שינויים בטכנולוגיה ובמשק האנרגיה במעבר לעידן החדש

שינויים בטכנולוגיה ובמשק האנרגיה
 במעבר לעידן החדש

שינויים בגוף בנפש ובחוויה האנושית

האצה טכנולוגית הכפופה לשינוי תודעתי
 

שינוי במשק האנרגיה
והקשר למאגרי הגז שהתגלו בישראל

 

לוהאריה
3.7.2018
 

חברים יקרים,

מוגשת לכם חבילת תודעה חדשה העוסקת בשינוי המציאות בכדור הארץ, ההאצה הטכנולוגית, שינוי משק האנרגיה, ומה עומד מאחורי גילוי מאגרי הגז בישראל.

אנו מצויים במעבר בין עידנים. פרק אחד בתולדות האנושות הסתיים ופרק חדש התחיל.

זהו פרק הפותח חלון הזדמנות לנסיקה בתודעה האנושית, התפקחות, שינוי נורמות ואופייני התנהלות שהיו מקובלים לאורך שנים וניפוץ תקרת זכוכית.

השינוי בתודעה האנושית ילווה בהאצה טכנולוגית, אשר תתמוך את האנושות במעבר מסביבת חיים דחוסה וגשמית עד מאוד, לסביבת חיים שבה חומר ומציאות ווירטואלית הולוגרפית ודיגיטלית, ישזרו זה בזה ויפתחו את החוויה האנושית לממדים נוספים ומורחבים של ביטוי.

המיכון וכניסת רובוטים לתחומי הייצור והשירות, ישנו תכלית השינוי את המושג ״לצאת לעבודה״ ובני האנוש ימצאו עצמם פנויים הרבה יותר ומשנים את סגנון החיים שלהם בהתאם.

השינוי המתואר, אינו פוסח על משק האנרגיה, שנועד לעבור שינוי מאנרגיה המבוססת על חומר דחוס (פחם, נפט ותוצריו) לאנרגיה המבוססת על חומר פחות דחוס (גז) ועל יחסי גומלין הרמוניים עם כוחות הטבע ( אנרגיה סולרית, אנרגיה המופקת מתחנות רוח ומתנועת גלי הים ומים).

השינוי המתואר במשק האנרגיה, הינו רק תחילתו של המעבר מאנרגיה מסוג אחד לאנרגיה מסוג אחר, אליה תיחשף האנושות בעתיד לבוא, כאשר תחצה סף ערכי ותודעתי המגבה חשיפתה של אנרגיה חופשית, ללא סכנה כי ישתלטו עליה ממשלות, תאגידים, בעלי הון, וכל אותם אלה המייצגים אינטרסים אישיים אנוכיים וצרים.

גילוי מאגרי הגז בישראל, הינו חלק מתכנית קוסמית שנועדה לתמוך את השינוי המתואר ולאפשר לישראל לחוות רווחה במשק האנרגיה ובכך לתעל משאבים ליצירת אישוש בחברה הישראלית, והחלמה שלה מתחלואיה.

בפועל, נוצרה סטייה מן התכנית הקוסמית, על ידי הנהגה מסולפת ומושחתת, בעלת תודעה מצומצמת, אשר פועלת מתוך קוצר ראיה, אינטרסים צרים והיעדר ערכים ובכך מאגרי הגז שהתגלו מנוצלים באופן דיס הרמוני ונטול חזון.

אנו מצויים בתקופה שהינה צומת מרכזי בתולדות האנושות ובתולדות ישראל. 

בחבילת התודעה המצורפת, ישנה קריאה להתעוררות, למציאת אמת משותפת המאחדת את כל מי שמבקש להפוך את ישראל לחברה משגשגת המנהלת יחסי גומלין הרמוניים בתוכה ועם סביבתה.

חשוב להכיר בכך, כי הנהגה הנובעת מן העם מתוך חיבור לחזון וערכים, אחיזת ידיים סביב אמת משותפת, ונקיטת פעולה אקטיבית, הן אלו אשר יובילו לשינוי במציאות.

אני מאחלת לכם קריאה מקדמת, מעוררת ומזמינה אתכם לבטא יוזמה, ערות, אכפתיות, אופטימיות, חריצות והתמדה, מתוך הכרה ביכולתנו לשנות ולהשפיע.

מה שניצור הוא שיהיה.

