תמונת מצב בעולם ארץ ובישראל - קריאה להתעוררות

תמונת מצב בעולם ארץ ובישראל

 

חלק ראשון

בשלה העת להתעורר

לוהאריה

 

בשלה העת להתעורר

 

 

התקופה בה אנו מצויים, הינה תקופה משמעותית וחשובה בתולדות האנושות.

אלו הם ימים בהם המציאות המשתקפת אלינו, הינה מציאות ההולכת ומקצינה ומבטאת, לאורך תקופה ארוכה, שרשרת אירועים מתמשכת, המוציאה לאור התנהלות שיש בה התרחקות מערכי יסוד, שחיתות, סילוף, מירמה, אכזריות, טלטלה, דחק וקושי.

פני המציאות האישית, הינם כפני העצמי. ופני המציאות הקולקטיבית, הינם כפני העצמי האנושי הקולקטיבי, אשר היה נתון לשליטה תודעתית, מיסוך, קהות, הישרדות, מצוקה ופחד.

המיסוך הולך ומוסר. השליטה התודעתית הולכת ומתערערת וברחבי העולם, נולדות מגמות של התעוררות של אקטיביזם לצד פעילות שיש בה הבאה למודעות הערה וחשיפה של כל אשר מתרחש מאחורי הקלעים ומבטא הובלה של עולם של ארץ אל עבר כילוי עצמי.

על מנת לעצור תהליכים אלו ולבסס שינוי מסלול, נדרש ליצור הפסקה מתודית, שיש בה התעוררות, התפקחות ושינוי גישה.

חשוב להכיר בכך, כי על מנת ליצור שינוי במערכת המציאות של עולם ארץ, נדרשת האנושות לשנות את אופייני הפעולה ואת מערכות האמונה וההתניות מהן נבעו הניסיונות להוביל לשינוי.

על מנת לבטא מהפך וחילוץ של האנושות ממחול התעתוע בו היא נמצאת, נדרש ליצור היפוך משמעויות, אשר בו האקטיביזם נובע מהכרה פעילה, המחוברת להבנת הסיבתיות הקוסמית העומדת בבסיס מערכת המציאות של עולם ארץ והחיים על פני האדמה.

נדרשת התרועעות עם עקרונות פעולה קוסמיים ועם ערכים קוסמיים על-פיהם פועלות החברות הקוסמיות ברחבי הבריאה והטמעתם לכדי אופייני התנהלות ובחירות יום יומיות.

על מנת לשנות תוצרים, נדרש לקיים תנועה אשר אינה נוגעת אך ורק בתוצרים, אלא משנה את המהות המולידה תוצרים אלה.

 

 שינוי תודעה משפיע על תוצרי התודעה           נגיעה בסיבה המשפיעה על תוצאות

 

 

בכך, באמצעות שינוי של תודעה, ניתן לבטא שינוי של כל תוצרי התודעה הזו, בתנועת מלקחיים, שיש בה שינוי תודעתי וערכי, לצד יוזמה ופעילות הלכה למעשה, התואמת את התודעה המשתנה ומנכיחה אופייני התנהלות חדשים.

עולם ארץ, הינו חלק ממכלול קוסמי אדיר ממדים וממשפחה קוסמית רחבה, אשר ממנה היה מנותק במשך תקופה ארוכה. המעבר לעידן החדש, יחשוף בהדרגה את האנושות אל המצוי מעבר לעולם הגשמי המוכר לעין ויבטא קשרי גומלין חדשים עם תרבויות קוסמיות רבות ומגוונות, הממתינות לתהליכי ההתבגרות וההתפקחות שהאנושות נדרשת ליצור ולשיבה לתקן קוסמי המאפשר לקיים עימה יחסי גומלין.

בהדרגה יסולקו מערכות המידור, החציצה וההסתרה והאנושות תיאלץ להתבגר ולבטא תהליך אבולוציוני, שיש בו קפיצת מדרגה התפתחותית, הן של הפרט והן של הכלל ושינוי של יחסי הגומלין ביניהם.

יהא זה תהליך של שינוי יחסי הגומלין שבין האדם לבין עצמו, בין האדם לבין חברו, בין האדם לבין החברה, בין האדם לבין עולם החי והצומח, בין האדם לבין הפלנטה ובין האדם לבין המכלול הקוסמי בתוכו הוא מתקיים.

שינוי זה נדרש יותר מאי פעם, מאחר ועולם ארץ מסתחרר בשרשרת אירועים המקצינה את ההתרחשויות ויוצרת טלטלה וכילוי משאבים.

ניתן לדמות את עולם ארץ לספינת אור, הנעה בחלל הבין ממדי ללא קברניט.

מנהיגי האנושות, הינם השתקפות של הקולקטיב האנושי, אשר רובו שרוי עדיין במיסוך, בורות, קהות, אנוכיות והישרדות. בכך, מובל עולם ארץ על ידי מנהיגים, אשר רחוקים מהבנת המכלול הקוסמי בתוכו מתנהל עולם ארץ ופועלים להאדרת העצמי, צבירת ממון וכוח וביסוס הגמוניה על האנושות ועל משאבי הפלנטה.

כחלק מן המגמות המבקשות לבטא חילוץ של האנושות מן המצב בו היא נתונה, הולכת ועולה השקיפות ומבססת את האינטרנט כרשת תקשורת עולמית, אשר מטרתה שיתוף נתונים, הפריה והבאה למודעות האנושית של המתרחש מאחורי הקלעים.

ראוי לעשות שימוש ברשת זו בתבונה, לקיים צריכת מידע ערה ומודעת ולהעצים מגמות שיש בהן תרומה לביסוס ערכים ועקרונות התואמים חזון מואר.

זהו מעבר ממידור מידע לשיתוף נתונים המאפשר הפריה הדדית ופיתוחים המבוססים על ריבוי מוקדים של התפתחות פלנטארית המקושרים ביניהם בתקשורת המתעלה מעל מגבלות זמן ומרחב.

 

 

על מנת לנוע אל עבר נתיב שבו מתייצבת האנושות באופק אירועים חדש, נדרש ליצור בעולם ארץ שינוי תשתיות כוללני.

התשתיות הקיימות, מוטות עד מאוד ואינן משרתות את האנושות.

כחלק ממיטוט התשתיות הקיימות, נחשפים כל העת מעשי שחיתות בתחומים רבים עליהם חולשות התשתיות הקיימות, על מנת לערער את ההתקבעות על מסגרות אלה ולעורר חקירה, הגות ויישום של תשתיות חדשות.

החשיפה לאור של ממשלות צללים, לצד אירועים קיצוניים, שיש בהם אלימות וקיצוניות גדולות, נועדו לטלטל את האנושות ולהניעה להתאחד אל מול אמת משותפת המצויה מעל דתות, לאומים ושיוכים. אמת משותפת המצויה מעל עמדה פוליטית, כלכלית או חברתית. אמת משותפת, המחברת לזהות הקוסמית ולאחדותם של שונים ומגוונים.

ככל שיותר מבני האנוש יסכימו לצאת מאזורי הנוחות, לבטא תהליכי שינוי, לקחת אחריות על עולמם הפנימי ולהתרועע עם תפישת עולם קוסמית המתעלה מעל מערכות האמונה המוטות על ידי שליטה תודעתית - כך ניתן יהיה ליצור מסה קריטית המבססת שינוי.

ככל שיותר ויותר בני אנוש יצאו מדלת אמותיהם, ויפנו מבטם אל המכלול בו הם טמונים - כך תתעורר בהם ההכרה, כי גורלם שזור בגורל האנושות ובגורל הפלנטה. בכך ניתן יהיה להתחיל ולהשפיע על המציאות הקולקטיבית בעוצמת ההמונים המתחילים לנווט את התרחישים השונים ולהפוך ממובלים בנתיבים מוכתבים מראש למובילים בדרכים חדשות הנסללות על ידי חלוצים.

