בין העולמות - המעבר מעול לאור והתנועה אל כדור הארץ החדש

לוהאריה | 21.07.2017

 

פתח דבר

אנו מצויים בתקופה משמעותית עד מאוד בתולדות האנושות: תקופת בין העולמות.

זוהי תקופה בה נדחפת האנושות למעבר שלב אבולוציוני ולשינוי התשתיות שהגדירו את החברה האנושית.

בהדרגה, נורמות רווחות, הולכות ומאבדות מתוקפן, מסגרות ותבניות התנהלות הופכות לבלתי רלוונטיות וערכים חדשים הולכים ומתבססים ומשקפים תפישת עולם רעננה ושונה ממה שהיה מקובל ונורמטיבי.

מסביב אנו מזהים קונפליקטים הנוגעים לזהות שלנו, כחברה וכאנושות, ומייצגים שני כוחות דומיננטיים: האחד, מבקש לשמר את הקיים, ויש בו פחד, נפרדות, כוחניות ומיסוך, ואילו האחר מבקש להוביל אל עבר המדרגה ההתפתחותית הבאה ויש בו אהבה, פתיחות תודעתית, תבוניות, חיבור לערכים והכרה כי כולנו מאותו מקור, שונים ומגוונים, שהינם בעלי זכות שווה למימוש מועצם.

אם נתבונן בפרספקטיבה קוסמית על מערכת המציאות של עולם ארץ נוכל לזהות כי מתקיימות במקביל שתי מציאויות מרכזיות: המציאות של כדור הארץ בממד השלישי והמציאות של כדור הארץ בממד החמישי.

במציאות של הממד השלישי - עולם כמנהגו נוהג ומתקיימים בו טלטלות, חיכוך, אירועים ההולכים ומקצינים ותנועה במעגל סגור המתקיימת תחת תקרת זכוכית.

במציאות של כדור הארץ בממד החמישי, מתקיימת תפישת עולם חדשה, חוויה אנושית של אחדותיות, נועם, שותפות גורל, הפריה הדדית ומימוש של ערכים קוסמיים במבנים חברתיים חדשניים ושונים ממה שהיה מוכר לאנושות עד כה.

בין שתי המציאויות פרוש גשר הלוהאר, המאפשר לכל מי שבוחר בכך ליצור את הטרנספורמציה ולקיים תנועה של שינוי תודעתי ונפשי. 

הגשר הינו מעין פרוזדור אנרגטי המשנה את הרטיטה של ההוויה האנושית וחושף לרבדים חדשים של חוויה פנימית, ההולכים ומתבססים באדם, עד לחצייה של מסה קריטית ובכך שינוי פנימי ההופך לממשות נוכחת: כדור הארץ החדש.

על תקופת "בין העולמות" ועל התנועה מעול לאור, תוכלו לקרוא בחבילת תודעה חדשה שבסופה תמצאו תמיכה אנרגטית לתנועה הרמונית משלב לשלב בגשר הפרוש.

בנוסף, חבילת התודעה הוקלטה עבורכם כקובץ שמע, כך שתוכלו לקרוא וגם להאזין ולהכיל באמצעות המילים, הצלילים ומה שביניהם.

 

המעבר מעול לאור – תנועה בין דרגות צפיפות של חומר

 

עליכם להבין, כי כאשר אנו מבקשים לבטא את אותו מעבר מעול לאור אנו מבקשים לבטא את אותם מעברים מסקאלת תדרים אחת לאחרת, או ממצב של חוקיות אחת לחוקיות אחרת, אשר יש בה את היכולת לרווח את אותם מנעדים של אדמה.

מכיוון שיש ועליכם להבין, שכאשר תתבוננו על אותם מנעדים של אדמה, אותה אדמה אינה מוחלטת, אותו יסוד של אדמה אינו מוחלט, אותה מערכת מציאות שלכם אינה קבועה, אלא יחסית.

