נפש, גוף, צלם ותבנית

הכלוב הפתוח והציפור הממאנת לעוף

הליבה המרכזית
bird get out of the cage-2
עליכם להבין, כי אותו דימוי אשר נעניק לכם, הינו הדימוי של אותה ציפור הישובה בכלוב ודלתו פתוחה והיינו אומרים, כי ממאנת היא לפרוש כנפיה ולעוף אל החופשי, מכיוון, שאינה מזהה היא את אותו מצב של פתח והזדמנות, כלואה היא במתכונת המציאות ההולוגרפית, נאמר, שהורגלה אליה, אותו כלוב נעול
קרא עוד ›

תרגום הנשמה לפיסי

הליבה המרכזית
כיצד מתבצע תרגום הנשמה לגשמיות? מהו השדה הביו אנרגטי? מהו השדה הביו-אורגני וכיצד רוח מגשים עצמו בחומר?
קרא עוד ›

מורפוגנטיקה

הליבה המרכזית
המורפו-גנטיקה, הינה דרכה של הבריאה לתעד ולאגור מידע במבנים אנרגטיים בעלי צורות גיאומטריות עשירות ומגוונות.
קרא עוד ›

ראייה מטאפיסית

הליבה המרכזית
הראיה המטאפיסית הינה ראיה פנימית המתבוננת על המציאות הגשמית ומזהה בה את המצוי מעבר לגלוי לעין הפיסית.
קרא עוד ›

עמודים