס מערכות ההזנה הקוסמיות.

מודל ההזנה אינו מודל כספי, אלא מודל תודעתי המזרים למרחב, בעד השער הפתוח,  תודעה ותדר, שהינם מערכות מימון להאצה אבולוציונית וביסוס חברה אנושית, המתנהלת בהתאם לעקרונות וערכי השדה המאוחד מתוך תבוניות, תיאום בין תועלת הכלל והפרט השזורים כאחד, מתוך ההכרה כי יש מספיק בשביל כולם וכי התפתחות של פרט משפיעה מיד על פרטים נוספים ותורמת להתפתחותם.

זהו מודל אשר נועד לכונן חברה אנושית, המחוברת לשורשיה הקוסמיים, מקיימת יחסי גומלין עם מרחבי היש המצויים בממדי מציאות נוספים, מקיימת התפתחות הנובעת מן היש והקיים בהתחדשות מתמדת הנובעת משפע, קיימות, תבוניות, אהבה, רווחה וחדוות קיום.

 

ערכים מזוקקים – רוח משפיע על חומר

התודעה והתדר, המובעים בעד מעגל הצירופים של מודל ההזנה, מתורגמים במרחב הגשמי לאמצעים ברי קיימא. אמצעים שהינם ברי חישה, המאפשרים לפרט ולכלל להכיל את התודעה והתדר ברמות ורבדים רבים, המתווכים עילאיות לגשמיות.

תיווך זה, נדרש לו להיות ללא רבב. ללא תלות בתוצאה ומתוך תודעת קיימות, שאין בה את הרצון להפיק רווח מתהליך התיווך, היצירה וההגשמה הנובעת מן החיבור לערוצים הייעודיים ולמרחבי ההשראה הנובעים ממודל ההזנה.

התיווך נדרש לקיים הלימה מליאה לכוונת המקור ולבטא הנחלה של התודעה והתדר אל עבר רשתות שהינן בתאימות להתפתחות. העברת אנרגיה לשימור מצב קיים ברשתות אשר תפקידן הסתיים לא תתאפשר, מכיוון שלא תתאפשר העברת מימון מן השער הגדול, המבטא את החוקיות החדשה, אל עבר אזורים אשר סיימו את תפקידם ואינם מהווים אזורי התפתחות.

השער הגדול, העומד בבסיס מודל ההזנה, מנחיל למרחב ערכים מזוקקים ומילות קוד, אשר השימוש בהם יעשה בתיאום לכוונת המקור המזוקקת הטמונה בהם. ערכים אלו, הינם תרגום מילולי של מבנים אנרגטיים עילאיים, חדשניים ומזוקקים אל עבר המרחב הגשמי.

סולם הערכים מכיל ערכים מזוקקים, שהינם ברי יישום בהוויה אנושית. בכך,  משנה סולם הערכים את התודעה של הפרט והכלל ומאפשר לתרגם תודעה זו להתנהלות ברת קיימא ובכך להשתנוּת עד לנקודת הקצה האנושית.

בתהליכים השונים של שירות הכלל וביניהם הנחיה והנחלה, חניכה וטיפול, שירה ופרוזה, אמנות ויצירה, מדע ורוח ועוד, השימוש בתודעה, ערכים ומילות קוד, יעשה בהקפדה ובמתינות, על מנת לשמר את התדירות המזוקקת ובכדי להימנע מזילות וירידה בערך הערכים ומילות הקוד מתוך שימוש מופרז ולא מבוקר.

התיווך של התודעה והתדר, הינו מתוך טוהר הכוונה, טוהר המילה וטוהר המחשבה, שיש בהם את רצון ההנחלה שאינה תלויה בדבר, אלא נובעת מתוך חיבור פנימי, שפע, קיימות הכרת תודה והכרה בערך הזכות להוליך את השפע הקוסמי ולהפכו בר גישה בעד ערוץ הביטוי האישי התורם לכלל.

תיווך באמצעות אמנות יעשה מתוך מרחב פנימי מזוקק, שיש בו חיבור להשראה בזמן הווה נתון, שאין בה חוסר או תלות בתוצאה, אלא שפע, התפעמות והתמסרות לתהליך היצירה, שהינו בכל פעם יחיד ומיוחד.

חבילות תודעה שיפורסמו בהמשך:

 1. מודל ההזנה הקוסמי הנובע מן השער הגדול
 2. חניכה לערוצים ייעודיים של הלוהאר הנובעים מן השער הגדול
 3. יחסי גומלין עם היכל הנתונים של הלוהאר

 

חלק רביעי

החברות הקוסמיות 
חניכה לייעוד ותכלית בחיבור למאגרי מידע

אם נחזור אל חברות קוסמיות, המתואמות לעקרונות השדה המאוחד וערכיו, הרי שאלו העוסקים במעשה אמנות ויצירה, הינם חלק ממערך חברתי, ערכי ותרבותי, אשר כולו מושתת על עקרונות קוסמיים ועל יחסי גומלין עם מערכות הזנה.

