יסוד האש - ארבעת היסודות - תודעה - The Four Elements - Fire

יסוד האש, הינו יסוד חזק ומהיר, הנע ככוח פורץ, הסוחף את שאר היסודות והינו הכוח הראשוני המניע, הרצון הפעיל ליצור, לברוא ולהתפתח. האש בעידן האדמה, התאפיינה ברטט נמוך, אש אשר לעיתים רבות היה בה גסות ותוקפנות, אש אשר שירתה לעיתים רבות את האגו והיצריות את ההישרדות והתחרותיות. בעידן החדש יסוד האש מאפשר תנועה מהירה ומעודנת. אש אשר עוצמתה גדולה אך מסויגת. אש שיש בה רצון פעיל מזוקק ליצור, לברוא, לחקור ולהתפתח. כולנו מוזמנים להכיל את התדרים השזורים בסרט ולחבור לאש מעודנת המביאה את יכולות האלוה המפעמות בנו. זוהי הזדמנות לחבור לרצון פעיל מזוקק ורב עוצמה שיש בו את חדוות הקיום בהליכה בנתיבי החיים של העידן החדש ולהפוך עוצמה גלומה לעוצמה מובעת. The Fire Element is a rapid and powerful element which carries the other elements. The Fire Element is the primal triggering force to create and develop. The Fire Element, during the Earth Era, was characterized by low vibration. A Fire which had many times rudeness and aggressiveness. A Fire which at many times served the Ego and impulses, which served competitiveness and survival. In the New Age, the Fire Element allows a delicate and rapid movement. A Fire which is powerful but also restricted. A Fire which has a refined Will Power to create, explore and develop. We are all invited to assimilate to the frequencies intertwined in the video clip, and connect to a delicate Fire. A Fire that awakes the creator force which exist in us all. This is an opportunity to connect to a powerful refined Will Power which has the joy of existence, while walking through the paths of the New Age, turning latent strength to an expressed one.