שלכם בהרבה אהבה ורצון 

לוהאריה

divider

שינוי המציאות בכדור הארץ

אם תתבוננו על המעבר מן העידן המסתיים אל העידן החדש, יש וודאי לכם כי אותו מעבר הינו כזה אשר נותן את סימניו באותה מערכת מציאות שלכם.

משמע, אם תתבוננו על מערכת המציאות של עולם ארץ, תזהו את אותה מערכת מציאות ככזו מתאתגרת על מנת להשתנות.

היינו אומרים כי הדבר תופש לגבי כל תחומי החיים שלכם ובכך תתבוננו על אותם שינויים פוליטיים ועל אותם שינויים חברתיים, על אותם שינויים אקלימיים, על אותו משק מים שלכם, על אותו חי, על אותו צומח, על כל אותן תנודות של עמים.

היינו אומרים מערכת רחבה עד מאוד של הקשרים פלנטריים, המאפיינים את אותה מציאות אנושית, מציאות גשמית, העוברים שינוי ותמורה ומתאימים עצמם, נקרא לזאת כך בעבורכם, לתרחיש חדש לחלוטין.

זהו תהליך מדורג, משמע אם תתבוננו על אותו תהליך מדורג, זהו תהליך אשר יוצר במשורה, נדבך על גבי נדבך, את אותם מעברים ממערכת הקשרים אחת למערכת הקשרים אחרת.

זהו מצב אשר בו אותן נורמות אשר הגדירו את אותם נתיבי חיים שלכם ואת אותם אופייני חיים שלכם ואת אותה תפישת עולם שלכם, הינן כאלה מתערערות ומחליפות עצמן באופייני פעולה חדשים, בפרספקטיבה חדשה ובאמות מידה, המייצגים כולם רובד התפתחותי חדש.

היינו אומרים אבולוציה של החברה האנושית, התפתחות של החברה האנושית אל עבר מדרגה חדשה.

זהו תהליך מובנה אשר מתקיים במקביל, במישורי מציאות רבים, שונים ומגוונים.

 

סולם התפתחות הטרוגני

 

החברה האנושית – מדרגות שונות ומגוונות של תודעה ומודעות

משמע אם תתבוננו על אותה אנושות, הרי ודאי ברור לכם שמרובדת היא בספי תודעה, מרובדת היא בספי מודעות. ניתן להתבונן עליה כעל סולם ובו שלבים שונים ומגוונים רבים עד מאוד, אשר מייצגים את כל אותם פנים של האנושות.

והיינו אומרים כי אם תתבוננו על אותו סולם מרובה שלבים, תזהו כי בחלקים הגבוהים של הסולם מתקיימות כבר אותן אלטרנטיבות המתואמות לרוחב היריעה החדש, לאותה תודעה חדשה, לאותם מנעדים חדשים, המבקשים לבוא ולפקוד את פתחה של האנושות.

והיינו אומרים כי אותה תחתית של סולם, אם תתבוננו עליה, הינה כזו המייצגת את אותן תבניות ואת אותם הרגלים ואת אותן אורחות חיים מוכרות ואת אותם אופיינים אשר הורגלתם להם, במהלך עידן רחב עד מאוד, אשר בא אל קיצו.

 

התבוננות על המציאות בעולם ארץ בפרספקטיבה המזהה כי אנו בעיצומו של שינוי גדול

אנו מתארים לכם זאת, מכיוון שאם תתבוננו על אותו מהלך המתרחש בעולם ארץ, כאשר ליבכם פתוח, כאשר הכרתכם הינה כזו ערה, יודעים אתם לזהות את אותם סימנים במערכת המציאות, המייצגים את אותו שינוי ולתת להם את הפענוח הראוי.

בכך, ניתן לכם להתבונן על אותם שינויים אקלימיים ולהבדיל ולבדל, מהם השינויים שהינם תוצר של אותה התנהלות אנושית שיש בה את העדר ההרמוניה אל מול הטבע, את ניצול המשאבים, את הגזל, את הפגיעה, את התנועה הלקחנית, אשר אין בה את ההרמוניה, ומהם השינויים המאפיינים את אותו אקלים שלכם כזה משתנה, אשר הינם כאלה שינויים גלובליים, המקושרים לאותה תשתית משתנה.

משמע, אם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא לידיעתכם, אנו מתארים לכם מצב אשר בו אותה תודעה משתנה, אותן תשתיות תודעתיות משתנות, אותה תפישת עולם משתנה וכל אותם מרכיבים המגדירים את מערכת המציאות משתנים, עוברים תמורה וניכרים סביבכם.