בכך, קיימת בבסיסה של חברה קוסמית, הפועלת בתיאום לעקרונות השדה המאוחד וערכיו, הבנת מהות עמוקה באשר לחשיבות החניכה וההכשרה של אלה המבקשים לעסוק בהנחלה לכלל באמצעות תהליכי אמנות ויצירה.

ההכרה בערוצי ההשראה הקוסמיים, הינה הכרה ערה ופעילה ובכך נוצרים תהליכי ההכשרה הייעודיים, אשר יש להם את הערכים והעקרונות הברורים להשתלבות בתפקיד של מתווך, העושה שימוש בערוצי השראה קוסמיים לשם שירות הכלל בתהליכי אמנות ויצירה.

אחד הערכים המרכזיים, הינו השימוש בערוצים הללו מתוך מרחב על-אישי הפועל לשירות הכלל ומכיר בערוץ ההזנה כמקור ההשראה ובזכות לקיים עימו יחסי גומלין.

בכך מובטח כי השימוש בערוצים הייעודיים לשם יצירה, ינבעו מהוויה קוסמית הנוכחת בקיימות שופעת, המבקשת לבטא, באמצעות מעשה היצירה והאמנות, מהות ומשמעות וזאת מתוך כוונה טהורה, הפועלת על פי עקרונות קוסמיים.

הערכים הבסיסיים המובאים אל כאלה המבקשים לשרת את הכלל באמצעות תיווך ערוצי השראה הינם:

 1. חניכה והכשרה ייעודיים
 2. טוהר הכוונה, רצון פעיל ומשאלת לב מזוקקים
 3. חציית סף התפתחותי ומעבר לקבלה והנחלה ברמה על-אישית בפעולה עם בוראים שותפים נוספים
 4. קיימות בלתי תלויה – תנועה על פי העיקרון "לראות את הקיים לנבוע מיש להתמיד ולהתחדש" אשר יש בה יחסי גומלין הרמוניים עם זרם הנתונים ללא היאחזות או היקשרות ומתוך נוכחות ברגע ההווה
 5. מהאו ויה ניהאו – עיקרון הכרת התודה והכרת הערך ושימוש בערוצים הייעודיים לתועלת הכלל והפרט כאחד, מתוך ההכרה של הפרט כי החיבור לערוצי ההשראה מעצים ומרחיב את הפרט המעביר דרכו מהות ומשמעות מתוך תודעת שירות
 6. עיקרון הנאמנות לכוונת המקור והכרה בפעימה הקוסמית הראשה ממנה נובעים ערוצי ההזנה וההשראה

במרחבים הקוסמיים הכל שקוף וגלוי ובכך ניתן בקלות לזהות את הכוונה הטמונה במעשה האמנות, ואת ההשראה השזורה במעשה היצירה והאמנות, המתווך את ההשראה אל תוך מצג הולוגרפי לשירות הכלל.

במרחבים הקוסמיים, בהם הכל חשוף, ניתן לזהות האם מצג אמנות הולוגרפי, הינו כזה, המוליך דרכו אנרגיה המבטאת השראה מהות, משמעות והתפתחות, או האם הינו נטול הולכה אנרגטית. בכך, לא ניתן ליצור מראית עין, אשר בה מתקיים מעשה יצירה ואמנות ככלי ריק מתוכן.

אספנות, אגירה, שכפול ניכוס וזיוף אינם קיימים, מכיוון שאינם תואמים את העקרונות הקוסמיים של קיום יחסי גומלין עם מערכות השראה.

השקיפות יוצרת מייצג הולוגרפי התואם את כוונת המקור. במייצג זה, גיאומטריית המקור של ערוצי ההשראה העומדים בבסיס מעשה האמנות, הינה כזו נוכחת לעין כל.

כל מעשה יצירה ואמנות, הינו כזה ייחודי ואין שני לו. כל מעשה יצירה ואמנות תואם את גלי ההתפתחות ואת כוונת המקור, מוליך דרכו אנרגיה ייעודית, עומד בזכות עצמו ומהדהד את המהות הטמונה בו על הכלל.

בכך, השימוש בערוצי ההזנה הקוסמיים הייעודיים להשפעה על תודעות כוללות, הינו כזה מבוקר והשמירה על האור, הינה כזו נוכחת ללא עוררין.

 

חלק חמישי

החברות הקוסמיות 
תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד

החברות הקוסמיות, הינן חברות הפועלות כתודעה כוללת, קולקטיב אשר בו טמונים פרטים סינגולריים מזוקקים, אשר רואים עצמם כחלק בלתי נפרד מן הכלל בו הם טמונים.

