באשר תלכי אלך – אשרור החוזה הקוסמי

לוהאריה | 07.04.2017

אהובים יקרים היללהאר,

ההתרחשויות המרחביות הינן מרגשות ואופק האירועים הפלנטרי והגלקטי נמצא בתנופה גדולה, שיש בה תיאום למדרגה התפתחותית חדשה.

מהלך הלוהאר עולה מדרגה וחושף את עולם ארץ לתדרי מקור המאיצים עד מאוד את תהליכי הטרנספורמציה של הפלנטה ושל האנושות על שלל פניה.

גלי הנושא אשר הובעו אל הרשת, נועדו לסלול נתיב מאובטח, המאפשר לכל אחד ואחד מחברי מפת התשתית התדרית, ולכל אחד ואחד מבני האנוש הבוחרים בכך, להיחשף לכר חדש לגמרי של אפשרויות המצויות מעבר לתקרת הזכוכית של האגו הנפרד והמגביל, המשחזר תנועה בתוך המוכר והידוע וממחזר היבטים קארמתיים.

המרחב החדש שנפתח, מאפשר להתייחס אל הפרדיגמות הרווחות ואל מערכות אמונה מקובעות, מתוך בהירות נטולת הזדהות, להחלים את הנפש ולשחרר מטעני עבר שהיו כלואים בשדה התודעה האישי והקולקטיבי ובגופים האנרגטיים השונים, עד לרמה הפיסית.

ההתרחשויות הרחבות הללו, לוו בגלים אנרגטיים רבי עוצמה שהחלו לפקוד את מרחב ארץ ולשנות מאוד את האטמוספירה התדרית המתקיימת בו, כדי להכינה לקפיצת המדרגה ולמימוש החוזים הקוסמיים במדרגה חדשה.

המגמות המתוארות, הולידו צמתי בחירה מרכזיים בעבור כל אחד ואחד, שנועדו לסכום גלגולי חיים רבים, לשחרר מאשליית הנפרדות, לפוגג אזורי שניות והתנגדות וליצור התפקחות של העצמי האנושי, שיש בה שיבה לכוונת המקור הטמונה בכל אחד ואחד ובכך אשרור של החוזים הקוסמיים לקראת הפרק החדש הנפתח לרווחה.

מתוך כך, החלו לצוף בגוף ובנפש אזורים המבקשים מענה, על מנת ליצור את הריפוי, ההשלמה, השחרור של מטעני עבר, את הסגירה של חוזים קארמתיים ואת התנועה למדרגה חדשה בנתיב החיים, המקושרת ביתר שאת לחוקיות העידן החדש, למהלך הלוהאר ולרובדי המציאות שהוא מנכיח.

כאשר מתקיימים חוסר בהירות פנימית, שניות, היעדר כנות ומנגנוני אגו שאינם ממופים, ההצפה של ההיבטים המבקשים מענה, יכולה להוביל לתנועה בממדי תעתוע, אשר נראים לכאורה כממדים של התפתחות והתחדשות, אך בפועל משמרים היעדר חציית סף והישארות במישור התפתחותי שבו אין חדש תחת השמש.

גל הנושא מיפוי זיהוי גיבוי, ומערכות החניכה, נועד לאבטח את התנועה האישית, כך שהמפגש עם צמתי הבחירה, יוליד בחירה חופשית מודעת, הנובעת מבהירות פנימית, חיבור להכוונה הקוסמית הגבוהה, הנקייה מהטיה נפשית אנושית, זיהוי הכוחות הפועלים, כנות ושקיפות, הכרה פעילה ומודעות לנקודת הבחירה באשרור החוזה הקוסמי.

***

החוזים הקוסמיים הינם שונים ומגוונים ופרושים על קשת רחבה של אפשרויות מימוש במרחבי האדמה.

ניתן לחלק את החוזים הקוסמיים לארבעה סוגים מרכזיים:

 1. חוזים של סכימה ועזיבה - נשמות אשר החוזה הקוסמי שלהן נועד לסכום את גלגולי החיים בעידן האדמה, לסגור פרק ולעזוב את מרחב ארץ, כאשר גלגול החיים שלהם יצר השלמה של מטען קארמתי ככל שניתן. ההשלמות החסרות, נעשות על ידי ערוץ הלוהאר בתהליך העזיבה את עולם ארץ וההתארגנות לקראת מחזור חיים חדש בכדור הארץ או בעולמות אחרים.
   