ככל שיותר מבני האנוש יסכימו לבטא תהליכי טרנספורמציה, שיש בהם חיבור לעוצמה האלוהית הטמונה בהם, כך תתבסס רשת אנושית של בוראים שותפים המשנים את מארג המציאות.

זוהי כאמור תנועת מלקחיים, המשלבת טרנספורמציה הלכה למעשה, שינוי הרגלים התניות ואורחות חיים ואקטיביזם הנובע מהכרה פעילה וערה ומחזון.

 

 

היכולת של בני אנוש ערים ומודעים להתאחד סביב אמת משותפת, מזוקקת, המצויה מעל אג'נדה פוליטית, דתית, לאומית, כלכלית או חברתית, הינה היכולת להבחין כי אופייני הפעולה המוכרים איבדו מתוקפם וכי נדרש לכונן אופייני פעולה חדשים, התואמים ערכים מזוקקים לצד עקרונות ותקינות קוסמית.

בכך ניתן יהיה להביא חדשנות אל תחומי החיים השונים, למגר כוחות שלילה, שיטנה, פחד וקיטוב ולהנכיח קיימות, שפע, יצירתיות ואהבה.

עוצמת ההמון, אינה עוצמה שיש בה אלימות או בורות. ההמון אינו צי של בורים אלא מכלול של פרטים מובהקים ותבוניים המחוברים למהותם האלוהית ומקיימים סינגולריות בשדה מאוחד.

עוצמת ההמון, נובעת מן היכולת של הפרטים המרכיבים המון זה, לבטא עוצמה שקטה המחוברת למנהיגות פנימית, שיתוף פעולה ותיאום רעיוני וערכי, המתעלה מעל נפרדות.

נקיטת פעולה אקטיבית, תהא מתואמת לערכים, שיש בהם שלום ותבוניות וביטוי של תוקף פעיל במאור פנים.

והמנהיגות הפנימית, תוליד דור חדש של מנהיגים, אשר יעברו תהליכי חניכה והכשרה תודעתיים וערכיים ותהליכי טרנספורמציה שיובילו אותם במדרגות התעלות מן האישי והמצומצם אל עבר העל-אישי, הכוללני והרחב וממודעות אנושית מוגבלת אל תודעה קוסמית ערה ורחבה המקיימת את הערך "הכלל והפרט שזורים כאחד".

יהיו אלו מנהיגים, אשר ביססו עצמם כהוויות בלתי תלויות. הדרכות חיות.

מנהיגים, שחזונם טמון בחזון הכוללני ובכך כל פעילותם הינה בשירות הכלל, מתוך יחסי גומלין שיש בהם ענווה, שקיפות, נדיבות, אמפטיה, אהבה ורעות, תבוניות ומבט-על נטול פניות.

 

 

הסיוע המועבר לאנושות, לאורך תקופה ארוכה, הינו רחב ורב.

היד הקוסמית מושטת בנדיבות ואהבה ומבקשת לחנוך את דור החלוצים, אשר יהווה את הבסיס לחברה אנושית שהתעלתה מעל לממדי האשליה והקיטוב של החומר.

ודור זה, הינו מפת תשתית תודעתית ואנושית, הפרושה בכל רחבי הפלנטה ומנכיחה ערכים קוסמיים בהוויה אנושית, הלכה למעשה.

ישראל מהווה מיקרו-קוסמוס של הקוסמוס ובכך בתקופה זו מטולטלת המציאות הקולקטיבית בישראל, על מנת ליצור שינוי משקלים, שיש בו מיטוט של מערכות ההפרדה, השינאה, ההתלהמות, קוצר הראייה, האנוכיות, הפחד, האלימות, הגיזענות והבורות, לטובת התפקחות והכרה בכך כי כולנו מאותו מקור, ביטויים של אור, המבקשים למצוא אמת משותפת המתעלה מעל המפריד, מעצימה את המחבר ובכך מאפשרת לאחד כוחות וליצור יחדיו מציאות חדשה.

ההליכה בנתיב הנוכחי, הינה הליכה בנתיב המנציח את הקיים ומוביל לכילוי עצמי הדרגתי.

היכולת לנוע אל נתיב חלופי, תנבע מן היכולת לאחד כוחות, לגשר עולמות ולבסס תשתיות חדשות, המייצגות ערכים קוסמיים בהוויה אנושית.

זה אפשרי ונתמך עד מאוד על ידי מהלך הלוהאר, הנובע מלב הבריאה, מייצג את האמת המשותפת הקוסמית הכוללת ומבטא בעולם ארץ את התשתית הערכית, התודעתית והיישומית לייצוב עולם ארץ על נתיב המימוש המועצם.

ההסכמה להיחנך לעקרונות הפעולה הקוסמיים המבוטאים בעד ערוץ הלוהאר, הינה ההסכמה לעגן תשתית זו אל המרחב הגשמי ולהפכה לנוכחת בהלכות ארץ ואדם.

בשלה העת להתעורר.

בשלה העת להתעצם.

בשלה העת להתאחד.

בשלה העת לחבור לאמת משותפת, לאחוז ידיים ולבטא הלכה למעשה מציאות חדשה.

 

 

 

 

חלק שני

קריאה להתעוררות

לוהאר

7.2.2015

 

עולם ארץ משתנה ומתאים עצמו לחוקיות חדשה

כאשר תתבוננו על עולם של ארץ בשלהי עידן האדמה, באותה תקופה בה אתם נטועים, בזמן הווה נתון, יש ועליכם להבין, כי אותו מרחב של ארץ משתנה הוא בצעדים מהירים עד מאוד. ואם תתבוננו על זאת, זהו שינוי תדרי.

היינו אומרים, זהו שינוי במערכות ההזנה את מרחב של ארץ ואת עולם של ארץ, זהו שינוי בתחביר הכולל, אשר הגדיר את מה שאתם מכירים כמערכת המציאות של עולם של ארץ.

אם תתבוננו על מצב שכזה, הרי שיש ועליכם להבין, שאותו שינוי הינו כזה, ההופך את הקערה על פיה, משמע מגדיר מחדש את כל אותם אופיינים ודרכים של התנהלות, אשר הורגלתם אליהם באותה תקופה של עידן שמסתיים.

והיינו אומרים, כי אנו מתארים לכם את אותה עת חדשה, אנו מתארים לכם את כל אותה התפתחות של אנושות, מאותה תקופה שאתם מכנים אותה עת עתיקה ועד לאותה תקופה בה אתם מצויים, העת המודרנית, אותם דברי ימים של אנושות מתפתחת, ברמה טכנולוגית וברמת אותה הכרה אנושית המתעוררת אל עבר רבדים נוספים.

 

הקשר ההדוק שבין המציאות לבין המציאות הפנימית של בני האנוש

עליכם להתבונן על זאת, מכיוון שאם תתבוננו על אותם מאורעות הפוקדים את עולמכם, הרי שלא ניתן לכם לנתק את הקשר בין אותם מאורעות הפוקדים את עולמכם לבינכם, כבני אנוש השוהים בעולם של ארץ.

משמע, יש ועליכם להבין ואנו תארנו זאת בעבר, כי מתקיים הקשר ההדוק, בין אותה פנימיות שלכם ואותם הרגלים שלכם ואותן מערכות חשיבה שלכם ואותן מערכות אמונה, לבין אותה מציאות המשתקפת אליכם.

ובכך הבינו ואנו אף את זאת תארנו, כי כאשר אותה מציאות פנימית שלכם, הינה כזו מוגבלת ומוסטת וממודרת וממוסכת ואותן בחירות אשר אתם יוצרים, מנותקות הן מאותה הבנה של מכלול בו אתם מצויים וכאשר מושפעים אתם על ידי אותה שליטה תודעתית המתקיימת בעולמכם וכאשר נוטים אתם חדשות לבקרים לנהות אחרי אותם אזורים חיצוניים לכם ונוטשים את פנימיותכם, ודאי לכם, כי אותה מציאות חיצונית, הינה כזו, המהווה בבואה של אותה נטישה שלכם את אותו מרכז פנימי, את אותה מהות פנימית, אותנטית ומזוקקת, אשר בינה לבין אותם מנעמים המוכרים בעולמכם ואותם דרכי ואופייני התנהלות הרווחים בעולמכם, אין ולו דבר.