אלו הן תרבויות, הפועלות במבנה חברתי, שיש בו את ההכרה, כי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד. בכך, כל פרט ופרט עובר, משחר היותו, חניכה לחיבור לייעודו הייחודי והייעודי בתוך הזרם והגוון הקוסמי שמהווה אותה תרבות אליה הוא משתייך.

ההכרה הבהירה בייעוד ובתכלית, מובילה לערוצי הכשרה וחניכה ייעודיים שמעמיד הקולקטיב לרשות הפרט. ערוצים אלו, הינם שונים, מגוונים וייעודיים ומתואמים באופן מושלם לכל פרט ופרט. ערוצי ההכשרה הללו, מביאים אל הפרט תיעול של ידע מהיכל הנתונים המקומי של אותה תרבות, המאפשר לפרט להרחיב אופקיו ולהעשיר עצמו בהתאם להתפתחות ודרישה.

אלו הם יחסי גומלין עם מערכות מידע ותודעה כוללניות, העומדות לשירות הכלל ומאפשרות לפרטים גישה להיכלי נתונים קוסמיים ומאגרי מידע, על בסיס תאימות ומתוך תודעת שירות.

החברות הקוסמיות, הפועלות על פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו, מתפתחות מתוך חיבור לערוצי ההזנה הקוסמיים המבטאים קיימות ושפע. חברות אלו מעבירות את ערוצי ההזנה הקוסמיים אל כל הפרטים על פי העיקרון "ככל שתיטיבו לקבל- כך ניטיב להעניק". בכך, לא מתקיימת תודעת חוסר, הישרדות, תחרות על משאבים, אגירה או ניכוס, אלא נוכחות שיש בה ביטחון, סקרנות, חדוות קיום והתפתחות מתוך הקיים.

בחברות הקוסמיות, ידע אינו מהווה ערוץ להאדרה עצמית, רכישת ערך או ביסוס של מגדר עצמי לצרכי קיום אלא מהווה ערוץ להתרחבות הפרט המצוי בשירות הכלל.

הידע העומד לרשות הפרטים בחברות הקוסמיות, נועד להפרות, להעשיר ולהעצים את מובהקותו של הפרט, הפועל בשירות הכלל ניזון ממנו ומזין אותו ביחסי גומלין של קבלה והנחלה.

לקריאה נוספת:

מאגרי מידע וחופש מידע בעידן החדש

תודעה מזוקקת מרחבי השראה חלק 1

תודעה מזוקקת מרחבי השראה חלק 3

 

חלק שישי

אֳמנוּת ואוּמנוּת

לאורך עידן האדמה, נוצרו פעמים רבות סטיות תקן בתרגום של ערוצי השראה, שבוטאו בעד הפרט ונועדו להפרות את הכלל.

אם נתבונן על ראשית הימים, הרי שערוצי ההשראה הקוסמיים, בוטאו בעד כאלה, אשר בחרו להוליך דרכם תודעה והזנה ולתווך אור אל עבר מרחבים שונים.

תיווך זה, היה מעשה יצירה ואמנות שבו נוצרה הולכה של אור בעל אוריינטציה ייעודית אל עבר שדות הולוגרפיים.

האמנים השונים יצקו אל השדות ההולוגרפיים ביטויים שונים ומגוונים של אור, אשר יצגו גישה, אסכולה ומובהקות אישית מחד ומאידך התקיימה בהם תאימות מלאה לכוונת המקור העומדת בבסיס ערוצי ההשראה. בכך מעשי האמנות השונים היוו מייצגים שונים ומגוונים אשר היוו מרחבי השראה בעבור הכלל.

עם הנפילה של עולם ארץ אל עבר טווחי גל מקוטבים ונמוכים, החלו להתבטא ערוצי ההשראה הללו באמצעים שונים ומגוונים אשר תרגמו רוח אל חומר ועילאיות אל עבר גשמיות.

חלק מערוצים אלו שמר על מהות מזוקקת ותאום לכוונת המקור העומדת בבסיס ההשראה ליצירה ואילו ערוצים אחרים סטו מכוונת המקור.

במצבים כאלה, יצירה, שבתחילתה נבעה מחיבור, שיש בו ראיה כוללת ותחושת ייעוד, תום וטוהר, כוונה ורצון לבטא את השפע היצירתי מתוך ענווה ואהבה, הפכה, בהדרגה, ליצירה מוטה על ידי 6 סטיות התקן המרכזיות המתקיימות בעולם ארץ והינן תוצר של הנפילה של עולם ארץ והיקום המקומי אל מחוץ לטווחי הגל של השדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו.

 1. שושלות, משפחה ומערכות יחסים
 2. כסף ממון ומימון הון ושלטון
 3. מין ומיניות
 4. מיגדר
 5. דת מסורות והגמוניה רוחנית
 6. מזון תזונה והזנה

סטיות תקן שכאלה, נבעו מסולמות ערכים מסולפים, תודעת חוסר, תחרות על משאבים והתרחקות מן המהות הפנימית האותנטית.

