תגית: מגשרי העולמות

מסר לרשת - איך תיראה שנת 2017?

לוהאריה
דרושים מעטים המקיימים עוצמה והתמדה על מנת להשפיע על רבים. המרחב זרוע בשליחי אור, ככל ששליחים אלו יעצימו זה את זה ויתמכו זה את זה, מתוך אחווה וחיבור לאמת משותפת - כך תשתנה המציאות סביבנו והזרעים שאנו זורעים במשך תקופה יבואו לכדי ביטוי כמציאות מוגשמת ההולכת והופכת להיות המציאות השלטת.
קרא עוד ›

מסר לרשת - התמרה הופכית מהות ומשמעות

לוהאריה
חבילת תודעה חדשה - על מהותה ומשמעותה של ההתמרה ההופכית הממשיכה לספר את סיפורו של האור וכיצד נוצר תהליך השיגור או השיעתוק של מהויות קוסמיות ממישורים עילאיים אל תוך מישורי החומר השונים, עד לרמת החומר הדחוס והמוגשם.
קרא עוד ›

עמודים