 

 

עתידים פוטנציאליים והתערבות מבוקרת לייצוב האנושות על נתיב המימוש המועצם

מכיוון, שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אליכם, הרי שתזהו, כי אנו מבקשים להביא אליכם את ההכרה, כי אותה מערכת מציאות של עולם של ארץ, תלויה היא על בלימה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אשר אנו מתארים, הרי שאנו מתארים את אותה תנועה של אנושות בנתיב של התפתחות, את אותה תנועה של אנושות בנתיב, אשר יש לו את העבר ויש בו את זמן ההווה הנתון ויש בו עתידים פוטנציאליים רבים, אשר אליהם מועדות פניכם, על פי אותה בחירה שתייצרו ככולל אנושי, כקולקטיב אנושי וכפרטים המרכיבים אותו.

מכיוון שאם תתבוננו על אותם עתידים פוטנציאליים, הרי שיש ועליכם להבין, שכאשר אנו באנו וביטאנו את אותה התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים, הרי שאנו באנו וביטאנו את אותו מהלך, המבקש להביא אל עולם של ארץ, את אותן מערכות התבוננות והכרה פעילה ותובנה קוסמית ורגשות עילאיים.

והיינו אומרים, כי לא הסתפקנו בזאת, מכיוון שאנו מבטאים בעולם של ארץ במגמת הישירות השורה, את אותם כלים ואופייני התנהלות, אשר יאפשרו לכם כבני אנוש להיחלץ מאותה מערבולת בה אתם מצויים ולנוע אל עבר נתיב התפתחות אופטימלי, אשר אנו כינינו אותו נתיב המימוש המועצם.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר באנו וביטאנו בעולמכם את אותם תהליכים של חניכה והכשרה והבאה של כל אותם כרכים של ידע קוסמי ותבונה קוסמית ומבנים מזוקקים מורפו-גנטיים הטומנים בחובם את הפתרונות בעבור האנושות, ליצירת ההאצה האבולוציונית וההתפקחות מאשליית החומר, הרי שבאנו וביטאנו את אותן מערכות, שהינן כסולם, המתרגם בעבורכם בני האנוש את אותו פוטנציאל אופטימלי, את אותם תרחישים אופטימליים, את אותה חברה אנושית חדשה, במגמת סולם, שיש בו את הדרגים והשלבים המלאים, מרמת התודעה הגלומה באותה רעיוניות ובאותו סולם של ערכים ובאותן מערכות של עקרונות קוסמיים אשר ביטאנו ואותם תדרים אשר אנו מביעים ועד לאותו מצב של כלים יישומיים הלכה למעשה, המבטאים בכל אחד ואחד מכם, את היכולת להשתנות ולשנות.

 

מציאות תלויה על בלימה וכיצד ניתן לאנושות להיחלץ ממצב זה אל נתיב אופטימאלי

משמע, אם תתבוננו על אותה מציאות שאנו מתארים לכם, אם תתבוננו על מציאות עולם של ארץ באותה תקופת הווה נתון בה אתם נטועים, תזהו מציאות שמלבד היותה תלויה על בלימה, הינה מציאות אשר סובבת היא כה וכה במגמת הכאוס, במגמת הדיס-הרמוניה, אשר יש בה את הפרטים הרבים, אותם אלה בני אנוש אזרחי אותה פלנטה של ארץ, הפועלים במישורים נפרדים רבים, במקביל, אשר אין ביניהם את התאום לאמת משותפת ואין ביניהם את היכולת לרתום את כל אותה עוצמה של פרטים לכדי שדה מאוחד, לכדי אחדות כוללת, המייצרת שינוי הלכה למעשה ותמורה באותם תרחישים המתארעים בעולמכם.

היינו אומרים, כי אנו בתחילת דברנו מביאים אליכם כבר את אותו פתרון.

מכיוון שעליכם להבין, שאותו מפתח לתנועתה של האנושות אל עבר נתיב מימוש מועצם, אשר בו מתפתחת האנושות אל עבר תכלית חדשה ומשמעות חדשה, הינו כזה הנובע מן היכולת של אותה אנושות להתפקח מהגלוי לעין, להתפקח מאותן התניות והרגלים, אשר סיגלתם לעצמכם כבני אנוש לאורך כל אותה תקופה של שלהי עידן שמסתיים ולנוע אל עבר חשיבה חדשה, תפישה חדשה, מערכות אמונה אשר הינן כאלה פתוחות לגמישות, לדינאמיות, לאפשרויות ומשמעויות חדשות.

היינו אומרים, שינוי אופייני התנהלות. היינו אומרים, שינוי תכלית השינוי של יחסי הגומלין שאתם מנהלים בינכם לבין עצמכם, ביניכם לבין האחרים, ביניכם לבין אותו מרחב של ארץ, עולם של ארץ, מרחבי האדמה: אותם נופים שלכם וטבע שלכם ובעלי חיים שלכם, אותו מכלול שופע, פלנטה של ארץ האמונה על יחסי גומלין שיש בהם את ההפריה ההדדית ובכך את התנובה המתמדת, המבטאת שפע, פריון והגשמה.

 

 

השקיפות ההולכת ועולה על מנת לעורר את האנושות ולהסיר את המיסוך מעל עיניה

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאם תתבוננו על אותה תקופה בה אתם מצויים, תזהו שבתקופה נוכחית ובתקופה ארוכה המובילה אליה, זיהיתם את אותה שקיפות הולכת ועולה.

משמע, היינו אומרים, כי באותם מעמקים של צללים, היו חבויים כל אותם הקשרים, שאנו נכנה אותם בעבורכם, הקשרים שיש בהם את ההסטה והסילוף ואת סטיות התקן, מה שאתם מכנים אותן שחיתויות בעולמכם.

ואם תתבוננו על זאת, תזהו, שאותן שחיתויות ואותן צרימות וסטיות, שהיו מצויות באותם צללים, הינן כאלה ההופכות גלויות יותר לעין. 

ובכך אם תתבוננו ותעלעלו בכל אשר מובא להכרתכם הפעילה כבני אנוש, לרמת המודע והגלוי והידוע, תזהו, שכל אשר מובע, הינו רחב עד מאוד.

משמע היינו אומרים, כי אותם סממנים של עידן חדש, אם תתבוננו עליהם, יש בהם את השקיפות העולה ויש בהם את התקשורת העולה מדרגה ומתבססת, בחינת מידיות נקרא לזאת ובחינת היכולת להעביר מידע לכל אותו מרחב פלנטרי שלכם, היינו אומרים במהירויות גדולות.

משמע היינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת, תזהו כי עולה כל אותה יכולת שלכם, להוציא מאותם צללים את כל אותן ממשלות צללים, אשר מאחורי הקלעים מנהלות את אותם משאים ומתנים וניצול של משאבים ותמרון של אוכלוסייה נקרא לזאת כך ותמרון של משאבים.

היינו אומרים, כל אותם אלה אשר שהו בין הצללים הולכים ונחשפים לאור, באמצעות אותה שקיפות אשר הולכת ועולה, באמצעות אותם אמצעי תקשורת אשר פועלים, במגמת ההבאה של הסמוי לרמת הגלוי.

ועליכם להבין, כי אם תתבוננו על זאת, הרי שכבני אנוש, בתקופה נוכחית, עומד בפניכם מידע רב, נגיש, גלוי וחשוף, אשר מבקש לעורר את הישנים מתרדמתם.

 

חשיפת הסמוי כחלק ממהלך הלוהאר לסיוע לאנושות והרצון ליחסי גומלין עם האנושות על מנת לבטא שינוי במרקם המציאות

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על מגמה שכזו, הרי שניתן לכם להתבונן עליה כהתפתחות טבעית של אותה אנושות שלכם. והיינו אומרים, כי ידנו מעורבת בדבר. מכיוון שאם תתבוננו על מגמות בריאתיות, אם תתבוננו על מגמות שולטות המבקשות לנווט את עולם של ארץ אל חוף מבטחים, הרי שתזהו שאותן ידיים מנווטות בתבונה, הינן כאלה, היוצרות כל העת את ההעצמה וההגברה של אותה חשיפה נקרא לזאת.

