אברא כדברא - כוחן של מילים בעיצוב המציאות

לוהאריה | 17.08.2020

השפה בה אנו משתמשים משקפת את התודעה שלנו ומגדירה את המציאות שאנו חווים.

השפה מבוססת על מערכת הקשרים שיוצר המוח, באמצעות סמלים ומילים, היוצרים אסופה של משפטים, תבניות מחשבה ומסלולים קוגניטיביים המבטאים את תפישת המציאות.

למילים שונות ישנה קישוריות לאזורים שונים במוח.

בכך, המוח ממפה שפה ומקשר כל מילה ומילה לאזורים מגוונים במוח ולתחומים השונים של הישות האנושית ושל החיים האנושיים.

ככל שאתם מרחיבים את התודעה שלכם ומשפרים את המודעות העצמית ואת ההכרה הפעילה שלכם, כך אתם הופכים ערים ומודעים לשימוש שלכם בשפה ומעמיקים בתשומת הלב שאתם מקדישים לה. באופן הזה, אתם מעצבים במודע את תפישת המציאות שלכם ומאמנים את המוח שלכם להרחיב את היכולת שלו, כך שיתמוך פרספקטיבה עשירה, מגוונת ורחבה.

לשם הדוגמא: כאשר אדם חושב או הוגה במילה ״אלוהים״ היא תייצג את תפישת המציאות שלו, כך שהאחד יחשוב על איש זקן עם זקן ארוך ולבן היושב לו בשמיים על ענן, השני יחשוב על דמות אב, השלישי יחווה ריחוק, פחד ושכר ועונש, הרביעי יחשוב על קדושה ועל חוקים וציוויים, החמישי על אהבה אוניברסלית, השישי יחשוב על כוחות הטבע, השביעי על אנרגיה קוונטית ועל כוחות היקום ועוד ועוד.

כלומר ההתייחסות אל המילה ״אלוהים״ תייצג תפישת מציאות, סף תודעה, ומערכות אמונה המולידים כולם גישה לחיים ומשפיעים על חווית החיים ואורח החיים.

בחלק הראשון של מאמר זה, הבנו כי ככל שההוויה האנושית פתוחה והתודעה עשירה ורחבה, כך למילה אחת יכולים להתקיים מספר קישורים, למספר אזורים במוח האחראים על תחומים שונים של ביטוי ומימוש.

???? כלומר - כאשר האדם הינו בעל מודעות נמוכה ותודעה מצומצמת, הוא יעניק לכל מילה הקשר ספציפי ומוחלט. בכך יחווה האדם מציאות דואלית ומצומצמת, המחולקת לחלקים בודדים הנפרדים זה מזה.

???? ככל שהתודעה פתוחה וערה, המוח מעניק למילה אחת מספר הקשרים ומשמעויות, המשקפים את רוחב היריעה הרעיוני והמחשבתי של האדם, את הגמישות והפתיחות שלו ואת העובדה שאינו תופש את המציאות כדואלית שטוחה ומוחלטת, אלא כמציאות מרובדת בעלת פנים מגוונות, שבה דבר קשור בדבר.

אנסה להבהיר את הרעיון באמצעות דוגמא מוחשית:
אם ניקח את צירוף המילים אבן-בניין.
אילו הקשרים עולים בכם לנוכח צמד המילים הזה❓

???? אצל האחד - צירוף זה יתקשר לבנית מבנים ובתים.

???? אצל האחר - להקשר הראשוני הנובע מעולם הבניה יצטרף הקשר נוסף של אבני הבניין במשחק הלגו.

???? אדם שתודעתו פתוחה לנושא תזונה יכיל הקשרים נוספים הנוגעים לאבני הבניין של מזון.

???? אדם שתודעתו פתוחה לגנטיקה האנושית יצרף להקשרים שכבר עלו גם את ההקשר לאבני הבניין של הדי.אנ.איי.

???? אדם העוסק בהרחבת התודעה ובהגות על הקיום הקוסמי והאנושי, יצרף להקשרים שכבר עלו גם את ההקשר של אבני הבניין וכוחות היסוד של היקום והקיום.

???? אדם המכיר בחשיבותה של שפה וברבדים הטמונים בה, יכיל גם את ההקשר של אבני הבניין שמהן מורכבת שפה.

כלומר, לצמד המילים הללו הקשר מצומצם ופשוט והקשר הולך ומתרחב לשלל תחומים.

