אתה הוא התנועה – יחסי גומלין הרמוניים עם גלי הנושא הקוסמיים

לוהאריה | 15.06.2016

החבילה נכתבה במהלך יוני 2016 

חבילת תודעה זו עוסקת ביחסי הגומלין עם גלי הנושא הקוסמיים המובעים בעולם ארץ.

החבילה מובילה במסע המגשר בין גבוה אל נמוך ומקדם תהליכים של אינטגרציה בין חלקי הביטוי העילאיים לאלו האנושיים.

זהו פרוזדור אנרגטי, המרחיב עד מאוד את התודעה, מבט העל והפרספקטיבה הקוסמית הרחבה ובמקביל לכך מנגיש פתרונות מודעותיים ונפשיים ואופייני פעולה המאפשרים לקחת חסות על הגוף והנפש וליצור גשר פנימי יציב ואיתן המוביל אל חוקיות חדשה.

על מנת לסייע בעדכם להכיל את החבילה ואת הפתרונות הטמונים בה, שזורות בתוך החבילה כרטיסיות ובהן המלצות עבודה ותמצות של התהליכים המוצגים.

שיהיה לכם מסע מהנה של יצירת הרצף הפנימי החושף מישור יחסות חדש.

 

פרולוג - גלי נושא בריאתיים

 

הבריאה הינה גוף חי ונושם, מעשה מרקם עשיר, הפועם פעימות חיים והתפתחות, אשר מבטאות את האבולוציה של האור.

לגוף זה חלקים רבים, מישורי קיום שונים ומגוונים, הפועלים סביב אמת משותפת – התפתחות הגוף הכולל.

מלב הבריאה, נובעת פעימה ראשה, אשר מסנכרנת  את חלקי הגוף הבריאתי זה כלפי זה וכלפי הפעימה הקוסמית. זוהי פעימת הלוהאר.

פעימה אחר פעימה, פועם הלב הקוסמי השזור ב"מוח" הקוסמי ומנפיק, כמרכז מהות מזוקק, פעימות-על המשוגרות אל עבר המרחבים השונים ויוצרות אדוות אנרגטיות, השוטפות את מישורי הקיום באור שבו טמונים כיוון וכוונה.

אדוות אלו, הינן גלי נושא, היוצרים סינכרון, הכוונה, תיאום לאוריינטציה הקוסמית הכוללת, העברה של הזנה, מקדמי התפתחות והאצה. כל זאת באופן ייעודי, התואם כל אזור ואזור.

גלי הנושא הבריאתיים הנובעים מלב הבריאה, מבטאים את התכלית הרחבה של הכלל-יקום ומביעים באופן הסתברותי, הרמוני ודינאמי הכוונה ממקור הבריאה להתפתחות האור בכל מישורי הקיום.

 

פרק 1 - ויסות השוואתי

גלי הנושא, מייצרים ויסות השוואתי בין כל חלקי הבריאה. הוויסות ההשוואתי, יוצר תיאום של אזורי הבריאה השונים כלפי הפעימה הנובעת מלב הבריאה ומכווינה את הכלל-יקום כולו.

בנוסף, יוצר הוויסות ההשוואתי תיאום בין אזורי הבריאה השונים. זהו תיאום בין טווחי רטיטה שונים ושפות שונות ובכך, יכולת לחבר מצבי התפתחות שונים ומגוונים אל מציאות מאוחדת ואמת משותפת.

תהליך הוויסות ההשוואתי כולל:

 • העברה של מקדמי התפתחות והאצה אל אזורים מתמהמהים, אשר נדרש לקדם ולתאם כלפי ההתפתחות הבריאתית
 • העברת הכוונות לאזורים מפותחים ומתקדמים למתן תנועתם ולהמתין לאזורים המתמהמהים
 • העברה של השלמות נתונים מאזור לאזור ויצירת שיתוף נתונים המאפשר לסכום את עידן האדמה ולחתום את ספריותיו, באופיין פעולה שבו כל אזור ואזור מעביר את הישגיו ההתפתחותיים אל האזורים הזקוקים לכך
 • הפעלת מערכת תיקון עולמות, על מנת להשיב עולמות, אשר חרגו ממסלול התפתחות הרמוני, אל נתיב המימוש המועצם ואל התיאום לתכנית המתאר הכוללת להתפתחות האור, הנובעת מלב הבריאה

 

פרק 2 - גלי הנושא המגיעים אל עולם ארץ –
מערכת חילוץ ותיקון עולמות

עולם ארץ, הינו עולם אשר מופעל בו מהלך תיקון והשבה למסלול התפתחותי הרמוני.

הפעימות הבריאתיות, תומכות את מהלך התיקון וההשבה של עולם ארץ למסלולו. בכך, מתורגמות הפעימות הבריאתיות לגלי נושא המשפיעים על האנושות, על הפלנטה ועל כל תחומי החיים על פני האדמה.

אלו הם גלים ייעודיים, המותאמים במיוחד לעולם ארץ ולחוקיות שהתקיימה בו. גלים אלו טומנים בחובם מקדמי התפתחות והאצה, פתרונות, תיקונים והשלמות להם זקוקה האנושות, על מנת לשוב למסלול התפתחות תקין, שיש בו את המעבר אל עבר המדרגה האבולוציונית הבאה, הטומנת בחובה את הכניסה בשערי העידן החדש.

גלים אלו, מונפקים על-ידי הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות, הפועלות בשיתוף פעולה עם הליבה הַמְּרַכֶּזֶת את הכלל-יקום כולו - מהות הלוהאר.

הלוהאר מחבר את הכלל-יקום אל המקור, יוצר את שקלול הנתונים לביטוי והגשמת תכנית המקור להתפתחות האור בכל אזורי הבריאה, ומחבר את כלל נתוני ההתפתחות מן האזורים השונים לכדי תחביר שלם ומלא.

בנוסף, אמון הלוהאר על התיאום בין אזורי הבריאה השונים ועל הנפקת גלי הנושא המותאמים, כאמור, באופן ייעודי לכל אזור ואזור.

על מנת להעצים את תנועתה של האנושות אל מחוץ לאזורי התעתוע וכדי להשיבה אל חיק השדה המאוחד, נוצר מהלך של התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים, המופעל על-ידי הלוהאר ומביע בעולם ארץ גלי נושא אשר טומנים בחובם, מקדמי האצה והתפתחות.

אלו גלים הנובעים בכל פעם מן ההישגים ההתפתחותיים שנוצרו, ומנווטים את האנושות אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה, כחלק ממהלך ניווט אופק האירועים של עולם ארץ וייצובו כאופק אירועים מאוזן, מתואם לאופק האירועים של הכלל-יקום ומחובר למערכות הזנה קוסמיות ולעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

"...עליכם להבין, שכאשר פוקדים גלי הנושא את מרחבכם, הרי, שאותם גלי נושא סוכמים את אשר הושג עד כה, נקרא לזאת כך, ובכך, יוצרים את מצבי השקלול ואת עליית המדרגה.

היינו אומרים, כי אם הייתם מתבוננים על אותם גלי נושא, הרי, שהייתם מזהים את אותם המצבים שידנו מנווטת אותם ביד רמה.

משמע, היינו אומרים, כי אנו טומנים ידינו באותה צלחת של מרחב של ארץ ובכך, יוצרים את אותם מצבים שמלבד האומדן, אנו יוצרים את הדחיפה לכיוון הרצוי, נקרא לזאת כך, זאת בתיאום לאותם מצבים של תרחישים פוטנציאליים, אשר אנו מעוניינים, כי יקודמו לחזית הבמה..."

הליבה המרכזית, 7.11.2010

לאורך ימיו של מרחב ארץ, נוצרו גלי נושא אשר נועדו לקדם ולהאיץ אותו. היו אלה התערבויות אשר הביאו שיאים תודעתיים, ערכיים וטכנולוגיים, אשר הושטו לאנושות על מנת לאפשר לה שיבה לכוונת המקור.

תקופות אלו בהיסטוריה האנושית, התאפיינו בקפיצה התפתחותית קוונטית, אשר לא תמיד נשתמרה בשל היעדר פיתוח אבולוציוני מגבה.

מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים מנפיק, מתוך עולם ארץ עצמו, גלי נושא הסוכמים את עידן האדמה, בוררים מתוך תחביר תולדות האנושות את שיאי המטריצה ההתפתחותיים התואמים את כוונת המקור הטמונה בתכנית המתאר של עולם ארץ, מנפיקים מתוך שיאים אלו מדרגת התפתחות חדשה ויוצרים על סמך הנתונים הללו קפיצות התפתחותיות.

הקפיצות ההתפתחותיות נוצרות באמצעות קיפול של תקופות זמן רבות לאורך ההיסטוריה האנושית וכינוס של נקודות התפתחות שונות ומגוונות אל תוך קואורדינטות בזמן ההווה הנתון של האנושות. ניתן לראות זאת כהזרקה של נתונים ומסקנות התפתחותיות מתקופות רבות אל תוך נקודות בזמן ההווה בו נמצאת האנושות ובכך, יצירה של שיא מטריצה יזום המעורר את התודעה האנושית ומספק לה תמריץ המתבסס על הישגים שנוצרו בעבר, לא מומשו או מומשו באופן מסולף וחסר.

בכך, יוצר מהלך הלוהאר, קפיצות דרך, המאיצות עד מאוד את ההתפתחות של האנושות, מנתבות את תנועתה במסלול המחלץ מתרחישי קיצון ומחבר אל מדרגה התפתחותית חדשה והרמונית, התואמת תקנים בריאתיים.

"...אם תתבוננו על אותה היסטוריה של עולם שלכם, הרי, שתזהו את אותם מצבים של "עולם כמנהגו נוהג", נאמר, לאורך תקופות ארוכות מאד. ותזהו את אותה נקודה בזמן אשר בה החלה להיווצר ההאצה ההתפתחותית והחלו להיווצר אותם מצבים, נאמר, שאתם חוויתם באותה מערכת מציאות שלכם את הקיפולים ההסתברותיים לתוך אותן נקודות סינגולאריות, את קיפולי ההסתברות, נאמר.

היינו אומרים, כי אותם קיפולי הסתברות נחוו בעולמכם כקפיצות הדרך באותה תרבות אנושית וקִדמה באותה תרבות אנושית ואת אותם מצבים של תהליכים מהירים ומואצים עד מאד. ועליכם להבין, שאותם מצבים מואצים, הינם כאלה, אשר נעשו ביוזמתנו, אשר נעשו על-ידינו במגמות ההתערבות שאנו מפעילים באזור של ארץ, נאמר, זה מכבר.

אך עליכם להבין, שכאשר אותם מצבים של קדמה באו אל פתחה של האנושות, הרי, שאותה קדמה נתקלה היא בקשיים, כי מחד, אותו מצב של מידע שטף את אזורכם, בחינת, נאמר, פתרונים שאנו הצענו בעבור האנושות, אך מאידך, אותה אנושות לא יצרה את ההתפתחות ואת הפיתוח של התודעה הכוללת אל עבר תרחישים של בגרות קוסמית.

ובכך, אחדים מן הפתרונים יושמו ברמה, נאמר, של פיתוח מקדם את הכלל והאצה תומכת, נאמר, את אותם אזורי הסתברות חדשים ואילו מידע אחר, נעשה בו שימוש לרעה על-ידי תודעה מקוטבת ובלתי מתואמת ובכך, נאמר, עליכם להבין, שאותם מצבים שנוצרו, הינם המצבים של העולמות המתוקנים אשר הופעלו בהם מגמות מתקנות.

עליכם להבין, שאותן מגמות מתקנות, הינן כאלה, אשר בהן אותן מתכונות של סטיות זוהו ואותן מגמות, נאמר, של היעדר ההטמעה זוהו ובכך, אפיקים של מידע מתקן הוזרמו על-ידנו לצורך יצירת התאימות לאותם מפתחים אבולוציוניים נדרשים. ובכך, עליכם להבין, שעולמכם, הינו עולם מתוקן שכזה.

משמע, עליכם להבין, שאם תתבוננו על עולם של ארץ, תזהו את אותן מגמות מתקנות אשר מגיעות אליו חדשות לבקרים, תקופות ארוכות ובכך, מייצבות, כל העת, את אותו מצב של אנושות מחוץ לאזורי הסכנה, מחוץ לאזורי סטיות התקן המוגברות אשר יוצרות את ההסטה מאותו פוטנציאל רצוי, אותו פוטנציאל ראשי, אותו פוטנציאל נעלה. ואותו פוטנציאל נעלה, הינו הפוטנציאל ליצירת ההתמרה של עולמכם אל עבר נקודת ההתפתחות הבאה, שהינה כזו מקפצה אל עבר דרגות ביטוי וחוויה חדשניות.

היינו אומרים, כי אותן מתכונות של עולמות מתוקנים, הינן מתכונות הנעות אל עבר אזורי הסתברות חדשים, ובכך, שמי ההתפתחות, נקרא לזאת כך, הינם שמיים פתוחים בעבור הכל. שמיים פתוחים, אשר מכילים בתוכם את אותם מרחבים רחבים עד מאד של היצע התפתחותי, של עושר נתונים ושל גלים של התפתחות מהירה עד מאד במעלות של תודעה ואבולוציה של תרבות וחברה..."