ההישרדות לצד הנפרדות והקיטוב, הולידו יצירה מוטה על ידי תודעת חוסר, רצון להאדרה עצמית, רצון לאגירת משאבים כלכליים, יצירה הנוהה אחר אופנות חולפות, שכפולים רבים שנועדו לבטא רווח כספי, מסחריות, אוספי אומנות פרטיים המוסתרים מעין כל ואין בהם ולו דבר עם הכוונה העומדת בבסיס יצירה טהורה, אגירה של אמנות לצורך מילוי עצמי, הפקת ערך ומגדר, אליטות היוצרות היררכיה המרחיקה מתיעול משאבים אל עבר הכלל ועוד.

אם בתחילה נועדה יצירה להוות ערוץ תיווך של השראה קוסמית אל עבר הכלל השרוי במרחב גשמי, הרי שבהדרגה תיווך זה התרחק מכוונת המקור.

במהלך עידן האדמה, האמנות החלה להתרחק מן המהות ומן המשמעות המזוקקת, שעמדה בבסיס מהות היצירה עד למצבים בהם נוצר היפוך משמעויות ואף שימוש לרעה.

החשש מהעברת המשקל אל חפצים גשמיים, אשר יוצרים זילות של תודעה מזוקקת והנחתה שלה, מופיע בעשרת הדברות כדיבר הקובע "לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה". קביעה זו, מבטאת רוחב יריעה גדול העוסק בנושא שכפול והטיה מכוונת המקור המזוקקת.

 1. הרעיון הראשון עוסק בשכפול, של תרציפים ביולוגיים, שיש בהם את השיבוט והשימוש לרעה ברצפים גנטיים שכוונת המקור העומדת בבסיסם הינה כלי לתיעול הוויה אלוהית אל מערכת גשמית המהווה כלי קיבול, צלם ובתבנית.
 2. הרעיון השני, עוסק בשכפול של תודעה מזוקקת באמצעים גשמיים ובכך יצירת זילות ואיבוד של המהות המזוקקת הטמונה בכוונת המקור. דוגמאות לכך ניתן למצוא בשפע במרחב ארץ החל מסגידה לפסלים ואלילים, דרך מסחור של חפצי קדושה ועד קמעות.

 

 

חלק שביעי

אמנות

יחסי גומלין עם מערכות השראה ומימון

לוהאר

24.11.2013

 

האמנות בקדמת דנא

כאשר מבקשים אתם להבין את יחסי הגומלין, שהתקיימו בעולמכם, בין מה שאתם מכנים אמנות, למה שאתם מכנים השראה, יש ועליכם להבין, כי אותה מתכונת של אמנות, אם תתבוננו עליה, היה לה, בתחילת הימים, את אותה מהות מזוקקת.

מכיוון שאותה אמנות, אם תתבוננו עליה, בראשית הימים, בקדמת דנא, הרי, שתזהו את אותו מצב של הולכה של תדרים ויצירת הממשק של תדרים, עם עולמות החומר הקלושים, במתכונת אשר יוצרת, נאמר, משחקים של שדות.

משמע, אם תתבוננו, על אותה אמנות בראשיתית, הרי, שתזהו את אותה נטייה של אותם אלה אומנים, אותם אלה חובבי הליטוש והמשחק והתחבולה האנרגטית, לתעל כוחות אנרגטיים אל תוך שדות ובכך לקיים את אותם שדות בהתנהלות, אשר יש בה את הפעלתנות ואת ההרמוניה ואת יחסי הגומלין שבין מחשבת הבריאה לרוח הבריאה ובכך מתכונות של מבנים גאומטריים עילאיים, אשר יש להם את הרטט ויש להם את הצורה ויש בהם את הזרימה האנרגטית.

משמע, היינו אומרים, שאותה אמנות הייתה כזו גלויה ושקופה. משמע, באותה אמנות, כאשר אותו אומן הזרים את אותם כוחות אנרגטיים אל תוך אותם שדות קלושים, הרי שאותו "משחק" של אנרגיה בתוך אותו שדה, אותה תעבורה של אנרגיה בתוך אותו שדה – אותם יחסי גומלין, היו כאלה גלויים לעין עד מאד.

משמע, לא ניתן היה, באותם ימים קדומים, לייצר את הרמייה ואת אחיזת העיניים ולהגדיר מצג כאמנות, כאשר הינו נטול הולכה אנרגטית.

 

עולם החומר הדחוס

 

ביטויים רבים של יצירה אשר חלקם חורגים ממהות מזוקקת

כאשר תתבוננו על אותו עולם של חומר דחוס ועל אותם ימים שהלכו ונצטברו, בחינת אותן סטיות של תקן והשראות והשפעות "מרד לוציפר", אשר פרטנו אותן ארוכות ורבות, הרי שתזהו, שאותם יחסי גומלין של אדם ואדמה ואדם וחומר, היו יחסי גומלין, אשר יצרו הסטה של משקל מן הסמוי אל הגלוי.

