האגו

מקלעת השמש, מהווה את מעוז העצמי, מקום משכנו של האני האלוהי, המאגד סביבו את ביטויי הנפש והאדם. זה הוא כור אנרגטי רב עוצמה, אשר דרכו ניתן להתניע את נתיב החיים האנושי, בחיבור לרצון מזוקק ולעיבוד ועיכול, שיש בו את התוצרים הפנימיים המובילים לתנועה אל עבר המימוש.

האגו, הינו מכשיר, אשר נועד ליצור תרגום של מהות הנשמה כנקודת מהות מזוקקת, אל עבר הגוף והנפש האנושית. האגו נועד להוות מכשיר להגדרת העצמי, לחיבור לערכיות ולמהות האותנטית של העצמי הקוסמי.

עולם החומר הגשמי יצר שיבוש של מכשיר האגו, אשר ממכשיר לוויסות ותיעול משאבים, הפועל בשירות העצמי הקוסמי, הפך למכשיר המנהל את האדם ופעמים רבות מרחיק אותו ממהותו האותנטית. במהלך תהליך ההתעלות וההתפתחות, עובר האגו שינוי והגדרה מחדש.

תהליך הטרנספורמציה מזמין להתבונן בהכרה פעילה על מערכות התפיסה, הנפש והרגש אשר יוצרות צרימות, המובעות בביטויים שונים של אגו שלילי, אשר אין בו את הקידום, או את התרימה, לתהליך ההתפתחות של האדם וביסוס של שלום פנימי שבו מכשיר האגו עובר החלמה והשבה לתפקידו המקורי כמתאם בין פני הביטוי השונים אל מול העצמי הקוסמי המזוקק הנע בנתיבי החיים הרב ממדיים של העידן החדש.

גם מערך המחשבה התבניתי והמקטלג, הינו מכשיר, כלי ביטוי, בעבור הנשמה, לאמוד את המרחב הגשמי והליניארי. בנתיבי החיים של עידן האדמה, פעמים רבות המכשיר, שנועד לאמוד את העולם הגשמי, קם על יוצרו ובכך, יצר חסימה של יצירתיות, מעוף ודמיון לטובת, פקפוק והיגיון.

ההיגיון והספק הינם כלי בעבור האגו אשר מונע תנועה אל אזורים, שבהם נידרש חקר ופענוח של הבלתי מוכר. מניעה זו, יוצרת היאחזות ונוקשות, כמערכות הגנה, מפני כישלון או פגיעה.

ככל שהעידן החדש ילך ויתבסס בעולמנו, הרי, שהתנועה של כלל האנושות תהיה בנתיבי חיים, אשר מתנהלים בחוקיות חדשה המציעה אפשרויות חדשות ובלתי מוכרות, ואזורי חוויה אשר טרם בקרנו בהם.

העידן החדש מזמין את האדם להתגמש מחשבתית, להסיר ספק ופקפוק ממחשבתו ולהיפתח למרחבי אפשרויות חדשים, מתוך סקרנות וחדוות הגילוי. נתיבי החיים של העידן החדש מזמינים את בני האנוש לנתק הקשרים המתקיימים בין מערך המחשבה לבין האגו ובכך, להתעלות מעל דפוסים מחשבתיים מגבילים ולהפוך את מערך המחשבה לכלי שרת בעבור העצמי הקוסמי המזוקק.
 


 

"...אותם מצבים של מקלעת שלכם מאגדים בתוכם מספר כוחות. מכיוון שאותה מקלעת שמש שלכם, בראש ובראשונה, ברמת הנפש שלכם, מכילה היא את הייצוג הנמוך, הארצי, של הנוכחות של כל אחד ואחד מכם – מעוז האגו היינו אומרים.

מכיוון שאם תתבוננו על אותם מצבים שלכם הרי שתזהו שני מהלכים של אגו, ואותו מידע יימסר לכם בהרחבה באותם מפגשים של מרכז בקרה.