מועצות האלוהות הגבוהות, 3.8.2011

יחסי הגומלין של האנושות עם גלי הנושא, מלווים, פעמים רבות, בקושי וקונפליקטים, הנובעים מן הפער שבין הקידמה התדרית והתודעתית שמבטאים גלי הנושא, לבין מצב התודעה והרטיטה בה מצויים בני האנוש.

אלו פערים, בין מערכת אנושית אשר חרגה מכוונת המקור הטמונה בה, לבין מערכת קוסמית המבקשת להשיב לכוונת המקור ולבטא טווחי גל חדשים ומשמעויות חדשות.

"... כאשר מביטים אתם על גלי הנושא בעד עיניכם הארציות, ודאי לכם, כי נתקלים אתם בקשיים של הבנה ופענוח ובאותם קשיים של התמודדות.

אך עליכם להבין, שאותם גלי נושא הפוקדים את מרחבכם, הינם כאלה, הנעשים ברמת האומדן המתמיד את אותו מרחב, את אותו מצב של השוואת ההסתברויות אליו ובכך, שליחת גל הנושא הנוסף.

אותו מצב של אינטנסיביות, הינו כזה, הולך ועולה, מכיוון, שאותן מגמות בריאתיות, הינן כאלה, אשר יוצרות, כל העת, את הדחיפה אל מרחבכם, במגמת הניסיונות לייצר את התדר ההשוואתי אל אותן מגמות בריאה כוללות.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותן מגמות כוללות, הינן כאלה, המקדימות רבות את אותו מצב בו אתם נתונים, ובכך נוצר הצורך הדחוף, נקרא לזאת, והתכוף, לייצר מערכות של השוואה של תדר.

מכיוון, שאם תתבוננו על גלי הנושא, ניתן לכם להתבונן עליהם כמגמות אשר מייצרות, כל העת, את השיוויים התידריים ההולכים ונבנים. משמע, אומדן את מרחב ארץ במגמת ההתארעות של אותם תדרים חדשים אל תוכו, הספיגה והעיבוד, נקרא לזאת, ובכך מצב של אומדן המייצר את שילוח הגל המבקש לייצר השוואתיות לאותה מגמה בריאתית..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

 

פרק  3 - גל רודף גל

כניסת גלי הנושא אל המרחב, נעשית באופן הדרגתי וליניארי. משמע, גל רודף גל. בכך, נוצרת הבניה הדרגתית של שינוי.

הדבר נובע מכיבוד החוקיות המקומית של עולם ארץ וממחויבות קוסמית של מובילי הבריאה, לאפשר לשוהים בעולם ארץ לקבל, באמצעות גלי הנושא, את מערכות התיקונים וההשלמות ולבסס בכך מסד נתונים מלא, העומד לרשותם ולרשות הכלל-יקום כולו כרצף מורפו-גנטי שלם - מסד הנתונים השלם של עידן האדמה ממנו נובעות ספריות הנתונים החדשות של העידן החדש.

 

בחירה חופשית ועצמאות     נדבך על גבי נדבך

 

בתקופה נוכחית, עולה האינטנסיביות של גלי הנושא, ההופכים תכופים יותר ויותר, זאת מאחר וברחבי הכלל-יקום מתקיים יישור הקו ומרחב ארץ מתמהמה.

האינטנסיביות נובעת מ- :

 • פער בין טווחי הרטט הקוסמיים המהירים והעיליים הנכנסים למרחב, לבין טווחי הרטט המקומיים האיטיים והנמוכים
 • פער בין הקומבינציות של יסודות האש והאוויר הנכנסות למרחב, שהינן מהירות הרבה יותר מהקומבינציות של יסודות המים והאדמה
 • פער בין הזמן הקוסמי הקוונטי, המקיים ריבוי מוקדים של תנועה והתפתחות, לבין הזמן הארצי הליניארי, המאפשר תנועה בתוך החומר שהינה נדבך על גבי נדבך

"...יש ועליכם להבין, שאותן מגמות של השוואה, הינן כאלה, אשר כפופות לאותו מרחב של יהוה, בחינת אותן מגמות תהליכיות המצויות בו, מה שאנו נוטים לכנות לכם נדבך על גבי נדבך.

ובכך, עליכם להבין, שלא ניתן לה לאותה מערכת בריאתית כוללת, אשר אנו מהווים את אותו מארג מרכזי שלה, לייצר את שליחת הגל הדוחף ותו לא. מכיוון, שאותן כפיפויות למחקר האדמה ולמרחב האדמה, הינן כאלה, המאלצות, נקרא לזאת כך, את אותן מגמות בריאתיות לייצר את גלי השיווי וההשוואה, שהינם מגמתיים, הדרגתיים וכפופים לאותו מצב של ליניאריות השרויה במרחבכם, משמע, גל רודף גל.

ובכך, עליכם להבין, שאותו מצב אשר קורה את מרחבכם, הינו המצב, שאותם גלים, הינם כאלה, ההולכים ומתגברים, בחינת עוצמה מחד, ומאידך אותו מצב, אשר בו אותה תכיפות עולה. משמע, אותם גלים פוקדים את אזורכם ברמת התדר המועצם והתכיפות העולה, ובכך יוצרים, כל העת, את אותם מצבים של צורך של אותם בני אנוש להתאים את עצמם למגמות משתנות..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

 

פרק 4 - המרת נתונים במשוואות המגדירות את החוקיות המקומית

כל מערכת מציאות מורכבת משדות מורפו-גנטיים, המכילים פרמטרים על גבי פרמטרים. גם את מערכת המציאות של עולם ארץ מגדירים שדות מורפו-גנטיים, המזינים את מטריצת המציאות של עולם ארץ ואת החוקיות המתקיימת בו.

גלי הנושא, הזורמים אל עולם ארץ, מכילים בתוכם פרמטרים חדשים, המגדירים שורות פקודה חדשות המתכנתות מחדש את מטריצת עולם ארץ.

זהו מהלך קוסמי רחב, המשנה את מארג המציאות על-ידי החלפת פרמטרים במשוואות המגדירות את מערכת המציאות. זוהי החלפה של מבנים מורפו-גנטיים ישנים בחדשים ובכך, המרה עקבית ומתונה של חוקיות אחת באחרת. ניתן לראות זאת כתוכנה המקבלת עדכון ומשנה את מסד הנתונים המגדיר אותה.

גלי הנושא, המעדכנים את מטריצת מערכת המציאות של עולם ארץ, מבקשים לסייע לאנושות לתאם עצמה ליישור הקו הכלל-יקומי ולמעבר אל העידן החדש, המבטא חוקיות חדשה. בכך, טומנים בחובם גלי הנושא מידע רב ותמיכה רחבה שנועדה להניע את האנושות אל מעבר לתקרת הזכוכית שהתקיימה מעליה במהלך עידן האדמה.

ההתבוננות הקוסמית על הנורמות על-פיהן פועלת האנושות, הינה התבוננות על התנהלות אשר חרגה פעמים רבות מעקרונות וערכים קוסמיים. הרבה מאופייני הפעולה אשר נתפשים על-ידי בני האנוש כתקינים ומקובלים, הינם כאלה אשר יש בהם סילוף וחריגה מתקינות קוסמית.

ניתן להתבונן על הנורמות הללו כמוסכמות חברתיות, כלכליות, פוליטיות ורוחניות, אשר מקובלות בקרב האנושות אך הינן מסולפות, משובשות ומרחיקות את האנושות מהתנהלות הרמונית שיש בה תיאום לערכים קוסמיים.

כחלק מיישור הקו הכלל-יקומי והפעלת מהלך הסיוע לעולם ארץ, נוצר שקלול קוסמי של סטיות התקן והוכן מסד נתונים, אשר תכליתו מתן מענה לכלל הסילופים והחריגות ויצירת תשתית ערכית, תודעתית ויישומית לשינוי אופייני ההתנהלות של האנושות בכלל ביטויי החיים על פני האדמה.

מסד הנתונים הזה, הינו כעין גשר מורפו-גנטי, ספריית נתונים עשירה המיועדת לכלל בני האנוש, ותכליתה להוביל את האנושות מרובד מציאות אחד לאחר.

בתקופה נוכחית, גלי הנושא, המובעים בעולם ארץ, נועדו ליצור תיאום של האנושות ותיקון של סילופים וסטיות מן התקנים והערכים הקוסמיים.

בעתיד לבוא, כאשר האנושות תסונכרן לתנועתו של הגוף הבריאתי הכולל ותשוב לפעול על-פי ערכים קוסמיים ובתיאום למכלול אליו היא שייכת, גלי הנושא ישנו פניהם והפעימה הקוסמית תתורגם אל עולם ארץ בצורה של מיפתחים חדשניים ופוטנציאלים רחבים הנובעים מן התנועה ההתפתחותית הכוללת, המובילה אל עבר מרחבים חדשים.

בכך, יתניעו גלי הנושא התפתחות מואצת עד מאוד וחשיפה לאפשרויות עתידניות ומרחיקות לכת אשר לא היו נגישות לאנושות.

 

פרק 5 - טלטלה

גלי הנושא הקוסמיים, מערערים בתקופה זו את התשתיות הקיימות, מפרים את שיווי המשקל ששימר מצב קיים לאורך תקופה ארוכה, ומבטאים טווחי גל חדשים.

אלו הן מגמות, היוצרות שינוי הדרגתי בתפישת העולם הקולקטיבית והפרטנית, הנוגעות בפנימיותם של בני האנוש ומעוררות בה דחיפה פנימית להתפתחות ורצון לבטא שינוי ותמורה.

ברמה הארצית היום יומית, יוצרים גלי הנושא מגמות של שינוי והתעוררות בכל תחומי החיים על פני האדמה. אלו הן מגמות המערערות בסיסים קיימים, מביאות אל עולם ארץ מידע חדש וגילויים חדשים, פיתוחים טכנולוגיים לצד התפקחות מאופייני התנהלות קיימים וגם חשיפות של ידע שהיה מוסתר מעין הציבור.

גלי הנושא משנים את פני המציאות ובמקביל גם משנים את פני הפלנטה והמערכות האקולוגיות המגדירות את החיים על פני האדמה.

בכך מתעדכנת הרשת המורפו-גנטית הפלנטארית ורשתות הנתונים המורפו-גנטיים האישיים של בני האנוש ועוברות הסבה.

התיאום של הרשת המורפו-גנטית האישית לנתונים החדשים, הינה זו המאפשרת להתנהל ברגילות וברווחה בסביבת מציאות משתנה.

"...כאשר חוזים אתם בעולמכם באותם מרכיבים של טבע משתנה ובאותם מצבים של טלטלות, ובאותן מהויות אשר באות לידי ביטוי גם במציאות של חייכם, נקרא לזאת כך, ודאי לכם, שהינם תוצר, שאותה מורפו-גנטיקה של פלנטה ומרחב, מכילה היא רובד נוסף באותן מהויות של שינויים.

מכיוון, שיש ועליכם להבין, שכאשר פוקדים גלי הנושא הבריאתיים את אותו מרחב של ארץ, הרי, שאין הם נופלים לתוך מרחב ריק, נקרא לזאת כך, או ישירות לתוך אותו מרחב סופי, בו אתם מצויים ברמת החומר, אלא, אותו מצב של גלי נושא, הינם כאלה, הפוקדים את מצבי המורפו-גנטיקה של מרחב ושל פלנטה ובכך, מבססים את המצבים של התמורות בהם ואת המצבים של השינויים.

עליכם להבין, שאותם שינויים הוזכרו במידעים בעולמכם, בחינת תזוזות של קטבים ובחינת שינוי של נקודות עוצמה, כך זה הוגדר, והבינו, שאלו מרכיבים באותם שינויים מורפו-גנטיים של פלנטה.

עליכם להבין, שאותו מצב, הינו כזה, אשר בו, כפי שאתם מגיבים באותם מצבים של תהודה ותהודה שכנגד, בחינת היותכם מרחב של שדה דינאמי, הרי, שאותה פלנטה ואותו מרחב, גם הם מגיבים במצבים של תהודה ותהודה שכנגד. משמע, אותם מצבים, נקרא לזאת, של הכלה של גל נושא ואותו מצב של תהודה שכנגד, בחינת פליטה של אותם מרכיבים מאותם מרחבים מורפו-גנטיים בלתי תואמים ובכך, נוצרות גם התנודות בעולמכם, שהינן תוצר ישיר של כך.

עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את המצבים של תמורה, בחינת אותו מרחב של צלם ותבנית שלכם, ויוצרים אתם, את מה שאנו כינינו, "אדם-העל", משמע, אותו אדם המתעלה מעל מגבלות האזור,  הרי, שאותו מערך אנרגטי בו אתם מחזיקים ואותה תפישה, אותה אתם משנים, ואותה תודעה, אותה אתם מגבים במרחב התפישה שלכם, הינם כאלה, המאפשרים לכם, מצב של חוויה ומצב של הוויה באותה מורפו-גנטיקה משתנה של פלנטה ומרחב, כאשר המרחב והמצב המורפו-גנטי שלכם, הופך להיות מתואם אליו ובכך, עליכם להבין, שאותו מצב של רגילות נוצר..."

