תגית: האצלות

תרגום הנשמה לפיסי

הליבה המרכזית
כיצד מתבצע תרגום הנשמה לגשמיות? מהו השדה הביו אנרגטי? מהו השדה הביו-אורגני וכיצד רוח מגשים עצמו בחומר?
קרא עוד ›

מורפוגנטיקה

הליבה המרכזית
המורפו-גנטיקה, הינה דרכה של הבריאה לתעד ולאגור מידע במבנים אנרגטיים בעלי צורות גיאומטריות עשירות ומגוונות.
קרא עוד ›

התמרה

הליבה המרכזית
קלפי לצאת מהסיפור - פיגוג
תהליך ההתמרה המסייע להמיר ישן בחדש ולשנות משקלים בתנועת התפתחות ממדרגה למדרגה.
קרא עוד ›