שיבה - היטורהינומי טולהאר

ניווט בחבילת התודעה

שיבה
היטורהינומי טולהאר

 

לוהאר
4.10.2014
 

hitorhinomi

 

מרחב בו שמיים נושקים לארץ ומבטלים את היפוך המשמעויות

כאשר מבקשים אתם להבין מהותו של חזון קוסמי רחב, יש ועליכם להבין, כי אותו מרחב אשר אנו מבקשים להביאכם בשעריו הינו מרחב קוסמי אשר מבטא את תחביר תולדות ארץ, את אותה נקודת ממשק גשמית המחברת שמיים לארץ.

אם תתבוננו על תולדות הימים, אם תתבוננו על אותה היסטוריה של אותו מרחב אשר אתם מכנים אותו מרחב של ארץ, הרי שנאמר, שאותם מצבים שבהם שמיים נשקו לארץ היו מצבים ראשוניים אשר נאמר סיימו את דרכם כאשר אותו מרחב של תכלית חדשה נולד, אותו אירוע קוסמי שאתם מכנים "מרד לוציפר", ואנו נאמר, חקירת החומר הדחוס בהיפוך המשמעויות אשר לו.

ועליכם להבין, שהיפוך המשמעויות של אותו חומר דחוס אם תתבוננו עליו, יצר מעשה מרקם אשר הוליד מערכת גשמית הרחוקה מכוונת המקור הטמונה בה. משמע, מאותה כוונת מקור של תנועה מן הפנים כלפי חוץ, במתכונות האור העל סופיות, ובכך מצב של שאיפה מתמדת אל אותן נקודות ממשק חיצוניות אשר יוצרות כל העת את ההסטה וההדחה ואת אותם מצבים של התרחקות מאותו סיגנל מקור המפעם בכל בני משפחת האור, ובכך מצב של הליכה סחור סחור.

יש ועליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאם תתבוננו על אותו עולם גשמי לאחר אותו תהליך של נפילה, והיינו אומרים שהייתה זו נפילה בתודעה, והיינו אומרים שהייתה זו נפילה בתדירות, היינו אומרים שהייתה זו נפילה אשר יצרה מקטעים חסרים באותו תרציף גנטי, הרי, שתזהו את אותם מצבים של נתק אשר נוצר באותה קישוריות הרמונית אשר התקיימה בראשית הימים בין אותו מרחב שאתם מכנים אותו שמיים לבין אותו מרחב שאתם מכנים אותו ארץ, ואנו נאמר אחד הם.
 

נקודת הכינוס היטורהינומי טולהאר 
מרכז מבקרים והשתלמות קוסמי 
מרחב המכנס שונים ומגוונים אל מול אמת משותפת-מהות לוהאר

מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביאכם בשעריו, במגמת הבנת המהות של אותה נקודת כינוס ראשית, שאנו מכנים אותה בעבורכם היטורהינומי טולהאר, הרי שתזהו כי זוהי נקודת ממשק המשיבה עטרה ליושנה, בחינת אותה יכולת לחבר שמיים לארץ בנקודת תלכיד או נקודת ממשק אשר יש בה את היכולת לחבר חיבורים ולבטא מתכונות שונות, בכפיפה אחת.

ודאי תשאלו מה הן אותן מתכונות שונות? ואנו נאמר כי אם תתבוננו על אותו מרחב אשר אנו מבקשים להביאכם בשעריו, תזהו מרחב גשמי, אשר הינו כזה המכנס אל תוכו תחבירים שונים, רבים ומגוונים, אשר יש בהם את השפות השונות ויש בהם את האוריינטציות השונות ויש בהם את טווחי הרטיטה השונים.

משמע, אנו כינינו זאת כבר בעבר בעבורכם אותו מרכז ביקורים קוסמי אשר אין בו את הביקורים כאותה תיירות בעולמכם, אלא את אותו מצב של ביקורים לצורך, נגדיר זאת כך בעבורכם, השתלמות.