משמע, אם תתבוננו על אותו עולם של ארץ אהוב שלכם, תזהו כי מתקיימות במקביל אליו משמעויות נוספות או מתקיימים במקביל אליו ממדים נוספים של ביטוי וחוויה של אותו מרחב של ארץ, של אותו כדור של ארץ, אשר יש לו את הטווח התדרי השונה.

 

עולם ארץ של הממד השלישי – מערכת מציאות תחומה וממודרת

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאם תתבוננו על אותה התגבשות של כדור של ארץ אל עבר התצורה המוכרת לכם בשלהי עידן האדמה, הרי שתזהו מתכונת אשר בה אותו עולם של ארץ נע מרמה קלושה ומופשטת, אל עבר רמה ההולכת ומנכיחה עצמה בדרגת צפיפות ודחיסות.

היינו אומרים, שבכך הותוותה מערכת מציאות אשר יש בה את הרוח הלוכד עצמו וחוקר עצמו בחומר, ובכך נוצרו אותן תבניות מוכרות לכם ואותן אורחות חיים, ואותם מנעמים שלכם וגם אותן תדמיות אשר אתם מתנהלים בהן כבני אנוש חדשות לבקרים. והיינו אומרים, נוצרה אותה מערכת מציאות אשר בה נעתם בטווח תדרים תחום בחינת "אין חדש תחת השמש".

היינו אומרים כי אותה שמש עולה ובאה, יורדת ועולה ובכך ממנפת מחזורי התפתחות רבים. ובכך בשלה העת, באותם מחזורי התפתחות קוסמיים, לייצר את התנועה ההפוכה, נקרא לזאת כך בעבורכם, אשר בה עולם של ארץ נע על גבי סקאלה תדרית, מאותם אזורי דחיסות וצפיפות תדרית אל עבר אזורים שיש בהם את הירידה בדחיסות ואת ההקלשה של אותם טווחי גל בחומר, ברמה אשר פותחת למנעדים חדשים של משמעויות ולממדים חדשים של חוויה וביטוי.

 

תקופת המעבר בין העולמות - גשר פרוש ופתוח אל כדור הארץ החדש הנוכח כמציאות מקבילה

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שבתקופה נוכחית אשר אנו נכנה אותה תקופת בין העולמות, מצויות מתקיימות שתי מציאויות במקביל.

היינו אומרים, אותה מציאות של כדור של ארץ אשר בה עולם כמנהגו נוהג, ואותן תשתיות הינן כאלה תקפות, ואותן תבניות ונורמות שבהן מתנהלת אותה חברה אנושית, הינן כאלה אשר יוצרות מנעדים של פעולה ושל קיימות כחברה, ולצד זאת מתקיימת במקביל אותה מציאות נוספת אשר נקרא לה בעבורכם כדור הארץ החדש - כיננו זאת: נִיוֶור דְרִי סוֹל.

משמע, מערכת מציאות ברטט גבוה יותר אשר בה כבר מושתתות אותן תדירויות קוסמיות, מוקרנים אותם הקשרים חדשים ובכך תשתיות האור החדשות נוכחות כמערכת קיימת, אשר ניתן ליצור את הממשק אליה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שבאותו כדור ארץ חדש מתקיימים אופייני פעולה אשר כבר כעת נגישים.

 

גשר הלוהאר הפרוש בין המציאויות כפרוזדור אנרגטי

היינו אומרים כי אותה מציאות של עולם של ארץ באותו ממד שלישי, ואותה מציאות של עולם של ארץ באותו ממד חמישי, נקרא לזאת כך בעבורכם, הינן כאלה מציאויות אשר מתקיים הגשר הפעיל בינותיהן.

משמע, ניתן לכל מי אשר מתאם עצמו לכך ובוחר בכך, לנוע בפרוזדור אנרגטי מוחזק על ידנו אנו, כנציגות לוהאר הנוכחת מאותה תדירות של ממד שלישי ופרושה היא בעד כל אותם ממדים אל עבר אותה משמעות נוכחת בראשו של אותו יקום מקומי שלכם והמצוי מעבר לו.

