האוניברסיטה הקוסמית

ברוכים הבאים בשערי האוניברסיטה הקוסמית. אתר האינטרנט, טומן בחובו מפתחות קוסמיים לאלה המבקשים לגלות מאין באו, לאן הם הולכים ומהם הכלים והיכולות העומדים לרשותם וזאת במגוון נושאים והיבטים רחב עד מאוד. חבילות התודעה המופיעות באתר, הינן רק חלק מזערי מהיכל הנתונים של הלוהאר, המעורר זיכרון קוסמי עמוק, חושף את בני האנוש לשורשיהם הקוסמיים ומביא ידע תבוני, תודעה, מודעות, חניכה אבולוציונית וכלים לטרנספורמציה הלכה למעשה. האוניברסיטה הקוסמית דוגלת בתהליכי התפתחות והעצמה פנימיים, המובילים לאחריות אישית וכוללנית. האוניברסיטה הקוסמית אינה מוסד אקדמי, אינה מעניקה תארים ואינה מתעתדת לעשות כן בעתיד

This is a period in time that holds windows of opportunity, where we may create inner bridges to fill inner gaps and facilitate movement towards a new reality. This consciousness package opens an energetic corridor that awakens an understanding of the essence of each and every one of us, the essence of the Louhar’s network of mediators of worlds. קרא עוד
The game of life on Earth is composed of a rich holographic realm full of possibilities, brought to life as reflections through which we develop and learn. How does the reflection system work? How can we use the law of reflections? All this and much more in the following consciousness packet, guiding those who wish to familiarize themselves with the law of reflection קרא עוד
היכולת ליצור תנועה קולחת נובעת משינוי נקודת המוצא התפישתית, מנקודת מוצא תפישתית הרואה בתנועה היוצרת שינוי - איום, לנקודת מוצא תפישתית הרואה בתנועה היוצרת שינוי - הזדמנות קרא עוד
It is very important to remain aware to the crossroads and choices made upon our personal path, recognizing the conclusions, understandings and decisions that are the result of these junctions. קרא עוד
איפשור הינה איכות מפתח בהעברת המשקלים, זהו ערך עליון בתנועה ממדרגה למדרגה, ממצב מיומן למצב שרוכש מיומנויות חדשות. קרא עוד
היכולת לזהות התנגדות כקריאה פנימית לעזרה, מאפשרת לא להזדהות עם ההתנגדות ולקיים פעולה מודעת של הזרמה של אור חדש אל האזור שבו קיימת ההתנגדות. מודל זה תומך ביכולת שלנו לזהות ולפענח את אזורי ההתנגדות קרא עוד
דרושים מעטים המקיימים עוצמה והתמדה על מנת להשפיע על רבים. המרחב זרוע בשליחי אור, ככל ששליחים אלו יעצימו זה את זה ויתמכו זה את זה, מתוך אחווה וחיבור לאמת משותפת - כך תשתנה המציאות סביבנו והזרעים שאנו זורעים במשך תקופה יבואו לכדי ביטוי כמציאות מוגשמת ההולכת והופכת להיות המציאות השלטת. קרא עוד
שימור נקודת מיקוד שיש בה אינטרפרטציה גבוהה ומזוקקת תאפשר לקיים בחירה חופשית מודעת מנקודת המבט של המהות הקוסמית. קרא עוד
בנתיבי החיים של העידן החדש לעיתים ניצור תנועה שאינה הגיונית, אך היא מובלת על ידי הפנימיות . קרא עוד