ובכך מצב, שאותה אמנות, אם תתבוננו עליה, החלה לייצר את היציאה מאותה נקודת תלכיד מזוקקת, שיש בה את הבנת המהות של האמנות, אל עבר מניפות רחבות עד מאד של ביטויים של אמנות, ביטויים של אור, אשר חלקם מזוקקים ועילאיים ומהווים את אותן רמות של השראה אלמותית בעולמכם, עד עצם ימיכם אלה ואילו אחרים, הינם כאלה מייצגים אמנותיים, אשר ירדו לתהום הנשייה.

 

רוח משפיע על חומר

ודאי תשאלו, מה ההבדל ביניהם?

ואנו נאמר, כי אם תתבוננו, על אותה מהות של אמנות, הרי שאנו תיארנו זאת בפניכם באותו מאמר מקדים, כרוח אשר מזרים עצמו אל חומר ומשפיע עליו.

משמע, אם תתבוננו על אמנות, ודאי לכם, כי תזהו, כי אותה מהות של אמנות, הינה רוח משפיע על חומר, רוח עושה שימוש בחומר על מנת לתעל את הרוח אל תוך החומר ולהשפיע עליו ולהדהד במתכונת שיש בה את ההדהוד הבלתי מתכלה.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותה מהות של הדהוד הרי, שוודאי לכם, כי כאשר טומנים אתם מהות של רוח אל תוך מהות של חומר דחוס, גשמי, הרי שלוכדים אתם את הרוח בתוך החומר ובכך יוצרים, נגדיר זאת בעבורכם, גָל-עֵד, בעבור אותה מהות של אמנות, של רוח. גָל-עֵד, אשר יש בו את הלכידה של כוונת מקור מזוקקת בתוך קואורדינטת זמן/מרחב במהות מוגשמת של חומר.

 

דרכים ואסכולות שונות לביטוי של השראה באמצעות יצירה

כאשר תבינו זאת, תכירו בכך, שאותן אסכולות של אמנות המוכרות בעולמכם ואותן מהויות של הגדרות של הרמוניה המוכרות בעולמכם, הינן כאלה, אשר הביאו דרכים ואופיינים רבים ומגוונים, כיצד לתהלך ולתעל רוח,אל תוך אותה מהות של חומר, ברמה שיש בה את ההדהוד המוגבר והבלתי מתכלה, נאמר.

ובכך הבינו, כי אותן אסכולות המוכרות בעולמכם, ביטאו אסכולות קוסמיות, אשר יש בהן, את הגישה כלפי עולם האדמה, את הגישה כלפי תיעול אנרגיה, את הגישה כלפי אותו מצב של שדות מקושרים, מכניקת שדות מקושרים והתנהגות שדות אנרגטיים, במתכונת של רוח המתועל אל חומר, רוח משפיע על חומר, כפי שכבר הבהרנו.

כאשר תכירו בכך, כאשר תבינו זאת, הרי שתזהו, שאותה מתכונת של רוח, הינה כזאת, שיש בה את הזרימה המתמדת – מה שאתם מכנים השראה.

ועליכם להבין, שמעיינות ההשראה הקוסמית, אם תתבוננו עליהם, במתכונתם האלמותית, הבראשיתית, הינם מעיינות בלתי מתכלים.

 

אמנים, יצירה מודעת ותדר המשכי ורציף – הכרה בסמוי ויחסי גומלין עם מערכות מימון והשראה

אך כאשר תתבוננו על אותם אמנים בעולמכם, הרי שתזהו, כי אותם אמנים מקיימים מחזוריות.

משמע, מעטים הם אותם אמנים, אשר יצרו תנועה התפתחותית, אשר יש בה את הגרף העולה, עד לאותו מצב של מיצוי אותה שהות בעולם של ארץ ועזיבתו.

היינו אומרים, כי רוב אותם אמנים, המצויים באזורכם, יוצרים את ההתעוררות, את ההשראה המתגברת, את מיצוי ההשראה ואת הירידה.

ודאי תשאלו, מדוע? ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי הדבר נובע מהעדר ההכרה ביחסי הגומלין עם מהות של השראה. העדר ההכרה במהות של יחסי גומלין בין רוח לחומר  ובכך התעלמות מאותו רוח ויצירה של הזדהות, הולכת וגוברת, עם מנעמי החומר, עם ההצלחה, כפי שהיא מוגדרת בעולמכם, עם אותם מצבים של התמכרויות.

משמע, אם תתבוננו על זאת, הרי שאותו מצב של השראה, כאשר יש את ההכרה בה, נולדים יחסי גומלין עם מערכות מימון, נולדים יחסי גומלין עם מערכות הזנה.

