גשרים של אהבה

לוהאריה | 25.11.2015

ניווט בחבילת התודעה

על פערים וגשרים
 

אלו הם ימים שבהם פתוחים חלונות הזדמנות ליצירת גשרים פנימיים המשלימים פערים ומאפשרים לנוע אל עבר טווחי רטט חדשים המשקפים מציאות בחוקיות שונה מזו שהכרנו.
 
על מנת לממש את הגשרים הפנימיים, נדרש לזהות את הפערים בשדות הביטוי השונים של הנפש וליצור בחירה חופשית מודעת וערה,  זיהוי הפער, היעדר הזדהות עימו ובכך יכולת לבסס מרחב פנימי שיש בו מתן מענה לספיראלת ההתעלות האישית ויצירת השלמה של רצף מורפו-גנטי פנימי, היוצר תשתית ממנה ניתן לנוע אל המדרגה הבאה.
 
על מנת לאפשר לנוע בקלות בעד חלונות ההזדמנות הפתוחים לרווחה, מוגשת אליכם חבילת התודעה הזו, שיש בה פתרונות, השלמות ותזכורת למהותם של מגשרי העולמות של הלוהאר, הפורשים, בראש ובראשונה, גשרים פנימיים הנסללים ומושטים אחר-כך לאחרים.
 
חבילת התודעה פותחת פרוזדור אנרגטי, המעורר את הבנת מהותו של כל אחד ואחד מכם ושל מהותה של רשת מגשרי העולמות של הלוהאר, הפועלת כמעגל צירופים בוהק בשלל גוונים של שונים ומגוונים, יחודיים ומובהקים, האוחזים ידיים ומבטאים תרציף מורפו-גנטי שלם בעבור האנושות.
 
בתהליך הטרנספורמציה וההתעלות אל עבר טווחי רטט מעודנים ועיליים, עוברים הגוף והנפש המרה של סקלות אנרגטיות שמייצגות חוקיות אחת, בסקלות אנרגטיות המייצגות חוקיות חדשה.
 
זוהי המרה של אבני בניין וכוחות פועלים, אשר הגדירו את מערכת המציאות של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי, באבני בניין חדשות, המייצגות את השפה החדשה של מערכות המציאות המצויות בטווחי הגל של הממד החמישי וכל המצוי מעבר לו.
 
בתהליך זה, לומד בן האנוש לקיים דיאלוג פנימי שיש בו תקשורת, כנות, ערות, הכרה פעילה ויכולת לבחון את הכוחות הפועלים המגדירים את ביטויי הנפש ופני הנפש, להתרועע עימם ובהדרגה אף לנהל אותם.
 
תהליך ההתרועעות עובר דרך שלבים של: זיהוי, פענוח והבנה, גיבוש רצון ודרישה ופעולה אקטיבית המולידה שינוי הלכה למעשה.
 
בתהליך ההתרועעות עם פני הנפש השונים, נוצרת בחינה מתמדת של הפנימיות.

 

מיפוי הנפש באמצעות ריבוע הקסם

 

מצורף קישור לקובץ של מודל גשרים של אהבה - מודל למיפוי הנפש באמצעות ריבוע הקסם, ויצירת הגשרים הפנימיים לתיעוד המיפוי שאנו עורכים ❤

PDF iconגשרים של אהבה - מודל למיפוי הנפש ויצירת הגשרים הפנימיים באמצעות ריבוע הקסם.pdf

 
זוהי התבוננות שיש בה שימת לב, בקרה, ניטור עצמי והפניה של זכוכית מגדלת כלפי אזורים בנפש המבקשים החלמה, פתרון, השבה להרמוניה, מענה והשלמה.
 
אלו הם אזורים בהם מתקיים פער.
 
פער זה, הינו רצף מורפו-גנטי חסר, אשר ההשלמה שלו, הינה באמצעות בחירות אנושיות, אשר חלקן מהותיות וכבדות משקל אך רובן "קטנות" ויום יומיות.
 
