אהבה היא גשר בין העולמות

לוהאריה | 14.02.2020

מהי אהבה?
היום הוא ״יום האוהבים״, יום שרבים מקדישים אותו לחגיגת האהבה הזוגית שלהם ואילו אחרים מלאים במפח נפש על היעדר אהבה זוגית בחייהם וכמהים לממש זוגיות שתאפשר להם לקבל ולתת אהבה, לחוש בעלי ערך, אהובים ומסופקים.

״יום האוהבים״, מבוסס על תפישה (מוגבלת ומגבילה) הרואה את העצמי ככזה חסר ומבקש השלמה. זוהי תפישה המעצימה מיתוס של אהבה רומנטית ומנתבת אנשים לחפש אחר מישהו המשלים בתוכם את ״החלק החסר״.

התפישה המגבילה הרווחת, רואה באהבה הזוגית כוח מוחלט המביא אל חיי האדם שמחה, סיפוק ואושר. תפישה זו מתייחסת אל המרחב הזוגי כאל המרחב הבלעדי שבו ניתן לממש אהבה באופן השלם והמלא שלה, כאשר בפועל, זהו רק היבט חלקי ומוגבל של מהות האהבה, על הרבדים הרבים הטמונים בה.

ישנם כאלה, אשר מתייחסים אל היום הזה כאל ״יום האהבה״ ומבקשים לטפח את היחסים שלהם עם עצמם, להעצים את האהבה בתוכם, ליצור שלום פנימי ושלמות עצמית. זוהי גישה מבורכת וחשובה המלמדת את האדם למצוא את האהבה בתוכו, אך חשוב להכיר בכך כי גם ״האהבה העצמית״ הינה היבט חלקי של מהות האהבה.

ישנם אחרים, אשר רואים באהבה איכות נשגבת ועל אישית, המניעה את הקיום ואת החיים והופכת אותם לבעלי מהות ומשמעות. זהו עוד רובד של מהות האהבה, ככוח הממלא את האדם בהשראה ומחבר אותו אל טיבעו המזוקק והראשוני.

אם כן, מהי אהבה?

לאהבה ביטויים רבים. אהבה, היא כל מה שתואר כאן ועוד הרבה יותר מכך, מכיוון שאהבה היא גשר המחבר בין ממדים גבוהים, נשגבים ועילאיים לבין הקיום האנושי היומיומי.

אהבה היא כוח אוניברסלי אלוהי, הטומן בחובו קשת רחבה של ביטויים – מנשגבים ועילאיים ועד לגשמיים וארציים.

האהבה מאפשרת לאדם להתחבר לאלוהות הטמונה בו.

אהבה היא כוח בורא, יוצר ומחולל, הטמון בכל אחד ואחת ככח אלוהי המבטא רצון, עוצמה והשראה.

אהבה היא חוויה עמוקה של אחדותיות עם כל מה שקיים ותחושת שייכות, ערבות הדדית ואמפתיה המולידות אחריות, יוזמה ומעורבות.

לאהבה אין גבולות, אין לה דת, גזע או מין. היא חוצה מגדרים ועוטפת בכנפיה את כל יצירי הבריאה.

אהבה היא חכמה עמוקה, שיש בה זיהוי של בחירה תוצאה והשלכות. מתוך כך האהבה מובילה לבחירה חופשית ערה ומודעת הרואה את הקשר שבין הפרט לכלל ומנתבת את צעדי האדם בקפידה ותבונה.

אהבה היא מעיין של יש הנובע מן הפנימיות וצובע את הכל בצבעים בוהקים ואופטימיים.

אהבה היא הרמוניה, שלום, וחסד, סליחה ונחמה.

אהבה היא היעדר פשרה וחתירה למימוש מועצם ומייטבי.

אהבה היא עוצמה ותוקף הבאים לכדי ביטוי במאור פנים.

אהבה היא קירבה, אינטימיות, רכות ועיטוף.

אהבה היא תשוקה ויצירתיות, מעוף ותנועה.

אהבה היא שמחה, נדיבות, התפעמות וצחוק.

אהבה היא אומץ המאפשר לעבור דרך הפחד ולהמירו בתחושת מסוגלות ויכולת.

אהבה משחררת מחידלון ואין אונים ומעוררת תחושת חיים וחיוניות.

אהבה היא ערכיות, הערכה עצמית וערך עצמי.

אהבה היא הכלה וקבלה.

אהבה היא תקשורת בין שונים ומגוונים.

אהבה היא הפריה הדדית.

אהבה היא מיזוגים של הכוח הזכרי והנקבי הטמונים בכל אחד ואחת.

אהבה היא תקווה.

אהבה היא הכוח המניע את החיים באשר הם והיא נוכחת בתוכנו ומחוצה לנו.

אהבה אינה זקוקה ליום מיוחד על מנת להעצים אותה ולייחד אותה.

כל שנדרש מאיתנו הוא להסכים ולזהות את האהבה הטמונה בנו ולהעצים אותה ברגעים יומיומיים המנכיחים נשגבות בגשמיות.

ביום האוהבים, בואו נבחר להיות אוהבים ונתחייב לבטא אהבה בכל יום ויום מתוך ההכרה באיכות האלוהית של האהבה ומתוך רצון להשרות איכות זו אל תוך חיינו ואל חיי הסובבים אותנו.

שלכם ברצון ואהבה גדולה
לוהאריה