אינטגרציה בין הראש ללב

לוהאריה | 24.10.2016

ניתן גם להאזין למסע התודעתי של חבילה זו 

 

 

השדה הרגשי

המערכת הרגשית האנושית, הינה מערכת המכילה קשת רחבה של ביטוי, מרגשות עילאיים ומזוקקים של חסד, חמלה, אמפתיה, אהבה ללא תנאי, התפעמות וחדווה ועד לרגשות בעלי רטט נמוך ושלילי, כמו פחד, קנאה, אשמה, בושה, טינה, שנאה, קורבנות, צער, ועוד...

זהו ספקטרום שלם, שאפיין את חווית החיים האנושית, העוברת שינוי בתקופה בה אנו מצויים - תקופת המעבר לעידן חדש, הטומן בחובו פרק חדש בתולדות הביטוי האנושי על פני האדמה.

במהלך עידן האדמה המסתיים, הספקטרום הרגשי היה דומיננטי עד מאוד וכלל התנסויות רבות, אשר הולידו חוויות ורשמים רבים, שונים ומגוונים, המוטבעים בשדה הרגשי האנושי. אלו הם רשמים אישיים, המכתיבים דרכי התנהלות רגשיות, ערכים ונורמות. הרשמים האישיים הללו, יוצרים פסיפס של מסקנות המשפיעות על התודעה הקולקטיבית האנושית.
 

חוסרי איזון בשדה הרגשי והמחשבתי
 

פעמים רבות, מתוך ההתנסויות השונות, נוצרת טראומה והמערכת הרגשית נחסמת ונושאת בתוכה צלקות וצרימות. בכך, מועבר המשקל אל השדה המנטאלי, ההופך לדומיננטי ושליט, והשדה הרגשי נותר מצומצם ומנוון. במצב שכזה, נעצרת ההתפתחות הרגשית ולא מתקיימת אבולוציה של השדה הרגשי, המאפשרת עליית מדרגה אל טווח רטטים גבוה יותר, התואם מדרגה אבולוציונית חדשה.

במצב שכזה, נוצר חוסר איזון במערכים האנרגטיים ובביטוי הנפשי של האדם, ההופך מובל על ידי שכל והיגיון, תבניות מחשבה ויכולות אנליטיות, אשר מאפילים על הביטוי הרגשי, שנועד להשלים ולאזן את הביטוי המחשבתי ולאפשר לאדם נוכחות שלמה ורחבה.

🔹🔸🔹

העידן החדש, מעצים עד מאוד את היכולות המחשבתיות. פעמים רבות, העצמה זו תפגוש מערכת מחשבתית נוקשה ומצומצמת, הפועלת על סמך תבניות של שכל והיגיון. במצב שכזה, העצמת היכולות המחשבתיות, תשאיר את האדם לכוד במעגל סגור של תפישת מציאות מוגבלת, אשר מקדשת את המחשבה האנליטית שיש עליה תקרת זכוכית.

המעגל הסגור הזה, הינו מעגל שבו מקדש האדם ידע, המקנה לו תחושת ערך וביטחון, מתוך תפישת עולם כי ידע הוא כוח וכי הכוח נדרש בתוך סביבת מציאות הנתפשת כמאיימת.

כאשר רכישת ידע נעשית מתוך תפישת עולם שכזו, המבוססת על האדרת העצמי ועל הנחת מוצא של תחרות על משאבים, הישרדות וחוסר, נחסמת הגישה ליכולת להפוך ידע לחכמה ולגלות גילויים חדשים המצויים בתחומי תודעה שהינם מחוץ למעגל הסגור.

🔹🔸🔹

לחלופין, ההעצמה של היכולת המחשבתית יכולה לפגוש מערכת מחשבתית פתוחה וגמישה, שיש בה הכרה פעילה, מודעות ומוכנות להתרחבות תודעתית ולהתרועעות עם אפשרויות חדשות אשר לא היו גלויות עד כה. במצב שכזה, יוכל האדם להפוך ידע לחכמה ולהיחשף לרוחב יריעה תבוני, הפותח בפניו שערים לממדי מציאות חדשים.