היינו אומרים, כי זוהי חשיפה מבוקרת. מכיוון שאותה חשיפה, נועדה לפגוש אתכם כבני אנוש, ככאלה היוצרים את יחסי הגומלין.

משמע, אם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אל פתחכם, אנו מבקשים להביא אל פתחכם את ההכרה, כי כאשר נוצרת החשיפה וכאשר מובא המידע אל פתחכם כאנושות, על כל אותם מעשים המתארעים מאחורי הקלעים, הרי שנדרש מכם כבני אנוש לקיים יחסי גומלין עם אותו מידע ולייצר את התנועה והפעולה, כבוראים מודעים, כיזמים, כבני אנוש הערים לכך, כי באותה פעולה אשר יש בה את האקטיביות ויש בה את היזמות ויש בה את רצון השינוי ויש בה את האחריות האישית ואת הראייה הכוללת, ניתן לבטא שינוי במרקם המציאות.

 

חשיפת השחיתויות שנועדה לשחרר משליטה תודעתית ולעורר את ההכרה ביכולת לשנות ולהשפיע

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאם תתבוננו על אותם חשיפות ותגליות ואותן שחיתויות, אשר עולות על פני השטח והיינו אומרים, אותו מיטוט אשר אנו תארנו כבר בעבר של מוסדות, אשר היה עליהם את הסטיגמה נקרא לזאת כך, או את החותמת המקדשת או המגנה, הרי שתזהו, שבאותם תהליכים המתארעים בעולמכם, נדרש לכם לייצר את הפתיחה של אותה הכרה שלכם ושל אותו לב שלכם, אנושי, למצב אשר בו, אותם תרחישים מעוררים אתכם להכרה, בכוחכם וביכולתכם לשנות.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאם תתבוננו על אותה שליטה המתקיימת בעולמכם, על אותה הקטנה וצמצום של בני האנוש, על אותה הסטה, אשר יוצרת את ההליכה סחור סחור של אותם אלה בני אנוש, במחול התעתוע, הרי שתזהו, כי מגמה שכזו של שליטה תודעתית בבני האנוש, הינה מגמה מתוכננת היטב, אשר יוצרת כל העת, את ההסבה של העוצמה הפנימית, של המשאבים הפנימיים ושל יכולת השינוי וההתנעה, אל עבר ממסכי תודעה, אל עבר משכרי הדעת.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת, הרי שאותה תרבות צריכה בעולמכם, אותם אמצעי בידור, אותם אמצעים שמדווחים לכם, כל אותן חדשות שלכם, אשר היינו אומרים שהינן כאלה מביאות את הסמוי והופכות אותו לגלוי, כל אותם אלה, הינם מוטים עד מאוד על ידי אותם אלה "מושכים בחוטים" נקרא לזאת כך.

 

 

ממסכי תודעה, ניכור ונפרדות המרחיקים מן היכולת לשנות ולהשפיע

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אותם הרגלים מותנים שלכם, היינו אומרים בחינת אותם אופייני חשיבה והרגלי התנהלות, אותן התמכרויות שלכם, תזהו, כי יוצרים הם כל העת את המיסוך, יוצרים הם כל העת את אותם מצבים של הכרה מטושטשת, אשר אינה מבחינה באותה תנועה של עולמכם אל עבר תרחיש, אשר הינו תרחיש קיצון, אשר אינה מזהה כי ניתן להשפיע ולשנות את אותם פוטנציאלים ובכך לבטא משמעות חדשה.

היינו אומרים, כי אותם ממסכי תודעה, היינו אומרים כי אותם ערוצי שליטה על אותם אלה בני אנוש, יוצרים את אותו מצב של דיכוי אותו זיכרון קדמון, ער ונוכח, המכיר באותן מהויות קוסמיות אשר אותן אתם מהווים ושל היכולת לשנות ולהשפיע.

ועליכם להבין, כי לצד זאת, ישנו אותו מצב של ניכור הולך ועולה, אשר יש בו את הסינגולריות השלילית (התמקדות בעצמי נפרד ואנוכי).

משמע, אם תתבוננו על אותם תרחישים נוספים אשר מתקיימים בעולמכם, תזהו כי אותו מחול תעתוע, של הממד השלישי הגשמי והממד הרביעי התודעתי, הינו מחול תעתוע המקיים את אותו מרחב של תודעת הישרדות ותחרות על משאבים וחוסר ורצון להשיג ובכך נוטים אתם כבני אנוש לייצר את אותם מצבים של מרוץ אחר אותם הישגים חיצוניים מחד ומאידך, התכנסות אל תוך אותה לבדות, אל תוך אותה סינגולריות שלילית, אל תוך אותו מרחב פנימי שיש בו את הדאגה לעצמי האנוכי ותו לא.

היינו אומרים, שוהים אתם בדלת אמותיכם ומבטלים אתם את היכולת להתבונן סביבותיכם, על אותו מכלול בו אתם נטועים ולהבין כי אם נוטשים אתם את המכלול בו אתם נטועים, הרי שנוטשים אתם את עצמכם.

 

ההתרחקות מן העיקרון הקוסמי תועלת הכלל והפרט שזורות כאחד ופגיעה הן בעצמי, הן בכלל והן בפלנטה

יש ועליכם להבין זאת, מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים לתאר לכם, הרי שתזהו כי כבני אנוש יצרתם את השכחה של אותה מהות שאתם מהווים, מהות קוסמית אלוהית, אשר מקיימת קשר עם המרקם הכולל בתוכו היא נטועה ומצויה.

משמע, היינו אומרים, שכחתם כי מקושרים אתם זה לזה, שכחתם כי מהווים אתם מערכת השתקפויות זה של זה, שכחתם כי מהווים אתם חלק מאותו מכלול ואינכם נפרדים ממנו.

משמע, אינכם נפרדים מעולם החי המצוי בעולמכם, אינכם נפרדים מעולם הצומח המצוי בעולמכם, אינכם נפרדים מאותו תחביר של עולם של ארץ על האקולוגיה שלו, אינכם נפרדים משכניכם, אינכם נפרדים מאותם אלה עמים שכנים שלכם, מאותם אלה עמים השוהים באותה פלנטה ולאומים השוהים באותה פלנטה.

אינכם נפרדים. מהווים אתם חלק ממכלול אחד, אחדותי.

היינו אומרים, מהווים אתם כולכם זרע כוכבים. שונים ומגוונים, אשר שייכותם הינה למכלול אחדותי קוסמי, שדה מאוחד.

ובכך הבינו, שכאשר יוצרים אתם את הקהות, את האנוכיות, את השרירותיות, את ההתכנסות אל סיפוק המאוויים של העצמי הנפרד, את אותו מצב של התעלמות מכל אשר מצוי סביבכם, פוגעים אתם בעצמכם, פוגעים אתם באותה מהות שלכם, מכיוון שלא מתקיימת ההפרדה. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

ובכך הבינו, שכאשר יוצרים אתם את ההתכנסות לאותן דלת אמות, לאותו מרחב פנימי חסר, המבקש למלא עצמו, כאשר יוצרים אתם את הצריכה המוגברת, אשר אין בה את הבקרה ואין בה את הערות והחקירה, כבורא מודע, התר אחר אותה שרשרת אשר הולידה את אותו מוצר אשר אתם צורכים, כאשר יוצרים אתם את התנועה, אשר אין בה את הערות לתוצרים שאתם מפיקים, הרי שיוצרים אתם את אותם מצבים של דלדול משאבים ושל פגיעה במשאבים ובכך פגיעה בעצמכם.

