תגית: קבלה והנחלה

מעגלי חניכה

לוהאריה
מהותם של מעגלי החניכה המובילים בציר שבין המיקרו למקרו ובין האישי לעל אישי ויוצרים בסיס לתנועה כקבוצת התפתחות.
קרא עוד ›

היבטי החניכה

הליבה המרכזית
משאלת לב
מהות החניכה, כיצד היא מבוטאת ברחבי הבריאה, ומה נדרש להתקיים על מנת לאפשר לתהליך להתקיים.
קרא עוד ›

מהות החניכה

לוהאריה
הליבה המרכזית
על מהות החניכה כאופיין התנהלות קוסמי הנעוץ בתודעה מזוקקת ובערכים עילאיים.
קרא עוד ›