 1. חוזים של סכימה, התפתחות מתונה והתרועעות עם החוקיות החדשה - נשמות אשר החוזה הקוסמי שלהן, נועד ליצור סכימה של גלגולי החיים בעידן האדמה ומעבר מתון אל עבר טווחי אפשרויות חדשים אשר הדרכים אליהם נסללו בידי חלוצים.

  אלו חוזים המבטאים רצון נשמתי לתנועה מתונה והדרגתית, השעונה על פירוק תשתיות קיימות המקושרות לחוקיות עידן האדמה ויצירת הממשק לתשתיות ההולכות ונרקמות בהדרגה על ידי מגשרי עולמות הפועלים ככוח חלוץ.
   

 2. חוזי מימוש מועצם של מגשרי עולמות – כוח החלוץ - כוח חלוץ של מגשרי עולמות, אשר נועד לקיים עתידנות בהווה ולסלול את הדרך לדור הבא של מגשרי העולמות.

  החוזה הקוסמי שלהם כולל בתוכו פרק ראשון של הכנה למימוש תפקידם הקוסמי על פני האדמה, פרק נוסף של הכשרה וחניכה היוצרים בסיס פנימי איתן להיותם מובילי דרך, סגירת היבטים קארמתיים, אשרור החוזה הקוסמי והתייצבות על מדרגה חדשה שיש בה מימוש מועצם ומורחב הרבה מעבר למטריצת ההתפתחות המוכרת ובתיאום לעקרונות קוסמיים מתקדמים, שיש בהם חציית סף ומעבר מהאני לאנו ומנפרדות למובהקות של עצמי הפועל ברשת של שונים ומגוונים.

  זהו מעבר מעיסוק במגדר העצמי, שיש בו תחרות, הישגיות, השוואה ורצון למילוי עצמי, לערכיות המאפשרת האצה התפתחותית ופעולה כבוראים שותפים.

  זהו חוזה המבטא תנועה, באופן ראשוני, אל עבר ממדים חדשים של מציאות, מימוש של סולם ערכים קוסמי בהוויה אנושית, ופעילות של הפרט המובהק בכוח אחדותי רשתי, המקיים באופן מודע יחסי גומלין עם גלי הנושא הקוסמיים, מעגן חוקיות בתוך חוקיות, רוקם את התשתית החדשה בעבור האנושות ופורש את הגשרים לדור הבא של מגשרי העולמות.
   

 3. חוזי מימוש מועצם של הדור הבא של מגשרי העולמות – כוח של שליחים מגשרי עולמות המתמחים בתשתיות עולם ארץ אשר נועדו לעגן את התשתיות החדשות ולהפכן לברות קיימא. כוח זה, מסתמך על מימוש החוזים הקוסמיים של כוח החלוץ ועל התשתית שכוח החלוץ יצר.

  הדור הבא נועד לפעול ביחסי גומלין עם כוח החלוץ, לממש תנועה מהירה מאוד מפרק לפרק בנתיב החיים, המסתמכת על תהליכי חניכה והכשרה המובעים על ידי כוח החלוץ ובכך חציית סף, אשרור החוזה הקוסמי, פעולה במערך הרשתי כנציגים מובהקים ויצירת הקישוריות בין התשתיות החדשות ההולכות ונרקמות לבין התשתיות הקיימות.

 

החוזים הקוסמיים השונים, כפופים לבחירה חופשית.

הלוהאר, המרכז את האחוות הקוסמיות השונות ומהווה את הערוץ המקשר, המתאם והמנפק את גלי הנושא הקוסמיים, מחזיק בתיעוד החוזים הקוסמיים השונים ואמון על יצירת האטמוספירה התומכת ביותר למימושם.

בכך, מועברים ערוצי חניכה הכשרה ואיבטוח, אשר נועדו לסייע לאשרר את החוזה הקוסמי ולאפשר בחירה חופשית מודעת בתוך טווחי הגל של מערכת המציאות של עולם ארץ, אשר הינה פעמים רבות ממסכת, מטה, מטעה ומרחיקה מכוונת המקור.