הליבה המרכזית, 23.6.2010

טווחי הגל החדשים, נועדו לשנות את החוקיות המקומית ואת אופייני הפעולה שהגדירו את האנושות בעידן האדמה, ולאפשר למערכת המציאות ולאנושות להתארגן על בסיסים חדשים.

בכך, מעצם טבעם, יוצרים גלי הנושא טלטלה בקרב כאלה המזוהים עם החוקיות המשנה פניה ודבקים בעקרונות פעולה אשר סיימו את תפקידם.

"...עליכם להבין, שאותו מצב, הינו כזה, אשר מערער את שיווי המשקלים שבני האנוש יצרו בעצמם ובכך, נוצרים המצבים שאותה אנושות שלכם (ואנו מגדירים אותה בכללה, כי אנו סורקים את מרכז ארץ בכללותו) חווה היא את רמות הטלטלה והקושי.

עליכם להבין, שאותו מצב של טלטלה וקושי, הינו המצב, נאמר, של מערכת מטלטלת ואותו שיווי משקל מופר ואותו מצב של התארגנות מחדש על סמך בסיסים חדשים, הינו כזה, אשר קורה ברמת התהליך, כפי שאמרנו, נדבך על גבי נדבך..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

כאשר קיימת הזדהות עם העוגנים החיצוניים המשתנים, עלולים בני האנוש לחוות קושי, חיכוך וטלטלה הנובעים מנוקשות, היאחזות במוכר ובידוע וחוסר תאימות לחוקיות המשתנה.

היכולת לפענח את המציאות במבט-על שאינו מזדהה, ללא היקשרות לעוגנים חיצוניים, מאפשרת לקיים מעבר הרמוני למדרגה החדשה וקבלה של השינויים, שמביאים עימם גלי הנושא, מתוך סקרנות, שמחה, התפעמות וגמישות.

החיבור לעוגן פנימי, למרכז הפנימי ההיולי, לזיקוק הנתונים האישי עליו נדון בפרק ה-12, מהווה מערכת ייצוב בתנועה על גלי השינוי ויחסי הגומלין עימם.

 

פרק 6 - גלי הנושא – ספקטרום מלא
הפונה לכל שכבות הביטוי באנושות

גלי הנושא מתואמים לכלל האנושות ובכך, מכילים משרעת רחבה של תדרים, הפונה לספקטרום תודעתי ומודעותי רחב, מן הגבוה ועד הנמוך. בכך גלי הנושא אינם פוסחים על אף רובד באנושות.

ניתן לראות זאת כגל כוללני, הטומן בחובו הן מיפתח התפתחותי בעבור האנושות כולה, על כלל גווניה, והן מיפתח אישי בעבור כל אחד ואחד מבני האנוש.

"...כאשר מבקשים אתם להגות בגלי הנושא הפוקדים את מרחבכם, יש ועליכם להבין שאותם גלי נושא, הינם כאלה הכפופים לאותו לוח זמנים בריאתי.

משמע, יש ועליכם להבין, שאותו שדה איזומטרי (שדה המשדר באופן מתמיד נתונים אל מרחב ארץ) אשר מכיל הוא את תדרי האש והאוויר החדשניים, הפוקד את מרחבכם בחינת פולסים ופעימות, הינו כזה אשר מכביר, בכל עת ועת, את אותו מצב של פולס מתואם לצורכי השעה נאמר, משמע, אותו מצב של רצון קידום של מרחב של ארץ, כאשר ודאי זכור לכם, שתיארנו את אותו מצב של שקלול ואומדן ואליו מתחברת אותה פעימת נושא.

ובכך, הבינו, שכאשר אותם גלים של נושא פוקדים אתכם, הרי, שיש להם, נקרא לזאת כך, את השייכות הכוללת ויש להם את אותם מצבים, נקרא לזאת כך, של המפגש עם העצמי האישי שלכם או עם רשתות התודעה, המפולחות, נקרא לזאת כך, לדרגות ושכבות.

משמע, יש ועליכם להבין, שאותם מצבים של גלי נושא, הינם כאלה אשר פוקדים כל אחד ואחד מכם בהיבטים האישיים שלו ובכך, מאתגרים כל אחד ואחד מכם לקדם עצמו במשעולי תסריטו ונתיב חייו ובכך, לייצר את אותם מצבים של עליה במעלות...

המאפיין המרכזי של גלי הנושא השונים המגיעים אל עולם ארץ, פעימה אחר פעימה, הינו הקומבינציה האנרגטית המובילה, הטומנת בחובה תדרי אש ואוויר, המבטאים בעולם ארץ כוח התנעה רב עוצמה (יסוד האש) ורוחב יריעה תודעתי (יסוד האוויר), שנועדו לשנות תכלית השינוי את מערכת המציאות והשוהים בתוכה.

...אך הבינו, כי קיים נושא מרכזי. ואותו נושא מרכזי, יש ועליכם להבין, יש לו את החיבורים של האש והאוויר המוגברים, הנושאים בחובם תודעה, לאותו מצב של נפש וארץ בהם אתם שרויים.

מכיוון שעליכם להבין, שבקדמת הזמנים, משמע, באותה תקופה שלכם, הרי, שאותו מצב של קדימות ראשונית, הינו מצב של חיבורים של אש ואוויר, בדרגת תודעה ההולכת ועולה, לאותו מצב של המצוי במרחב של ארץ ובכך, המצב הדוחף לכיוון הרצוי. ובכך נאמר, כי גלי הנושא לא ייפסקו, ובאותן תקופות עתידניות, הרי, שאותם גלי נושא יראו באופן שונה לחלוטין מן המוכר לכם בתקופה זו.

משמע, אותו מצב של תודעה שאותם גלי נושא יישאו בחובם, תהיה שונה תכלית השינוי ותהיה מוכוונת, ביתר שאת, לאותם מצבים, נקרא לזאת כך, של אש ואוויר מול האדמה הקלושה. היינו אומרים, כי תיתקלו בעתיד לבוא בגלי נושא אשר יש בהם את העדכון של יכולות הבורא והאתגור של יכולות הבורא, כך שהן תפתחנה אל מרחבים חדשים של יכולת.

אך כעת חיה, בתקופה נוכחית, אותם גלי נושא הינם כאלה, שמאתגרים כל אחד ואחד מכם להיטיב את אותם מתווים של אנוש שלו ולתאם אותם לאותו מצב של עילאיות תודעתית ועילאיות תידרית ובכך, ליצור משוואות נתונים פרמטריות באותם מערכים שלכם המתואמים לאשר עומד בפתח..."

הליבה המרכזית, 12.9.2010

כאמור, רבדים מתוך האנושות מתקשים להכיל את גלי הנושא, ולעורר את תודעת האלוהות הטמונה בהם מעצם מהותם.

הקושי נובע מכך שגלי הנושא מביעים מישרע תדרי ותודעתי, שהינו רחוק עד מאוד מטווח התדרים וסף התודעה שבהם מתנהלת האנושות בשלהי עידן האדמה.

"...ודאי תשאלו, מדוע אנו מטלטלים על גלי הנושא החדשים?

ועליכם להבין, שאם תתבוננו על גל נושא, הרי, שתזהו שברמת הגל, הרי, שיש את אותו מצב של תחתית של גל ויש את אותה פסגה של גל. ובכך עליכם להבין, שאם אותו גל נושא מתארע על אזורכם, הרי, שאותו מצב של גלי ההשוואה התידריים, הינם כאלה, אשר יוצרים את התאימות לאותו מצב של הכלה ותודעה הרווח בקרב האנוש.

משמע, אותו תחתית של גל פוגש את אלה המתואמים ואותה פסגה של גל פוגשת את אלה המתואמים אליה.

ובכך, עליכם להבין, שהגל אינו פוסח על איש..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

 

עמק-פיסגה

 

על מנת לגשר על הפער, נרקמה במרחב ארץ, על-ידי הלוהאר, רשת מגשרי עולמות, הפועלת כרשת תודעה עילית ומגשרת על הפערים שבין גלי הנושא הבריאתיים לבין שכבות התודעה הקיימות בקרב בני האנוש.

"...יש ועליכם להבין, כי אותם מצבים שאנו מזהים, הינם כאלה, שבהם אותם גלי נושא השוטפים את מרחבכם, פוגשים את אותו מרחב אנושי ובחלקם הגדול אינם מוטמעים, נקרא לזאת כך. משמע, רשתות תודעה אנושיות רבות, אותן דרגות ושכבות של התפתחות, נקרא לזאת כך, הינן כאלה, אשר אינן מסוגלות להכיל את אותם ממטרים של ידע, תדר - אינפורמציה המבקשת לפקוד את אותם גופים תידריים שלכם ואת אותם מרחבים של תפישה אנושית שלכם, ואת אותם מצבים של תודעה, ובכך נוצרים הפערים.

מכיוון, שכאשר גלי הנושא פוקדים את מרחבכם, בחינת תדרי פוטון מכילי אינפורמציה, הרי, שאותו מצב, הינו המצב, שאותה רשת עילית שאתם מהווים, נדרשת היא לייצר את ההכלה של גודש של נתונים על מנת לאגור אותו, להכיל אותו בתוכה, לפרוט אותו למרכיבים המייצרים את הפתרונות ולשגר אותם אל עבר המרחב, בחינת, נקרא לזאת, פתרונות לעוסים.

משמע, יוצרים אתם את המצבים, שמכילים אתם את מנות האש ומנות האוויר, חלק מאותה מפה תידרית אשר אנו רוקמים במרחב. וכאשר אתם יוצרים את ההטמעה, יוצרים אתם מערכות של תרגום פנימי ואינטרפרטציה והכלה ותמורה של מערכות של נפש ובכך, משגרים ומהדהדים אתם את הפתרונות על המרחב בצורה שיקל עליו להכיל אותו. ובכך היינו אומרים, שיוצרים אתם הגדלה של ההסתברויות התומכות בגין חציית המסה הקריטית במרחב של ארץ לקראת אותן תקופות עתידיות.

יש ועליכם להבין, שמתוקף כך, ומתוקף אותם מצבים שאנו מזהים, כי אותו מרחב של אנוש מתמהמה ובלתי מכיל, הרי, שנקרא לזאת, העבודה אשר אתם עושים הינה כזאת מוגברת..."

הליבה המרכזית, 24.5.2010

 

פרק 7 - מפת התשתית התידרית העילית של הלוהאר –
רשת מייצבת ובולמת זעזועים

בכל רחבי עולם ארץ, מצויים שליחים המנהלים יחסי גומלין עם גלי הנושא.

זוהי רשת תשתית אנרגטית רחבה, מגוונת ומרובדת, שחבריה הינם שליחים קוסמיים שבחרו להיוולד אל מערכת המציאות של עולם ארץ ולקחת חלק במהלך הסיוע לעולם ארץ מתוך שהות בתוכו, הכרות עם החוקיות המתקיימת בו, כיבוד החוקיות ויצירת התנועה ההתפתחותית בתוכה.

כל הרשתות הללו מחוברות אנרגטית, ופעמים רבות מקושרות גם ברמה האנושית לרשת עילית, מפת תשתית תידרית, הפועלת כרשת עילית של מגשרי העולמות, המנהלת יחסי גומלין ערים ומודעים עם גלי הנושא, מקבלת אליה את שיאי הגל, המקדימים עד מאוד את המציאות בעולם ארץ, ויוצרת התרועעות עם שיאים אלה, והנכחה שלהם, הן ברמה התודעתית והן ברמה הנפשית והגופנית. הנכחה זו, יוצרת מסד נתונים זמין בעבור הרשתות המקושרות לרשת העילית ובכך, הנגשה של שיאי הגל כמודעות זמינה וברת קיימא לאנושות כולה.

"...ובכך, יש ועליכם להבין, שכאשר אותה אנושות שלכם מטלטלת על גבי גלי הנושא החדשים, הרי שאתם ממוצבים כרשת תידרית במרחב של ארץ, אשר מגמתה היא לייצר את אותו מצב של פתרונות בעבור האחרים, מכיוון שמכילים אתם את אותם טווחי נתונים חדשניים ברמת עתידנות ובכך, אותם פתרונות מצויים בעבור האחרים באותה רשת אינפורמטיבית ומהדהדים אותם ובכך, יוצרים מערך בולם זעזועים, נקרא לזאת, ומייצב..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

גלי הנושא, מבטאים ערכים ועקרונות קוסמיים חדשים ומזוקקים, אשר מבקשים להשיב את מערכת המציאות של עולם ארץ אל כוונת המקור הטמונה בה. בכך, כאשר מבטאים גלי הנושא מגמות של תיקון סילופים, שיבושים וצרימות, צפה על פני השטח אנרגיה משובשת ומסולפת, בצורה של אירועים קיצוניים ופעמים רבות מטלטלים, זאת כחלק מניקוי התודעה האנושית הקולקטיבית ותוצריה, כפי שהם באים לידי ביטוי במערכת המציאות של עולם ארץ.