ידיעה פנימית מובהקת מועברת למערך המחשב, שמפענח אותה ויוצר את ההבנה – בכך ההכוונה הנשמתית מתורגמת למחשבת יישום מגבה. קרא עוד
חבילת תודעה חדשה - על מהותה ומשמעותה של ההתמרה ההופכית הממשיכה לספר את סיפורו של האור וכיצד נוצר תהליך השיגור או השיעתוק של מהויות קוסמיות ממישורים עילאיים אל תוך מישורי החומר השונים, עד לרמת החומר הדחוס והמוגשם. קרא עוד
מערכות ההתמרה ההופכית, מהוות מערכות טכנולוגיות בריאתיות, שנועדו למפות שדה מאוחד, המורכב במישורים הגבוהים מריבוי של נקודות סינגולריות על גבי רצף, ההוות הן את הרצף והן את הנקודה הייחודית בתוך הרצף, ולהעביר מיפוי זה, המתקיים כרשת קואורדינטות רב ממדית, במישור יחסות עילי, אל תוך הממד השלישי השרוי במישור יחסות בחוקיות שונה לגמרי. קרא עוד
חבילת התודעה לוקחת למסע בין המקרו למיקרו, בין גלים לחלקיקים ומספרת את סיפורו של האור, ככזה המתקיים בו זמנית הן במצב של רצף אחדותי והן במצב של חלקיקים המרכיבים את הרצף ושרויים בריבוי ממדים ומצבי זמן בו זמנית. קרא עוד
הבלתי אישי, הינו שלב המוביל למצב ההוויה העל-אישי קרא עוד
מודל המאפשר לנו לעבוד בתנועת מלקחיים, לזהות ולמפות עוגנים החיצוניים אשר מקבעים ומגבילים אותנו, להתחיל לשחרר אותם וליצור העברת משקלים אל נקודות הסתמכות חדשות במערכת, כל זאת מתוך פעולת אפשור הנובעת ממובהקות של העדפה קרא עוד
מודל התומך את שחרור ההזדהות עם מערכת החושים והגדרות הזהות שהם יוצרים קרא עוד
מודל הקורא לנו מאפשר לנו להעביר אל ראייה כוללת ואחדותית, ובכך לזהות את עולם הסיבות קרא עוד
מודל למיפוי תבניות המגדירות איך משיגים תוצאות בעולם האדמה, אלו תבניות אשלייתיות היוצרות עוגנים מקובעים ומגבילים עליהם הסתמכנו כדי לחוש בטחון. קרא עוד
זהו מצב בו המערכת הנפשית יוצרת מעקף מתוך חשש לעבור דרך כאב, דיס-הרמוניה, פחד לשנות ופחד מעוצמה. מערכות פיצוי יוצרות חיפוי על אזור אחד באמצעות אזור אחר. קרא עוד
עקרונות היסוד ליצירת בחירה חופשית מודעת קרא עוד
המוכנות לחלום, הינה המוכנות להוציא לחופשי את המהות האלוהית הטמונה בפנימיות. ככל שיותר ירחיקו מבט ומעוף – כך נוכל כאנושות לפוגג את תקרת הזכוכית ולהגשים מציאות חדשה. קרא עוד
פיענוח תהליכים המשפיעים על הגוף ועל הנפש ובכך ניטרול ההזדהות או הפוטנציאל להיסחף אחר התגובה הנפשית ולשכוח את המכלול שבתוכו התגובה או התסמין מתקיימים. לקיחת אחריות וסיוע עצמי בחוקיות חדשה. קרא עוד
הבנות, מסקנות והחלטות שהתקבלו בצמתי בחירה בעבר, מהותי מאוד לגבות אותם, לתת להם גושפנקה פנימית, וברגע האמת, בהגעה לצומת בחירה, ליצור בחירה מודעת הנעזרת בכל המסקנות וההבנות אשר יאפשרו לצאת מן המעגל הסגור של הדפוסים החוזרים אל עצמם, אל עבר מדרגה התפתחותית חדשה. קרא עוד
מודל זה מאפשר לנו הזדמנות להתבונן מפרספקטיבה גבוהה ונמוכה גם יחד, ולמפות - מה עובר עלי עכשיו? ואיך זה מתקשר לתהליך היותר רחב שאני חלק ממנו ופוסע בו? קרא עוד