דרישה

דרישה הינה הבסיס ליחסי גומלין והיא נובעת מן הפנימיות שלנו 

בדרישה יש רצון מזוקק פעיל ואקטיבי ומשאלת לב ליצור, לברוא, להשפיע, להשתנות ולשנות
בדרישה יש שותפות פעילה ולקיחת אחריות
דרישה נובעת מתוך בחירה חופשית
דרישה חשוב לדייק
הדרישה משתנה בהתאם להתפתחות
הדרישה הינה זו המאפשרת קבלה שיש בה את יחסי הגומלין הנובעים מהתמסרות לזרם הנתונים האנרגטיים ללא מניעה
 
 
 
לתכנית "דרישה מתוך תוקף פעיל" חלק שני -  לחצו כאן
***

יצירת מובהקות של דרישה:

 
הנני מביע רצון פעיל ומשאלת לב להשתנות ולשנות, להתעצם ולהעצים ולקבל על מנת להנחיל.
 
הנני בוחר לקיים יחסי גומלין הרמוניים עם מערכות מימון והזנה קוסמיות בריאתיות, המשרות על המרחב תודעה מזוקקת ממרחבי כל היש.
 
הנני נוכח כבורא מועצם ומודע, המקיים הכרה פעילה ותנועה המבהיקה את הסיגנל הייחודי ואת מהותי המזוקקת, המהווה חלק בלתי נפרד מן המציאות המאוחדת וההרמונית של השדה המאוחד. 
 
הנני יוצר גיבוי פנימי והשתנות מואצת, המאפשרים ביסוס הלכה למעשה של הערך היללהאר בהוויה אנושית.
 
הנני יוצר שלום פנימי בין כל פני הביטוי אשר לי, ובכך מקיים שלום עם האחרים ומבסס יחסי גומלין של רעות, שיתוף נתונים, הפריה, ערבות הדדית ואחווה.***

"כאשר מבקשים אתם להבין את אותו מימד של דרישה, יש ועליכם להבין כי אותה דרישה מותנית היא.

מכיוון שעליכם להבין שאם הייתם מתבוננים על אותו מצב של דרישה, שני פלגים לו: אותו פלג ראשון, הינה מהות של רצון פעיל המתקיימת בכל אחד ואחד מכם ומחוברת לאותו זיקוק נתונים (זיקוק נתונים הוא המצב של החיבור למהות הפנימית האותנטית).

משמע, אותו רצון נשמתי המפעם בכל אחד ואחד מכם ברמת התוקף הפעיל לצמוח, לבסס תנועה ותנופה, לבסס רמה של פיתוח. ומתוך אותו מצב של הרצון לבסס רמה של פיתוח, ודאי לכם כי נוצרת דרישה.

אותו ממד נוסף של דרישה, הינו הממד של הדרישה המחובר הוא לאותה הוויה של ערך שלכם ונפש שלכם – וכאן אנו נתקלים בבעיה. מכיוון שאותו מצב של ייצוג של נשמה המתקיים בכם, אין הוא פוסל את אותו מרחב של דרישה, ואין הוא ממעיט באותם מצבים של דרישה, אבל אותו מרחב נוסף, אותו מצב של נפש וארץ וערך, הוא, הוא, זה היוצר את אותם מצבים של נקרא לזאת כיווץ, או את אותם מצבים של המעטה באותה דרישה, מכיוון שיוצר הוא היינו אומרים את הפחד, או יוצר הוא את החשש, או יוצר הוא את ההיעדר התאימות, מבחינת אותו מרחב של בלתי ראוי נקרא לזאת.

משמע, אותם קונפליקטים פנימיים המתקיימים בכם ברמת הנפש, הם, הם, אלו הממעטים וממתנים את רמת הדרישה. עליכם להבין שעל מנת לעשות כן, על מנת לייצר את אותו מצב של דרישה מוגברת, יש ועליכם לחבר עצמכם, יותר ויותר, לאותו מצב של זיקוק נתונים.

וכאשר אותו מרחב של נפש פוגש את אותו מצב של מרחב נתונים, של זיקוק נתונים, והם ממוזגים יחדיו, היינו אומרים כי דבר זה קורה יותר ויותר, הרי שאותם מצבים של דרישה הינם מלאים, בחינת המכלול הפנימי המתקיים בכם ומחובר הוא למהות נשמה ולמהות אנוש, המחוללים יחדיו במחול של פיתוח, תנופה, ובכך היינו אומרים מממשים את אותו מצב של הנני מתפתח, הנני מפתח את האחרים, דברנו על כך רבות."

הליבה המרכזית  18.11.2009