על מנת לנוע אל עבר ממדי מציאות ברטט גבוה יותר, נדרש לו לאדם לקיים תהליך אינטגרציה בין פני הביטוי השונים שלו, כך שהתודעה המתרחבת והמחשבה המתעצמת, יגובו במערכת רגשית שעברה המרה ואבולוציה והפכה למערכת רגשית שיש בה "בגרות", עומק, חשיפות, רוחב יריעה וחיבור לאחדות השרויה בכל, ומתוך כל אלה, ביסוס של ידיעת לב מובהקת, אמפתיה, חסד, נדיבות ואהבה ללא תנאי.

במצב שכזה, המערכת הרגשית הופכת לגורם המאזן את העוצמה המחשבתית. האיזון נוצר על ידי תיאום מתמיד של הערוצים המחשבתיים לערכים שיש בהם מאור פנים ואחדותיות, הנובעים מתודעת הלב ומן השדה הרגשי.
 

השלמת אזורים חסרים והשמשת אזורים מנוונים

רבים מבני האנוש, מתמודדים בתקופה זו, עם הצורך להשלים ולהשמיש אזורים בנפש אשר היו מנוונים, מסורסים או מוגבלים על ידי הדחקה, הימנעות, ופחד.

ישנם כאלה, אשר מתקיים בהם קול קריאה פנימי להעברת משקל אל המערך המחשבתי, עירור של יכולות מנטאליות, שחרור דפוסי מחשבה מגבילים וביסוס של מודעות ערה ומחשבה בהירה וממוקדת, המסייעת בהתפתחות תודעתית.

ישנם כאלה, אשר מתקיים בהם קול קריאה פנימי להעביר משקל אל המערך הרגשי, להחלים אותו, לשחרר מערכות הגנה ומניעה ולהתרועע עם קשת רגשות חדשה הנובעת מפיוס פנימי, השלמה ושלום.

ישנם אחרים, אשר קול הקריאה הפנימי הינו לנוע מתוך מיומנות רגשית המתנהלת בסקאלה מוכרת וידועה אל עבר התנהלות רגשית חדשה. זוהי קריאה לשחרר מגדר עצמי המבוסס על מיומנויות רגשיות בטווח תדרים אחד ולהתרועע עם טווח תדרים גבוה יותר, המוליד אופייני ביטוי רגשיים חדשים השונים מן המיומנויות הרגשיות המוכרות המייצגות את העידן המסתיים.

🔹🔸🔹

בתהליכים הללו, נוצרות השלמות פנימיות המאפשרות לאדם לקיים אינטגרציה בין חלקיו השונים ולבסס הרמוניה פנימית היוצרת איזון שבו חלק ביטוי נפשי אחד אינו בא על-חשבון חלק ביטוי נפשי אחר, אלא, חלקי הביטוי השונים תומכים זה את זה, מאזנים זה את זה, מפרים זה את זה ועומדים בזכות עצמם כשדות ביטוי שלמים ובלתי תלויים הנעים אל עבר טווח תדרים חדש.

במצב זה המחשבה תתמוך את הרגש ואילו הרגש יתמוך את המחשבה כשני ערוצי ביטויי מרכזיים בנפשו של האדם, אשר משלימים אחד את השני ומאפשרים תפישת מציאות חדשה, רחבה והרמונית.
 

מנגנוני פיצוי מגבילים

לעיתים, על מנת לאלץ את המערכת הרגשית לבטא ביטויים רגשיים "חיוביים" יוצר בן האנוש, ללא מודע, הפעלה של המערכת הרגשית באמצעות המערך המנטאלי.

בהפעלה שכזו יוצרת המערכת המנטאלית "דין" כלפי העצמי, על מנת להנפיק מן המערכת הרגשית "חסד".

בכך, מפעיל האדם את המערכת הדומיננטית המחשבתית, על מנת להנפיק מתוך עצמו ביטוי רגשי.