 

 

ניהול האנושות אל נתיבים המוכתבים מראש על ידי ממשלות צללים

היינו אומרים, כאשר מקיימים אתם את הקהות והשרירותיות והאנוכיות והבורות והעדר הערות, יוצרים אתם את אותם מצבים, אשר בהם הנכם מנוהלים. ובכך, כאשר הנכם מנוהלים, הרי שהנכם מנוהלים בנתיבים מוכתבים מראש, אשר יוצרים את אותה הליכה שלכם בתלמים חרושים, על ידי אותם אלה המבקשים לשלוט באותם משאבים פלנטריים, החרושים על ידי אותם אלה המבקשים לשלוט על מנת להאדיר את עצמם, על מנת למלא את העצמי האנוכי, על מנת לייצר את אותה יוקרה, על מנת לייצר את אותו שכרון של כוח, על מנת למלא את אותן התמכרויות, על מנת לייצר את אותם מצבים אשר בהם, הם מזינים את אותו מחול תעתוע, את אותו גלגל, אשר אין לו את הסוף והינו גלגל התנועה בממדי הקיטוב והאשליה, המצויים באותו אזור שלכם.

יש ועליכם להבין נתונים אלה ויש ועליכם להבין שכאשר פוסעים אתם באותם תלמים ונתיבים מוכתבים מראש, הרי שפוסעים אתם, נאמר, כצאן לטבח, אל עבר אותם תרחישים ידועים מראש. והיינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת, אותם תרחישים הינם כאלה, אשר אין לכם את ההשפעה עליהם.

ויש ועליכם להבין, כי כאשר אין לכם את ההשפעה עליהם, יש ועליכם להתבונן על זאת, כניווט של עולמכם אל עבר, כפי שכבר ציינו, אזורים שיש בהם את החיכוך והקושי והצמצום, ונאמר כילוי המשאבים ונאמר הכאוס והשלילה.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר אנו מתארים אתכם פוסעים באותם נתיבים מוכתבים מראש, הרי שאנו מתארים את אותה בורות, את אותו מיסוך על תודעה, אנו מתארים את אותה קהות, את אותה אדישות.

 

ממשלות הצללים  - השתקפות של האנושות הנדרשת להתפקח ולהתעורר - יחסי גומלין של שולטים ונשלטים המובילים לסחרור היוצר אירועים קיצוניים

ועליכם להבין, כי אם תתבוננו על אותם אלה שולטים שאנו מתארים לכם, על אותן אלה ממשלות הצללים, על אותם אלה מנהיגים, הרי שאנו מכוונים אתכם להתבונן על השתקפותכם שלכם.

מכיוון שכאשר מצויים אתם במילוי העצמי האנוכי, כאשר מצויים אתם באותה התכנסות אל עבר אותו עצמי נפרד אשר אינו מתחשב, או אחראי על הסביבה בה הוא שוהה, כאשר מצויים אתם באותה תנועה אשר יש בה את המילוי מבחוץ ואת ההעדר ראיית המכלול, את העדר הראייה מרחיקת הראות, הרי שיוצרים אתם השתקפות של מנהיגים שכאלה, אשר מנהלים עמדכם את אותם יחסי גומלין, אשר אנו נכנה אותם, שולטים ונשלטים.

יש ועליכם להבין זאת, מכיוון שאם תתבוננו על אותם יחסי גומלין של שולטים ונשלטים, הרי שגם אותם שולטים וגם אותם אלה נשלטים, הינם כאלה, המנותבים על ידי תדרי האשליה והתעתוע, המצויים בממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי. ובכך נוצר אותו מצב שבו עולמכם הינו כזה, המסתחרר בתנועה המקצינה יותר ויותר את התרחישים המתקיימים בו, מכיוון שאין לו "קברניט". יש ועליכם להבין זאת, מכיוון שאותם קברניטים ממוסכים ומתועתעים ואותם בני אנוש הינם כאלה ממוסכים וקהים ובכך תנועה מהותית והרמונית, אשר יש בה את החיבור למהות ומשמעות- אַיִן.

 

 

התפקחות הפרט וההכרה כי ניתן ליצור שינוי של המציאות – מעבר מייאוש ופסיביות לתקווה ואקטיביות

כאשר תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אל פתחכם, ודאי לכם, כי אנו מבקשים להביא אליכם את ההבנה, כי אותה תנועה שלכם כבני אנוש, ראשיתה באותה התפקחות של פרטים. אנו תארנו זאת כבר בעבר.

עליכם להבין, כי אותה התפקחות, אם תתבוננו עליה, יש ועליה ליצור את אותה עצירה ולו לרגע, את אותה הפסקה מתודית, אשר יש בה את הרכנת הראש, את ההקשבה ואת המוכנות לזהות מרחב פנימי, היודע ומכיר בכך, כי ניתן לבטא שינוי.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שהיבט נוסף אשר אנו מזהים כי מובע באמצעות אותה שליטה תודעתית אל עולמכם, הינו אותו היבט אשר יש בו את הייאוש, את היעדר התכלית והתקווה, את רפיון הידיים.

ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותה הכרה כי ניתן לשנות, הינה ההכרה אשר מעוררת את אותה חיוניות ואת אותו כוח התנעה פנימי, המוביל לאקטיביות.

 

אקטיביזם המחובר להכרה פעילה, לתפישת עולם קוסמית, לתבוניות ולשינוי פנימי המקרין עצמו על המרחב החיצוני

היינו אומרים, כי אותה אקטיביות אם תתבוננו עליה, יש ועליה להיות מגובה בהכרה פעילה, בתבוניות ובתודעה.

מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אל פתחכם, הרי שאנו מבקשים להביא אל פתחכם את היכולת של כל אחד ואחד מכם כבני אנוש, לשאול את השאלות.

לשאול את אותן שאלות אשר יש בהן את החקר, את ההבנה של אותם אופייני התנהלות שלכם, את אותם הרגלים שלכם, את אותן התניות שלכם ואת המוכנות לשנות את אותן התניות ואת אותם הרגלים, מתוך אותה הכרה, כי כאשר אותו שינוי של פרט נוצר, הרי שאותו שינוי של פרט מקרין הוא את עצמו על אותה סביבה ועל אותו מרחב ועל האחרים.

ובכך היינו אומרים, פרטים רבים, אשר מחוברים לאותה ערות ולאותו רצון שינוי ובכך מבססים תנועה פנימית, המשנה מציאות חיצונית.  

 

ההכרח ליצור תנועה המגובה בחזון התואם ערכים קוסמיים ותקנים קוסמיים, זיהוי של עולם הסיבות וההקשר הרחב והתמקדות בשינוי הסיבה ולא בתוצאות

ויש ועליכם להבין, שכאשר אנו מכוונים אתכם לאותה תנועה פנימית, יש ועליה להיות מגובה בחזון, מכיוון שאם תתבוננו על אותם ניסיונות בעולמכם לכונן את אותם שינויים ומהפכות, הרי שתזהו, כי כאשר אותם שינויים התמקדו הם בתוצרים, התמקדו הם באותם תהליכים אשר יש בהם את הרצון לייצר את הפתרון המיידי לאותם הקשרים חיצוניים וגשמיים ותו לא, הרי שאותם רצונות לשינוי לא צלחו ואף הוטו עד מאוד מכוונת המקור.

והיינו אומרים, כי מכירים אתם היטב את אותם ניסיונות, אשר ביטאו בעולמכם את הרצון להביא משמעות חדשה.

כאשר תתבוננו על זאת, הרי שאנו נכוון אתכם להבין, כי נדרש מכל אחד ואחד מכם לחבר עצמו לחזון, התואם ערכים ועקרונות קוסמיים. ועליכם להבין, כי על מנת להתחבר לחזון התואם עקרונות וערכים קוסמיים, הרי שיש ועליכם להבין, כי אותה אנושות נדרשת לחניכה קוסמית, להתעוררות לשורשיה הקוסמיים, ולהבנת אופייני הפעולה המתקיימים בחברות קוסמיות, הפועלות על פי תקנים בריאתיים. יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך.