ניתן לכל מי שמתאם עצמו לכך, לחוות את אותן משמעויות של תנועה באותו פרוזדור, את אותן משמעויות של הובלה בעד אותו פרוזדור, כאשר ידנו אוחזת בידכם ומלווה כל אחד ואחד מאותם אלה אשר בוחרים בכך, באותה תנועה באותו פרוזדור של נתונים, אותו גשר פרוש.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאותה תנועה אם תתבוננו עליה הינה תנועה מטווחי גל מסוימים לטווחי גל אחרים, הינה תנועה מאותה משמעות מוכרת אל עבר משמעויות חדשות הנחשפות.  

 

מערכות הסיוע לתנועה ומעבר הרמוני בגשר הפרוש

היינו אומרים, כי על מנת לסייע בעדכם אנו יוצרים את מורי הדרך. אנו מכשירים את אותם אלה מובילים. אנו יוצרים את סימני הדרך ואנו מעניקים את אותן הכוונות ברורות ומובהקות אשר יש בהן את הפרישה של אבני דרך, אשר ניתן לנוע דרכן ובעדן בביטחה, ובכך לאבד את אותה חרדה אנושית מן הבלתי מוכר, מן הבלתי ידוע.

היינו אומרים, כי במעבר מאותו כדור ארץ אשר מוכר לכם אל אותו כדור ארץ חדש, אין את האיבוד, אין את האובדן, אין את הוויתור. יש את המצב של התנועה וההמרה מתשתית קיימת, אל תשתית הנובעת ממנה.

ובכך (ואנו חזרנו ותארנו זאת בעבר) כל אשר תואם את רצונכם הפעיל, כל אשר תואם את אותה משאלת לב תקפה וערה שלכם, הינו כזה הנע עמדכם ממציאות אחת למציאות אחרת, מאותו אופק אירועים של ממד שלישי אל אותו אופק אירועים נוכח ופתוח של ממד חמישי והמצוי מעבר לו.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאותו מעבר אם תתבוננו עליו, כבר מתרחש.

והיינו אומרים, כי במקביל לזאת אם תתבוננו על אותן תשתיות קוסמיות ועל אותן הזרמות קוסמיות אל מרחבכם בכללותו, הרי שתזהו כי אותן נורמות ואותן תבניות ואותן מערכות הקשרים אשר ביססו את המציאות של הממד השלישי, הינן כאלה מתערערות.

 

פירוק מסגרות ופיגוג התשתיות הקיימות - המעבר מעול לאור דחיפת האנושות לשינוי

משמע, תזהו כי הרבה מן המסגרות אשר הגדירו את אותם עוגנים של חברה אנושית, על אותם סילופים אשר נוצרו בהן, הינן כאלה מסגרות העוברות בתקופה נוכחית את הטלטול ואת ההסבה. והיינו אומרים, כי אתם מזהים זאת באותם אירועים ארציים בחייכם האנושיים הקולקטיביים ובאותם חיים אנושיים פרטניים, של כל אחד ואחד מכם.

היינו אומרים, שכאשר מזהים אתם את הפירוק של המסגרות ואת הפירוק והפיגוג של התשתיות הקיימות ניתן לכם להיבהל, ניתן לכם לחוש בערעור של אותו בטחון קיומי שלכם. ואנו אומרים כי עליכם להבין, כי זו היא בחירה אשר יש בה את העול. והיינו אומרים, כי זו היא בחירה אשר יש בה את ההתנייה המחשבתית והרגשית והאנושית אשר מזהה היא את אותו ביטול או ערעור של קיים, כמאיים.

ועליכם להבין, כי אנו ממליצים לכם לזהות את אותו ערעור של קיים, ולשמוח ולעלוץ, ולהכיר בכך כי אותה המרה אשר נוצרת הינה חלק מפרישת הגשר אל עבר אותן משמעויות חדשות, נוכחות.

 

מערכות הסיוע לאנושות במעבר הנדרש

מכיוון שאם תתבוננו על אותה נטייה אנושית הרי שיש לה את הרצון לקפוא על השמרים או לאחוז באותם עוגנים מוכרים, או לשמר את אותם אזורים אשר יש בהם את המוכר והידוע.