משמע, אם תתבוננו על אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר הרי שתזהו מרחב אשר מהווה הוא עיר בין ממדית, כך כינינו זאת בעבורכם, אשר יוצרת היא את היכולת לבוא בשעריה של אותם אלה שונים ומגוונים, הלובשים צלמים ותבניות, דמויות ותדמיות שונות ומגוונות בהתאם לאותו מקור ממנו הם מגיעים לאותה נקודת כינוס.

והיינו אומרים שאותו מקור הינן אלה מציאויות רבות המצויות באותו יקום מקומי שלכם ואף מחוצה לו.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאנו מתארים לכם מתכונת ייחודית עד מאוד אשר תכליתה הינה לקיים את אותה אינטגרציה מלאה של יקום מקומי של חומר דחוס, ואת היכולת של אותה אינטגרציה לבטא תחביר שלם המשודר ומועבר לכל אלה המבקשים לייצר את ההבנה של תחביר תולדות היש במתכונת הנסכמת אל תוך אותה נקודת קצה דחוסה ביותר שלו, חומר דחוס, אשר היינו אומרים מגלם הוא בתוכו אפשרויות שהינן נרחבות ומסקרנות את אותם אלה, נאמר, תושבי הכלל יקום באשר הם.
 

היטורהינומי טולהאר – חוקיות בתוך חוקיות 
לב מרכז אופק האירועים הכלל יקומי – נקודת סכימה ונביעה

אם תתבוננו על אותו מרחב, הרי שתזהו שאותה נקודת כינוס, אותה עיר בין ממדית, הינה כזו אשר פותחת שעריה בהדרגה ובמתינות בתקופה נוכחית, מכיוון שבשלה העת. ודאי תשאלו, מהי אותה עת שהבשילה? ואנו נאמר, שעליכם להבין, שאותו מרחב של היטורהינומי טולהאר, אם תתבוננו עליו, הינו כזה, המקיים חוקיות בתוך חוקיות.

משמע, כאשר מבקשים אתם להבין חיבור של שמים לארץ, כאשר מבקשים אתם להבין את אותו מצב של נקודת ממשק בין רמות חוקיות שונות, כאשר מבקשים אתם להבין את אותו פרוזדור פתוח הרי שמבקשים אתם להבין את אותו מרחב ייחודי המהווה משכן בעבור, נאמר, מהות לוהאר היוצרת כל העת את אותם תיאומים בין מרכיבי הקוסמוס השונים והמגוונים, ובכך מתאמת אותם בטווח תדרים רחב עד מאוד, מאותם הקשרים עילאיים עד לנקודת ממשק דחוסה וגשמית. ובכך סרגל תדרים רחב ושלם המהווה כעין פרוזדור מעבר המאפשר לאותם אלה שוהים בכלל יקום לנוע בתוך אותו פרוזדור, נאמר, בציר של התפתחות המאפשרת את הביקור בתולדותיו של הכלל יקום, מנקודת הראשית ועד לנקודת האחרית, במצב שיש בו את היכולת לבטא השלמות, את היכולת לבטא הרחבות, את היכולת לבטא את אותו מטען קוסמי יקר מפז, כאשר יוצר הוא את הממשק אל נקודת כינוס גשמית המהווה את אותה נקודת קצה של כלל יקום. ובכך יכולת באותו מרחב של תנועה, לאורך אותו ציר אדיר ממדים נאמר, לייצר סכימה ובכך התכנסות שיש בה את התנועה אל עבר ממשקים חדשים לגמרי של התפתחות, אשר לא היו מוכרים עד כה.