ובכך מצב, שאותו אמן, כאשר מכיר הוא בסמוי, מכיר הוא ברוח – מקיים הוא יחסי גומלין עם הרוח. ובכך נוצר אותו מצב של יכולת לייצר את הגרף העולה והבלתי מתכלה.

 

היפוך משמעויות  – רוח מושפע מחומר

היינו אומרים, שאותה אמנות בעולמכם, אם תתבוננו עליה, יצרה, פעמים רבות, את אותם מצבים, שאותו רוח המשפיע על חומר בתחילת הדברים, מאותה מהות מזוקקת והיולית, יצר את הרוח המושפע מחומר.

מכיוון שאותו מצב של רוח, אשר תרגם את אותן מערכות של השראה אל תוך חומר, מתוך מהות של רצון פעיל ומשאלת לב מזוקקים, יצר הוא בהדרגה את ההטיה, הנובעת מאותו קשר המתקיים בעולמכם בין אמנות ונשגבות שאותה אמנות מבטאת בכורח אותה השראה, לבין האדרה עצמית.

ובכך מצבים, שפעמים רבות, אותה הטיית משקל נוצרה מאותו רוח, המבטא עצמו בחומר, במגמת ההשראה ובמגמת הערוץ, שאותו אמן מהווה. ובכך אותו רוח נילכד הוא במתכונת האגו, אותו רוח נלכד הוא במתכונת ההסטה אל עבר האדרת העצמי והעדר ההכרה כי אותו עצמי, הינו כלי בעבור הרוח.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

משמע, אם תתבוננו על אותה אמנות של עידן האדמה, תזהו את אותם אלה אמנים, אשר יוצרים בתחילה את אותה אמנות, את החיבור המתמיד עם הרוח ואת יחסי הגומלין עם הרוח, בחינת אותה מהות של סמוי חשוף ואותה מהות של ערך מתמיד המתקיים בחינת אותו אומן נשגב של הכרת התודה, הכרת הערך ומכורח כך, יחסי גומלין נרקמים בתדר המשכי.

 

המעבר מאמנות לאוּמנוּת והשפעת 6 סטיות התקן הקיימות באנושות

היינו אומרים, כי לצד זאת תמצאו את אותם אלה אמנים, אשר יוצרים בתחילה את אותה אמנות, אך בהדרגה מסבים את אותה אמנות לכיוון, נאמר, של אוּמנות.

משמע, אותו מצב של רוח המתרגם עצמו לחומר ויוצר את ההדהוד הנשגב והרצון להעתיק אותו ולשכפל אותו, אשר מסית מן התדר העצמי, מסית מן הרצון הפעיל, מסית ממשאלת לב ובכך יוצר מערכת משכפלת, אשר אין בה ולו דבר עם מהות של רטיטה והדהוד, מהות של רטיטה, אשר יש בה את ההזנה האנרגטית.

מכיוון, שבעולמכם אותה מהות של מה שאתם מכנים מסחריות, הינה כזו, הנובעת מאגו והאדרה ותרבות צריכה, שאין בה ולו דבר עם תרבות. מסחריות אשר פיתחתם, מתוך כך שיצרתם מצבים של רצונות לרכוש חומר על מנת לשפר את הרגשתכם.

ובכך יצרתם מצבים, שאותה אמנות בעולמכם הפכה לאמנות מסחרית, אשר יש בה את ההנפקה, נאמר, של מוצרים, אשר נועדו לשפר את אותה חוויה של יופי או אסתטיקה.

אך היינו אומרים, כי לצד זאת, נוצר השילוב במגדר ובכך אותם אלה אספנים, הרוכשים את אותה אמנות ואותם אלה אמנים, היוצרים את אותה אמנות למען אותם אלה אספנים ואותם יחסי גומלין שבין אותם אמנים לבין אותן תעשיות בעולמכם. ובכך מצב של התרחקות הולכת וגדלה, מאותה מהות של תדר מזוקק, היָצוּק לתוך חומר ובכך מהדהד עצמו מתוך אותו חומר, בתדר המשכי.

עליכם להבין זאת, מכיוון שאם תתבוננו על אותה אמנות בעולמכם, הרי שאבד עליה הכלח, במובנים רבים, מכיוון שיוצרת היא את ההאדרה של החיצוני ומתעלמת היא מן הסמוי ומן המרובד.

 

ניתוק הקשר שבין יצירה לבין מסחריות והישרדות

היינו אומרים, כי אין כל האומנים, הינם כאלה.

מכיוון, שמתקיימות בעולמכם מגמות של אמנות, אשר מקיימות את הקשר ההדוק והישיר עם הרוח, באורח קבע.

