האם אתם מסכימים לקבל השראה מאחרים?

לוהאריה | 07.12.2019

ניתן להאזין לחבילה זו בפודקאסט ( Podcast ) המצורף ????

 

חלק ראשון – נועדנו להפרות זה את זה או השלם גדול מסך חלקיו

המרקם שלנו כחברה אנושית, הוא מרקם יפהיפה.

נועדנו להפרות זה את זה, להעשיר אחד את השני וגם לאפשר זה לזה להתבונן על המציאות מבעד לעיניים רבות, שונות ומגוונות.

כאשר אנחנו מסכימים לקבל השראה מאחרים, ללמוד מהם ולקבל את זווית ההתבוננות שלהם, אנחנו מאפשרים לעצמנו להתרחב ולהיחשף למציאות שהינה מורחבת מן המציאות האישית אותה אנו תופשים באמצעות נקודת המבט הסובייקטיבית, שהינה חלקית וצרה.

יש בכך יתרונות רבים, הן ברמה האישית שבה האדם מרחיב את אופקיו, מקבל פרספקטיבה חדשה, מפרה ומופרה והן ברמה הקולקטיבית שבה החברה הופכת לחברה שחבריה קרובים זה לזה, אמפתיים ומלאי תחושת ערבות הדדית, אחדותיות והוקרה את היותם חלק מן הכלל התורם להם שפע רחב של זוויות התבוננות.

◾➰◾
 

על מנת להמחיש את הרעיון הזה, נסו לדמיין הרבה אנשים ישובים באולם וצופים בהופעה או בסרט.

לכל היושבים באולם, ישנה יכולת מובנית לשתף את האחרים בחוויה האישית שלהם מן המופע, תוך כדי המופע עצמו, והדבר תלוי במוכנות של האדם לפתוח עצמו לקבל מן הצופים האחרים רשמים וזוויות התבוננות ולהנחיל רשמים וזוויות התבוננות לאחרים.

זווית הראיה ואיכות השמיעה של כאלו היושבים בשורה הראשונה, שונה מזווית הראיה ואיכות השמע של אלו היושבים בשורה האחרונה. זווית הראיה ואיכות השמע של זה היושב מימין, שונה משל זה היושב באמצע או בצד שמאל של האולם. זוויות הראיה ואיכות השמיעה של אלו היושבים למעלה שונות מאלו של היושבים למטה וכו׳...

כל אחד מן היושבים באולם, רואה, שומע וחווה את ההופעה שעל הבמה, או את הסרט המוקרן ואת המתרחש בתוך האולם מתוך זווית ייחודית ומאוד ספציפית. זוהי זווית אחת מיני רבות וכל הזוויות כולן מרכיבות את תמונת האולם השלמה ואת תמונת המופע השלם.

כאשר כל אחד ואחת מן הישובים באולם, מודע לכך שהוא רואה וחווה את ההופעה או את הסרט מזווית מסויימת, ייחודית, ספציפית וסובייקטיבית, הוא מכיר בכך שניתן לו להעשיר את החוויה שלו מן המופע המתקיים באולם, מתוך מוכנות לקבל תוך כדי ההופעה רשמים וזוויות התבוננות משאר המשתתפים.

בכך יוצא האדם מן המופע, בחוויה עשירה ובפרספקטיבה רחבה הרבה יותר מזו האישית והסובייקטיבית.

החיים שלנו כפרטים וכחברה, דומים מאוד למתואר בדוגמא שנתתי. כולנו משתתפים פעילים במופע החיים על פני האדמה, צופים בו, מאזינים לו, מריחים אותו, טועמים אותו, נוגעים בו, חווים אותו באמצעות הרגשות והמחשבות.

נועדנו להעשיר ולהפרות זה את זה, לחלוק את נקודות המבט השונות ולחבר אותן זו לזו באופן היוצר תמונה שלמה ורחבה.

רבים מבני האנוש שוכחים כי ״כולנו ישובים באותו אולם״ או כולנו חולקים את אותו עולם, אינם זוכרים כי זווית ההתבוננות האישית אינה מוחלטת ומתוך כך נצמדים לתפישת המציאות הסובייקטיבית, רואים בה את המציאות המוחלטת, מזוהים עימה ולעיתים קרובות גם נאחזים בה כמגדירה את העצמי.