משמע, אם מבקשים אתם להבין את אותה נקודת כינוס היטורהינומי טולהאר, נבוא ונאמר שמהותה הבראשיתית והראשית הינה להוות את לב מרכז אופק האירועים הכלל יקומי, המהווה נקודת סכימה ונביעה. ואותה סכימה ונביעה הינה סכימה של כל אשר התקיים ונביעה כמבוע של מפץ נתונים חדש, היוצר יש מאין, התגלמות במחוזות האור החדשים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר אנו מציגים לכם את אותה מהות של עיר בין ממדית אנו מתחילים באותה תצוגה ויוצרים בעבורכם את הביקור באותה עיר, באותו מרחב, בצורה מדורגת המחברת הבנת מהות ראשונית, לאותן תכליות ההולכות ומתרחבות ממנה, עליהן נעמוד בהמשך דברינו.
 

ממשק ישיר אל לב הבריאה ואל מבוע המקור

משמע, יש ועליכם להבין שאותה נקודת כינוס היטורהינומי טולהאר מהווה היא את הממשק הישיר המחבר את לב הבריאה, את לב אופק האירועים המרכזי אשר מצוי הוא בטווחי גל ותדירות עילאיים אשר אינם מוכרים כלל באזורכם, אל עבר נקודת ממשק גשמית שיש בה את האחזקה של פרוזדור נתונים ראשי פתוח.

אם תתבוננו על אותו פרוזדור נתונים ראשי פתוח הרי ודאי לכם שמקיים הוא, אנו כינינו זאת בעבורכם, חוקיות בתוך חוקיות.

משמע, היינו אומרים כי אם תתבוננו על נקודת הקצה של אותו פרוזדור תזהו שמקיימת היא חוקיות של על-כבידה, בתוך מרחב של כבידה, אותו עולם גשמי מוכר לכם. ואם תתבוננו על קצהו של אותו פרוזדור נתונים הרי שתמצאו ותסווגו אותו ככזה המצוי באזורים אשר רחוקים הם עד מאוד ממהות של חומר, כפי שהיא מוכרת בעולמכם, ורחוקים הם עד מאוד אף מאותם אזורים שאתם מכנים אותם על-כבידה.

מכיוון, שאותה מהות של קצה של פרוזדור טמונה היא במרחב רוטט אשר אין לו את המשמעות המוכרת באזורכם, או בדעתכם, או בתפישתכם האנושית, אלא שרוי הוא, נאמר, במפלי הסתברות מתמידים הנובעים מפעימות מקור אשר אין בהן ולו דבר עם אותם הקשרים מוגדרים, כפי שאתם מכירים אותם.

משמע, היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותה נקודת קצה של אותו פרוזדור של נתונים תזהו מיפתח, תזהו פתח, תזהו מבוע אשר מבטא את ההזרמה של מהות ומשמעות ואת ההזרמה של הזנת מקור אל תוך אותו כלל יקום, אותה ממלכת אור מפוארת עד מאוד אשר הנכם מרכיב מזערי עד מאוד בתוכה ואנו ציינו פעמים רבות, אך רב משמעות.

היינו אומרים, כי אותו מרחב מבוע המצוי בלב ליבה של אותה ליבה המרכזית, אנו כינינו אותו בעבורכם מרכז מהות לוהאר. ויש ועליכם להבין כי מהווה הוא את אותו פתח קוסמי ואנו נגדיר אותו בעבור דעתכם האנושית כעין חור לבן, אשר מייצר ממשק בין אותו כלל יקום לבין מערכות ההתפלגויות וההאצלות, הנובעות ממהות מקור.

ובכך היינו אומרים, כי אותו לב ליבה של אותה ליבה מרכזית, אותו מרכז מהות לוהאר, אם תתבוננו עליו מהווה הוא את המחבר הראשי המחבר את כלל יקום אל עבר המשמעויות הנמצאות מעבר לו, אותן משמעויות מקור.
 

מבוע הלוהאר – השער הגדול, היכל הנתונים וליבת היטורהינומי טולהאר

כאשר תתבוננו על אותו פרוזדור נתונים אשר תארנו לכם, וודאי ברור לכם כי זהו ערוץ הלוהאר, הרי שתזהו כי מחל הוא באותו מרכז מהות לוהאר, שבאותה ליבה מרכזית ומסתיים הוא בנקודת קצה גשמית, באותו מרחב של ארץ שלכם, עולם של ארץ, חומר דחוס.