בדגימה את הפנימיות ואת הפערים המבקשים מענה והשלמה, מתקיימת צומת בחירה כיצד למצב את הגישה כלפי הנפש:
 
האם להיות ולהוות את הפער
                                              או
                                                          האם להיות ולהוות את הגשר
 
 
מומחיותם הקוסמית של אלו היוצרים תהליכי טרנספורמציה מתקדמים בתקופה זו ופוסעים בנתיב התפתחות חלוצי המקדים את זמנו, הינה המומחיות של זיהוי פערים ויצירת הגשרים המכסים על הפערים.
 
אלו הם מגשרי העולמות של הלוהאר, אשר מיומנים בפרישת גשרים פנימיים, היוצרים השלמה של רצפים מורפו-גנטיים, מעבר מחוקיות אחת לאחרת ומרובד פנימי אחד לרובד פנימי אחר, ברטט גבוה יותר.
 
כל גשר פנימי שכזה, הינו רצף מורפו-גנטי, המצטרף לרצפים נוספים, הנסללים כולם על ידי רשת מגשרי עולמות, האוחזים ידיים סביב האמת המשותפת הבריאתית המיוצגת על ידי מהלך הלוהאר.
 
שיתוף הפעולה וחיבור הרצפים הגנטיים זה לזה, רוקמים מפת תשתית תדרית ותודעתית, המהווה תצרף מורפו-גנטי עצום ממדים, קליידוסקופ צבעוני, המנגיש לאנושות את התחביר המורפו-גנטי השלם. תחביר זה, מאפשר לשחרר את מטעני עידן האדמה שהסתיים, להשלים את הפערים שנצברו במהלך העידן, לאחות נתקים וצרימות ב-DNA האנרגטי והביולוגי ובכך לבטא מעבר למנעד תדרי חדש, המצוי מעבר לתקרת הזכוכית של הממד השלישי.
 
תהליך זה, של יצירת הפתרונות הפנימיים וההשלמות התודעתיות, ערכיות, מחשבתיות רגשיות וגופניות, המונגשים כולם לכלל, הינו תהליך המנכיח בעולם ארץ אופיין פעולה קוסמי של שיתוף נתונים אל מול ערוץ מרכז ומאגד, המהווה את לב האמת המשותפת ואת מערך העיבוד, השקלול והשיגור, המפיק את התחביר הכולל והשלם.
 
ערוץ הלוהאר, מרכז את הרצפים המורפו-גנטיים השונים.
 
מגשרי העולמות מבססים, בתהליכי חניכה והכשרה, נוכחות כהוויה מזוקקת, המחוברת לפעימה האישית האותנטית ולפעימות הקוסמוס. החיבור לפעימה זו, הינו באמצעות תהליך שיבה לבראשית של העצמי.
 
תהליך זה עובר דרך טרנספורמציה, בחינה עצמית, השלה והשתנות, השלמה פנימית של חסרים וזיקוק פני הביטוי השונים.
 
כאשר רבים שונים ומגוונים, יוצרים תהליך של שיבה לבראשית של העצמי ופרישת גשר פנימי המשלים פערים מורפו-גנטיים, הרי שנוצר שיתוף נתונים רחב המוליד רשת מורפו-גנטית שלמה והרמונית אשר ממנה ניתן לאנושות לנבוע אל עבר העידן החדש.
 
שיתוף נתונים והתפתחות בתהליכים של קבלה והנחלה, הינם חלק מן המיקצב הטבעי ומן המהות של העצמי הקוסמי. בכך כאשר שרוי מגשר העולמות בתהליכים שכאלו, הרי שהוא מתחבר יותר ויותר למהותו האותנטית כמהות של אור, השרויה בקבלה והנחלה ופועלת במארג אחדותי אל מול אמת משותפת.
 
המארג האחדותי המתואר, הינו מעגל צירופים המהווה מחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי.
 
ערוץ הלוהאר, הינו ליבת המחולל, היוצרת קבלה והנחלה באופיין שבו הלוהאר מקבל את הנתונים ממעגל הצירופים, משקלל ומבטא גל נושא כפעימה של הנחלה שיש בה הזנה והתנעה של מדרגת התפתחות חדשה, המונגשת למעגל הצירופים, כרשת רב ממדית של מגשרי עולמות.
 
 
רשת מגשרי העולמות יוצרת תהליך של קבלה והנחלה, בחינת קבלת גלי הנושא עיבודם בתוכם, יצירת ההשתנות והטרנספורמציה והעברת הנתונים בשני מוקדי ביטוי:
 
הראשון העברה של רצפים מורפו-גנטיים אל שובלים מקושרים ופרישת גשרים היוצרים תשתית חדשה.
 
