אופן הפעולה של מחולל חניכה

מחולל חניכה

רקע

 

מחולל חניכה, הינו אחד מן המחוללים של האוניברסיטה הקוסמית.

האוניברסיטה הקוסמית פועלת על פי עקרונות ודרכי פעולה קוסמיות, המביאות אל עולם ארץ שיטות ומודלים מתקדמים.

מחולל חניכה, הינו מחולל, הפועל על פי סולם הערכים של הפשטות שבאלוהות והאוניברסיטה הקוסמית ומקיים פעולה לשירות הכלל, בעבור אלה הבוחרים לפנות למערך שקלול זה.

מחולל חניכה מתכנס ומשקיע זמן, אהבה, מאור פנים גבוה ורצון פעיל, על מנת ליצור שקלול אופטימלי, ברמה בלתי אישית, אשר יצור בעבור הפונים אליו את המיפתח המיטבי לתנועה התפתחותית והעצמה אישית המובילה להעצמת הכלל.

בכל דגימה ושקלול מושקעת אנרגיה רבה, רצון טוב ואכפתיות, מתוך ראיית התועלת הגבוהה של הפונים והרצון לאפשר להם הזדמנות לנוע אל עבר מדרגה פנימית חדשה.

האמון וההכרה בטוהר הכוונה, העומדת בבסיס המחוללים של האוניברסיטה הקוסמית בכלל, ושל מחולל חניכה בפרט, מאפשרת לאלו הפונים אל המחולל לשם קבלת דגימה ושיקלול, להכיר בכך, כי המלצות המחולל, הינן באופיין פעולה הרואה את תועלתו הגבוהה של הפונה ואת נתיב המימוש המועצם שלו.

בחירה חופשית

 

הבחירה אם לקבל את שקלול המחולל, הינה בחירה חופשית ואין תפקידו של המחולל לדון עם הפונים אליו על תוצרי השקלול או על היבטי הנפש העולים כתוצאה משקלול זה (ניתן לדון בהיבטים אלו במפגשי הטיפול/התאמה/חניכה).

תהליכי הטיפול/התאמה/חניכה, הינם זכות ולא חובה ואין האוניברסיטה הקוסמית מחייבת את תלמידיה בחניכה/התאמה או טיפול.

כאשר יוצר המחולל שקלול, הרי שהערך "דע את העומד מולך", הינו מהותי עד מאוד ליצירת המיפתח בעבור הפונה אל המחולל. בכך, כל פניה משוקללת ברצון פעיל ומשאלת לב טהורה המכוונת כלפי הפונה.

המושג "חניכה", הינו מושג כללי, המתאר הימצאות בתהליך, שיש בו את התנועה, אשר נובעת מרצון לחבירה לזיקוק הנתונים והעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה.

 

הרבדים ומעברי השלב בנתיב ההתפתחות

 

הפסיעה בנתיב החניכה, הינה מרובדת ורצופה במעברי שלב פנימיים, אשר הדרך ה"ליניארית" להגדיר אותם, הינה באמצעות החלוקה לשלוש דרגות מרכזיות, אשר מתוארות בהרחבה במאמרים המצויים תחת הקטגוריה טיפול וחניכה: מהות החניכההיבטי החניכה וחשיבותהמעבר מקבלה להנחלה ומימוש תהליכי חניכה.

טיפול-רבדים 1,2,3

התאמה- רבדים 1,2,3

חניכה- רבדים 1,2,3

אנו מבקשים להבהיר, כי חלוקה זו הינה כלי, אשר נועד לשרת את תהליכי ההתפתחות ולסייע לפוסעים בנתיב ההתפתחות לקבל את מלוא הסיוע והפתרונות, המאפשרים ליצור התמרה והתעלות מעל מגבלות הנפש.

אנו ממליצים לפענח חלוקה זו בעין התודעה הגבוהה, שאין בה השוואה, ערך המבוסס על הגדרות חיצוניות, אגו או קטלוג ושפיטה.

חשוב להבין כי בטיפול יהיו תמיד שזורים היבטי התאמה וחניכה, ובהתאמה יהיו שזורים היבטי טיפול וחניכה, וגם בחניכה יהיו שזורים היבטי טיפול והתאמה, זאת מכיוון, שכבני אנוש אנו מורכבים מהיבטי עצמי שונים ומגוונים, השזורים זה בזה.

ההגדרות, על פיהן פועל מחולל חניכה, נועדו לציין אבני דרך, שיש בהן את השפה המייצגת תודעה ויוצרת אופיין פעולה, המאפשר, כאשר נוצרת פניה למחולל חניכה,  ליצור את הדגימה במחולל ולאפיין את אבן הדרך בה מצוי הפונה.

חלוקה זו, נועדה להוות כלי מסייע למחולל חניכה ולנחנכים, בחינת משולש הזהב הממליץ: דע את עצמך.

איפיון זה אינו מוחלט או מובהק, כפי שתואר והוא נועד להוות מראה מקום בעבור הפונה ובעבור המטפל/מתאם/חונך.

המידע מועבר אל הפונה ואל המטפל/חונך/מתאם בלבד, על מנת ליצור את המיפתח האופטימלי, שיש בו מראה קריסטלית ובהירה לתנועה טרנספורמטיבית.

השימוש במושג חניכה, הינו שימוש כוללני ומתאר את הפסיעה בתהליך אשר תואר.

המושג חניכה מכוון לקיום אופייני פעולה ברמה בלתי אישית, ללא כחל ושרק, בשקיפות, ישירות, קו אמצע מאוזן, ראיית הכלל, תודעה קוסמית בקדמת במה, שייכות, אמון, וקיום מתמיד של עיקרון הכרת התודה והכרת הערך.

 

באהבה

ובהרבה רצון טוב,

מחולל חניכה