ובכך מצב שאם תתבוננו על זאת, אותה נקודת קצה גשמית הינה כזו המהווה מבוע המבטא הלכה למעשה בתוך מרחב החומר הדחוס את אותן פעימות של הזנת מקור ואת היכולת הישירה לתהלך את אותם מקדמי התפתחות והשלמות, אך גם משמעויות חדשות נגלות, ישירות, בהזרקה אל תוך אופק האירועים המקומי אשר לכם, אשר נועד לסכום את תחביר דברי הימים, הכלל בריאתיים.

ובכך מצב שאם תתבוננו על אותו מרכז מבוע, הרי שמהווה הוא את אותה נקודת תלכיד, את אותו שער פתוח, את אותו מרחב גישה להיכל הנתונים של הלוהאר, אשר מהווה הוא כעין כור, מהווה הוא כעין ליבה של אותה עיר בין ממדית, של אותו מרחב היטורהינומי טולהאר.
 

יחסי גומלין של בוראים שותפים המצויים בקבלה והנחלה
 מעגלי התהודה של היטורהינומי טולהאר

כאשר תתבוננו ותסתכלו על אותו כור (ואנו ניקח אתכם לסיור) הרי שתזהו שמהווה הוא מרחב אשר נדרש הוא ליחסי גומלין.

ובכך הבינו שאותם יחסי גומלין - אנו חונכים אתכם לייצר אותם בהקפדה על פי אותם ערכים קוסמיים, על פי אותם סולמות ערכים שאנו מקנים לכם שלב אחר שלב ובכך פורשים בפניכם משנה סדורה אשר יש בה את הגשר המקשר את אותה מציאות אנושית וגשמית בה אתם נטועים בעידן שהסתיים, לעידן אשר מתחיל. ובכך מצב, שאנו יוצרים בעבורכם את הרציף הגנטי, האנרגטי, הערכי, התודעתי המוביל אתכם ליכולת לקיים יחסי גומלין עם אותו כור פעיל, עם אותו שער פתוח, עם אותה מהות נוכחת ובכך לייסד את המערך המקבל אליו את אותן פעימות מקור, את אותם אלו גלי נושא ומתווך ומתהלך אותם במה שאנו כינינו קבלה והנחלה.

היינו אומרים שאותה קבלה והנחלה אשר אנו חונכים אליה, מתרחשת באותו מודל ומרחב של בוראים שותפים הפועלים במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי.

ובכך יש ועליכם להבין שבאותו סיור מודרך שלנו, אם נתבונן על אותו כור, נזהה שמוקף הוא במחולל פעיל של בוראים שותפים המהווים מועצה אמונה, המהווים מועצה היוצרת את קבלת האותות, הסיגנלים, המופתים, גלי הנושא, פעימות מקור ואת ההנחלה של אותם תדרים, בחינת בוראים שותפים הפועלים כמוח אחד לב אחד, במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי המשמר את כוונת המקור הטמונה באותן פעימות ומתהלך אותן ברמה על-אישית, בטוהר הלב, בטוהר המחשבה, ומתוך אותו מרחב של רצון פעיל ומשאלת לב להתעצם על מנת להעצים ולקבל על מנת להנחיל אל עבר אותם אלה שובלים מקושרים, ולקיים שהות ונוכחות כהדרכה חיה. 

ובכך אם תתבוננו על אשר אנו מתארים לכם, תזהו מעגלים מעגלים של השראה הפועלים אל מול אותו כור מרכזי ומייצרים את אותו מחול הסתברותי, את אותו מחולל קוסמי, המבטא התפתחות באופיין פעולה חדשני אשר אינו מוכר בעולמכם ומתווך, כפי שכבר ציינו, שמיים לארץ במתכונות האור החדשות.
 