יחסי הגומלין של חברי מפת התשתית התידרית של הלוהאר עם גלי הנושא, יוצרים מערך המייצב את תנועתה של האנושות אל עבר טווחי הגל החדשים, ומהווה בולם זעזועים, היוצר מיתון של תרחישים קיצוניים, הנובעים כאמור מתהליכי השינוי וההתמרה.

בנוסף, יוצרת הרשת העילית משיכה כלפי מעלה של כלל הרשתות המקושרות ובכך, חילוץ הדרגתי שלהן מטווחי גל שהינם מוטים ומסולפים, המייצגים חוקיות שהסתיימה.

במרכז מפת התשתית התידרית, פועם שער הלוהאר, המחבר את עולם ארץ, באמצעות ערוץ הלוהאר, בפרוזדור אנרגטי ישיר אל לב הבריאה. הלוהאר מבטא עתידנות בהווה ובכך, יוצר השפעה על ממד הזמן הליניארי מתוך ממדי התפתחות עילאיים ומתקדמים.

זהו שער המצוי במצב על-זמן, המקשר בין מצבי זמן רבים ומצבי התפתחות רבים, ונועד להביא אל עולם ארץ, בישירות, את אדוות ההתפתחות הקוסמיות.

שער הלוהאר, מנפיק מתוך עולם ארץ את גלי הנושא הבריאתיים, כאשר הם מותאמים לשפה האנושית ולתחביר החיים על פני האדמה, ומנגיש את גלי הנושא, כמערכת תודעתית, ערכית, נפשית וגופנית, אותה ניתן ליישם, הלכה למעשה, בעולם הגשמי, להתעלות מעל טווחי הגל המשובשים ולהמיר חוקיות ישנה בחדשה.

כאשר הלוהאר נוכח במרחב החומר הדחוס, גלי הנושא מובאים מתוך עולם ארץ, הניטור מתבצע מתוך מערכת המציאות הגשמית ובכך, ישנה יכולת לאמוד את ההכלה של גלי הנושא וליצור מערכות תומכות מדויקות.

זוהי מחווה נדיבה ביותר אל האנושות, אשר הינה חלק מן ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים והפעלת מהלך הלוהאר לתיאום עולם ארץ אל המגמה הבריאתית הכוללת של המעבר לעידן החדש.

"...כאשר פנינו לשלום, פנינו לאהבה, פנינו לאחווה, פנינו לאותם מצבים של חניכה אתכם, יש ועליכם להבין, כי אותן מסקנות אשר רכשתם באותם תהליכים המשכיים אשר הבננו בכם (אנו מועצות האלוהות הגבוהות בשיתוף עם אותה ליבה מרכזית, ואותם אלה אמונים על אותו אשכול התפתחות אשר לכם), הינן מסקנות המולידות את אותו מצב אשר אתם עומדים בפתחו והינו המצב אשר יש בו את החדשנות על חדשנות.

עליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את מערכות ההמטרה על עולם של ארץ, של תדר ומידע, בעד אותה אחת דרכה אנו דוברים, אנו עושים זאת באורח ישיר. ועליכם להבין, כי אותו מצב של אורח ישיר, הינו כזה, שאם תתבוננו עליו, יוצר את הבאת המידע אל פתחיכם.

כאשר אותו מידע מושט לכם, עליכם לראות זאת כמידע אשר יש ועליכם לאגוד אותו, לקרבו אליכם ולהתרועע עִמו. מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מצב של נדבך נוסף אשר אתם מצויים בו, הינו המדרגה ההתפתחותית של הבלתי מוכר והבלתי ידוע - אלו אותם אזורי ספר של ארץ חדשה.

עליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את אותם מצבים של הבאת המידע אליכם, הרי, שאותו מידע מסתמך הוא על תדירות-על. משמע, אם תתבוננו על אותם יוֹנִים המצויים באטמוספירה שלכם, הרי, שתזהו מצב, שאותם יונים, הינם כאלה אשר רכשו הם מידע ותדר תואם עידן הולך ומסתיים.

משמע, היינו אומרים, כי ניתן לכם לראות זאת כמצב שבו אותה רשת אנרגטית, רשת מידעית, רשת תידרית, רשת של ביוספירה, רכשה מידע, אשר הינו מידע זמין לצורך אנושות מקיימת למידה והתפתחות בסביבת עבודה מבוקרת של מערכת מציאות מתוקנת-עידן האדמה.

עליכם להבין, שאותה מציאות משתנה. עליכם להבין, שאותה מציאות, הינה כזו אשר פוסעת בצעדי ענק אל עבר תרחישים חדשים. ועליכם להבין, שאם הייתם מתבוננים על אותו מצב של מציאות, אשר אתם מצויים בה, כמציאות אלמותית הנשלטת על-ידינו, הרי שהייתם מזהים את אותו מארג של מציאות, ככזה נמתח ומשתנה, אך גם ככזה מושפע הוא עד מאוד על-ידנו, מכיוון, שאנו מזריקים אל תוך אותו מערך של מציאות, באמצעות אותה אחת דרכה אנו דוברים ובאמצעותכם, מידע אשר יוצר את ההאצה ההתפתחותית הגדולה עד מאוד.

אם תתבוננו על זאת, תזהו הזרעה של מידע אשר יוצר את המקפצות האבולוציוניות, ובכך נאמר, יוצר את קפיצות הדרך.

מכיוון, שכמועצות האלוהות הגבוהות, אצה לנו הדרך. כמועצות האלוהות הגבוהות, נדרשים אנו להעביר אל העולמות המתוקנים וגם אל עולמכם, את אותם מצבים של מסדי נתונים אשר מתאמים עולם זה אל עבר התרחיש הקוסמי הכולל, אל עבר אותו מצב של כלל-יקום, אל עבר אותה מערכת מתפתחת הנקראת לייצר את הנסיקה אל עבר מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה.

ובכך, עליכם להבין, שאנו יוצרים את המצבים של ההזרעה, שתיארנו, של אותה יונוספירה שלכם ואת אותם מצבים נוספים של הבאת המידע אל הביוספירה, ובכך מצב נוסף, נאמר, של שינוי המידע אשר מצוי כנגיש וזמין בעבור אלה שוהים בתוך האטמוספירה, בתוך אותו אזור שלכם, בדרגתו, נאמר, הנמוכה ביותר, אותם מצבים של מורפו-גנטיקה של פלנטה אשר אתם שרויים בתוכה בדרגת הדרג הפעיל והמשפיע..."

מועצות האלוהות הגבוהות, 3.8.2011

 

פרק 8 - יחסי הגומלין הפנימיים עם גלי הנושא –
טרנספורמציה של התודעה, הגוף והנפש

כאשר גל נושא פוגש את המערך האישי, הוא נתקל במערך מרובד, אשר מתקיימים בו אזורי רטיטה שונים. השדה התודעתי התבוני, הינו כזה הפוגש את שיא הגל, ואילו המערכת הרגשית והפיזית תפגוש, בדרגות שונות, רבדים נמוכים יותר של הגל.

מצב זה, נובע מהיותה של ההוויה האנושית מרובדת ומפולגת לחלקים רבים, אשר פעמים רבות מקיימים ביניהם פער, ניגוד ואף סתירה.

"...כאשר מצויים אתם, נאמר, ברשת תידרית עילית, נקרא לזאת, האמונה על המרחב ברמת התשתית המווסתת, ברמת התשתית הבולמת את הזעזועים וברמת התדר העילי המושך אליו את האחרים, הרי שחווים אתם את גלי הנושא, בחינת אותו שיא של גל המאתגר את מערכיכם ברמת אותה עתידנות אשר אתם כבר אוחזים בה ביד רמה, נאמר.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה רמה של עתידנות, ניתן לנו לפלג אותה לשניים:

אותו מצב של מערכת שלכם שכלית, נקרא לזאת, תובנתית, המסוגלת להרחיב ולהכיל את אותה תודעה רחבה גבוהה - ולמצב זה אנו נקרא תְבוִּניוּת.

ואותו מצב נוסף, הינו, המצב של הכלי הנפשי, אשר מגיב לאותם תרחישים של גלי נושא ברמת הטרנספורמציה וההמרה ובכך, מתאים את עצמו בערכות הנפש, בערכות הפיזי אשר לכם, ובערכות הרגש - כל אותו מכלול אנושי אשר אתם מהווים..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

יחסי הגומלין עם גלי הנושא, מעודדים תהליכי טרנספורמציה, אשר תכליתם לאפשר להוויה האנושית להפוך אחדותית יותר ויותר. זהו תהליך אינטגרציה של העצמי, המבסס בהדרגה תיאום בין כלל חלקי הביטוי השונים המרכיבים את ההוויה האנושית.

תהליך האינטגרציה של העצמי, מוביל למצב שבו כלל חלקי הביטוי תומכים זה את זה ומקיימים תנועה הסתברותית, הרמונית ודינאמית, המנוהלת על-ידי מרכז פנימי מזוקק ובלתי תלוי, התואם להכוונת המהות הקוסמית ולפעימה הבריאתית.

חברי מפת התשתית העילית, רשת מגשרי העולמות של הלוהאר, מבססים כאמור יחסי גומלין עם אזורי השיא בגל הנושא ובכך, מקיימים מצב של "עתידנות בהווה", המביא הן אל התודעה והן אל הגוף והנפש טווחי רטט חדשים, היוצרים שינויי עומק במערך האנרגטי והגשמי ומקדמים את תהליך האינטגרציה.

תהליך הטרנספורמציה שבו מוכלים שיאי הגל בחינת עתידנות בהווה, בא לידי ביטוי בשני ערוצים מרכזיים:

טרנספורמציה של התודעה -  שחרור של תפישות מגבילות, תבניות מחשבתיות ושכל והיגיון, לטובת תבוניות שיש בה פיגוג של תקרת הזכוכית, חשיפת הסמוי וניהול יחסי גומלין עם עולם סיבות גבוה, מתוך חיבור לערכים קוסמיים, פתיחות, גמישות, מעוף, דמיון ושימוש בכוח המחשבה ככוח בריאה ויצירה, מתוך מאור פנים.

טרנספורמציה של הגוף והנפש – עליה ברטט של הגוף הרגשי והביולוגי, שינויים במערכות האנרגטיות והפיסיות, פיתוח חושים פנימיים, שינוי הרגלים נפשיים ופיסיים, ביסוס עוגן פנימי ונוכחות של עצמי אותנטי ובלתי תלוי, ומעבר ממצב חוויה, המזוהה עם מערכת המציאות הגשמית, למצב הוויה הנוכח במציאות הגשמית כנקודת קצה של הוויה קוסמית רחבה ובכך, מבטא אופייני התנהלות קוסמיים, הלכה למעשה, בממשות גשמית.

כאמור, מתקיים פער בין יכולתה של המערכת התבונית התודעתית להכיל את שיאי הגל, לבין המערכת הנפשית-גופנית, אשר יכולתה להכיל את שיאי הגל מצומצמת יותר ונובעת מן הדחיסות של הגוף והנפש וממערכות ההתנגדות הקיימות בהן ונובעות מקישוריות הדוקה לחוקיות של מערכת המציאות הגשמית.

"...ובכך, עליכם להבין, שכאשר גלי הנושא פוקדים את אזורכם, הרי שאתם ככאלה המהווים את בסיסי הנתונים של אותה רשת עילית, אותו מרחב של יכולת שלכם להכיל את שיא הגל, כאשר פוגש הוא את מערכות התבוניות, אותו מצב של הכלה של שיא של גל, הינו כזה, אשר ניתן לכם, נקרא לזאת, לחצותו בשלום.

אך אותו מצב נוסף, שמערכת האנוש שלכם, מערכת הנפש, הינה כזו, אשר נתקלת באיתגורים, מכיוון שאותו שיא של גל, כאשר פוגש הוא את מערכת הנפש, הינו כזה, מטלטל אותה.

מכיוון, שאותו מצב שאנו מזהים במרחב של ארץ, כל העת, הינו המצב של הפיגור, נקרא לזאת, של הכלי הנפשי כלפי אותו מרחב של תבוניות אותה תיארנו. ואנו מזהים, כי אותו מצב מהווה הוא את עקב ה-אכילס של אותו תהליך של התעלות של מרחב אשר בו אתם שרויים כשליחים ומפיצי בשורה..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

 

הכלת גלי הנושא

 

גלי הנושא, נועדו לבטא שינוי עד לרמת החומר הדחוס. לכן, אינם מכילים תודעה בלבד אלא יוצרים שינוי בצלם ובתבנית ובכך, מועברים עד למערכת הגופנית והנפשית שהינה פעמים רבות "דחוסה ומתנגדת".

הכלת גלי הנושא, מבטאת הנכחה של חוקיות חדשה בתוך חוקיות קיימת, ומתוך כך תהליך המגשר על הפערים בין שתי הרמות הללו ויוצר הסבה מדורגת של מבנים המרכיבים את הגוף והנפש מחוקיות עידן האדמה לחוקיות העידן החדש.