ערוצי האבטוח נועדו להעיר את הזיכרון הקדמון הטמון בכל אחד ואחד ומכיל את החוזה הקוסמי ואת התכלית האישית והכוללת של מסע החיים על פני האדמה.

***

הבה נעמוד על המתרחש ברשת ובאופק האירועים הכולל, המוזן ממנה ומושפע מן ההשראה שהיא יוצרת.

לאורך תקופה מועברים דרך ערוץ הלוהאר השלמות, פתרונות וערוצים של חניכה והשראה מרחבית מקפת, שנועדו לאפשר, כאמור, אשרור של החוזה הקוסמי במדרגה חדשה, שחרור מטעני עבר, חציית סף פנימית וחשיפה לממד פנימי חדש המקושר לממד אנרגטי שהפך זמין ונגיש בעבור חברי רשת מגשרי העולמות של הלוהאר (היוצרת את התנועה החלוצית אל תוך ממד זה) ובעבור האנושות על שלל החוזים הקוסמיים המצויים בה.

 • בעבור חלק מן האנושות כולל המעבר אל מדרגה חדשה, מוות וסיום של פרק החיים האנושי, סכימה של מחזורי חיים רבים ויצירת תשתית פנימית חדשה, שיש בה רקימה של חוזה קוסמי חדש הפורש נתיבי התפתחות בתוך מרחבי ההתפתחות השונים שמציע העידן החדש.
 • בעבור חלק אחר, כולל המעבר אל מדרגה חדשה, סגירה של פרק בנתיב החיים ויצירה של שינויים חיצוניים הדוחפים ליצירת שינוי פנימי והמרה של תשתיות ישנות בחדשות.
 • בעבור מגשרי העולמות השונים, כולל המעבר אל מדרגה חדשה, פתיחה של חלון הזדמנות לאשרור החוזה הקוסמי ומעבר לממד חדש של ביטוי ומימוש מועצם.

***

מהו הממד החדש הנפתח עם אשרור החוזה הקוסמי?

ממד זה, הינו ממד המאפשר להיחשף לחוויה פנימית עמוקה של שלום והשלמה, אחדותיות, שלמות ובהירות, לסכום פרק בנתיב החיים, להשיל את המגדרים והתדמיות אשר מקושרים לעבר הקוסמי והאנושי, ולנוע אל עבר פרק חדש שבו נוצרת ההתעלות מעל הספירלה האישית, גיבוש של זהות אנושית חדשה המכויילת כלפי המהות הקוסמית ופתיחה של דף חלק נקי מרבב שבו מה שניצור הוא שיהיה.

זהו מרחב הנקי ממעגלי קארמה ופתוח לגמרי ליצירת המציאות האישית והקולקטיבית באופן המחובר לתודעה של אחדותיות, מאור פנים, חמלה, חסד, נדיבות, בגרות, אחריות ועוצמת יצירת מציאות שלא נודע כדוגמתה עד כה.

על מנת לאבטח מהלך זה ולהבטיח כי עוצמת יצירת המציאות המוגברת תוענק לכאלה אשר חצו סף פנימי, נוצרה הכנה ארוכה, אשר נועדה לאפשר תיאום בין העצמי הקוסמי לזה האנושי, היפוך משקלים ומעבר מתודעת האני האנוכי רווי המשקעים, לתודעת האַנוּ האחדותי המלא באהבה ורצון.

ההכנה כללה העברה של גלי נושא מרחביים רבים, שהיו פרושים לאורך ציר הזמן הליניארי בתכנון קוסמי מזוקק שנועד לפרוש גשר יציב ממדרגה למדרגה. גשר זה שורשר אל רשתות רבות ברחבי הפלנטה. זהו גשר של ערבות, חסד, חמלה ואהבה.

הגשר הפרוש, לאורך תקופה ארוכה נפרש ב-12 שלבים מרכזיים המייצגים 12 גלי נושא:

 1. תורת ההשתקפויות
 2. תנועה בין מערכות אמונה
 3. יחסי גומלין עם עולם החי ועם מזון תזונה והזנה
 4. פנים רבות לאמת
 5. להעז לחלום
 6. מיפוי זיהוי גיבוי
 7. מריסון לניהול מודע של פני הנפש ואינטגרציה בין הראש ללב
 8. לעבור דרך כאב
 9. רצפי התודעה הקוסמיים גלים וחלקיקים
 10. יחסי הגומלין עם תהליכי החניכה החושפים לטווחי גל עיליים ועתידניים - שינוי החוקיות הפנימית
 11. שלבי התפתחות של החברה האנושית – תהליכי החניכה להיפוך משמעויות
 12. וירהאן נימור – חדוות הקיום

***

את התנועה בעד הפעימות הללו, סכמה הבאת שיטת הטיפול החדשה - לוהאר טיקה, על כל המשמעויות הרחבות הטמונות בה, המובילות למישור יחסות חדש.