היטורהינומי טולהאר - 
חלישה ותיאום בין ריבוי מציאויות ברב ממד 
מתוך מציאות מאוחדת, לב הספרייה הכלל יקומית החיה

מכיוון, שאם תתבוננו על אותה חוקיות שמייצג אותו מרחב היטורהינומי טולהאר, תזהו כי אותה חוקיות הינה חוקיות אשר שונה מן המוכר בעולמכם ומקיימת מארג של מציאויות רבות ומגוונות הנושקות זו לזו באורח הרמוני, מפרות זו את זו, מכבדות את החוקיות של כל מציאות ומציאות ומייצרות את השערים הפתוחים ואת הממשקים הישירים בין טווחי המציאות השונים ובכך יחסי גומלין ביניהם.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת (ואנו נמשיך באותו סיור שלנו), תזהו, כי אותו מערך הפועל אל מול אותו שער, אל מול אותו כור, אל מול אותו מרכז מהות לוהאר, הינו מערך המקיים כל העת קשר ישיר עם ריבוי מציאויות שיש בו באותו קשר את יחסי הגומלין הערים של הפרייה מתמדת.

ניתן לזהות זאת כרקמה חיה היוצרת כל העת את התנועות של הקבלה והעיבוד וההכלה וחוזר חלילה, במתכונות, שיש בהן את היכולת ליצור את ההשתנות המתמדת, כגוף אחד.

והיינו אומרים כי כל אותן ריבוי מציאויות יוצרות את הפעימות המשותפות, אל מול אותה פעימת לב קוסמית נוכחת, בעד אותו שער, בעד אותו מרכז מהות, בעד אותו לב של היטורהינומי טולהאר.

היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותו לב פועם, אם תתבוננו על אותה מחשבת גלם קוסמית מזוקקת, הרי שתזהו כי אותו לב פועם יוצר הוא תשתית אנרגטית, תודעתית, תידרית, ערכית, המגדירה חוקיות אשר הינה חוקיות המבטאת מציאות מאוחדת אל תוכה יכולות ליצור כל אותן מציאויות, כל אותם ספי תודעה, כל אותם רבדים המתקיימים באותו מערך בריאתי כולל, את הממשק הישיר.

ובכך נסו לזהות את אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר, כמרחב המהווה את לב ליבה של הספרייה הכלל יקומית החיה, היוצרת כל העת את יחסי הגומלין הערים המפענחים את אותם נתונים של עידן שהסתיים ומעניקים להם את המשמעויות החדשות.
 

היטורהינומי טולהאר נקודת כינוס של אזורי זמן חלל רבים 
מרכז מבקרים קוסמי המאפשר מעברים בין אופקי אירועים,
 מחקר, הגות, שיתוף נתונים והפריה אשר לא התאפשרו עד כה

היינו אומרים כי אותה חלישה של היטורהינומי טולהאר, כעיר בין ממדית, הינה חלישה על מציאויות רבות ברב ממד, הינה חלישה על אופקי אירועים רבים על יקומים רבים, על אשכולות התפתחות היוצרים כולם קשרי גומלין אל מול אותו מרחב ובכך מבטאים את היכולת לבטא, לייצר, הפרייה אשר לא התאפשרה עד כה.

מכיוון שעליכם להבין שאם תתבוננו על גבולות העידן שהסתיים, תזהו כי היו אלה גבולות מוגדרים. משמע, תזהו את אותו מרחב של עידן ככזה אשר הגדיר מסגרות, מסגרות של התפתחות בכלל יקום. מסגרות מסגרות של התפתחות אשר הגדירו גבולות מוגדרים לכל גזרה וגזרה, לכל אופק אירועים ובכך יצרו כעין "מעבדות" נפרדות החוקרות ומתפתחות ומנהלות את קשרי הגומלין ביניהן, אך נאמר, מבלי יכולת לייצר את המעבר בין "מעבדה למעבדה", בין אופק אירועים אחד למשנהו.