ההזדהות עם תפישת העולם ונקודת המבט האישית ככאלה מוחלטות וההיאחזות בפרספקטיבה הסובייקטיבית כמגדירה את העצמי, מובילה לכך שבמקום להסתמך ולשמוח על היכולת לקבל נקודות מבט נוספות ושונות מנקודת המבט האישית, רבים מן האנשים מאויימים מכך, פוחדים לערער את המצב המוכר והידוע להם וסוגרים עצמם כך שלא יוכלו לספוג השראה והשפעה מבחוץ.

◾➰◾
 

חלק שני – סגירות והצמדות לנקודת המבט האישית או ״צר עולמי כעולם נמלה״

כאמור בחלק הראשון, ההזדהות עם תפישת העולם ונקודת המבט האישית ככאלה מוחלטות וההיאחזות בפרספקטיבה הסובייקטיבית כמגדירה את העצמי, מובילה לכך שבמקום להסתמך ולשמוח על היכולת לקבל נקודות מבט נוספות ושונות מנקודת המבט האישית, רבים מן האנשים מאויימים מכך, פוחדים לערער את המצב המוכר והידוע להם וסוגרים עצמם כך שלא יוכלו לספוג השראה והשפעה מבחוץ.

קיימים שני מצבים מרכזיים של סגירות:

???? הראשון סגירות פאסיבית: אטימות, סגירות ואדישות היוצרות מצב שבו האדם חי בדלת אמותיו ומתעלם מכל מה שאינו דומה לו.

???? השני סגירות אקטיבית: אטימות, סגירות ולוחמנות, כאשר האדם מקיים אנטגוניזם כלפי כל מה שאינו דומה לפרספקטיבה האישית, וקונפליקט אל מול כאלה המביאים נקודות מבט שונות, מתוך רצון להכפיף עליהם את נקודת המבט האישית.

בשני המצבים המתוארים האדם נותר שבוי ולכוד באגו המשמר נרטיב (סיפור) מוגדר ומוגבל, באמצעותו האגו מפריד את האדם מן האחרים ומשמר היאחזות במוכר ובידוע. זהו סיפור שבאמצעותו האגו מייחד ומגדיר את העצמי, את המיומנויות, ההרגלים וההתניות שלו ואת אזורי הנוחות שלו ומשמר נקודת מבט צרה ומצומצמת.

נקודת המבט הצרה הזו תוביל להדיפה וסילוק של כל מה שעלול לאיים עליה, הן באלימות והן בדרכי נועם, שמאחוריהן עומדת דחייה של כל מה שעלול לערער את אזור הנוחות ואת הנרטיב של האגו.

מתוך כך, במפגשים עם אנשים שטמונה בהם ההזדמנות להפריה הדדית, העשרה, התפכחות והתרחבות, ייצור האדם, מבלי דעת, הדיפה וסילוק של האפשרות להיות מופרה ומושפע באופן שעלול לשנות אותו ולאיים על הזהות שלו, הביטחון העצמי שלו או אזור הנוחות אליו הוא מורגל.

הדיפה של האפשרות לקבל השראה מאחרים, תהיה במגוון דרכים וביניהן:

???? קטלוג של האחרים דרך נקודת המבט האישית ובאמצעות המוכר והידוע (הוא לא מחדש לי)

???? סיווג שלהם באופן המבטל אותם ואת מה שהם מביאים (יצירת דה לגיטימציה)

???? הנחת הנחות שתואמות את נקודת המבט האישית והסובייקטיבית (השלכה של הנרטיב האישי על האחר והשלכה עליו את תבניות המחשבה וההתנהלות המוכרות)

???? פסילה, זלזול והקטנה (הנמכה, צמצום וזילות של האחר מתוך היעדר מוכנות להתרחב אל מה שהוא מביא)

הדבר מותיר את האדם לכוד בפרספקטיבה הצרה והסובייקטיבית שלו ואינו מאפשר לו להעשיר עצמו ולשאוב השראה מאחרים. בכך תחומי המציאות האישית נותרים מצומצמים ולכודים רק במה שהאדם מכיל ומסוגל לראות באותו רגע ולא מעבר לכך.