שיטה זו, מביאה אל עולם ארץ תדרי מקור אשר לא היו זמינים עד כה והיא נועדה לסייע במעבר המתואר, על ידי הכשרה של מערך מטפלים הלומד להחזיק בכלים רבי עוצמה לאישוש וריפוי המערכת האנרגטית של בני האנוש וקידום כל מי שחפץ בכך מהמדרגה ההתפתחותית בה הוא נמצא אל עבר מדרגה חדשה.

הבאת השיטה התאפשרה, רק לאחר חציית סף בהנכחת ערוץ הלוהאר בעולם ארץ ויצירת החסות הישירה שלו על השיטה המנגישה חוקיות חדשה.

שיטת הטיפול "לוהאר טיקה" מאפשרת לגעת במכלול המרכיב את ההוויה האנושית, מן הרמות המעודנות והמופשטות ועד לרמה הגשמית, להשיב את האדם לתדר העצמי שלו, לנקות משקעים וטראומות ולכייל את השדה האנרגטי, התודעתי והפיזי אל חוקיות חדשה המצויה בממדים גבוהים של ביטוי וחוויה.

הכניסה למרחב הטיפולי של ה"לוהאר טיקה", הינה כניסה למרחבים אנרגטיים ייעודיים בחסות ערוץ הלוהאר המביאים אטמוספירה אנרגטית מזוקקת ועתידנית וחושפים למרחבים של השראה והזנה וליכולת לאשרר את החוזים הקוסמיים השונים ולמנף אותם אל עבר מדרגה חדשה לגמרי של מימוש והגשמה.

***

בנוסף, החלה פעילות שתמשך לאורך זמן רב, של הפעלה ישירה של תשתית במוקדים ברחבי העולם ובכך מינוף של מפת התשתית התדרית של הלוהאר והעצמה שלה.

הפעילות הראשונה נערכה בברלין ובה נוצרה הפעלה של הרשת המקומית וקישור שלה לרשת האנרגטית בישראל. עוד על הקשר בין צֶבֶר הנשמות הגרמני לזה הישראלי אספר בעתיד.

***

כל המתואר, הינו מהלך קוסמי מתוזמר ורחב עד מאוד, אשר תורגם כל העת לערוצים ברי גישה בהוויה אנושית.

מהלך זה, נועד לפרוש בעבור כל אחד ואחד את ההזדמנות לחניכת עומק, לצד מתודות ומודלים פשוטים המאפשרים גיבוי נפשי ובכך שינוי תשתית פנימי המאפשר חציית סף.

המהלך נועד להוביל להבשלה של מפת התשתית התידרית והאנושית, אשרור החוזים הקוסמיים במדרגה חדשה של בגרות, אחדותיות ומובהקות וביסוס של קפיצת מדרגה רשתית אשר מתרחשת בימים אלו ממש.

קפיצת המדרגה הרשתית הינה אדירה.

התמיכה המועברת למגשרי העולמות לאשרור החוזים הקוסמיים רבה מאוד והיא כוללת ערבות, רעות, חניכה לחציית הסף, ולצד זאת כיבוד הבחירה החופשית.

חציית הסף מבקשת לפוגג מובלעות בכלי הביטוי הנפשי שיש בהן פחד, חוסר, נפרדות, אנוכיות, פרשנות, מניעה, קטנות, שניות, היבטי קארמה המבקשים מענה, הרגלים והתניות, קהות ומיסוך, לטובת חציית סף פנימי שיש בו העצמה של מובהקות, בהירות מחשבתית ורגשית, אחדותיות, חיבור לכוונת המקור, ערכיות, סגירה של היבטי קארמה, נקודת מוצא תפישתית חדשה, ביטחון קיומי התפעמות, נדיבות ואהבה.