 

 

מהלך הלוהאר – חניכת האנושות לבטא עקרונות קוסמיים מזוקקים בהוויה אנושית – מעבר מהאני הנפרד אל תודעת האחדות הכוללת

מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אל פתחכם, אנו איננו מבקשים להביא אליכם ידע, אנו איננו מבקשים להביא אליכם את אותן תאוריות, אנו מבקשים להביא אל פתחכם את אותם עקרונות קוסמיים, את אותם אופייני התנהלות בריאתיים, אנו מבקשים להביא את אותן רמות של חניכה, אך לצד זאת, אנו מבקשים להביא את אותם מודלים יישומיים, את אותם עקרונות אשר ניתן ליישם אותם הלכה למעשה, בנפש ואנוש ובכך לבטא שינוי פנימי, המקרין עצמו על המרחב החיצוני ויוצר את אותה השראה כוללת על מרחב.

והיינו אומרים, כי בראש ובראשונה אם תתבוננו על זאת, אנו מבקשים להביא אליכם את ההכרה, כי נדרש לכם ליצור את המעבר מהאני, האנוכי, הנפרד, המצומצם, אל האני הרחב, הכולי, הרואה עצמו חלק ממכלול. היינו אומרים חלק בלתי נפרד ממכלול.

 

רקמה חיה – הפרט כמשפיע על הכלל ועל מרקם המציאות – הזמנה לאחריות אישית

היינו אומרים, מהווים אתם רקמה חיה. היינו אומרים, כי מהווים אתם רקמה חיה המקושרת לאותה פלנטה אשר אתם חיים איתה ביחסי גומלין. היינו אומרים מהווים אתם רקמה חיה, היוצרת כל העת תקשורת בינותיכם כבני אנוש.

היינו אומרים משפיעים אתם זה על זה אך אינכם מודעים לאותה השפעה.

ובכך הבינו, כי כאשר יוצרים אתם את ההכרה, כי באותו שינוי פנימי, באותו שינוי של תודעה, באותו שינוי של הלכות אדם, הלכה למעשה, יוצרים אתם שינוי במרקם של הרשת האנושית, הרי שמכירים אתם, כי ניתן ליצור שינוי כזה ולשנות הלכה למעשה מציאות.

אם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אליכם, הרי ודאי לכם, שתזהו כי כל אותם תרחישים המתקיימים בעולמכם, הינם תרחישים ההולכים ומקצינים עצמם, מכיוון שאותה אנושות הינה כזו מתמהמהת, אותה אנושות הינה כזו, השרויה בממלכת, נקרא לזאת כך, הקיפאון, החידלון, הקהות, השכחה, השרירותיות והבורות.

ועליכם להבין, כי אין אנו כוללים את כל אותה אנושות מכיוון שוודאי לכם שבקרב אותם בני אנוש, מצויים אותם אלה בני אנוש ערים, מחוברים לחזון, אותם אלה בני אנוש המהווים נקרא לזאת כך, כזרקורים של אור, המייצרים את אותו הדהוד על האחרים ואת ההשראה ואת המשיכה של אותה אנושות אל עבר אפשרויות חדשות. ודאי לכם, אך אנו מדברים על אותו רוב של אנושות, אשר שרוי עדיין באותם מעמקים של אזורים של תעתוע ומניעה ומגבלה.

וכאשר תתבוננו על אשר אנו מתארים לכם, ודאי לכם, כי אותם אלה בני אנוש, אם תתבוננו ולו לרגע על היותכם מקושרים אליהם, אם תתבוננו ולו לרגע על היכולת לייצר בהם, בחינת אותה רקמה אורגנית חיה אשר אתם מהווים כבני אנוש, את היכולת להתפקח, להתעורר ולבטא גלים-גלים של התפקחות המונית, כוללת, הרי שתתמלאו במשנה מרץ, בחינת אותו שינוי פרטי שאתם יוצרים ושינוי כולל אשר אתם מבטאים, ובכך תוכלו למתן את מערכות הקיצוניות המתקיימות בעולמכם.

 

 

קיצוניות וטלטלה שנועדו לעורר את האנושות – ארגון דעאש

כאשר תתבוננו על אותן הקצנות באותה עין בהירה ובוחנת, תזהו כי אותן הקצנות הינן כאלה, אשר נועדו לטלטל עליכם את עולמכם, נועדו להוציאכם מאזורי הנוחות שלכם ואזורי הקהות שלכם, שכרון החושים האנושי. ויש ועליכם להבין, כי מגמות שכאלה קיימות רבות.

אם תתבוננו על אותו ארגון קיצוני אסלמי, המכונה בעולמכם דעאש, תזהו את אותם מקבצים נאמר של כאלה, היוצרים את אותה סטייה הולכת ומתגברת, אשר יש בה את ההקצנה ובכך את הטלטול של אותו עולם של ארץ בשתי משמעויות מרכזיות.

 

דעאש - מגמה ראשונה – איחוד העולם סביב אמת משותפת המצויה מעל מגדרים, דתות ושיוכים לאומיים – שיבה לערכי יסוד ולמאור פנים

אם תתבוננו על מגמה שכזו, תזהו, כי מגמה ראשה, הינה אותו רצון לבטא באותו עולם של ארץ את הנטישה של ההזדהות עם אותם לאומים ועם אותן דתות, לטובת החבירה לערכים, אשר יש בהם את מאור הפנים ואת הראייה הכוללת. ובכך בחבירה לערכים משותפים, את היכולת לקבץ את אותו עולם שלכם, את כל אותן חלוקות בתוך אותו עולם שלכם, אל מול אותו ארגון, בחינת נקיטת פעולה, אשר יש בה את ההתעמתות עם אותה השתקפות שאותו ארגון מבטא.

מכיוון שאם תתבוננו על אותו ארגון, הרי שמבטא הוא, את אותם אופייני פעולה שיש בהם את האכזריות ואת האלימות ואת הגדיעה של אותם ערכים עליהם מבוססת אותה חברה אנושית שלכם.

ואם תתבוננו על זאת, תזהו, כי אותו עולם אנושי עומד מנגד, כאשר אותם ערכי יסוד שלו מתבטלים על ידי אותו ארגון, נרמסים על ידי אותו ארגון ומבטאים את ההקצנה.

וכאשר תתבוננו על אותה עמידה מנגד, או כאשר תתבוננו על אותם אלה, אשר מסבים גבם אל תוך אותם עניינים מקומיים שלהם, או עסוקים באותם אינטרסים, אשר יש בהם את האגירה של אותה אשליה של ממון בעולמכם ואותן "ידיים רוחצות" נאמר, הרי שתזהו, כי אותם אלה, הינם מנהיגים המשקפים אתכם כבני אנוש, אתכם ככאלה אשר נועדו לייצר את אותה התעוררות והתפקחות, הנובעת משאיפה למהות ומשמעות ולכינון חברה אנושית המושתתת על ערכים, שיש בהם את התאום לפנימיות שלכם, את התאום למחוזות מהם הגעתם, את התאום להרמוניה הקוסמית ולאהבה הקוסמית, את התאום לאותה משמעות של רקמה חיה אותה תארנו.

משמע, יש ועליכם להבין, כי במערכת ההשתקפויות, הרי שאותו ארגון מבטא את אותו מצב של קריאה, להפרת הקהות, האטימות והפניית הגב.

היינו אומרים שיש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שזוהי קריאה לסולידריות, זוהי קריאה לאחדותיות על בסיסים של אמת משותפת, המנותקת מאותן משמעויות של חלוקות בעולמכם, לדתות ולאומים ושיוכים.

 

דעאש - מגמה שניה –ערעור הצביר האסלאמי מבפנים על מנת לאפשר התחדשות

יש ועליכם להבין נתונים אלה ולהכיר בכך, כי אותה מערכת של הקצנה, הינה מערכת מטלטלת, הינה מערכת אשר נועדה לאושש מערכות.

והיינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת תזהו, כי אותו ארגון הינו כזה, אשר פעולותיו יוצרות ערעור של אותו צביר אסלאמי מבפנים, מכיוון שבאותה הקצנה שאותו ארגון יוצר, יוצר הוא את המצבים אשר בהם מתעוררות, באותו צביר אסלאמי, השאלות. מתעוררות באותו צביר אסלאמי התהיות ובכך ערעור של מערכות אמונה מקובעות, על מנת לייצר את היכולת להתפתח ולנוע, אל עבר מדרגה חדשה.

 

שימוש בכוח הבריאה ברמה בלתי מודעת ויצירת תרחישי קיצון הדוחפים להתפקחות והתפתחות ורחוקים מן התקן הקוסמי "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש"

ודאי תשאלו, האם זוהי דרכו של עולם, לייצר התפתחות באמצעים קיצוניים ואכזריים שכאלו?

ועליכם להבין, כי כבני אנוש, יש ועליכם להתבונן פנימה, על אותה אלוהות טמונה בכל אחד ואחד מכם, אלוהות בוראת, אלוהות יוצרת. ובכך הבינו, כי באותה מתכונת של הליכה באותם נתיבים שתיארנו, יצרתם כבני אנוש, את אותו תרחיש המהווה השתקפות, המהווה שליליות, אשר נועדה להתניע להתפתחות.

עליכם להבין, כי אם תתבוננו על מצב שכזה, הרי שרחוק הוא ממערכות ההתפתחות הקוסמיות, אשר פועלות על פי העיקרון, לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש. ובכך הבינו, שאותה סטייה מאותן מערכות התפתחות קוסמיות הינה כזו, אשר מצויה בעולמכם לאורך תקופה ארוכה עד מאוד.

 

אכזריות, ניצול וכילוי משאבים המולידים תרחישים אכזריים שנועדו לטלטל

אם תפנו מבטכם לאחור, אל אותן תקופות קדומות, הרי שתזהו כי אותה אכזריות שהתה בעולמכם. אם תתבוננו על תקופה נוכחית, אותה אכזריות עדיין מתקיימת בעולמכם. היינו אומרים, כי אותה אכזריות, אם תתבוננו עליה, יש בה את הניתוק הרגשי, יש בה את הניתוק המחשבתי ויש בה את מסך האטימות, אשר בו יוצרים אתם כבני אנוש, את אותה תנועה לסיפוק אותם צרכים שלכם וחברות צרכניות שלכם, על חשבון אחרים.

היינו אומרים, אם תתבוננו על זאת, מכלים אתם כפי שכבר תארנו את משאבי הפלנטה. אם תתבוננו על זאת, יוצרים אתם את ההתאכזרות לאותם אלה בעלי חיים. אם תתבוננו על זאת, יוצרים אתם את ההתאכזרות כלפי אוכלוסיות שונות ומגוונות, אשר מעלימים אתם מהן עין. היינו אומרים, כי אם תתבוננו על מצב שכזה, הרי ודאי לכם, שהאכזריות הינה כזו הפוקדת אתכם, במגמת הרצון לטלטל ולבטא שינוי, התפקחות, התפתחות.

 

 

מערכת הבחירות בישראל- קריאה להתעוררות ולחיבור לחזון המצוי מעל אג'נדה פוליטית

כאשר תתבוננו על אותה מערכת בחירות, הבאה אל פתחכם באותו מרחב של ישר-אל, יש ועליכם להבין, כי אותה מערכת בחירות, הינה אף היא, אותה השתקפות של מהותכם כמצבור נשמות, אשר נדרש לו לשוב למימושו וייעודו.

משמע אם תתבוננו על כל אשר תארנו, ודאי לכם, כי אותם אלו בני אנוש אשר אתם מהווים, אותם אלה אזרחים, הינם כאלה הנדרשים לבטא את אותה לקיחה של אחריות.

מכיוון שאם תתבוננו על כל אשר מגיע אל פתחכם כמצבור נשמות, כלאום, הרי שתזהו כי צפות אותן אלה שחיתויות, כי צפות אותן אלה צרימות, צפים אותם אלה סילופים. וכאשר תתבוננו על זאת, תזהו לצד כל אותן אלה צרימות אשר צפות, את אותה אדישות, את אותו ייאוש, את אותו אובדן תכלית.

ואנו אומרים, כי אנו מבקשים לקחתכם אל מעבר לאותה אג'נדה פוליטית המוכרת בעולמכם, אנו מבקשים לקחתכם אל אותה רעיוניות, שיש בה אמת משותפת. ואותה אמת משותפת, אם תתבוננו עליה, הינה האמת המשותפת המתנתקת מאותן מסורות של תעתוע, אשר מוזרקות אליכם חדשות לבקרים.

משמע, אנו מזמינים אתכם להתבונן על אותו מרחב של ישראל, כעל מרחב אשר ניתן להפכו למרחב שוקק חיים, שופע, המנהל יחסי גומלין בין אדם לבין סביבה ובין אדם לבין מרחב ובין אדם לבין חברו, מתוך ערות וערכים ונדיבות ותקשורת המכבדת שונים ומגוונים ויכולת לבטא את אותה פרודוקטיביות, אשר יש בה את לקיחת האחריות על אותה פנימיות, על אותה מציאות פנימית, על אותו שלום פנימי ובכך יכולת לבסס ולקיים שלום עם האחרים, מתוך אותו מרחב שיש בו את הראייה את האחרים כחלק מן המכלול בו האני טמון ואת האני, הפרטני לכאורה, כמכלול עצמו.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר תעשו כן, תתעוררו לנביעה פנימית, שיש בה את היזמות והיוזמה. ובכך תכירו בכך, כי אותן אלה מפלגות בעולמכם ואותם אלה הקשרי שלטון בעולמכם, אותם אלה שאתם מכנים אותם מנהיגים בעולמכם, הינם כאלה הרחוקים עד מאוד, מאותה תקינות נאמר, שיש בה את החיבור לערכים התואמים הובלה.

 

מהותה של מנהיגות

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שאם תתבוננו על אותה מהות של הנהגה, יש ועליכם להבין, כי אותו מנהיג הינו כזה חלוץ, הפוסע בראש ומהווה הדרכה חיה, המתקיימת במצב אשר אין בו את האישי, יש בו את ראיית המכלול ויש בו את הפעולה למען המכלול, למען הכלל, מתוך מרחב פנימי, אשר מקיים אחדות עם הכלל ורואה את הכלל ככזה המהווה את ראש סדר העדיפויות.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על כזה מנהיג הפוסע בראש, הינו כזה הפוסע בראש על מנת לבטא את אותם מצבים שיש בהם את הפעולה למען הכלל, בהעדר הפניה למילוי העצמי.

משמע, יש ועליכם להבין, כי אם תתבוננו על אותם מנהיגים עתידיים בעולמכם, הרי שיהיו אלה מנהיגים, אשר עברו את החניכה וההכשרה להכלת אותה תודעה קוסמית, להכלת אותה ראייה הוליסטית כוללת, להכלת אותם מצבים של היכולת להתבונן, בחינת אותו אופק אירועים רחב ומלא באפשרויות ולשקלל במגמה אשר אין בה את ההטיה ויש בה את העדר התלות.

משמע, אותם אלה מנהיגים, יש ונדרש כי יהוו הוויות בלתי תלויות, אשר יש בהן את היכולת לבטא התבוננות על תהליכים גשמיים בעין שהינה עין קוסמית מפוקחת ובהירה, המחוברת לנדיבות ולאהבת המכלול, המחוברת למה שאנו ביטאנו כמאור פנים.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאותם אלה מנהיגים, הינם כאלה אשר נועדו לקיים תקשורת הדוקה עם אותם אלה בני אנוש אשר אותם הם מייצגים, בחינת תקשורת מתמדת אשר יש בה את העברת הנתונים המתמדת ובכך יכולת לקיים, כל העת, את אותם תרחישים המשקללים את אותו רצון של כלל.

ואותו כלל, הינו כזה אשר לא מהווה צי של בורים, אלא הינו כלל ער, הינו כלל נוכח, הינו כלל הפועל כבוראים שותפים, האמונים ואחראים על אותה מציאות משותפת.

