תגית: זכר ונקבה

השיבה לפעולה כבוראים שותפים

לוהאר
ahava-kosmit
השתלשלות המאורעות בעולם ארץ שהולידה את המערכות המשפחתיות כפי שהן מוכרות לנו היום, זוגיות, הורות ולידה ומערכות החינוך. עוד מספרת היא על הסיבה לריבוי האוכלוסין, הילודה ההתייחסות האנושית המשובשת אל נושא המיניות והמשך השושלת ומתארת את תודעת ההישרדות שהובילה להינתקות מן ההזנה הקוסמית ולעבדות האדמה שיש בה את שיבוש יחסי הגומלין שבין האדם לאדמה ובין אדם לחברו. כניסת העידן החדש משיבה את עולם ארץ אל השדה המאוחד ואל פעולה על סולם ערכים בריאתי שיש בו יחסי גומלין השונים תכלית השינוי ממערכות היחסים בעידן האדמה. אלו יחסי גומלין של בוראים שותפים הפועלים בקבוצת עבודה ומבטאים מערכות חניכה והתפתחות מתוך בגרות קוסמית ואחריות כוללת.
קרא עוד ›