תהליך זה, הינו תהליך המרה מדורג של משוואות הנתונים המגדירות את העצמי על שלל היבטיו. תכליתו של תהליך ההמרה, ליצור תנועה של התעלות הדרגתית אל טווחי גל חדשים ואל קומבינציות אנרגטיות חדשות המייצגות שפה חדשה ואפשרויות חדשות.  זהו תהליך ההתעלות, שהינו תהליך ספיראלי, המוביל אל עבר ממדים חדשים של חוויה והוויה, המצויים מעבר לגבולות הממד השלישי הגשמי והממד הרביעי התודעתי.

"...מכיוון, שעליכם להבין, שאילו נדרש לנו כמגמה בריאתית להכיל שינוי תודעתי ומגמתי בחינת תבוניות נבנית ומתארעת על מרחב של ארץ, הרי, שאותו מצב היה כזה מהיר עד מאוד.

אך כאשר נדרש להם, לאותם גלי נושא, להביע ולהטמיע עצמם במצבי הצלם והתבנית הדחוסים, הרי, שאותו מצב של גלים, הינו כזה, אשר פוקד מערכת, נקרא לזאת, דחוסה ומתנגדת, ובכך נוצרים הפערים. ובכך נוצרים הקונפליקטים באותם אלה בני אנוש וגם בכם כמצויים באותה רשת תידרית עילית..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

תהליך ההמרה של משוואות הנתונים, יוצר הן המרה של טווחי רטט נמוכים בטווחי רטט מעודנים ועילאיים והן שינוי בקומבינציות היסודות שמרכיבות את המבנים התדריים והגשמיים המגדירים את ההוויה האנושית.

תהליך ההמרה, משנה את הרכבי המבנים האנרגטיים, כך שיסודות האש והאוויר, המבטאים כוח יצירה ובריאה השזור ברוחב יריעה תבוני ומחשבתי, מקבלים קדימות, ואילו יסודות המים והאדמה, המבטאים מערכות רגש המקושרות לגשמיות ולחומר, הינם כאלה ההופכים כפופים לאש ולאוויר.

המשמעות, הינה שינוי עומק במתווי הנפש האנושית של עידן האדמה והעצמה גדולה של כוח היצירה והבריאה וכוח התודעה, המחשבה התבונית והפרספקטיבה הרחבה, הפורשים חסותם על המערך הרגשי והגשמי.

תהליך זה, מוביל ליכולת לפעול כהוויה הסתברותית, הרמונית ודינאמית, בלתי מקושרת, המחוברת לרגש עילאי ומזוקק המשרת את הנביעה הפנימית ואת ההכוונה העליונה. זוהי הוויה, החולשת על פני הביטוי השונים ומשנה תצורתה בהתאם לרצון ההגשמה והבריאה.

"...יש ועליכם להבין, שכאשר נדרשים אתם ליצור את המצבים של שינוי המשקלים על מנת להכיל את אותם גלי נושא ואת אותן מהויות של תכנית שלנו, הרי, שאותם מצבים שנוצרים, הינם המצבים של ההמרה הפנימית אשר יוצרת שינוי, נקרא לזאת, בהערכות הפנימית של היסודות בתוככם. ובכך מכילים אתם את אותן רמות של אינטרפרטציה אווירית ואת אותם מצבים של תפישה משתנה ואת אותן רמות של פתיחות למידע, ובכך, אותו אוויר פוקד את מערככם בחינת תמורה רבת משמעות.

היינו אומרים, כי אותן מערכות עיבוד שלכם, הינן כאלה, אשר "עובדות שעות נוספות" מחד, ומאידך, ממירות עצמן למה שאנו מכנים עיבוד אווירי, משמע, יכולת לעבד באמצעות מרחבים של תובנה ופענוח, ולא באמצעות מרחבים של חוויה רגשית אשר יש בה, היינו אומרים, את האיטיות ואת הריבוד אשר אתם מפרקים אותו לאיטכם.

מכיוון, שכאשר משנים אתם את מערכות העיבוד שלכם, בחינת יכולת ליצור אינטרפרטציה והבנה ובכך, הפנייה של תשומת הלב להתמרה, הרי, שאותם משקלים של מים המבקשים להתפרק מהמערכות שלכם, כבלתי תואמים, הינם כאלה, אשר לא יוצרים את האיטיות שבהמרה ולא יוצרים את המצבים של מה שאנו מכנים בעבורכם התבוססות, אלא יוצרים זיהוי, יוצרים מבט-על על אותה מערכת רגשית, ויוצרים את הפרוק באמצעות הפניית תשומת לב לרצון הפרוק ובאמצעות אותם הכלים המצויים באמתחתכם וילכו ויתרחבו..."

הליבה המרכזית, 24.5.2010

 

פרק 9 - כיצד ניתן לגשר על הפערים בין החוקיות של גל הנושא לחוקיות של מרחב ארץ ולהתגבר על הקונפליקטים הפנימיים?

"...עליכם להבין, שאם תתבוננו על גלי הנושא ככלליים, ככוללניים, הרי, שתזהו, כי כל גל נושא יוצר דחיפה לגישור על פער. ועליכם להבין, שאנו כבר הצגנו לכם בעבר את אותם מצבים של גלי נושא אשר דחפו לגישור על פער בהיבטים שונים..."

הליבה המרכזית, 10.10.2010

היכולת לגשר על הפער שבין התודעה לנפש ולגוף, ראשיתה בהכרה במידת השפעתה של הנפש וביכולתה לטשטש את המהות והמשמעות ולהסיט מנתיב המימוש המועצם.

הכרה שכזו, מולידה התבוננת על הנפש בענווה והרכנת ראש בפני האנושיות, מתוך הכרה, כי לא ניתן להילחם בה, לרסן אותה או לדכא אותה, אלא לקחת חסות עליה ולהסב את פניה מתוך בהירות תבונית, אהבה ורצון, המולידים תהליך טרנספורמציה, המכונן שלום פנימי ומאפשר לבטא אינטגרציה של העצמי.

גישור הפער שבין התודעה לבין הנפש והגוף, טמון ביכולת לבטא מנהיגות פנימית, שיש בה לקיחת אחריות על היבטי הנפש השונים, מיפוי שלהם, ונקיטת פעולה אקטיבית, היוצרת שינוי הלכה למעשה.

"...עליכם להבין, בוודאי תשאלו, כיצד ניתן לכם ליישב את הקונפליקט?

ואנו אומרים, כי עליכם להבין, שאותו מצב של יכולת שלכם ליישב את הקונפליקט, טמונה בכל אחד ואחד מכם כאוחז בכלים. מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מצב של יכולת מובנית שאנו מטמיעים בכם, שלב אחר שלב, הינה, היכולת לאחוז ביד רמה באותו מצב של מושכות המנווטים ומנהלים אתכם ברמת הכלי הנפשי.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו לוח מחוונים, שאנו כליבה מרכזית חושפים אתכם אליו, שלב אחר שלב, הרי שתזהו, כי אותן ידיים שלכם ניגשות הן למתגים רבים יותר ויותר באותו לוח הפעלה.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר משכילים אתם לאמת בתוככם את אותה רמה של זיהוי, בחינת תבוניות מפענחת, מערכת אינטרפרטציה מדויקת נוצרת כלפי אותו כלי נפשי, הרי, שניתן לכם לעשות שימוש באותם כלים ברמת התבונה. ועליכם להבין, שאותה תבונה, הינה, כזו אשר אין בה את הטלטלה, מכיוון שיש בה את בוהק הנתונים היודע לתת את האינטרפרטציה לאותם תהליכים..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

היבט נוסף התומך את גישור הפערים הפנימיים, טמון ביכולת להכיר בערך התהליכים החלוציים והחדשניים ומתוך ההכרה בערכם, ליצור בסיסי אמונה חדשים, אשר אינם מושתתים על המוכר והידוע ועל עוגנים המקושרים לחוקיות המסתיימת.

אלו הם בסיסי אמונה פנימיים, המושתתים על ידיעה פנימית מובהקת, המחוברת להכוונתו של העצמי הקוסמי, אשר מובילה להתנסות בחוקיות החדשה מתוך התמסרות אליה. ההתנסות ומתן הגושפנקה למבנים הפנימיים החדשים ולעקרונות פעולה חדשים, יוצרים בהדרגה מסד נתונים פנימי, המקושר לרובד מציאות חדש ולחוקיות החדשה ומהווה גשר בין שתי מערכות מציאות.

זהו גשר פנימי איתן, המייצב תפישת מציאות חדשה ורעננה, הנקייה מסילופי עידן האדמה. תפישת מציאות, בלתי מושפעת ממערכות האמונה המייצגות את הקרקע המוכרת והבטוחה לכאורה, אלא תפישת מציאות שהינה משפיעה, מותחת את גבולות התפישה האנושית ומציגה מחוזות חדשים של אפשרויות.

 

בסיסי אמונה משתנים

 

"...כאשר אתם יוצרים את אותם מצבים של מעברים, ודאי ברור לכם, שאותם מעברים מגובים בגלי נושא.

הרי זוכרים אתם, שפרטנו את אותם מצבים של גלי נושא ואת אותם מצבים של אותם אלה חודי חנית יוצרים את המעבר הראשון בתוך אותו גל נושא אל עבר המדרגה החדשה.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את המעברים מגל נושא אחד למשנהו, יוצרים אתם את מעברי הפאזה, אשר יש בהם את איכויות הנתונים המשתנות.

היינו אומרים, שכאשר פרטנו לכם את אותם מצבים של משקלים פנימיים משתנים, הרי, שייצרנו את ההעברה וההסברה שאותם משקלים פנימיים משתנים, הינם כאלה, אשר בהם, אם הייתם מסתכלים על גרף הרי, שהאחוזונים בו משתנים.

עליכם להבין, שכאשר התחלתם דרככם, אותם מצבים של אחוזונים באותו גרף, היו כאלה, אשר היו מינוריים בחינת השינוי - היינו אומרים, הגברות איטיות. אך כאשר נחצית אותו מצב של מסה קריטית, ודאי ברור לכם, שכל שינוי באותו מצב של משקל (ואנו פרטנו את אותם מעברים לאש ואוויר מוגברים ולהנמכות של אותם מצבים של מים), יוצר מצב של גל גורף, של תהליך פנימי רב עוצמה.

היינו אומרים, שאותו תהליך פנימי, רב עוצמה, משתקף הוא באותן רמות של צלם ותבנית. מכיוון, שברור לכם, שאותה רמה משתרשרת היא אל תוך אותן מערכות נמוכות שלכם, אשר יוצרות את ההתמרה ואת השינוי.

כאשר תתבוננו על אותם מצבים אשר קורים אתכם כקבוצה וכפרטים, ודאי תזהו את הרצון של כל אחד ואחד לבסס משקלים שניים: הראשון, הינו אותו מצב של חידוד האמונה ביכולת, וההכרה באותה פנימיות תקפה שלכם.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר המשקלים משתנים, הרי, שאותו מצב של בסיסי האמונה שלכם משתנים. וכאשר בסיסי האמונה שלכם משתנים, היינו אומרים, "הקרקע נשמטת מתחת לרגליים", ובכך נוצר המצב, שעליכם לייצר את מעבר המדרגה אל "קרקע חדשה", שהיא שונה לחלוטין מן המוכר לכם, מכיוון, שאינה קרקע.

אנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אם הייתם רגילים לעגן את אותם מצבים שלכם, את אותן תפישות מציאות שלכם, ואת אותן רמות של משובים תידריים ברמת האישור, באותה מציאות אשר יש בה את המשוב הפנימי באמצעות אותם מים ואדמה שלכם, הרי, שכאשר המשקלים משתנים ואותו אחוזון משתנה ברמת המעבר של המסה הקריטית, נוצרים אותם מצבים, שיש ועליכם לעגן תפישות במרחב חדש, ולבסס מערכות של אישור ואמונה בבסיסים חדשים, היינו אומרים, אותם בסיסים של ידיעה עליהם אנו מכבירים את הדיבור..."

הליבה המרכזית,  8.7.2009

 

פרק 10 - עקרונות פעולה מומלצים

ניהול פני הנפש, נעשה באמצעות כלים אבולוציוניים (תודעה ומודעות היוצרים שינוי פנימי מבוסס) וכלים טכנולוגיים (כלים אנרגטיים ואופייני זיהוי, ניתוח מיפוי, יישום ומימוש), אשר השימוש בהם מאפשר להפוך מערכת דחוסה ומתנגדת למערכת קלושה, מרווחת ומוליכה.

 

זיהוי ומיפוי

 

להלן מספר עקרונות לתמיכת תהליכי הטרנספורמציה, גישור הפער שבין התודעה לגוף ולנפש ויצירת התיאום לגלי הנושא הקוסמיים.