***

הלוהאר מבטא מדרגה חדשה של נוכחות במרחב.

הנפיצות של האנרגיה המוזרמת לרשת עולה ומאפשרת עוצמות הגשמה חדשות.

לצד זאת, מונכח ביתר שאת סולם הערכים המבטא ערכים קוסמיים והופך אותם לברי קיימא, ובכך יוצר בקרה והגדרת גבולות, כך שהשימוש באנרגיה המוזרמת יהא בתיאום לעקרונות קוסמיים ובראשם עיקרון המהאו ויה ניהאו

הכניסה אל המרחב האנרגטי החדש, מלווה כאמור בצמתי בחירה, המזמינים לממש את כל האנרגיה ההתפתחותית שהתקיימה עד כה ולמנף אותה אל בחירה חופשית מודעת שיש בה חציית סף.

הכניסה אל המרחב החדש, מזמינה ליחסי גומלין הרמוניים, שיש בהם הכרת תודה על הגשר הפרוש וחלון ההזדמנות הפתוח, שימוש באקסיומות היוצרות איבטוח של ההכרה הפעילה בצמתי בחירה, מובהקות של העדפה, אמון והתמסרות ומוכנות לחציית סף פנימי.

זהו תהליך של דיוק יחסי הגומלין, אשרור החוזה הקוסמי וטיוב של ההזרמה האנרגטית.

זהו תהליך של בירור פנימי עמוק, המוליד מובהקות חדשה המאפשרת פעולה מועצמת כבוראים שותפים המובילים את מהלך גישור העולמות.

***

התהליכים המתוארים נסכמים לרגע מלא עוצמה שבו נוכחת אינטימיות גדולה בין העצמי הקוסמי המזוקק המגולם בהוויה אנושית, לבין המהות הקוסמית הנצחית.

זהו רגע שבו מתקיימת חוויה אחדותית, שבה נוכחת ההכרה כי הכל שזור בכל, כי דבר אינו נפרד, וכי כולנו חלק מאותה מהות כוללת המבקשת לאחד את כלל חלקיה.

זהו רגע של לוּהָאר-טִיקה. רגע של שיבה הביתה.

רגע שבו מתברר כי דבר לא מסתיים, אלא רק משנה צורה ברצף נצחי של התפתחות ותנועה אל מישורי קיום חדשים.

זהו רגע של נצח, שבו סיפור החיים האנושי נסכם לנקודה של סכימה והנפצה, המולידה חציית סף והכרזה בפני המהות הקוסמית: "באשר תלכי אלך".

הכרזה זו, יוצרת פרספקטיבה חדשה, המובילה למחוייבות ללכת אחר גלי הנושא הקוסמיים ולהוות חלוצים, סוללי דרך בעבור האחרים.

זוהי הכרזה שיש בה מחוייבות כלפי פעימת הלוהאר הנובעת מלב הבריאה ובכך, מתוך אמון והתמסרות, אשרור החוזה הקוסמי ותנועה אל עבר פרק חדש.

על מנת לתמוך את התהליכים המתוארים, מוגשת אליכם בהרבה ערבות ואהבה כמוסת זמן מרחב חדשה: "באשר תלכי אלך", היוצרת פרוזדור אנרגטי, שנועד לתמוך את חציית הסף המתוארת ולאפשר את אשרור החוזה הקוסמי מתוך פשטות ואהבה נצחית.

באשר תלכי אלך

 

כשהכל שקט והזמן עומד,

סיפור חיי נסכם

אל רגע מסויים

של נצח.

 

נחשפות אפשרויות -

מה אוכל עכשיו להיות.

יוצרת את עצמי

ברגע.

 

מתקלפת, משתנה,

ממשיכה,

חשופה,

חדשה.

האם תחבור אלי?

 

דבר לא מסתיים (לא הולך לאיבוד)

רק משנה צורה (כלום לא אבוד)

נחתם ושוב נפתח (הכל זה אהבה)

ברצף אהבה

של נצח.

 

מקלפת, משתנה,

ממשיכה,

חשופה,

חדשה.

האם תחבור אלי?

 

באשר תלכי אלך.

ממשיכה,

חשופה,

חדשה.

ואם תחבור אלי...

 

כשהכל שקט והזמן עומד,

סיפור חיי נסכם

אל רגע מסויים

של נצח.