תגית: חזון

העוצמה שבסבלנות

לוהאריה
שורשי היעדר הסבלנות, טמונים בפער שבין המחשבות, הרעיונות, החלומות והרצונות לבין הביצוע והמימוש הלכה למעשה. זהו פער בין הרצוי למצוי, בין התאוריה לבין המימוש בפועל. זהו פער שבין הקצב בו אנו חושבים וחולמים, לבין הקצב שבו הרעיון והחזון הופכים לדבר ממשי.
קרא עוד ›

מזון תזונה והזנה במעבר אל תודעת הממד החמישי

לוהאריה
כאשר אנו נעים אל עבר תזונה חדשה, הנובעת מחזון, ערכים ומודעות אישית, סביבתית וחברתית, אנו לומדים לשחק עם האשליה, ובאמצעות חקירה של מרקמים, צבעים, ריחות וטעמים, ליצור את המזון המעניק לנו הזנה לצד חוויה של הנאה והרמוניה.
קרא עוד ›

מסר לרשת - איך תיראה שנת 2017?

לוהאריה
דרושים מעטים המקיימים עוצמה והתמדה על מנת להשפיע על רבים. המרחב זרוע בשליחי אור, ככל ששליחים אלו יעצימו זה את זה ויתמכו זה את זה, מתוך אחווה וחיבור לאמת משותפת - כך תשתנה המציאות סביבנו והזרעים שאנו זורעים במשך תקופה יבואו לכדי ביטוי כמציאות מוגשמת ההולכת והופכת להיות המציאות השלטת.
קרא עוד ›

להעז לחלום - מודל לתמיכה

המוכנות לחלום, הינה המוכנות להוציא לחופשי את המהות האלוהית הטמונה בפנימיות. ככל שיותר ירחיקו מבט ומעוף – כך נוכל כאנושות לפוגג את תקרת הזכוכית ולהגשים מציאות חדשה.
קרא עוד ›

להעז לחלום

לוהאריה
להתרועע עם הניצוץ הפנימי, המחובר למעוף, חזון, רוחב יריעה וחדשנות. להרחיק מבט, לדמיין ולחלום.
קרא עוד ›

עמודים