השינויים הטכנולוגיים

אם תתבוננו על זאת, הרי שתחום מרכזי באותה התפתחות שלכם, הינם השינויים הטכנולוגיים

אם תתבוננו על השינויים הטכנולוגיים, הרי שודאי לכם כי אותם שינויים נועדו לתמוך את האנושות בפנייתה אל עבר אזורים אשר לא היו חשופים בפניה קודם לכן.

משמע כאשר תתבוננו על אותם שינויים, תזהו שככל שאותה אנושות שלכם אהובה, הינה כזו, המאמצת אל ליבה ואל מחשבתה ערכים נאורים, אשר יש בהם תיאום לאותה חוקיות קוסמית, כך נפתחים אותם הקשרים חדשים, נפתחות אותן הזדמנויות טכנולוגיות, הפותחות בפני האנושות רובד חדש של אפשרויות, ממדים חדשים של חקר וגילוי וביטוי ומימוש.

היינו אומרים, כי בכך אם תתבוננו על זאת, ניתן לה לאנושות לחקור עצמה, לגלות עצמה ולשנות את אותם אופייני התנהלות שלה, ובכך להתחיל ולרקום בעבור בני האנוש סקאלה רחבה של אפשרויות, אשר מציעה נתיבי חיים, המאופיינים באורח שונה ממה שהוכר לכם עד כה.

 

המהפכה התעשייתית

 

ההתפתחות הטכנולוגית של האנושות במעבר מעידן לעידן

אם תתבוננו על זאת ניתן לכם להתבונן ברטרוספקטיבה על אותה התפתחות של אנושות, על אותה תקופה של אבן ועל אותה תקופת ברזל ועל המצאת הגלגל ועוד...

ואם תתבוננו (ואנו ניקח אתכם ונריץ את הגלגל קדימה), על אותה מהפכה תעשייתית, אתם תזהו את אותם שינויים טכנולוגיים, אשר גובו בהתפתחות פנימית (תודעתית ומודעותית) של אותם אלה בני אנוש ויצרו האצה ופתיחה של אפשרויות חדשות.

היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותם שינויים טכנולוגיים, תזהו כי הם יצרו את קיצור המרחקים, הם יצרו את ההאצה של תהליכים ובכך פתחו את בני האנוש לאפשרויות מימוש אשר לא היו זמינות קודם לכן.

משמע היינו אומרים בתחילתו של עידן האדמה, אותן אפשרויות היו מוגבלות והתאפיינו באותו צייד ובאותם נדודים ובאותו ליקוט, ובהמשך באותו מצב של ערים ובאותו מצב של בנייה של משקים חקלאיים וחוות חקלאיות וביות של אותם בעלי חיים ואותן התקבצויות בשבטים או בערים, ואותו פיתוח של מערכת מוניטרית אשר יצרה את ההתפתחות ובהמשך הדרך את הסילוף.

ונאמר, כי כל אותו תהליך התפתחותי, ביטא מצב אשר בו מעיסוק בחומר באופן מובהק עד מאוד ופיזי עד מאוד, נפתחו, יותר ויותר, האפשרויות שבהן העיסוק בחומר הפך תאורטי יותר.

משמע מפעילים אתם בתקופה נוכחית יותר ויותר את מוחכם, את הרעיונות הטמונים בכם ומחברים אותם להקשרים טכנולגיים, אשר יש בהם את המדיה הדיגיטלית ואת המיכון התופס ומחליף את אותה עבודה ידנית של בני אנוש ובכך נעים אתם מהקשרי חומר דחוס, אל הקשרי חומר קלוש, נקרא לזאת כך בעבורכם.

בכך, התרבות האנושית נחשפת יותר ויותר לאותם מצבים של התנסויות, שהינן מעודנות ובעלות רטיטה אשר יש בה את הפתיחה לממדים חדשים.

 

שינוי משקלים במערכת הצ'קרות האמונות על התפקוד של הגוף והנפש

אם תתבוננו על זאת, כאשר תרים אתם אחר תנועה בין ממדית, מחפשים אתם את התנועה אל עבר ממדים מופשטים שבהם מרחפים אתם כרוח, או כהוויה שאין לה את הגוף.

והיינו אומרים, כי אם תתבוננו על תנועה בין ממדית, יש בה את היכולת לבטא התנסות והתפתחות כאשר אותם גופים שלכם אנושיים הינם כאלה המפעילים, בתוך אותו ספקטרום שלהם, ביטויים נרחבים אשר הינם כאלה בעלי דגש שונה.

