גשר פנימי לכוחות התנעה חדשים

לוהאריה | 28.12.2017

האם התפתחות כרוכה בסבל? 

הבנות והמלצות לשחרור כוחות התנעה שליליים.


 

פעמים רבות איכויות נפשיות ואופייני פעולה שיש בהם ביקורת, פסילה עצמית, חוסר שביעות רצון ואף הלקאה עצמית, נובעות מתפישה מגבילה של האדם, אשר אינו סומך על עצמו וחושש כי בלעדי איכויות אלו לא תיווצר התקדמות והתפתחות, מכיוון שאלו כוחות פנימיים הדוחפים להשתפר ולהתפתח. 

הפקפוק ביכולת לקיים התפתחות מתוך התמדה והתעלות מעל מכשולים ומגבלות, מוליד מנגנון נפשי העושה שימוש בפנייה כנגד העצמי על מנת לוודא כי תתקיים תנועה והתפתחות של העצמי.

זהו פרדוקס היוצר תנועה במעגל סגור 

רבים מבני האנוש מקיימים חוסר שביעות מתמיד וביקורת עצמית, ככוחות התנעה, אשר הם מכורים אליהם ובטוחים כי זוהי הדרך להתגבר על המגבלות האישיות ולהשיג הצלחה ומימוש מועצם.

השימוש בכוחות התנעה שליליים שכאלו יוצר מרחב פנימי נפשי, אשר על בסיס קבוע מתקיימת בו שליליות והתמקדות בפערים הפנימיים וב-אין, ובכך חיכוך פנימי מתמיד העלול ליצור לאורך זמן הפרה של ההרמוניה בגוף ובנפש, צרימות, היעדר רווחה וקושי. 

ההתנעה השלילית מלווה במחשבות שליליות, תגובה רגשית של מפח נפש, תסכול, כעס, קורבנות ואומללות, אשר יוצרים דיס-הרמוניה פנימית ותחושה של חוסר רווחה ומאמץ. בכך נוצרת באדם מסקנה מסולפת, כי התפתחות כרוכה במאמץ וסבל ויש לה "מחיר" נפשי.

על מנת לשחרר את כוחות ההתנעה השליליים הללו נדרשת ההכרה הבסיסית, כי התפתחות ושאיפה להרחיב את היכולות האישיות, יכולות להיווצר גם מתוך מרחב נפשי של שביעות רצון, ראיית היש, התפעמות וקבלה עצמית. אלו הם כוחות המהווים בסיסים פנימיים לבניית הגשר בין מדרגה התפתחותית אחת לאחרת.

נדרש לסמוך על העצמי כי ילמד להתפתח מתוך מרחב פנימי של שביעות רצון וראיית היש...

כוחות ההתנעה החיוביים, המבוססים על כך שהאדם יצר חיבור פנימי לתכלית ולחזון, היוצרים דחיפה פנימית חזקה המבעירה את שלהבת הרצון ומתחזקת משאלת-לב מתמדת לבטא מהות ומשמעות.

כאשר מתקיים החיבור למהות ומשמעות מתקיימת אחריות כלפי החזון.

האחריות כלפי החזון מייתרת את הצורך במנגנונים נפשיים שיוצרים משמעת מתוך שליליות ונוקשות, ופותחת את הפתח להתנהלות מסוג חדש, שיש בה מאור פנים כלפי העצמי.

האחריות מולידה מוכנות כנה להתבונן על העצמי בעין בהירה ומפוקחת, לזהות איכויות נפשיות הדורשות שיפור והתקדמות לצד איכויות נפשיות שהינן תומכות ומגבות, ובכך מתוך זיהוי ובקרה בהירה, ליצור התנעה על בסיס של אהבה עצמית, שביעות רצון, התפעמות ורווחה.

בתהליכי התפתחות וטרנספורמציה נדרשת ההסכמה להמיר שיטות התנהלות והרגלי עבודה מוכרים, באופייני התנהלות חדשים התואמים את שלב ההתפתחות הבא המבקש להתבסס.

ההסכמה לשחרר כוחות התנעה שליליים לטובת הלמידה, ליצור התפתחות מתוך בקרה, זיהוי ואנליזה בהירה, אהבה עצמית, קבלה עצמית, ראיית האיכויות הפנימיות התומכות תמורה ושינוי והתפעמות על הזכות לבטא את החזון האישי, חושפת לכוחות התנעה חדשים, שהינם כוחות רבי עוצמה התומכים מימוש מועצם.

כאשר תזהו  כי אתם עושים שימוש בכוחות התנעה שליליים שאלו את עצמכם את 12 השאלות הבאות אשר נועדו לסייע לכם לבנות בתוככם גשר פנימי אל עבר כוחות התנעה חדשים:

1. האם אני סומך על עצמי?
2. כיצד הביקורת, חוסר שביעות הרצון או הפסילה העצמית משרתים אותי?
3. כיצד תראה ההתפתחות שלי ללא כוחות ההתנעה השליליים הללו?
4. איזה מחשבות ורגשות עולים בי כאשר אני מביע/ה מוכנות לשחרר את כוחות ההתנעה השליליים?
5. מי אהיה ללא ביקורת וחוסר שביעות רצון?
6. כיצד ניתן לי לפעול במאור פנים כלפי עצמי?
7. איזה חלופות אני יכול/ה להציע לעצמי ככוחות התנעה חדשים?
8. מה ההבדל בין ביקורת לבקרה ובין זיהוי להזדהות?
9. האם אני מתמקד בפערים הפנימיים או מבקש לבנות בתוכי גשר ?
10. מהו החזון שלי אשר יכול להוות את הבסיס לגשר פנימי אל עבר המדרגה החדשה בנתיב חיי? 
11. אלו איכויות נפשיות פנימיות כבר תומכות את החזון ומהוות את הבסיס לבניית הגשר?
12. איזה התחייבות אני יוצר כלפי עצמי על מנת לאפשר התנעה על בסיסים חיוביים?

 

מענה לשאלות אלו יחשוף בפניכם את התפישות המגבילות ואת הרגשות המקושרים אליהם.

בכך תוכלו לשחרר אותם ולהתחיל להתנסות בגישה חדשה הבוחרת בהתפתחות מתוך אחריות, כנות, שביעות רצון והתפעמות.

זכרו כי מה שניצור הוא שיהיה וצרו מציאות פנימית המאפשרת להתפתח מתוך הרמוניה, שלום פנימי, שביעות רצון ורווחה.