אך עליכם להבין נתונים, שאנו מבקשים להביא אל פתחכם, אשר יש בהם את הניתוק של הקשר בין מסחריות לאמנות, בין הישרדות לבין אמנות.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותן יצירות אמנות אלמותיות, הרי שתזהו, שאותה יצירה נבעה היא מן היכולת של אותו אמן להינתק מאותה הישרדות ולשהות בעל-זמן, ברגע הווה נתון של יצירת אותה יצירה.

משמע, עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותם אמנים, הרי, שאותה מהות של יכולת להנפיק את אותה יצירה, שיש בה את התדר ההמשכי הבלתי מתכלה, נבעה משהות במרחב של על-זמן.

 

אמנות מתוך חדוות היצירה וחדוות הקיום

היינו אומרים, כי אותם אלה אמנים, אם תתבוננו עליהם, באותו עידן שהסתיים, היו כאלה, אשר פעמים רבות יצרו את התנועה של האמנות מתוך אותם מרכיבים של סבל, מתוך אותם מרכיבים של קושי, מתוך אותם מרכיבים של דחק, מתוך אותם מרכיבים שבעד אותה נפש מיוסרת ומתלבטת נוצרה אותה אמנות, אשר יש בה את ההבעה.

ועליכם להבין, כי אותו עידן חדש, אשר נוכח במלוא עוזו באזורכם, בעבור אלה המתאמים עצמם לכך, הינו עידן המפאר את אותה מתכונת של שלמות הווייתית נוכחת, של קיימות המצויה בעל-זמן, אשר אין בה את האדרת העצמי הנפרד.

מכיוון, שמקיימת היא את הנוכחות כהוויה, אשר יש בה את יחסי הגומלין עם מערכות של הזנה והשראה, כאשר אותם יחסי גומלין, הינם כאלה, המקיימים באורח קבע את ההתפעמות, את הכרת התודה והכרת הערך, את האהבה הקוסמית השורה ואת השאיפה המתמדת לקבלה והנחלה, שיש בה את הולכת האור, הולכת מערכות ההזנה, בתדר המשכי, אשר אין בם ולו דבר עם אותן מערכות של מסחריות או הנצחה של שיכפולים, אלא את אותו מצב של שהות בקיימות, המוליכה דרכה את אותן רמות של השראה ורצון להשרות השראה מן השיפעה המתקיימת במגמת, נאמר, ההדהוד על הכלל.

 

האמנות בעידן החדש – אמנות בלתי תלויה

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאותה אמנות של עידן חדש, אם תתבוננו עליה, אין בה את הסבל ואין בה את הקושי ואין בה את הדחק, אין בה את ההישרדות, אין בה את המצוקה, אין בה את רצון ההוכחה.

זוהי אמנות, היוצרת את ההזרמה של השראה, מתוך נוכחות ערה ואחראית, אשר יש בה, את היכולת לתעל את אותן מערכות של אור, המבקש לבטא עצמו במתכונת של עולם של ארץ, ללא עוררין, במגמת חסות נוכחת, אשר יש בה את ההשראה אל תוך החומר, מבלי הזהות איתו, מבלי ההזדהות עימו ואת הקיימות כהוויה, אשר אין לה את רצון ההוכחה ויש בה את ההכרה בערך ואת החיבור לרצון פעיל ומשאלת לב, ללא עוררין.

היינו אומרים, באותה אמנות של עידן חדש, אין מן העסקנות, אין מאותן מערכות המתמחרות את אותה אמנות ומתעסקות באותה אמנות. מתקיימת אמנות לצורך הולכה של אור, מתקיימת אותה מערכת של ניתוב של אור.

והיינו אומרים, שאותה אמנות משרתת את אותו אמן כמְתָהַלֶכֵת את אותם ערוצים של אור במגמת, נאמר, הקיימות.

 

יצירות מופת – יצירה שנולדה משהות במצב על-זמן המחובר לשפע הקוסמי

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר תתבוננו על אותו עידן שהסתיים, הרי שתזהו, שאותן מתכונות של עידן, יצרו את החותמים באותו מרחב שלכם, המנציחים אל תוך אותו חומר את אותה מתכונת של שיאי מטריצה של אמנות מזוקקת, אשר מהדהדת היא מעל הזמן, מעל המרחב את אותם הידהודים מקוריים, אשר נטבעו אל תוכה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אותן יצירות, שאתם מכנים אותן יצירות מופת, הרי שתזהו, שאותן יצירות מופת נערכו בעל-זמן, נוצרו בעל-זמן ויצקו אל תוך אותה מהות של חומר, את אותה מהות של הרמוניה קוסמית ותודעה מזוקקת, שיש בה את היכולת לתהלך עצמה, באמצעות הלכידה בחומר, לאורך זמן.

 

לוהאר – יחסי גומלין חדשים

עליכם להבין, כי כאשר תתבוננו על אותה מהות של אמנות, הרי, שכאשר אנו באנו וביססנו את אותה מהות, נאמר, של שער מפעם במרחב של ארץ, הרי שיצרנו את אותם מצבים של רצון לייצר את אותם יחסי גומלין חדשים במרחב.