המילים הממופות באזורים שונים במוח, מקושרות לתפישת המציאות האישית ולתפישת המציאות הקולקטיבית ובכך מאפשרות ליצור תקשורת פנימית ותקשורת עם האחרים.

רוב בני האדם חונכו לקטלג את המציאות באמצעות מילים ושפה המייצגות ניגודים: לבן ושחור, טוב ורע, מותר ואסור, שכר ועונש וכד׳...

בכך תפישת המציאות נעה בין שני קטבים ואנשים רבים אינם מכירים בכך שהחיים נעים על פני ספקטרום רחב ומרובד והינם חלק ממכלול הוליסטי ושלם.

ככל שהאדם פתוח, תודעתו רחבה ומודעותו ערה - כך ביכולתו להכיל את ההקשרים הרחבים ומוחו יאפשר לו לתפוש מציאות מרובדת ועשירה שבה הכל שזור בכל.

זהו גם ההבדל בין אדם החי בעולם דואלי בעל שלושה ממדים שבו הוא נפרד מסביבתו, לבין אדם החי בעולם של חמישה ממדים, בהם ניתן לזהות בקלות את הקשר בין מצבי זמן שונים ואת האחדות הטמונה בכל.

???? חומר למחשבה - השפה האנושית המקושרת לאזורים השונים במוח, תהיה מוגבלת לתפישת המציאות ולסף התודעה, בכך פעמים רבות השימוש בשפה מוכרת יקבע את האדם למערכת הקשרים ידועה מראש.

המילים בהן אנו עושים שימוש יומיומי, טעונות במשמעות מצטברת אשר מקבעת אותן לנרטיב ולנורמות המקובלות והמוכרות.

אם נחזור לדוגמא של המילה ״אלוהים״ שהופיעה בחלק הראשון של הטור הזה, הרי שמילה זו טעונה במשמעות המקושרת לדתות השונות המקבעות את תפישת האלוהות לפרדיגמה ספציפית ומוגבלת. כלומר, על מנת לשנות את תפישת האלוהות או להרחיב אותה, נדרש לנוע אל מעבר להקשרים המוכרים ואל מעבר למטען המוצמד למילה זו ולהתרחב אל עבר משמעויות נוספות.

אם נמיר את המילה ״אלוהים״ במילים ״שדה תודעה קוונטי״, או במילים ״שדה אינטליגנציה כוללני״ או במילים ״מקור כל היש״, נפתח אפשרויות חדשות להבנת מהות האלוהות.

האפשרויות החדשות ינבעו מכך שהשימוש במלים חלופיות ובשפה חדשה, ישחרר את הלכידה של מושג האלוהות בתוך התפישה המקובלת ויפוגג את השיוך לאזורים ספציפיים במוח ולתפישת המציאות שהם מייצגים.

???? כאשר האנושות נדרשת להתפתח אל מדרגה אבולוציונית חדשה ולצמוח בביטחה אל תוך המאה ה-21 ואל העידן החדש, נדרש לה ללמוד להשתמש בשפה חדשה, אשר אינה טעונה במטען מגביל ומייצגת משמעויות חדשות המפוגגות את תקרת הזכוכית, משנות את תפישת המציאות המוגבלת, וחושפות לערכים חדשים ולחוקיות חדשה.

???? כדי לעשות זאת, נדרש לעדכן את השפה ולהתחיל להשתמש במילים המייצגות נרטיב חדש, חפות מהקשרים מגבילים ומשוחררות מן ההגבלים של הרשת הנוירולוגית הפועלת בתחומי תפישת מציאות חלקית וחסרה.

זו הסיבה שבחבילות התודעה והמאמרים השונים, יש שימוש בשפה המביאה ערכים חדשים ופותחת את המערכת הנוירולוגית להקשרים חדשים.

שפה = תודעה, והמילים בהן אתם עושים שימוש, מאפשרות לכם לעצב את המציאות הפנימית והחיצונית.

השתדלו להיחשף למילים חדשות ולהקשרי שפה חדשים, גם אם המילים נשמעות לכם מורכבות, גבוהות, מוזרות או לא ברורות.

הדבר יגמיש את המוח שלכם יאמן אותו להכיל רבדים נוספים וממדים נוספים, ויחשוף אתכם לתפישת מציאות מורחבת ולמשמעויות חדשות אשר לא היו גלויות בפניכם עד כה.

שלכם באהבה וברצון
לוהאריה