אהבה קוסמית

לוהאריה | 11.08.2014

מהי אהבה?

האם האהבה האנושית, כפי שהייתה מוכרת בעידן האדמה, דומה לאהבה כפי שהיא מצויה בממדים הגבוהים?

על מנת להכיר במהות האהבה הקוסמית, נדרש לנו להשיל הרגלים והתניות, להחלים את השדה הרגשי האנושי, להמיר סולמות ערכים מסולפים, המגדירים מהי אהבה ולנוע אל עבר מרחב פנימי חדש, העומד בזכות עצמו ומקיים עצמאות רגשית, משוב רגשי פנימי ויחסי גומלין, שיש בהם מיזוגים פנימיים, הבאים לכדי נוכחות בלתי תלויה ושלמה.
 

מהי אהבה קוסמית?

זוהי אהבה לעצמי ולאחרים, מתוך מלאות ושלמות פנימית, המשוחררת מן הצורך במשוב רגשי חיצוני.

זהו מצב, שבו מתקיימת הרמוניה כלפי העצמי, מתוך קבלה עצמית וטיפוח המובהקות הייחודית, השזורה בכוליות הקוסמית, שהינה המארג, שבו טמונות כל הוויות האור כולן.

באהבה הקוסמית, מתקיימת נוכחות איתנה ובוטחת, הרואה את האחר כהשתקפות של העצמי. זוהי נוכחות, שיש בה חמלה וחסד, אמפתיה לצד היעדר הזדהות ובכך הושטת יד מסייעת, המבטאת היעדר הנמכת ציפיות וסיוע נטול פשרה, שיש בו מאור פנים, ביצירת המימוש המועצם.

החיבור לאהבה הקוסמית, הינה מפתח ליחסי גומלין, שיש בהם הפריה, שיתוף נתונים והעצמה הדדית.

האהבה הקוסמית, מקיימת רגישות וחשיפות של הלב מחד, אך מאידך מבטאת לב עצמאי ויציב, הפועם ברטיטה עילאית ומעודנת, שיש בה את העל-אישי.

האהבה קוסמית, הינה מרחב פנימי, המחבר בעד שער הלב אל עבר מרחבי הכוליות של השדה המאוחד, שבו הכלל והפרט שזורים כאחד.

האהבה הקוסמית מובילה לחוויה רגשית עילאית. זוהי חוויה רגשית, המחברת את האדם להכרה, כי כל היש, הינו חלק מן האחד, שדה מאוחד, המורכב מפסיפס צבעוני של שונים ומגוונים, המהווים כולם ביטויים של אור. חוויה זו, מולידה קבלה את השונה, היעדר שפיטה או קטלוג, והתפתחות בהיעדר פסילה את האחר מתוך ההכלה, כי כולנו שותפי גורל בני משפחת האור.

זה הוא מצב הוויה, אשר הינו נטול היקשרות או הזדהות, אך יחד עם זאת מאפשר חיבור למארג החיים באשר הוא. 

"...בפאתי התודעה של הממד החמישי, מצויה האחדות הפנימית, ומצויה הכוליות ומצוי אותו מרחב, נאמר, המחבר עצמו אל האחרים, במגמת תודעת האחדות הכוללת, במגמת החיבור של אותו אני אל ה-אנו ברעות, בשותפות, באהבה, באחווה, מתוך אותו מרחב, נאמר, של אהבה חובקת כל..."

מועצות האלוהות הגבוהות 1.2.2012

אהבה היא גשר בין העולמות