מודלים לעבודה עצמית - מיפוי זיהוי גיבוי

שלום פנימי - מיפוי הקולות הפנימיים

מודלים לניהול מודע את פני הנפש ומתווי האישיות השונים, מיפוי היוצר בהירות פנימית ומעניק את האפשרות לקיים סדר עדיפויות ברור המוביל לשלום פנימי איזון וניהול של הכוחות הפנימיים בתבונה ועוצמה.
קרא עוד ›

פיתוח מיומנות של הקשבה מודעת ותקשורת פנימית

אמנות ההקשבה המודעת יוצרת מרחב פנימי המאפשר ומגבה תנועה אל עבר מרחבים חדשים של התנסות וחוויה ומאפשר התפתחות מאוזנת ויציבה. מודל זה מאפשר לנו להעצים עד מאוד את השיאים הפנימיים שנוצרו בנו מחד ומאידך ליצור את הערות לאזורים ולמובלעות שמבקשים מאיתנו את ההקשבה והחסות.
קרא עוד ›

גל הנושא: להעז לחלום - מיפוי-זיהוי-גיבוי

גל הנושא תומך ומזמין לייצר ניהול של הכלי הנפשי והאנושי, על מנת לאפשר תהליך התעלות קולח, שחוצה סף התפתחותי ומתייצב על מדרגת הבורא המודע. על-מנת לייצר את התנועה הרציפה ולצורך שיפור המיומנות של מיפוי-זיהוי-גיבוי, הובאו מודלים לעבודה עצמית אשר הינם כלים לתנועה בין ממדית.
קרא עוד ›

עמודים