 • הקפדה על פרספקטיבה תבונית שיש בה זיהוי ולא הזדהות, בקרה ולא ביקורת, חיווי ולא חוויה
 • מיפוי הנפש כחלק מזיהוי הפער ובניית הגשר הפנימי
 • גשרים של אהבה - להקפיד להיות הגשר ולא הפער – כאשר מזוהה פער חשוב לא להזדהות עימו ולבסס תהליך פנימי מובנה ומובהק היוצר גישור על הפער
 • ריקון הכוס ופתיחות כלפי החדש מתוך ההכרה כי אינני יודע את מה שאינני יודע
 • מובלות והובלה - הסכמה לנוע בין הובלה (את האחרים) לבין מובלות (על-ידי גל הנושא) מתוך אמון והתמסרות לנתיב ההתעלות בו אני נע
 • מובהקות של העדפה את טווחי הגל החדשים, הפרספקטיבה החדשה ואופייני הפעולה המייצגים חוקיות חדשה
 • התמדה להתחדש
 • שימוש בכלים – לקיחת ההגה לידיים ושימוש בכלים אנרגטיים ומודעותיים, המאפשרים לקחת פיקוד על הכלי הנפשי והגופני ולסייע בעדו לתאם עצמו לטווחי הגל החדשים

 

המלצות עבודה

 

פרק 11 - פרספקטיבה חדשה

היכולת להתעלות מעל לחוקיות המוכרת ולהתרועע עם החוקיות החדשה, אליה חושפים גלי הנושא, נובעת מיכולת נרכשת להתבונן על המציאות במשקפיים חדשים.

לשם כך, נדרש לשכלל את מערכות הפיענוח, ולשאוף להכיל פיענוח תבוני.

הפיענוח התבוני, נובע מהסבת משקלים מהשכל וההיגיון המוגבלים לגלוי, המוכר והידוע, אל עבר תבוניות, המפענחת וחוקרת את המציאות מתוך מבט-על שאינו מזדהה. מבט-על, המזהה את הסמוי ומפענח את המציאות ההולוגרפית מתוך אינטרפרטציה תבונית ורוחב יריעה תודעתי וערכי.

תהליך ההתעלות ושינוי הפרספקטיבה והאינטרפרטציה, משחרר מנקודת המבט האנושית המצומצמת והצרה, ומאפשר ליצור הפרדה בין הגדרת העצמי (חיבור לעצמי מזוקק) לבין פני הביטוי של העצמי (גוף, נפש ומתווי אישיות, המהווים תדמיות ואמצעי ביטוי בעבור המהות הקוסמית).

"...שימו לבכם לכך, כי כאשר אנו באנו במגמותינו אנו, הרי, שהסטנו אט, אט, את נקודת ההתייחסות שלכם ונקודת ההתבוננות שלכם אל אותם מצבים של פרספקטיבה חדשה.

משמע, תלשנו אתכם מאותה פרספקטיבה אשר הייתה היא אגודה ואחוזה באותן מערכות של נפש, היינו אומרים, אשר היו כרוכות באותן מערכות של אינטרפרטציה, יצרנו את הבידול, משמע, מערכת תבונית הולכת ומתפתחת אל מול מערכת נפשית מכילה ובכך, אפשרנו לכם להתבונן על אותם תהליכים שלכם דרך משקפיים אינפורמטיביים, אשר יש בהם את האינטרפרטציה הגבוהה, אותו מבט-על...

 

שלבי חילוץ

 

...אך עליכם להבין, שאותן מהויות של אינטרפרטציה, הינן כאלה, שנדרש לכם לשכללן. מכיוון, שאותן מהויות שלכם נוטות עדיין לייצר את אותה אינטרפרטציה, נקרא לזאת, אינטרפרטציית ביניים.

משמע, אם ניקח את המערכת התבונית עליה אנו מדברים כמערכת אינטרפרטציה עילית, הרי, שאנו נוטים לזהות, כי רבים מכם יוצרים את האינטרפרטציה בדרגה נמוכה יותר. משמע, אותו שכל שלכם ואותו הגיון שלכם, הינו כזה המפענח את אותן מערכות ואינו פונה לאותה מערכת תבונית.

ואותה מערכת תבונית, יש ועליכם להבין, מחוברת היא לאותן רמות שאנו כינינו זיקוק נתונים ואנו מכנים ישות הולוגרפית המהווה אתכם, אשר אין בה את ההתבוננות על אותם תהליכים ותרחישים, בחינת אותן משקפיים של סמנים ארציים, נקרא לזאת כך, אלא בחינת שדה אינטליגנטי רוטט אשר הפרמטרים מצויים בו ומשוואות הנתונים מצויות בו ואותו מצב של יכולת לגעת באותו שדה, בחינת המרה של נתונים ובכך, יכולת שיווי תדרי מהירה יותר אל גל הנושא..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

 

אינטרפרטציה גבוהה ונמוכה

 

פרק 12 - זיקוק הנתונים – עוגן פנימי בלתי תלוי

"...עליכם להבין, שאותה מוכנות שלכם לשנות אינטרפרטציה, הינה מוכנות לסגל עצמכם, יותר ויותר, לנאמנות לאותה מהות ליבתית שלכם, אשר בחרה לקחת חלק באותם תהליכים מהותיים של חדשנות במרחב משתנה, אשר אינה מייצגת את הכולל אלא מהווה שונות בתוכו.

ועליכם להבין, שאותה שונות של כל אחד ואחד מכם, הינה השונות שיש בה את החדשנות.

ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותה חדשנות - פנים רבות לה.

אנו אומרים, כי אותה חדשנות, הינה מגוונת עד מאוד.

וכל אחד ואחד מכם, הינו כזה, המייצג מרכיב בתוך אותה חדשנות, בעל זווית ראיה אישית - אותו זיקוק נתונים, בעל יכולת אישית - אותו זיקוק נתונים.

ועליכם להבין, שכאשר תשכילו ליצור את החיבור לאותו זיקוק נתונים, המכיל את אותה התייחסות-על, ואת אותה אינטרפרטציה תבונית, הרי שתוכלו לייחס לעצמכם משקל רב, יותר ויותר, של אותו חדש בתוככם.

מכיוון, שעליכם להבין, ואנו חזרנו על כך חזור ושנֹה, נוטים אתם לייצר את המצבים של התנודה בין ישן לחדש, אותם מאזניים שלכם, אשר בהם מצויים המשקלים התידריים של חדש אל מול מערכות ישנות ומוכרות.

ובכך, אנו מזמינים אתכם ליצור את המצב של הטיית המשקל אל תוך אותו מערך חדש, מכיוון, שמכיל הוא בחובו את ההתייחסות של הישות ההולוגרפית, הקוונטית, אשר יש בה מבט-על תבוני, היודע להתבונן על התהליכים האישיים הפוקדים אותו ועל התהליכים המרחביים הפוקדים את מרחב ארץ בו הוא נטוע, ברמת האינטרפרטציה החדשנית, אשר יש בה את הרווחה, ויש בה את הקלות, ויש בה את ההכרה ביכולת..."

הליבה המרכזית, 2.5.2010

החיבור לזיקוק הנתונים, הינו השער לפרספקטיבה חדשה ותבונית.

זיקוק הנתונים, הינו גרעין העצמיות המזוקק, החף מהיקשרות לנתיב החיים האנושי, הארעי, ונקי מתדמיות ומעטים שחוויית החיים האנושית מספקת. בכך, מאפשר זיקוק הנתונים להתבונן על ההתנהלות בנתיב החיים מתוך ראיית ההקשר הכולל שבתוכו מתקיימת התנועה האישית, ומאפשר תנועה דינאמית, מהירה וחופשית הנעה, באופן רציף ונטול פערים, בין מקרו למיקרו.

זיקוק הנתונים, מאפשר מיפוי ופיענוח גבוה של ההתרחשויות הפנימיות והחיצוניות בתהליך האישי, ומקנה את היכולת לתת להן מענה תבוני, שבו המהות הקוסמית רחבת היריעה, התבונית והנצחית פורשת חסותה על העצמי האנושי ומובילה אותו אל מעבר לתקרת הזכוכית.

"...מכיוון, שעליכם להבין, שאותה תאימות לאשר עומד בפתח, הינה התאימות אשר יש בה, כל העת, את הרצון לתאם אתכם, יותר ויותר, לזיקוק הנתונים.

ודאי תאמרו, אנו מכירים את מושג זיקוק הנתונים, ומה עם אותם אחרים אלו הממוקמים ברשתות תודעה אחרות ומושג זה זר להם ואינו נהיר?

ואנו נאמר, שעליכם להבין, כי זיקוק נתונים מתקיים בכל אחד ואחד מאותם אלה שוכני ארץ, אך אותו מצב של משמעות של זיקוק הנתונים משתנה, ואותו מצב של מודעות אל זיקוק הנתונים גם היא משתנה, אך אותו גל נושא מאתגר, הינו כזה, אשר אינו פוסח על אף אחד מהרבדים והשכבות של התודעה.

ובכך, יש ועליכם להבין, כי כאשר תתבוננו על אותו מצב של גל נושא, אשר פקד את אזורכם בתקופה נוכחית, הרי שתזהו את המצבים של הביטוי של האתגר של זיקוק הנתונים, המעצים את התוקף הפעיל שלכם אל מול המגדר של ההרמוניה הכוללת, אל מול אותם מתווים, נקרא לזאת כך, של קבוצות המצויות בעולמכם ותשתיות חברתיות המצויות בעולמכם.

משמע, היינו אומרים, כי עליכם להבין, שאותו מצב של זיקוק נתונים מתגבר, הינו כזה, אשר יוצר את הדיאלוג המדויק, יותר ויותר, אל  מול התדר העצמי, אל מול המאוויים, אל מול הרצון המזוקק, אל מול אותו תדר פעיל המתקיים בכם, אל מול הערכיות הגואה, אל מול אותם מצבים של רצון פעיל, אשר יש בו את הביטוי של התוקף המבקש לבוא לכדי מימוש במרחב של ארץ - כל אותם מצבים, נקרא לזאת כך, של אלוה מועצם, המבקש לבוא לכדי ביטוי..."

הליבה המרכזית, 12.9.2010

 

זיקוק הנתונים כערך בין ממדי

 

תהליך שינוי המשקלים, הכלת גלי הנושא והמעבר מחוקיות אחת לאחרת, הינו תהליך ההנכחה של המהות הקוסמית בנפש ואנוש. תהליך זה, ברמתו האופטימאלית, הינו תהליך הרמוני ורציף, שבו כוח אחד יורד וכוח שני עולה ומתבסס. בכך, משתנים יחסי הכוחות הפנימיים ומונכחת בהדרגה מהות קוסמית בהוויה אנושית.

בחוקיות של עולם ארץ, שבה נוצרה התרחקות מן הרמה הנשמתית ומן הפנימיות המזוקקת, נוצרה היקשרות לתדמיות, העברת משקל מן הפנימיות כלפי חוץ, אל עוגנים חיצוניים, ופעולה על-פי נורמות חברתיות, הרחוקות עד מאוד מעקרונות וערכים קוסמיים.

גלי הנושא הבריאתיים, דוחפים ומניעים את בני האנוש אל עבר טווחי גל חדשים, שבהם המהות הקוסמית נוכחת ביתר שאת. תהליך זה, מלווה, פעמים רבות, בהתנגדות וחיכוך, הנובעים מחוסר מיומנות של הנפש לשנות צורה ברמה דינאמית ומהזדהות עם מגדרים ספציפיים, הישענות עליהם, או הצמדות אליהם כמגדירים את העצמי ומבטיחים את קיומו. 

ההתקבעות על נקודות משען חיצוניות ועל הגדרת עצמי המבוססת על עוגנים חיצוניים, מרחיקה ממהותו של העצמי הקוסמי, שהינו כזה הסתברותי, הרמוני, דינאמי ומשנה תצורתו חדשות לבקרים.

החיבור לערכיות הפנימית ולעצמי המזוקק ונטול התדמיות והמעטים, יוצר נקודת עוצמה פנימית, אשר אינה תלויה במגדר חיצוני ומהווה עוגן איתן, אשר יש בו כיוון, תכלית וידיעת הדרך.

במצב בו מתקיימת ידיעת הדרך, מתקיים חיבור לעצמי המזוקק, אשר אינו תר אחר ודאות חיצונית ואינו נקשר לחוויות רגעיות של עוצמה או בהירות חיצונית.

במצב זה של חיבור לעצמי המזוקק, מתקיימת ידיעה פנימית, וישנן בהירות ועוצמה, המהוות מצב הוויה פנימי מתמיד.

טיפוח מרחב פנימי שכזה, פותח את השער לתנועה בלתי תלויה, שיש בה איכויות של נינוחות, רגילות ופשטות, הקורנות מן הפנימיות אל המרחב החיצוני ומשרות השראתן כמציאות מוגשמת.

"...עליכם להבין, שכאשר אנו מדברים על ספקטרום נתונים, אנו מדברים על אותם מצבים של פרמטרים, שאותה ערכה שלכם מכילה את התהודה שלהם והינם פרמטרים חדשניים. ובכך, מהווים אתם כנפצים על מרחב ארץ, אשר מהדהדים את אותה רמה של חדשנות.

עליכם להבין, שאליה וקוץ בה. מכיוון, שכאשר אנו מתבוננים על אותו רוחב יריעה, אשר אנו מעניקים לכם, יותר ויותר, הרי שאנו מזהים את הפער, אשר קיים בין אותו מצב של ספקטרום הולך ומתרחב, בחינת היכולת שלכם לתרגם תדרי-על אל המרחב בו אתם שוהים ובכך, להחזיק בספקטרום המלא, לבין אותו מצב של הערכיות שלכם, ברמת אנוש.

