תגית: חברה

אמות מידה ליצירת שינוי

מועצות האלוהות הגבוהות
היכולת לבטא שינוי נובעת מן היכולת של פרטים להתאגד סביב אמת משותפת, מתוך מובהקות אישית שיש בה הנכחה של הערך הקוסמי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.
קרא עוד ›