אל עבר הממד החמישי

לוהאריה | 08.12.2018

אנו מצויים בימים משמעותיים בהם נוצרת תנופה גדולה ועליית מדרגה בממשק אל חוקיות הממד החמישי.

ככל שיותר בני אנוש, מסכימים לנהל ממשק עם טווחי הגל של הממד החמישי, לשנות את התפישה שלהם, את המודעות והתודעה, ההרגלים וההתניות עד לחיי היומיום, כך נוצרות בתוך עולם ארץ עוד ועוד נקודות קלט אנושיות לטווחי הגל של הממד החמישי, והוא יכול להתבסס כמציאות בת קיימא, המוגשמת הלכה למעשה.

כל אחד ואחת יכולים לבחור להיות נקודות קליטה בעבור תדרי הממד החמישי ותודעת הממד החמישי.

זהו מצב הוויה טהור המצוי בפנימיות, ההולך ונחשף ויש בו את ההכרה כי כולנו שזורים זה בזה כחלק מרקמה אחת וכי ניתן לנו להגשים במיידיות את החזון המשותף מתוך חיבור לערכים ומחוייבות לממש אותם הלכה למעשה באנושיות כאן על פני האדמה.

אנחנו האחדותיות
אנחנו האהבה והרצון
אנחנו האחריות האישית והקולקטיבית
אנחנו היושרה והטוהר
אנחנו השקיפות והכנות
אנחנו הנדיבות והחסד, הסליחה והפיוס
אנחנו העוצמה
אנחנו החופש
אנחנו הפתיחות וההתחדשות המתמדת
אנחנו האפשור
אנחנו התקווה

אנחנו כל אלה ועוד, בכל רגע ורגע, ברגעים גדולים כקטנים מתוך בחירה חופשית מודעת.

הכל פתוח

ומה שניצור הוא שיהיה.