השני – משוב והעברת נתונים אל ערוץ הלוהאר-ליבת הרשת, היוצרת את קבלת הנתונים עיבודם, ביסוס התחביר השלם והמלא, שקלול ערוץ ההתפתחות המיטבי ושיגור גל נושא התפתחותי ולצידו מערכות הזנה.
 
בכך פועלת רשת מגשרי העולמות של הלוהאר, אל מול מהות הלוהאר המייצגת עצמה בעולם ארץ, מנכיחה חוקיות בתוך חוקיות ומנגישה את השלמות הפערים והרצפים המורפו-גנטיים ואת אבני הבניין החדשות, לצד גלי נושא בריאתיים הנובעים מתוך עולם ארץ עצמו.
 
זהו אופיין פעולה רשתי, שבו תועלת הכלל והפרט שזורות זו בזו באופן הרמוני של קבלה והנחלה, התעצמות והעצמה.
 
באופיין זה, נפרשים גשרים אנרגטיים, המחברים בין מערכות מציאות וטווחי רטט שונים ומגוונים.
 
הגשר המרכזי, נפרש על ידי ערוץ הלוהאר, הנובע מן המקור ומביע חיבור פעיל מלב הכלל יקום אל עבר כלל מערכות המציאות ביקום החומר הדחוס ובהן נקודת הקצה הדחוסה ביותר – עולם ארץ.
 
זהו גשר שיש בו תיווך הפערים המתקיימים בין מערכות המציאות השונות, מתוך כך שהלוהאר פורש עצמו על פני כל טווחי הרטט הללו ובכך מחבר ביניהם ומאפשר לפני ביטוי שונים של האור: תרבויות, זרמים, אסכולות, יקומים, מערכות מציאות, עולמות וממדים, לתאם עצמם זה כלפי זה, ולנוע כגוף אחד אינטגרטיבי אל עבר טווחי גל חדשים, המייצגים את מרחבי ההתפתחות של העידן החדש.
 
 
עיני האנושות נשואות אל מגשרי העולמות, אשר נועדו לסייע במהלך זה, מתוך עולם ארץ עצמו ולסייע בפרישת הגשרים הפנימיים הסוללים כאמור דרך לאנושות כולה.
 
ייעודם, תכליתם ותפקידם של מגשרי העולמות, הינם להוות את הגשרים הפרושים אל מול ערוץ הלוהאר כגשר המרכזי, זאת מתוך ערבות ומובהקות של מחוייבות לאנושות, למרחב-ארץ וליקום המקומי.
 
פרישת הגשר, הינה כאמור פרישת גשר פנימי, המפענח את ספיראלת ההתעלות האישית ויוצר מתוך בחירה חופשית מודעת, תהליכים שלמים ומלאים, בחינת נשמע, נטמיע, נגבה ונעשה ובכך התעלות וטרנספורמציה, אשר אינה פוסחת על פני ביטוי ומבטאת רצף פנימי שלם, המוביל אל טווח רטטים חדשים, המייצג ממד הוויה וחוויה בחוקיות חדשה.
 
 
הגשר הינו בראש ובראשונה גשר פנימי של אהבה קוסמית - אהבת העצמי הייחודי על כל מה שהוא מייצג ואהבת הכלל המהווה רקמה בלתי נפרדת מן המארג הכולי של האחדות הכוללת.
 
בפרישת הגשר מתקיימת מובהקות של העדפה המכירה בכך שבחירה בפחד, קורבנות, צמצום העצמי הקוסמי, שליליות ואגו, הינה בחירה בפער ויצירת מרחב בעבור קיום הפער.
 
פרישת הגשר, מבססת מרחב פנימי, שיש בו בחירה באהבה, רעות, נדיבות, חשיפות, תבוניות והכלה של מהות השליחות על פני האדמה. זוהי בחירה המאחה נתקים, מיישרת הדורים ומרטיטה באופן הרמוני את שדות הביטוי השונים.
 
זוהי בחירה שיש בה ערבות, אחריות, התפעמות, ווירטואוזיות והרבה חדוות קיום של הוויה המממשת ייעודה.