אותו מעוז ראשון של אגו מצוי במקלעת השמש שלכם, וכולל הוא את הנוכחות הארצית ואת הרצון לבוא לכדי מימוש וביטוי. זהו אגו מואר היינו אומרים.

אגו נוסף מתקיים הוא, ברמת הפיצול שכל אחד ואחד מכם חווה ברדתו למרחב ארץ, באותו מערך מחשבה שלכם. מכיוון שבאותו מערך מחשבה שלכם קיים אגו נוסף. וזה הינו האגו השכלתני אשר יש בו את המערכות של השכל אשר מגדיר את האני באמצעות אותן ערכות מחשבה שלכם.

… עליכם להבין שאם תתבוננו על אותם מצבים של אגו, הרי שבגלל אותו מצב של פיצול שהנשמה יצרה אל אותו מערך מחשב ואל אותו מרכז פנימי, נוצר המצב שלאגו כפול. אגו נשמתי אשר היינו אומרים אשר מתחיל לפעם בכם ביתר שאת ויש בו את הידיעה, ויש בו את ההכוונה הפנימית ויש בו את המעוף והחזון ויש בו את הסקרנות ויש בו את העדר הפחד, היינו אומרים, מאידך, האגו המצוי באותם מצבים של שכל שלכם.

ואותם מצבים של שכל שלכם והאגו אשר מצוי בהם, הינם כאלה המתבססים על אותם דפוסים. הינם מתבססים על אותן מחשבות אשר היינו אומרים תועלת אין בהן עוד.

ובכך אותו מצב, שאנו מגדירים כצורך לעבור לאותן ערכות של כלים חדשניות. מכיוון שאותו צורך הינו הצורך לשנות את המשקלים ולייצר את ההסבה לאותו מרכז נשמתי המפעם בכם. אותה הסבה מלמדת אתכם מהות של אגו חדש, אשר יש בו את ההכרה בערך ויש בו את החמלה האישית והעצמית. אותו אגו אשר מצוי באותו מרחב שלכם פנימי, באותו ייצוג נשמתי, פועל הוא בתאום רב עם אותן ערכות רגש כאשר הינן פועלות בתדר גבוה..."

מערכת מידע והתמרה
 

"…אנו באים לגעת באותה איכות תידרית מובילה הקרויה בפיכם אגו. כאשר אנו באים לגעת באותו מרכיב, היינו אומרים גנטי, אנרגטי, הקרוי בפיכם אגו, הרי שאנו באים היום לגעת בהגדרת האני הפרטני.

עליכם להבין כי אותם מצבים של התנסויות במרחב ארץ יצרו הם את הריבוד סביב אותה איכות תידרית (של אגו) אשר יש בה את המסקנות העודפות, שיש בה את המסקנות השגויות, שיש בה, היינו אומרים, את מערכות הקלקול.

כאשר אנו מדברים על מערכות קלקול, עליכם להבין כי אותן מערכות קלקול אין להן נגיעה לאותו שדה גבוה אשר לכם.

כאשר אנו מדברים על מערכות קלקול, אנו מדברים על פגמים ופסילות אשר נוגעים אך ורק לאותם מערכים נמוכים שלכם. וכאשר אנו נבוא היום וניגע באותן תהודות וניישר את ההדורים, בחינת אותו מרכיב של אגו, הרי שנזקֵק אותו למידת הפעימה המדויקת, התואמת כל אחד ואחד מכם, ומגדירה את עצם ה-היות שלכם במרחב ארץ, את עצם הקוד הפעיל אשר הוגדר לכם בעבר ומדבר על מצב ה-אני הנני, הנוכחות הארצית המוגברת, המועצמת, אשר יש בה את מידת הנוכחות, אשר יש בה את מידת ההשפעה, אשר יש בה את מידת הענווה, אשר יש בה את מידת התאימות ההרמונית לכל אותם מרחבים בריאתיים, העולים בקנה אחד עם אותה תוכנית ומגמה כוללת, מוארת..."

מרכז הבקרה