והיינו אומרים, כי אותם יחסי גומלין חדשים – תארנו זאת כבין אדם לחברו, ובין אדם לבין מרחבי היש, ובין אדם לבין מה שאתם מכנים אלוהות ואנחנו נכנה שדות תבוניים, רוטטים, חובקי כל.

 

ערוץ הלוהאר – חניכה לשיבה לתקן הקוסמי

ובכך מצב, שאותה מתכונת של יחסי גומלין חדשים, ודאי לכם, שמשרים הם השראתם על מרחב של ארץ, במתכונת המביאה אל תוך עולם של ארץ את התקינות הקוסמית המלאה.

ובאותה תקינות קוסמית מלאה, אם תתבוננו על זאת, טמונים אותם מצבים של רוח, אותם מצבים של מדע ורוח, אותם יחסי גומלין המתקיימים נאמר, במבנים החברתיים שלכם.

אותן מערכות, שאנו מבטאים ומביאים, המביעות את אותם יחסי גומלין, שיש בהם את יחסי הגומלין החדשים, שבין אמנות לרוח ובין אמנות למערכות מימון.

היינו אומרים, יחסי גומלין חדשים בין בני האדם, בחינת המעבר לקבוצות עבודה עליהן דברנו.

היינו אומרים, יחסי גומלין חדשים, שבין האדם למרחב עליו הוא מקיים את שהותו, נאמר בו הוא מקיים את שהותו. נאמר, אדם ואדמה.

היינו אומרים, יחסי גומלין חדשים בין האדם לבין אותה מערכת ביולוגית, אשר לו.

היינו אומרים, שינויים בתחומי, נאמר הרפואה, כפי שהיא מוכרת בעולמכם.

היינו אומרים, שינויים מרחיקי לכת, אשר אינם פוסחים על אותה מהות של אדם ואדמה, בחינת הפרטים שהתקיימו בו, אלא יוצרים בו הסבה מלאה של כל טווחי המימוש שהתקיימו בעידן האדמה, אל עבר טווחי גל חדשים.

עידן חדש, תקינות חדשה, שלמות, קיימות, יחסי גומלין עם מערכות של מימון והזנה, הכרת הסמוי, הכרת הערך, עקרון אשר יש בו את התאימות לישירות של אור ובכך יכולת לתהלך אור אל אותם תחומים אשר תארנו, בהתאם לתאימות פנימית.

היינו אומרים, יחסי גומלין המבוססים על העיקרון הקוסמי: "ככל שתיטיבו לקבל – כך ניטיב להעניק".

היינו אומרים, יחסי גומלין, המביאים אל כל אותם הקשרים המוכרים בעולמכם את אותו סולם של ערכים, המבטא תקינות קוסמית מלאה ושלמה, אשר יש בה מבנים שלמים, המבססים מציאות שלמה ואחדותית.

היינו אומרים, כי אנו מביאים נתונים אלה אל פתחכם, מכיוון, שאותם אלה מדענים, אותם אלה רופאים ומרפאים, אותם אלה אומנים, אותם אלה הוגי דעות, אותם אלה, נאמר, האמונים על כלכלה, אותם אלה מבנים חברתיים, אותם אלה מבנים משפטיים וערכיים, אותם אלה מבני שלטון נאמר, אותם אלה מבנים המרכיבים את אותן מסדות של חינוך שלכם ומערכות יחסים שלכם – כל אותם אלה מבנים ועוד, יהיו כאלה מבנים, אשר יעברו הסבה אל תשתיות האור החדשות.

ובאותו מצב של תשתיות של אור חדשות, בחסות הלוהאר', יתקיים העיקרון של המהאו ויה ניהאו, יתקיים העיקרון של תאימות לישירות של אור ובכך העברה של ערוצי הזנה, מימון, השראה וטיפוח, בהתאם לתאימות פנימית.

ובכך יכולת לבטא, בעבור אותם אלה חלוצים אשר תארנו, את הגישה אל אזורים שונים בהיכל הנתונים, המבטאים השראה.

אנו מביאים אליכם נתונים אלה, על מנת לבסס בכם את ההבנה של מהות השער הגדול כמבטא את יחסי הגומלין החדשים של מרחב של ארץ על שלוחותיו, עם אותם מרחבים של שדה מאוחד, עם אותם מרחבים של יש, במתכונת תיקון העולמות, במתכונת כינוס העולמות, במתכונת יצירת התנועה, השיגור וההזנקה, אל טווחי הגל החדשים, במתכונת השילוב, תאום, גישור, תיווך, עליו אמונה אותה אמנות. במתכונת הלוהאר'.

ובכך אנו מודים, על אותה דרישה ערה, אשר יצרתם, ובכך אנו מסיימים חבילת תודעה נוכחית.