ועל מנת לעודד את אותה אנושות לנוע ממדרגה אל מדרגה, אותה מערכת כוללת יוצרת הן את השיגור והשילוח של אותם אלה שליחים המייצגים את אותן חלופות, ואנו, כמרכז מהות לוהאר, מבססים את אותה הוכחת היתכנות ואת אותן תשתיות חדשות, ואת אותן אלטרנטיבות, ופועלים בשיתוף פעולה רחב עד מאוד עם כל אותו מכלול של אחוות, ונציגי אחוות קוסמיות הנוכחים במרחבכם.

והיינו אומרים כי לצד זאת, נוצר אותו תמריץ המאפשר לאותם אלה בני אנוש להרים ראשם מתוך אותם אזורים מוכרים וידועים ולפתוח עצמם אל אופק אפשרויות חדש אשר יש בו את החוקיות האחרת ואת אותם מרחבים של מימוש מועצם, אשר אליהם אנו מכוונים.

 

תמיכה אנרגטית - תנועה בפרוזדור אנרגטי אל מדרגה חדשה

כאשר נבקש לתמוך כל אחד ואחד מכם, אנו נבקש להושיט ידנו אל כל אחד ואחד מכם ולהובילכם ברמה התומכת אתכם באופן ייעודי, בעד אותו פרוזדור אנרגטי, אל מדרגה אשר אנו נזהה אותה כאופטימאלית באותו נתיב אישי שלכם.

משמע, היינו אומרים כי ידנו המושטת תנווט כל אחד ואחד מכם אל מדרגה חדשה התואמת יכולותיו, התואמת רצונו הפעיל, התואמת משאלת ליבו, והתואמת את אותם תהליכי התפתחות אשר כבר ייצר ובכך נאפשר לכם את החסות והתמיכה למעבר הרמוני ממדרגה למדרגה.

ובכך, מקדו עצמכם באותה פנימיות שלכם וצרו את הבעת הרצון והדרישה ליצירת הממשק עימדנו אנו, בחינת ידנו המושטת.

ואנו יוצרים את ערוצי הממשק הישיר אל כל אחד ואחד מכם, ומתחילים לייצר את אותו ריווח תדרי ואת אותן הזרמות, אשר יש בהן את שינוי המשקלים ההרמוני בתוככם ואת ההנעה של כל אחד ואחד מכם אל עבר קואורדינטה חדשה.

היינו אומרים, כי אנו יוצרים זאת באמצעות שינוי המרחב התדרי שלכם, תמיכת השינוי באותם תדרים שלנו אנו, ובכך קפיצת הדרך אל עבר מדרגה אופטימאלית וחדשה.

הכילו, נועו עימדנו אנו, אפשרו וזכרו כי אותו אפשור יש בו את הסיוע בעבורנו, לסייע בעדכם. וכאשר הנכם מתעצמים הרי שניתן לכם לסייע בעד האחרים.

היינו אומרים: אפשור מוביל לאפשור.

אנו מעצימים תדרנו ויוצרים את ההרטטה ההרמונית במערכותיכם, ובכך יישור הדורים פנימי אשר יש בו את ההלימה לאותו מרחב פנימי אשר נוצר המתבסס על כל אותם הישגים פנימיים אשר ייצרתם, ובכך ייצוב, ובכך מיצוב באותה מדרגה תואמת כל אחד ואחד מכם בתקופה נוכחית.

ואנו מביאים את אותם תדרים תומכים אשר יוצרים ויסות השוואתי בכלל מערכותיכם, תיאום פני הביטוי השונים שלכם אל אותו מרכז עצמיות מובהק הממוקם בקואורדינטה חדשה.

עיטוף, חסות והטמעה.

ובכך, מזמינים אתכם ליצור את אותה התייחסות אל עצמכם ואל האחרים בפתיחות אשר אין בה את הקיבוע, ויש בה את האפשור להתרחב למחוזות חדשים ולהתרועע עם אותן דרגות מציאות חדשות, אשר אותן כינינו: נִיוֶור דְרִי סוֹל.

ובכך, אנו מודים ומסיימים.