משמע אם נתבונן על אותה מערכת צ'קרות, אשר מייצגת את בקרות התפקוד של בני האנוש באותו עידן של אדמה, תזהו כי הדגש היה על אותם מרכזים נמוכים - אותם מרכזים של הגשמה ויצירה, עיבוד ועיכול ותחושתיות רגשית מורחבת. (צ'קרת השורש, המין, מקלעת השמש והלב).

ואם תתבוננו על אותה תנועה אל עבר מרחבי העידן החדש, אותה הקלשה שאנו מתארים, אותו משקל משתנה, אותם דגשים שמשתנים, תזהו כי אותו מרכז רגשי שלכם הינו מתעדן ועולה ברטט ומבטא סקאלת רגשות שונה לחלוטין, מאותן רגשות שאפיינו את עידן האדמה.

תזהו את מרכז הגרון ככזה המביא פרספקטיבה שונה ומערכות פיענוח מורחבות, ותזהו כי אותו מערך מחשבה שלכם והגות שלכם ואותה עין שלישית - המבטאת חזון וראייה על-חושית ורב-ממדית, ואותן מערכות הזנה חדשניות הפוקדות אתכם ברמת החיבור לצ'קרת הכתר, הינן כאלה המבטאות דגשים חדשים.

היינו אומרים כי אותם דגשים באים לידי ביטוי במערכת המציאות שלכם, באותה טכנולוגיה מגבה.

 

הקלשת הגופים הפיסיים ושינוי בחוויה האנושית

והיינו אומרים, כי אתם תזהו שאותה אנושות תהפוך בהדרגה את אותם גופים דחוסים ומקובעים, לגופים קלושים, המנהלים יחסי גומלין עם עולמות פיזיים ועולמות של הדמיה הולוגרפית, דיגיטלית, אשר יש בה את ההיצע ההתפתחותי החדש, אשר חלקים ניכרים ממנו מתקיימים בעולמות וירטואליים, מלאכת מחשב.

ובכך אותם מצבים שתהיה לכם את היכולת להרכיב שתלים דיגיטליים בתוך אותן מערכות ביולוגיות שלכם, ותהיה לכם את היכולת להרכיב את אותם אברים נוספים, אשר הינם פרי הנדסה גנטית, ותהיה לכם יכולת לתקן את אותה ביולוגיה שלכם ולהשמיש אזורים פגומים מחדש על-ידי אותן מערכות של ננו-טכנולוגיה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאנו מציגים לכם אנושות שונה.

 

שינוי מושג העבודה

היינו אומרים שכאשר אותה אנושות שונה תבוא לכדי ביטוי, הרי שכל אותו מושג של עבודה כמו שהוא מוכר לכם ישתנה תכלית השינוי, כך שיסתיימו אותם מצבים של הליכה לאותם משרדים ולאותם מפעלים ולאותה שגרת יום, שפעמים רבות הינה כזו אשר יש בה את ההליכה במעגל סגור.

מתוך כך, תפגשו בעתיד לבוא אנושות אשר יש בה את הפְּנִיוּת, מכיוון שכל אותו מצב של מיכון ורובוטיקה, יפנה את אותם בני אנוש להתנהלות שונה ולעיסוקים שונים, אשר פותחים פתח לנתיבי החיים של העידן החדש.

 

מערכות אנרגיה ומשק האנרגיה

אנו מביאים אליכם הקדמה זו על מנת לומר לכם, כי אם תתבוננו על אותו סולם אשר תארנו לכם, אותו ריבוד של אנושות, בשלל ספים התפתחותיים, תזהו כי אותו ריבוד של אנושות הינו כזה, אשר יוצר את התנועה אל מול מערכות אנרגיה.

אם תתבוננו על אותן מערכות אנרגיה בעידן האדמה, תזהו כי אותם אלה בני אנוש, אותו אדם קדמון הבעיר את המדורה ויצר את ההתנעה של ההזנה האנרגטית באמצעות אותה אש ובאמצעות כילוי פיזי של חומר בתהליך בעירה. ונאמר כי מהדלקת מדורות פניתם לאותה כרייה של פחם ולשימוש בנפט ותוצריו.

היינו אומרים כי יצרתם מערכת הקשורה בקשר הדוק לאותן מערכות כלכלה מסולפות שלכם, ופיתחתם משק אנרגיה אשר יש בו את הדלקים, הניזונים מבטן האדמה - אותם תוצרי מאובנים אשר נועדו להוות את הדלק המזין בעבור פרק התפתחותי בנתיב החיים האנושי אשר הסתיים.