לשם הדוגמא, אם האדם לא פיתח את השדה הרגשי שלו ואינו מצליח להביע מתוכו נביעה של אמפתיה, חסד או חמלה כלפי האחרים, ייצור האדם התניות מחשבתיות, שיש בהן שיפוטיות עצמית, הקטנה והלקאה עצמית. ההתניות המחשבתיות האלו, יולידו רגש של אשמה בשדה הרגשי, מה שיוביל לרגישות כלפי האחר ואמפתיה. הרגישות והאמפתיה, נובעות מבסיס מחשבתי שלילי, המוליד רגש שלילי, אשר יש בהם "דין" כלפי העצמי המוביל ל"חסד" כלפי האחר.
המנגנון המתואר, הינו מנגנון פיצוי היוצר התנעה של השדה הרגשי על ידי השדה המחשבתי, כאשר הבסיס למערכות ההתנעה הללו מקוטב באופן שלילי ושעון על הנחות מוצא שיש בהן פסילה עצמית.

דוגמא נוספת, אם לבן האנוש קיים אגו מפותח אשר יש בו נטייה לדורסנות ושימוש בעוצמה לרעה, כאשר נוצרת עלייה בעוצמה האישית, ייצור בן האנוש, ללא מודע, הצפה רגשית, שבאמצעותה יקטין וירסן את העוצמה העולה, ובכך יבטא מנגנון בקרה על העוצמה. גם בדוגמא זו מתקיימת מערכת פיצוי של הצפה רגשית שבאה לחפות על היעדר המרה של האגו השולט והדורס ושימוש בסקאלת רגשות מקוטבת ונמוכה על מנת לאלץ את האגו לרסן את עצמו.

הדוגמאות הינן רבות...

כל אחד ואחד מכם הקוראים יוכל לזהות מנגנונים פנימיים המבוססים על מערכות פיצוי שכאלה...
 

אינטגרציה של הראש והלב – הפרייה ואיזון

פיתוח השדה הרגשי, המוכנות לשחרר מטעני עבר, להחלים צלקות ולהמיר מערכות הגנה באיפשור והתמסרות לחוויה רגשית חדשה, יובילו לעירור של השדה הרגשי ליכולת ליצור התנעה פנימית שהינה בלתי תלויה. התנעה פנימית, הנובעת מן הלב החשוף, הפתוח והער, המקיים ידיעה פנימית שיש בה ערכיות וחיבור לאחדותיות הטמונה בכל.

במצב שכזה, מערך המחשב יהפוך לכוח מתניע על בסיסים חיוביים שיש בהם מודעות ערה, הכרה פעילה, תודעה רחבה, הערכה עצמית הנובעת מחיבור למהות ומשמעות, חזון, ערכים ויכולת מנטאלית למפות את פני הנפש באופן המאפשר בקרה עליהם וניווט פנימי מודע וער.

בכך, יתבססו יחסי גומלין פנימיים בין הראש ללב, שיש בהם הפרייה הדדית, שיווי משקל פנימי ונביעה מן היש.
 

עם הפנים קדימה

זוהי תקופה הטומנת בחובה את האפשרות להחלים את המערכת הרגשית, ליצור פיוס פנימי ולשחרר מטעני עבר לטובת בסיס רגשי פנימי חדש שיש בו הרמוניה, חוסן ועצמאות, חסד, התפעמות ואהבה.

זוהי תקופה המאפשרת נסיקה תודעתית והרחבה של היכולת המחשבתית באופן הפותח את האדם לקשת אפשרויות חדשה אשר הופכת גלויה ואפשרית.

היכולת ליצור החלמה נובעת מן המוכנות להעז ולחלום. לשחרר אחיזה בתפישת עצמי מקובעת לטובת היערכות מחודשת של העצמי בתיאום לרצון המזוקק ומשאלת הלב הערה.

בני האנוש מוזמנים ליצור אינטגרציה בין הכוחות הפועלים בתוכם ובכך לבנות גשר פנימי המוביל למצב הוויה חדש - בן האנוש של העידן החדש, אשר ליבו ומחשבתו מאוחדים אל מול מהותו האלוהית הנוכחת בביטחה.

שלכם בהרבה אהבה