עליכם להבין, שאם נפלח את אותן ערכיויות ברמת האנוש, הרי שנדבר על אותן תפישות שלכם, אשר עדיין היינו מזהים את הקיבעונות המצויים בהן ואותם מצבים, היינו אומרים, של מערכות של רגש אשר עדיין נדרשים להם מרחבי ההתמרה וההתאמה, ואותו מצב שלכם, ככאלה המכירים ביכולתכם וערכיותכם החדשנית.

עליכם להבין, שמכיוון, שפערים אלה מצויים, הרי, שיש ועליכם להבין, שאנו באים לגשר עליהם. מכיוון, שאותו מצב של רוח משפיע על חומר בתדרי העל, אותם מצבים של זקיקי נתונים המובעים מגבוה אל נמוך ברמת המיישרין וברמת המהירות וברמת השמירה על הערכיות, הינם כאלה, אשר יוצרים את היכולת המועצמת.

אך כאשר יכולת מועצמת אינה מגובה באותו מצב אנושי שלכם ובאותו מרחב דחוס שלכם, הרי, שלא ניתן לה לבוא לכדי ביטוי במרחבי התמרון אשר דרושים לכם.

עליכם להבין, אותו מצב של מרחב תמרון עליו אנו מדברים, הינה היכולת שלכם לנוע על פני ספקטרום אנושי רחב יריעה. מכיוון, שאותו מצב שלכם, של ארץ וצלם ותבנית ונפש, הינו מצב, שנוטה הוא להיצמד לאותן מהויות מגדירות.

ובכך, עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותן מהויות מגדירות כעל מרכיבים אנרגטיים אשר מהווים את הרשת שלכם, הרי שאנו מבקשים לקחת את אותה רשת אנושית שאתם מהווים ובכך, למתוח אותה ולהרחיבה.

עליכם להבין, שאותו מצב של הרחבה, הינו מצב, אשר כרוך באותה יכולת אנושית שלכם להתגמש. וכאשר אנו מתבוננים עליכם כבני אנוש, אנו מזהים את הצורך שלכם להיות מיומנים ברמת הגמישות וברמת היכולת של ההתארגנות על בסיסי נתונים משתנים.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מצב של מרחב ארץ משתנה, בעיתות נוכחיות ובעיתות עתידיות, יהיה כזה אשר הדינאמיות שלו תלך ותגדל. וכאשר דינאמיות, הינה כזו, אשר בה גלי התנועה, הינם כאלה, מהירים עד מאד, הרי, שאותו מצב של נוקשות או העדר גמישות, הינו כזה, אשר לא מאפשר לכם לנוע מנקודה לנקודה באותן סינפסות במהירות מתואמת ובכך, לייצר את היכולת שלכם לחוות את מצבי הרווחה.

עליכם להבין, שאותם מצבים של תנודתיות במרחב ארץ, מלבד אותה תזזיתיות ההולכת ופוקדת את מרחבכם, הינו, המצב של הגלים של הנושאים אשר ילכו ויתגברו ועל כך דברנו בעבר, בחינת אותם מצבים של האצה הולכת וגוברת, נקרא לזאת, של דחיפה בריאתית של הנושאים החדשים לאזורכם, על מנת לייצר את ההכשרה לבאות.

ובכך, עליכם להבין, שאותו מצב של אינטנסיביות מחד, ואותו מרחב של נושאים משתנים מאידך, היינו אומרים, פרמטרים על פרמטרים המתגבשים לכדי גלי נושא, הפועלים בקשת נתונים עולה, בסקאלה עולה, הינם כאלה אשר יצריכו מכם את היכולת הפנימית והאנושית בדינאמיות.

אנו תיארנו לכם זאת בעבר, כאשר המחשנו לכם את הצורך להיות כזיקית בעולמכם. אנו המחשנו לכם את זה בעבר, כאשר דיברנו על אותו מצב של יכולת תמרון פנימי, על אותם מצבים של "מניפולציות" פנימיות סביב אותה נקודת תאחיזה מוגברת.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר יצרנו את המצבים של החיבור לאותו זיקוק נתונים הולך ומתגבר, הרי, שיצרנו את נקודת התאחיזה המועצמת, אשר הגדרת העצמי האישי, הינה כזו, מובהקת בה עד מאד.

ובכך, עליכם להבין, שאותם מצבים של מובהקות ילכו ויתגברו, כאשר אותם חסמים ילכו וירדו, ואת זאת אנו משרתים, באמצעות אותם כלים ובאמצעות אותן הטמעות אשר אנו יוצרים בכם.

כאשר אותו מצב של נקודת תאחיזה מובהקת תהיה מנת חלקכם במלואה, ואותו גישור גבוה אל נמוך, יפעל הוא במלוא עוזו, הרי, שאותו מצב של גמישות דינאמית, יהיה המצב, אשר בו אותה סקאלה שלכם, הינה כזו רחבה, ואותם מנעדים של נפש שלכם ומחשב שלכם, הינם כאלה, אשר יש בהם את היכולת לנוע בדינאמיות מבלי לקבע את עצמכם על אותן נקודות תאחיזה רגעיות, נקרא לזאת.

מכיוון, שעליכם להבין, שאנו מזהים שאתם כבני אנוש, הינם כאלה, הנוטים להיאחז בנקודות תאחיזה. ובכך, אנו מתבוננים עליכם במבטנו אנו, במבט אשר אומד את אותו מצב של היאחזות שלכם במשענת קנה רצוץ, כאשר מנסים אתם להחליף משענת אחת באחותה, ואינכם מבינים, כי אותן משענות, הינן כאלה, שאין בהן ולו דבר, מכיוון, שאותה נקודת משען, הינה נקודת התאחיזה הפנימית שלכם.

עליכם להבין, שכאשר תשכילו להבין, את אותו מצב של היעדר הצורך להישען, או להיאחז בנקודות עוצמה רגעיות ובנקודות בהירות רגעיות, ובנקודות ודאות רגעיות, אלא לנוע בתוך אותם טווחים של גמישות, בחינת חיבור לערכיות ולזיקוק הנתונים היוצר את הביטחון הסומך דרכיו וצעדיו, הרי שתוכלו לייצר מצבים של יכולת לתאם עצמכם למרחב ארץ, ביתר שאת, כל העת, ובכך לייצר מצב של נינוחות ורווחה, מה שאנו כינינו, רגילות. מכיוון שכל נקודה ונקודה, בתוך טווחי הנתונים אשר יבואו לכדי ביטוי במרחב ארץ, תהיה נקודה אשר ההתייחסות שלכם אליה תהיה שווה ונטולת פניות.

ואנו אומרים, כי הינכם עדיין רחוקים ממצב זה, מכיוון, שאותם מצבים שלכם, הינם כאלה, אשר אינם סומכים עדיין על נקודת התאחיזה הפנימית, אשר אינם סומכים עדיין על אותו מצב של בוהק וזיקוק נתונים..."

הליבה המרכזית 7.4.2010

 

פרק 13 – זיקוק הנתונים כמפתח לתודעת משיח

 

 

בראשיתו, החיבור לזיקוק הנתונים מייצב את התדר העצמי המזוקק וחושף את הנפש והגוף להתרועעות עימו.

ההתרועעות עם המהות העצמית המזוקקת, יוצרת תהליך של השלה והתפקחות, שבו המגדר העצמי משנה פניו לבלי היכר, משתחרר מכבלי מערכות הקשרים ותדמיות בולמות ומעכבות, ומבטא חופש פנימי ותוקף המעצימים עד מאוד את הנוכחות הייחודית.

זוהי נוכחות בוהקת ותקפה, המחוברת לרצון-פעיל ומשאלת-לב, המתעוררים לחיים.

במצב זה, מתערער פעמים רבות החיבור למסגרות והקשרים, אשר אינם תואמים את העצמי המזוקק, ונוצרות צרימות, שבהן נתיב החיים עובר התארגנות מחדש והתאמה כלפי התדר העצמי הנקי מסילופים וחף מהטיות.

בשלב זה, העצמי הסינגולרי, עדיין מרוכז בעצמו, ברמה נפרדת, שיש בה "בדק בית", מיקוד בתהליך הזיקוק וההתאמה וביסוס של ערכיות וקבלה עצמית המולידות מאור פנים, רגשי ומחשבתי כלפי העצמי על שלל פניו, פיוס פנימי והפניה של תודעת משיח כלפי העצמי.

"...היינו אומרים, כי עליכם להבין, שאותו מצב של זיקוק נתונים מתגבר, הינו כזה, אשר יוצר את הדיאלוג המדויק, יותר ויותר, אל  מול התדר העצמי, אל מול המאוויים, אל מול הרצון המזוקק, אל מול אותו תדר פעיל המתקיים בכם, אל מול הערכיות הגואה, אל מול אותם מצבים של רצון-פעיל, אשר יש בו את הביטוי של התוקף המבקש לבוא לכדי מימוש במרחב של ארץ - כל אותם מצבים, נקרא לזאת כך, של אלוה מועצם המבקש לבוא לכדי ביטוי.

ובכך, יש ועליכם להבין, שכאשר תוקף זה גדל, הרי, שאותו מצב ראשוני אשר נוצר, ואנו תארנו זאת בעבר, הינו המצב של החיכוך אל מול אותם מוסדות של ארץ, אל מול אותן תשתיות של ארץ, חברתיות במהותן, ובכך נוצר המצב של העצמי בחינת המגדר, והחברה או האנוש אשר עומד מנגד, והחיכוך הראשוני אשר יש בו פעימות שונות של תדר עצמי, של עצמי אל מול עצמי. ובכך נוצר התדר, אשר יש בו את המחולל, המסובב יחסי גומלין.

עליכם להבין, שאותם יחסי גומלין, אם תתבוננו עליהם, השלב הראשון שלהם, שהוא הביטוי של הצרימה, הינו השלב, אשר בו מוצאים אתם עצמכם בלתי מרוצים אל מול אותן תשתיות חברתיות אשר אתם מקיימים, ואל מול אותן מערכות יחסים אשר אתם מקיימים ביניכם לבין עצמכם וביניכם לבין האחרים, ובכך נוצר הצורך, בשלב ראשוני של גל נושא שכזה, ליצור את בדק הבית.

כאשר אנו אומרים בדק בית, אנו מחברים אתכם להבנה, כי נדרש לכם ליצור את הדיאלוג אל מול הערכיות העצמית, ואל מול הרצון, ואל מול אותו מצב של יישור הדורים פנימי, אשר יש בו את החמלה, ואת הקבלה, ואת העדר הפסילה של העצמי. היינו אומרים, יישור הדורים פנימי, אשר יוצר את הקבלה של המחולל הפעיל בתוככם, בחינת זיקוק נתונים, ובכך את ההבנה של המדרגה ההתפתחותית בה אתם שרויים.

בשלב הראשון הזה, כאשר מצוי המגדר שיש בו את ההבנה, ויש בו את הפענוח, ויש בו את התשתית הרגשית המתואמת, הרי, שנוצרים המצבים של הַפְנָיה, בראש ובראשונה, של תודעת משיח כלפי עצמכם.

משמע, מוצאים אתם כלפי עצמכם את החסד, ואת החמלה, ואת אותו מרחב של קבלה רגשית של המחוז בו אתם מצויים ושל המהות בה אתם מצויים ושל המתווים האישיותיים המתפתחים בתוך אותו מגדר של תהליך התפתחותי בו אתם נתונים.

השלב הנוסף, זה השלב אשר בו אותה מערכת מחשבתית שלכם שרירה, תקפה ופעילה עד מאוד, יוצרת את הקבלה המחשבתית, את ההבנה של המניעים, את ההבנה של המאוויים, את ההבנה של תשתית הנתונים המשתנה ובכך, מפנה היא כלפי העצמי את אותו מצב של הבנה, שיש בה את הקבלה המחשבתית, נקרא לזאת כך. משמע, נוצר המצב של מבט-העל כלפי העצמי, ונוצר המצב של החמלה כלפי העצמי, ונוצר המצב, שחבוקים אתם בתודעת משיח המחלחלת לתוך מערכיכם, בחינת יחסי גומלין פנימיים ביניכם לבין המגדר העצמי שלכם.

היינו אומרים, כי זהו מצב ראשוני נתון...

השלב הבא, הנובע מן השלב המתואר, מבטא מדרגה אבולוציונית חדשה, שבה הפרט הסינגולרי יצר שלמות פנימית, המאפשרת שינוי של נקודת המיקוד, מנקודת מיקוד אישית ומצומצמת, לנקודת מיקוד כוללנית ורחבה, אשר מקרינה את תודעת המשיח, שהתבססה בפנימיות, אל האחרים.

זהו מצב הוויה, שיש בו בהירות מחשבתית, מבט-על תבוני, ראיית עולמו הפנימי של האחר והסיבות המניעות אותו, ומתוך כך קבלה, היעדר שפיטה, אהבה, חסד, חמלה ורצון להושיט יד ולסייע.