ואותו מנהיג, הינו כזה היוצר יחסי גומלין עם אותו כלל.

והיינו אומרים, כי אותם מנהיגים, אם תתבוננו עליהם ככאלה בלתי תלויים, יהיו כאלה אשר יישמו אופייני פעולה וערכים קוסמיים הלכה למעשה בגשמיות, בנפש ובאנוש ובכך יבטאו יחסי גומלין הרמוניים בינם לבין אותו מכלול בו הם טמונים ובינם לבין אותו כולל ובין אותו כולל לבין אותו מרחב, ברמה אשר יש בה את תיעול המשאבים ואת הוויסות ההשוואתי (איזון מתמיד בין ריבוי של מוקדים ותיאומם לאמת משותפת) ואת האיזון ואת התבוניות הבהירה ואת הפעולה במועצות, אשר הינן כאלה אמונות על נושאים ורעיונות והינן כאלה בלתי תלויות.

 

 

היפוך משמעויות ושינוי סדרי העדיפויות

והיינו אומרים, כי עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאנו מתארים לכם חברה, אשר בה אותה הנהגה תהא הנהגה, אשר מתחילה היא לא באותו מילוי של הקשרים נמוכים, אותם תוצרים של הישרדות ופחד בעולמכם, אלא הנהגה הנובעת מן הרוח, הנהגה הנובעת מאותו חזון, מאותה ערכיות שורה ונוכחת, ובכך מהדהדת ומשרה את אותו חזון, על אותם הקשרים של חיים גשמיים, הלכה למעשה.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאם תתבוננו עליכם כבני אנוש ועליכם כמצבור נשמות, המגולם באותו עם ישר-אל, תזהו כי מוטים אתם עד מאוד מכוונת המקור ומפוחדים אתם עד מאוד.

ונוטים אתם חדשות לבקרים לחשוש מאותם איומים ביטחוניים עליכם ומאותם מצבים של כלכלה ורצון לבטא את אותם חיים, שיש בהם את מילוי הצרכים ואת היכולת לצרוך.

ומצויים אתם באותו רצון לחופש הפרט ומצויים אתם באותם מצבים של רצון לבטא את אותם מימושים של הרגלים שלכם והתניות שלכם.

ואם תתבוננו על זאת, תזהו, כי אותו רצון שלכם כבני אנוש, לממש את כל אותם רצונות נמוכים, הינו כזה, המרחיק אתכם עד מאוד מיצירת הבחירה בהנהגה, החוסה ברמת ההשראה התודעתית על מילוי אותם צרכים, היינו אומרים ממקומות, אשר אינם מוכרים לכם, מבחינת הקשרים חדשים.

ועליכם להבין, אותה תקופה בה אתם נתונים, מביאה אל פתחכם חוקיות חדשה, אפשרויות חדשות, הקשרים חדשים. ויש ועליכם לפקוח עיניכם, להתעורר ולהכיר בכך, כי אותן ממשלות ואותם אופייני התנהלות ואותן אלה דרכים בהן פסעתם, הינן כאלה אשר אינן משרתות את אותו רצון אישי ואת אותו רצון כוללני ואת אותה רווחה שלכם.

 

מעבר מהנצחת הקיים לשאלת שאלות, התחדשות, תיאום לעקרונות וחוקיות חדשים ונקיטת פעולה אקטיבית שיש בה יציאה מאזורי נוחות והרגלים

ויש ועליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את ההנצחה של אותן מערכות שלטון, את ההנצחה של אותן מערכות כלכלה, כפי שהן מוכרות לכם, את ההנצחה של אותן מערכות פוליטיות, את ההנצחה של אותם גופים אוכפים או שולטים או מחוקקים, הרי שיוצרים אתם, הנצחה של נתיב המוביל לכילוי משאבים ולצמצום ודחק, לחיכוך וקושי.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אל פתחכם, אנו מבקשים להביא אל פתחכם את ההכרה, כי כאשר נחשפים אתם לכל אותם הקשרים העולים וצפים בתקופה נוכחית ויש בהם את הצרימה ויש בהם את ההבאה אל פתחכם של אותן שחיתויות, נחשפים אתם להקשרים אשר נועדו לטלטל עליכם את עולמכם ולעורר אתכם לשאול: האם המציאות הינה כפי שהיא מוצגת? האם המציאות הינה כפי שהיא מובאת אל פתחכם? האם המציאות הינה כזו אשר ניתן לכם להתבונן עליה בעיניים חדשות? ויתרה מזאת, האם המציאות הינה כזו, אשר ניתן לכם בנקל להשפיע עליה ולשנותה? יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שאנו מזמינים אתכם כבני אנוש לנקוט פעולה.

 

תנועה מן הפנים החוצה ויצירת שינוי מן הבסיס

היינו אומרים, כי אותה פעולה הינה בראש ובראשונה פנימית. היינו אומרים, אנו מזמינים אתכם להתעורר, אנו מזמינים אתכם להתפקח, אנו מזמינים אתכם ליצור תהליכים פנימיים, אשר יש בהם שינוי אורחות חיים והרגלים, אנו מזמינים אתכם לפקוח עיניכם אל שכניכם, אל חבריכם, אל אותו מכלול בו אתם נטועים, אל אותה סביבה.

אנו מזמינים אתכם להסיר את אותה בורות ולפעול ממקום חדש, אשר מחליף את אותו צי של בורים, במרחב תוסס חיים, בו פועלים בני אנוש ערים, מודעים, מקושרים זה לזה כרקמה חיה ובכך משתנים ומשנים, יוצרים את אותו מרחב פנימי מתעורר ובכך משנים את אותו מרחב חיצוני.

היינו אומרים, כי על מנת לבטא שינוי, יש ועליכם להבין, כי נדרש לשנות תכלית השינוי את אותו תחביר מוכר לכם ולבטל את אותן משמעויות מוכרות לכם.

משמע היינו אומרים, כי יש ועליכם להבין, כי נדרשים אתם כחברה, לייצר שינוי מן הבסיס ולסלק את כל אשר נוכח בתקופה נוכחית ומנציח עצמו, מזה תקופה ארוכה.

 

 

אמת משותפת חדשה

עליכם להבין, כי אנו מבקשים להביא אליכם את ההכרה, כי כאשר מתבוננים אתם על אותה מציאות, הרי שאותה מציאות, הינה כזו כחומר ביד היוצר, ניתנת ללישה, לשינוי, לפיסול ולביטוי.

והיינו אומרים, כי נדרש לכם לחבור לאמת משותפת, המתעלה מעל מגזרים ומגדרים, בתוך אותו עם שלכם.

אמת משותפת, המתעלה מעל אותם פחדים, מעל אותן נורמות מוכרות, מעל אותה אדישות וקהות.

אמת משותפת, המצויה מעל אותה תודעת הישרדות ומלחמה ופחד.

אמת משותפת, שיש בה את הרצון להנכיח חברה, המושתתת על בסיסים נקיים, המוזנים מסולם ערכים קוסמי, המבוטא הלכה למעשה, בנפש אנושית ובביטויי אדם.

והיינו אומרים זה אפשרי, זה נוכח, בעבור אותם אלה המתאמים עצמם לכך, בעבור אותם אלה המסכימים לנוע מתוך אותם אזורי נוחות, לאחוז ידיים יחדיו ולבטא את עוצמת הכלל, את עוצמת ההמון, את אחדותם הכוללת ובכך לשנות ולהשפיע, מתוך ענווה, מתוך ערות, מתוך שלום, מתוך הרמוניה, מתוך אותו מרחב, אשר יש בו את הפעולה שבה תועלת הכלל והפרט שזורות כאחד, מתוך אותו מרחב אשר בו, פני המציאות הינם כפני העצמי אשר יצר שינוי ותמורה, התפקחות, התעוררות וביטא מעבר מהרגלים והתניות, לבחירה חופשית מודעת.

ובכך אנו מודים ובכך אנו מנכיחים עצמנו במרחב ביתר שאת ובכך אנו נפרדים כעת.