עולם ארץ והבריאה

משמעות התאריך 21.12

לוהאריה
מה מספר לנו התאריך 21.12 ? התאריכים השונים, מבטאים באמצעות שפת המספרים, כוחות משפיעים איתם ניתן לנהל איתם יחסי גומלין.
קרא עוד ›

הכלל יקום - ביטויים רבים של התפתחות

לוהאריה
ככל שנתפתח כאנושות להבנת המכלול שבו טמונה גם חווית החיים האנושית, כך יפתחו בפנינו שערי הקוסמוס ותקרת הזכוכית תתפוגג לטובת יחסי גומלין שוקקי חיים עם צורות חיים תבוניות ותרבויות קוסמיות עשירות ומגוונות.
קרא עוד ›

התמרה הופכית - מהות ומשמעות

לוהאריה
מערכות ההתמרה ההופכית, מהוות מערכות טכנולוגיות בריאתיות, שנועדו למפות שדה מאוחד, המורכב במישורים הגבוהים מריבוי של נקודות סינגולריות על גבי רצף, ההוות הן את הרצף והן את הנקודה הייחודית בתוך הרצף, ולהעביר מיפוי זה, המתקיים כרשת קואורדינטות רב ממדית, במישור יחסות עילי, אל תוך הממד השלישי השרוי במישור יחסות בחוקיות שונה לגמרי.
קרא עוד ›

רצפי התודעה הקוסמיים גלים וחלקיקים

לוהאריה
חבילת התודעה לוקחת למסע בין המקרו למיקרו, בין גלים לחלקיקים ומביאה הבנות על מהותו של האור, ככזה המתקיים בו זמנית הן במצב של רצף אחדותי והן במצב של חלקיקים המרכיבים את הרצף ושרויים בריבוי ממדים ומצבי זמן בו זמנית. גם אנו כבני אנוש מהווים מרכיב בתוך הרצף האחדותי ומכילים בתוכנו הן את מהותנו הייחודית והן את הרצף כולו.
קרא עוד ›

עמודים