במדרגה ההתפתחותית הזו, התשתית הפנימית ההרמונית, שנוצרה במדרגה הקודמת, מקנה יכולת לקיים תשתית הרמונית עם האחרים, מתוך ההכרה באחדות של כולם ובכך שכל הפרטים, הינם היבטים שונים ומגוונים של מכלול אחד, חלקים מאותו גוף, המקיימים נתיבי התפתחות רבים במקביל התורמים לתמונה הכוללת.

הכרה שכזו, מאפשרת מצב הוויה של סינגולריות בשדה מאוחד, שבו הערכיות האישית הינה תקפה ומובהקת ושזורה באופן הרמוני במכלול. בכך נוצרת מציאות שבה אין נתיב אחד פוסל את משנהו, אלא נהפוך הוא, כל הנתיבים כולם תורמים זה לזה, מפרים זה את זה ומעצימים זה את זה.

...לאחר שנוצר מצב שכזה, הרי, שאותו מצב אשר מוביל למדרגה ההתפתחותית הבאה באותו גל של נושא, הינו המצב, אשר בו ניתן לכם לאמוד את האחר, כפי שאמדתם את עצמכם.

משמע, יצרתם את האומדן והפענוח והחוויה התשתיתית אשר יש בה את תודעת המשיח כלפי העצמי ובכך, כאשר הפניתם זאת כלפי העצמי, ניתן לכם להפנות זאת כלפי האחר.

משמע, אותו מצב של ראיית האחר במבט-העל וקבלתו, ויצירת אותו דיאלוג אל מולו בחינת אותה הגות שלכם, והיכולת שלכם להציב עצמכם במקומו בחינת אותו רעיון תפישתי, ואותו המצב של הפניית המשאב הרגשי אשר יש בו את הקבלה והחמלה, ובכך נוצרים המצבים, שכאשר אימצתם את תודעת המשיח כלפי עצמכם, ניתן לכם להפנותה כלפי האחר, ובכך, יוצרים אתם מצב של נטרול ההתניה הראשונית וביצוע התניה שונה לחלוטין, אשר יש בה קידום התפתחותי בעבורכם ויצירת תשתית הרמונית עם האחר.

מכיוון, שאותה תשתית הרמונית עם האחר, יש בה את ההבנה במבט-העל, שכולכם אחוזים בתוך אותו דיאלוג כולל, בתוך אותו מתווה כולל, קוסמי במהותו, בתוך אותו היבט כולל של מודעות אנושית והוויה אנושית בעולם של ארץ, ובכך נוצר המצב של השיוך הכולל, הממלא אתכם בתודעת האחדות הקוסמית, אשר יש בה חיבורים להרמוניה, כאשר אותו תוצר אשר נוצר, הינו התוקף הפעיל של זיקוק הנתונים במאור פנים, וזוהי תודעת המשיח. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את המתווה אשר תארנו, הרי שיוצרים אתם את המצבים של פרימה של היבטים של צרימות במערכת שלכם. משמע, מאותגרים אתם ליצור את המצבים של הפרמטרים הצורמים אשר אין בהם את התאימות למגדר ההתפתחותי שאתם מבקשים ליצור, ובכך את המצב שכאשר הפניתם את תודעת המשיח כלפי עצמכם, יצרתם ביטול של הצרימות. 

וכאשר יצרתם ביטול של הצרימות, הרי, שיקל עליכם לפנות אל הסובב אתכם בחינת היעדר הצורם, ובכך יצרתם משאבים של יכולת לבסס התפתחות, בחינת אש ואוויר מוגברים המחוברים למצב ההרמוניה הכוללת ברמת העילאיות שבה וברמת אותה תודעה של על, היינו אומרים, אותה תבוניות אליה אנו מכוונים.

עליכם להבין, כי אותו מצב של גל נושא, יש ועליכם לראותו כמאתגר אתכם בין שניים משקלים: אותו משקל ישן המתקיים בכם אל מול אותו משקל חדש המתקיים בכם.

ובכך, כאשר ביססתם את ההבנה למהותו של גל הנושא, וכאשר ביססתם את ההכוונה הפנימית לאותו מצב אשר תארנו במפורט של תודעת המשיח, הרי, שיצרתם את המצבים של היכולת שלכם לפסוע במעלות ההתפתחות, ובכך לבסס, נקרא לזאת כך, משקל נוסף בחדש, ובכך יכולת לעליית מדרגה רבת משמעות בעבור כל אחד ואחד מכם.

עליכם להבין, כי כאשר אנו מציגים לכם את הכלים, ואנו מציגים לכם את היכולות המתפתחות והחדשניות, ואותם מצבים של יכולת שלכם לאחוז בהוויה הבין ממדית, הרי שאנו יוצרים בעבורכם חיבורים לחדשנות.

ועליכם להבין, שכאשר מבקשים אתם לתמוך את אותה חדשנות, ניתן לכם לעשות זאת באמצעות אותם אלה כלים. משמע, ניתן לכם לייצר את אותם מצבים ראשוניים במעלה של זיהוי, פענוח, הבנה, ובכך לייצר את המחולל ההתפתחותי של השינוי באמצעות אותם אלה כלים המוענקים לכם ביד נדיבה..."

הליבה המרכזית, 12.9.2010

 

פרק 14 - מצב ההוויה שבו המהות הקוסמית נוכחת
ומגולמת במהות אנושית

החיבור לזיקוק הנתונים, הינו מהותי בעבור היכולת להפריד את העצמי מן האגו, להתבונן על האגו, למפות אותו ולזהות אותו.

בשלבי המיפוי והזיהוי של הנפש, על הקשריה השונים, חשוב לאבחן מי הוא המזהה? מי הוא הממפה?

תחילה, יעשה המיפוי על-ידי השכל וההיגיון, הפועלים ככלי מנתח, המזוהה עם הנפש הנפרדת והחסרה, ופועל בשירות העצמי האנושי המבקש להשתנות.

בהמשך, כאשר העצמי האנושי מכיל יותר ויותר את העצמי הקוסמי ומכיר בקיימותו, בהיתכנות שלו ובאמיתות שלו, נוצר היפוך משקלים ומעבר שלב, שבו המרחב החוסה, הממפה, המזהה והמאתר, הינו זה של המהות הקוסמית, הנוכחת בשדה ההוויה האנושית וממוזגת אל תוכו.

תהליך זה, הינו תהליך שבו נספגת המהות האנושית בתוך שדה המכלול הרחב של המהות הקוסמית, ומצב ההוויה האנושי הופך מחסר ומצומצם לרחב ושלם.

זהו מצב הוויה, שבו המהות הקוסמית, מתממשקת ומוכלת, הן בשדה התודעה הגבוה והן בשדה הרוח והנפש האנושית הנמוכה, ונוצרת אינטגרציה שבה המהות הקוסמית הכולית והרחבה היא זו שבאמצעותה העצמי האנושי מגדיר את עצמו ומזהה את עצמו.

במצב הוויה זה, מתבוננת ההוויה הקוסמית, בעד העיניים האנושיות, בהתבוננות ניטראלית ובלתי מקושרת, המלאה בחדוות קיום והודיה על הזכות לקיים את חווית החיים האנושית על פני האדמה. זהו גישה מלאת התפעמות ולצד זאת נטולת היקשרות, שיש בה יכולת לשנות את פני הביטוי הנפשיים האנושיים, ברמה דינאמית, המשרתת את החזון שהמהות הקוסמית מבקשת להגשים במרחב הגשמי.

 

אתה הוא המהות הקוסמית והמהות הקוסמית היא אתה.

אתה מהות כולית, אחדותית נצחית ורחבה.

אתה הוא המכלול.

אתה הוא אהבה.

אתה הוא הוויה.

אתה הוא המתבונן,

אתה הוא הממפה,

אתה הוא המשתנה,

אתה הוא התנועה.

 

אפילוג - אתה הוא התנועה

"אתה הוא התנועה

אתה יודע.

גל מתהווה,

עמק, פיסגה.

 

אתה הוא התנועה

אתה יודע.

הכל נוכח,

אם רק תיגע.

 

כי מה שתחלום

ומה שתרצה -

הוא שיהיה,

בזמן הווה נתון,

שבו הכל עומד מלכת

ומציאות נרקמת

בשלל גוונים,

המשתברים

אל חוף ממשותך,

אל עצם היותך.

 

כי מה שתחלום,

מזוקק וטהור -

הוא שיהיה.

 

אתה הוא אהבה

אתה יודע.

בעומק נשימה,

בעומק של מבט.

 

אתה הוא התנועה.

אתה גומע

את זרם החיים

ונע עליו ושט.

 

כי מה שתחלום

ומה שתיצור -

הוא שיהיה.

בזמן הווה נתון,

שבו הכל עומד מלכת

ומציאות נרקמת

בשלל גוונים,

המשתברים

אל חוף ממשותך,

אל עצם היותך.

 

כי מה שתחלום

ומה שתיצור -

הוא שיהיה.

כי מה שתברא,

מזוקק וטהור -

הוא שיהיה.

 

כי מה שתחלום

ומה שתיצור –

הוא שיהיה.

 

אתה הוא התנועה

אתה יודע.

הכל נוכח,

אם רק תיגע.

 

יחסי הגומלין עם גלי הנושא הבריאתיים, הינם מרובדים ותלויים עד מאוד במצב ההוויה של בן האנוש.

ככל שהמהות האנושית הינה כזו שיצרה אינטגרציה, כך יקל עליה להתמזג עם גל הנושא.

במיזוג שכזה, גל הנושא אינו מפר את האיזון בו מצוי הפרט, אלא תומך את תנועתו ההתפתחותית, מגבה אותה ומזין אותה ביחסי גומלין, שבהם ההתפתחות המיטבית של הפרט, שזורה באופן הרמוני בגל הנושא הכוללני, ומוכלת בו כמערכת פוטנציאלים התומכים את הפרט בנתיב של מימוש מועצם.

כאשר הפרט הסינגולרי, מחובר לזיקוק הנתונים ומכוייל לפעימה האישית המובהקת, הוא ממוזג עם הפעימה הקוסמית בתיאום פעימות, שבו המהות האישית הינה חלק אינטגראלי מן התנועה הכוללת ושרויה במצב הוויה התופש עצמו הן כעצמי הייחודי והן כמכלול.

במצב זה, העצמי הסינגולרי ממוזג עם גלי הנושא המבטאים את התנועה הקוסמית, רואה עצמו חלק בלתי נפרד מהם ומקיים את העיקרון הקוסמי "הכלל והפרט שזורים כאחד".

אני הוא השדה המאוחד.

אני הוא המכלול והמכלול הוא אני.

אני הוא התנועה.

תהליך האינטגרציה של העצמי, מבסס איחוד של חלקי הביטוי השונים לכדי ישות בין-ממדית, שכלל חלקיה חוברים זה לזה וממזגים עצמם לכדי שדה מאוחד, הפועל אל מול נקודת תאחיזה המבטאת את קולו של העצמי הקוסמי. במצב הוויה שכזה, העצמי מקיים אחדות בין כלל רמות הביטוי שלו והינו מאוחד עם כלל רמות הקיום הקוסמי, באשר הן.

בכך, ביחסי הגומלין עם גלי הנושא, הפרט המזוקק והאחדותי מקיים רציפות של נוכחות המגשרת עילאיות לגשמיות, מכיל את כל משרעת הגל, אינו מזוהה עם פסגת הגל או תחתיתו, ומצוי בנוכחות שיש בה מובהקות, דינאמיות ויציבות מבוקרת, אשר אינה שופטת או מגדירה את תנועת הגל, אלא הווה תנועה זו כפסגות ועמקים המולידים דינאמיקה התפתחותית.

גלי הנושא, נחווים במצב הוויה שכזה, כזרם החיים עליו נע ושט הפרט הסינגולרי במחול על סופי של התפתחות.

זהו מחול של התאבכויות, שיש בהן יחסי גומלין בין הפרט לבין הבריאה.

ביחסי הגומלין הללו נוצר ממשק בין גלים המונפקים מן הפרט המזוקק, המביע רצון-פעיל ומשאלת לב, לבין גלי הנושא הקוסמיים בהם טבועים כיוון וכוונה, ונוצרות התאבכויות המבטאות משמעויות חדשות הנובעות מנקודת המפגש.

ביחסי הגומלין הללו, מציאות נרקמת מתוך מצב הוויה רציף, הפורש גשר בין הפסגות הפנימיות והעמקים הפנימיים. בכך, פסגת הגל נוכחת בפנימיות כשיאי מטריצה המחוברים לפעימה הקוסמית ושיאי המטריצה הפנימיים הללו מחוברים ברציפות אל תחתית הגל, המתבטא במערך הנפשי והגופני המצוי ברטט נמוך יותר.

הגשר הפנימי, הפרוש כרציף המחבר עילאיות לגשמיות, הינו גשר בין עולמות וממדים, המאפשר לרוח להשפיע על החומר, מתוך היותה של המהות הקוסמית נוכחת בחומר ונוגעת בו ברמת המשפיע, הבורא והיוצר שעבורו הכל נוכח, אם רק יגע.