אם תתבוננו על אותן מגמות בקרב האנושות, תזהו כי מאגרים אנרגטיים חדשים מבקשים לבוא לכדי ביטוי. היינו אומרים כי אם תתבוננו על זאת, אנו מדברים על אותן מגמות שכבר מתרחשות בעולמכם אשר מהוות את הפרק הבא, אשר הינו הפתיח לקראת אותם חיבורים למערכות אנרגיה עתידניות וחדשניות, אשר אין עדיין בדעתכם האנושית את היכולת להכיל אותן בתקופה נוכחית.

ואנו אומרים כי בתקופה זו פוגשים אתם את אותה אנרגיה סולארית ופוגשים אתם את אותה אנרגיה הניזונה מתנועת הרוחות ומתנועת המים והיינו אומרים, פוגשים אתם את אותם מאגרי גז שנחשפים.

 

גילוי מאגרי הגז בישראל

עליכם להבין נתונים אלה ולראות את אותם מאגרי גז, ככאלה מאגרים אשר נועדו לתמוך את תקופת המעבר, בקרב אותו מצבור של נשמות מתפתחות באותו אזור שלכם - ישראל, ישר-אל, אשר נועד להוות ככזה מאיץ ומקדם אופציות חדשות ואלטרנטיבות חדשות בתוך אותו עולם שלכם, ככוח חלוץ.

ובכך, מצב שנועד ליצור בישראל את אותו מצב של הסבה מאנרגיה המבוססת על אותן קומבינציות דחוסות, של יסוד המים ויסוד האדמה - דלקי מאובנים (נפט ותוצריו), לאנרגיה המבוססת על קומבינציות חדשות (דוגמת הגז).

היינו אומרים, אם תתבוננו על אותו גז יש בו את השילובים של יסוד המים ויסוד האוויר ובתהליכי זיקוק אותם מים ואויר יוצרים את ההסבה לגז, אשר הינו קלוש הרבה יותר מאותו דלק שלכם.

בכך נועדה פתיחת המאגרים הללו לשימוש הכלל, וליצירת תשתית אשר יש בה את יחסי הגומלין ההרמוניים עם הסביבה, ותשתית אשר יש בה את יחסי הגומלין ההרמוניים עם מערכות מימון אנרגטיות שנועדו לסייע לכם, באותה מדינה שלכם, אשר נחשבה היינו אומרים בעיני רבים, לענייה במשאבים.

 

הסטייה מן התכנית הקוסמית – הנהגה מסולפת בעלת תודעה מצומצמת ברמת התפתחות נמוכה

אך אם תתבוננו על זאת תזהו, כי בתקופה נוכחית יוצרים אתם כעם את הסטייה מאותה תוכנית קוסמית שנועדה לסייע לכם.

מכיוון שאם תתבוננו על אותו סולם אנושי של תודעה ומודעות והתפתחות אשר תארנו, תזהו כי אותה הנהגה שלכם הינה כזו המצויה בתחתית הסולם התודעתי והמודעותי, ובכך מובלים אתם על ידי שוטים ובורים, אשר יוצרים כילוי של אותם מאגרים וסילוף של אותם מאגרים, ושימוש בהם שלא לתועלת הכלל, אלא ניכוס שלהם לתועלת אלה בעלי הון, אשר יוצרים את המשיכה בחוטים ואת התנועה בהעדר מאור פנים.

זוהי תנועה אשר אין בה את הראייה הכוללת ואין בה את המעוף והחזון, המרחיק ראות ומבין כי אותם מאגרים נחשפים על-מנת לתמוך את אותו מרחב שבו אתם מצויים, על-מנת לתמוך אתכם כצביר נשמות, אשר נועד ליצור במרחב של ארץ את הפעימה המקדימה את זמנה ויוצרת בעבור האחרים מראה מקום.

עליכם להבין, כי אותו פרק של שימוש בדלק, על כלל הקשריו, נפט על כלל הקשריו, הינו כזה שהסתיים זה מכבר, אך אותן ממשלות צללים, המושכות באותם חוטים ומנכסות לעצמן את אותם תהליכים גלובליים, על-מנת לצבור הון וכוח, הינן כאלה היוצרות את ההסתרה של מערכות אנרגיה חלופיות, או את התמרון של מערכות אנרגיה חלופיות, לצורך מעטים.