בנוסף לכל המתואר, אדם החש קטנות, אינו מסופק מן המימוש העצמי שלו, מתוסכל ופועל מתוך אגו, תחרות על משאבים והישרדות, יחוש כעס, קנאה והתנגדות כאשר יפגוש אנשים המהווים השראה ויכולים להפרות אותו, להעצים אותו ולקדם אותו.

זהו פרדוקס שבו תחושת הקטנות והאגו יוצרים חוויה אשלייתית של תחרות על משאבים ומעודדים נפרדות, קנאה וסגירות במקום לעודד הפריה, צמיחה והכרה כי מודל ההשראה אינו מקטין אלא מהווה מראה המשקפת אפשרויות לגדול, לצמוח ולהתרחב.

למבקשים להעמיק בנושא, ליחצו על הקישור המצורף לחבילת תודעה המביאה הבנות על נושא הקנאה

◾➰◾
 

חלק שלישי –  החיים כמרחב של הזדמנויות לקבלת השראה או האם אתם מוכנים להיות מופרים באופן המשנה אתכם?

✅ יש סביבנו כל כך הרבה אנשים, שיכולים להפרות ולהעשיר אותנו.

✅ יש כל כך הרבה זוויות התבוננות מרתקות שפותחות לנו אפיקים חדשים של ידע והבנות.

✅ ישנם כל כך הרבה אנשים שהשיגו הישגים שמהווים הוכחת היתכנות לכך שדברים הנתפשים כבלתי אפשריים או מורכבים – הם אכן אפשריים. אלו אנשים המהווים השראה המאפשרת לצאת מאזור הנוחות. אלו אנשים המערערים את התירוצים של האגו שאינו רוצה להתאמץ, ומוכיחים כי עם התמדה, משמעת הנובעת ממשמעות ורצון כן, אפשר להתעלות, להגשים חלומות ולהשיג הישגים התורמים למימוש המועצם.

✅ ישנם כל כך הרבה אנשים המבטאים, באמצעות הבחירות שהם יוצרים והחיים שהם חיים, שיאים שניתן לנו לשאוף אליהם ולהכיר בכך שהם ברי קיימא.

✅ ישנם כל כך הרבה מוקדים בתוך החברה האנושית, המהווים השראה שניתן לשאוף אליה, ללמוד ממנה ובכך להיפתח למנעד רחב של אפשרויות מימוש וביטוי.

✅ עידן הרשתות החברתיות, הרחיב עד מאוד את מנעד ערוצי ההשראה העומדים לרשותנו בשלל תחומים המאפשרים יותר מאי פעם להרחיב את נקודת המבט, להיחשף לאלטרנטיבות מגוונות בשלל תחומי החיים ולהעשיר את הפרספקטיבה האישית.

???? על מנת לקיים יחסי גומלין עם כל השפע הזה, נדרשת הסכמה פנימית כנה להשתנות, ללמוד דברים חדשים, להתנסות ולאפשר.

כאשר אתם פותחים את עצמכם לקבלת השראה מאחרים ולהפריה מבחוץ, אתם פותחים עצמכם לאפשרות שיתעורר בכם רצון חדש שידחוף אתכם להשתנות, לצאת מאזורי הנוחות, לשנות את ההרגלים שלכם, להיגמל מהתמכרויות ולגלות בתוככם פנים חדשות וביטויים חדשים אשר לא הייתם ערים להם עד כה, מכיוון שלא היו בתחומי התפישה שלכם.

◾➰◾

המציאות היא בעיני המתבונן. ????????

אם אינכם מסכימים לראות את מה שמצוי מעבר למה שאתם מכירים, ברמת החוויה והתפישה האישית, אתם חוסמים בפני עצמכם את היכולת לצמוח ולהתפתח ולגלות עולמות חדשים.

אם אינכם מוכנים להתבונן על אלטרנטיבות בסקרנות ופתיחות, אתם משמרים תנועה בתחומי המוכר והידוע ובכך חוסמים את האפשרות להיות ניזונים מן ההפריה וההעשרה הסובבות אתכם, להתחדש ולהרחיב את עצמכם.

פיתחו עצמכם כלפי כל השפע האנושי המקיף אתכם וזכרו כי נועדנו להפרות זה את זה, כי אתם מוקפים באנשים שונים ומגוונים אשר יכולים להוות עבורכם השראה, וכי השלם גדול מסך חלקיו. ????

לוהאריה