רוח ומדע

מה להפלרת מים ולקוטביות? או הקשר בין איזון נפשי לעששת

שיר בלומין
הסיבות לתופעת העששת וכיצד תופעה זו קשורה למושג קוטביות ולתהליך המכונה הפלרת מים, ומהו הקשר בין כל זאת, למעבר לעידן החדש, מנקודת מבט קוסמית, כל תופעה מחוברת לעולם סיבות גבוה ולמערכת הקשרים כוללנית המהווים חלק מתמונה כוללת ורחבה הרבה יותר.
קרא עוד ›

מה לחורים שחורים ולבריאה ויצירה ? או המעבר מקיטוב לקו אמצע טעון מלא משמעות

שיר בלומין
הקטבים המביעים כוחות קוסמיים בשירות מהות ומשמעות
צורת ההתבוננות של המדע, על תופעות פיסיקליות, משתנה גם היא כחלק מהמהלך המכונה"המעבר לעידן החדש". מה מאפיין צורת התבוננות חדשה זו ומהו הקשר לתהליך החניכה אותו מקיים מהלך הלוהאר במרחב ארץ בתקופה נוכחית?
קרא עוד ›

רוח ומדע שזורים

הליבה המרכזית
מדע הפיסיקה בעולמנו, מזה זמן מה, מתקרב אל הנקודה בה הוא נדרש לתת מענה לשאלות רבות אשר אין עליהן עדיין את התשובות. מה הסיבה לכך ומה בידינו לעשות על מנת לשנות זאת?
קרא עוד ›

חיבור רוח ומדע - מהות ומשמעות

שיר בלומין
כיצד נוצרות תגליות מדעיות, היוצרות שינוי עומק, במחשבה, תפיסה ובסדרי עולם? האם המידע מגיע ב"סיועם של ידידים"? מהי נקודת המבט הקוסמית על המדע והקשריו וכיצד נוצר הקשר בין הרוח למדע?על שאלות אלו ועל עוד נוספות במאמר "מחולל רוח ומדע - מהות ומשמעות".
קרא עוד ›

עמודים