 

תקופה שהינה צומת מרכזי בתולדות האנושות ובתולדות ישראל – קריאה להתעוררות

והיינו אומרים, כי עליכם לראות את התקופה בה הנכם מצויים, כצומת מרכזי באותה תנועה שאתם יוצרים כאנושות, באותה תנועה שאתם יוצרים כעם ישראל.

מכיוון שאם תתבוננו על זאת, זהו צומת אשר בו אנו מתבוננים עליכם ושואלים:
⁉️ האם תיצרו את המחויבות כלפי אותו מרחב בו אתם שוהים, כלפי אותה ארץ שלכם, כלפי אותם משאבים שלכם אנרגטיים, כלפי אותו חי, כלפי אותו צומח?
⁉️ האם תיצרו את ההתעוררות?
⁉️ האם תיצרו את המעורבות?
⁉️ האם תיצרו פרואקטיביות?
⁉️ האם תכירו בכך כי ביכולתכם לשנות ולהשפיע?

מכיוון שעליכם להבין, כציבור נוטים אתם להעדר תנועה, כציבור נוטים אתם לאדישות, כציבור נוטים אתם ללכת באופן בלתי מבוקר ובלתי מודע אחרי הנהגה כושלת, ומתוך אותה פסיביות יוצרים אתם מצבים, שאותה מציאות שלכם הינה כזו ההופכת דחוסה וקשה יותר ויותר.

 

הנהגה הנובעת מן העם – מה שניצור הוא שיהיה – קריאה לאחיזת ידיים ונקיטת פעולה

עליכם להבין זאת, מכיוון שאם תכירו בזאת שאותה הנהגה שלכם בלתי תואמת את החזון של העידן החדש, כאשר תכירו בכך שאותם מנהיגים שלכם אין להם ולו דבר עם מהות של הנהגה ועיניינם הינו כזה, אנוכי, אישי ומצומצם, הרי שתכירו בכך כי אותה הנהגה נדרש לה לבוא מכם, מאותם אלה שונים ומגוונים, האוחזים ידיים ומשפיעים על אותם מנהיגים, משנים את תמונת המצב הפוליטית, משנים את תמונת המציאות על-ידי אקטיביות, על-ידי התאחדות, על-ידי הבנת התמונה הכוללת, הבנת המגמות ונקיטת הפעולה.

היינו אומרים כי זוהי תקופה אשר בה אותה מציאות מושפעת מאותן בחירות שלכם, בחינת מה שתיצרו הוא שיהיה.

ובכך עליכם להבין, שכאשר יוצאים אתם מדלת אמותיכם, מאותן כורסאות נוחות שלכם, מאותם בתים שלכם ויוצרים את התנועה הקוראת לשינוי, יש ביכולתכם להשפיע, יש ביכולתכם לשנות, יש ביכולתכם להוביל את אותה מציאות חיצונית אל עבר הרצוי, מתוך אותה מציאות פנימית ערה שלכם, אשר יש בה את המוכנות לדעת, את המוכנות להכיל מידע, להבין את המתרחש ובכך לשחרר בורות, לטובת ערות.

אנו מביאים אליכם נתונים אלו, אנו מביאים אליכם הבנות אלו, מכיוון שיש ועליכם להבין כי אותם מאגרי גז כאשר נוכסו הם בידי מעטים, וכאשר לא נעשה בהם השימוש לתועלת אותו מרחב שלכם - ישראל, אלא יצוא של אותו גז אל עבר מחוזות אחרים, הרי שיוצרים אתם מצב שבו מבזבזים אתם משאבים שנועדו לתמוך אתכם, לתמוך את אותו מרחב, את אותה סביבה שלכם ולאפשר לכם לפעול כחברה משגשגת, אשר אין לה חשש אנרגטי, אין לה חשש מהעדר מימון של אנרגיה, ובכך יכולת להתמקד בעיקר ולבטא את העיסוק באותו חזון ערכי, אשר נועד להתבסס באזורכם ולבטא את ערש העידן החדש.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאנו מזהים כי אלו העֵרִים ומחוברים לאותו חזון עידן חדש, הינם כאלה מעטים, ואותה קריאה שאנו משמיעים הינה כזו אשר נועדה לעורר אתכם, כל אותם אלה השומעים דברינו, הקוראים מילותינו ובכך מבינים כי נדרש ליצור את היוזמה, נדרש ליצור את הפעולה, נדרש לאחוז ידיים ולהוביל שינוי.

ובכך אנו מודים ומסיימים.