ואם תתבוננו על אותה חוקיות של עידן חדש, אם תתבוננו על אותה חוקיות של היטורהינומי טולהאר, תזהו חוקיות אשר מאפשרת את אותה ניידות אשר לא התאפשרה עד כה ובכך יכולת לקיים את אותה עיר בין ממדית כמרכז מבקרים אשר יש בו את ההשתלמות, ויש בו את ההגות, ויש בו את החקירה, ויש בו את היכולת לייצר הפרייה של שונים ומגוונים, במתכונות אשר לא התאפשרו עד לנקודת הזמן הליניארית אשר בה אתם מצויים, ואשר נושקת היא לנקודות זמן חלל רבות עד מאוד אשר יוצרות את החיבורים בתקופה נוכחית, לאותה קואורדינטה, לאותה נקודת זמן מרחב ארץ אותה נקודת כינוס, היטורהינומי טולהאר.

משמע, אם תתבוננו על מהות נוספת של אותו מרכז של אותה עיר בין ממדית, תזהו פרוזדורים של נתונים המחברים אזורים רבים בכלל יקום אל נקודת מוקד משותפת המהווה, נקרא לזאת כך בעבורכם, מעין "פרלמנט" קוסמי רחב המאפשר דיון ושיתוף נתונים והפרייה, אשר יש בה חילופים של שלטון הממיר את אותם מצבים של מסגרות מבודדות לצורך - במערכת יחסי גומלין המבטאת עקרונות חדשים של התפתחות.

היינו אומרים כי אותם פרוזדורי נתונים הינם מנהרות תולעת, הינם מסדרונות מעבר המאפשרים תנועה שוקקת חיים אשר יש בה כל העת את התיור והתנועה והחקירה ומתן הפשר.

והיינו אומרים כי אם תתבוננו על אותה עיר בין ממדית תזהו כי בעיתות עתידיות תגענה אל אותה עיר בין ממדית משלחות אשר אינן דווקא באותם גופים פיזיים שלכם, ומאותן ערים וארצות בעולמכם, אלא משלחות המבטאות כוחות קוסמיים פועלים בשלל ביטויים של אור, המבקרים בעד אותם מסדרונות, בעד אותם פורטלים, את אותו פורטל ראשי, את אותו שער מרכזי, את אותה עיר שוקקת חיים סובבת אותו המהווה מרכז גישור, שילוב, תאום וחניכה, רב ממדי, כלל יקומי.
 

היטוהרינומי טולהאר מלו טיקה היללהאר
הלכות אדם כמעשה בראשית

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר התחלנו לתאר לכם את אותו מרכז, את אותה עיר בין ממדית, את אותו לב של אופק אירועים מרכזי, היטורהינומי טולהאר, תארנו לכם את אותן משמעויות רחבות שלו אשר הינן משמעויות קוסמיות.

ואם תתבוננו על אותן משמעויות קוסמיות, ודאי ברור לכם שנושקות הן לאותן משמעויות גשמיות ומבטאות שינוי, תכלית השינוי, המתקיים בעולמכם כלב פועם, כמרכז פועם, המבטא את משמעויות האור החדשות, את החוקיות החדשה ואת הלכות האדם, כמעשה בראשית.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שכאשר באנו וביטאנו: "היטורהינומי טולהאר מלו טיקה היללהאר" ביטאנו את אותו מרחב גשמי המחזיק בריבוי רמות של חוקיות ומכנס אותן זו אל זו באמצעות נקודת תלכיד, אך גם תארנו כי אותה נקודת ממשק לאותו מרכז, לאותה עיר בין ממדית, לאותה מהות של היטורהינומי טולהאר, הינה באמצעות איחוד הלבבות והפעימות, הינה באמצעות חסד הלב הפתוח, המאפשר, הער, הינה באמצעות אותה ממשות נוכחת של משאלת לב שיש בה את ההכרה שכל אותם אלה בני מקור הינם השתקפויות של מהות אחת רחבת ידיים והיקף היוצרת את החקר המתמיד בשלל ביטויים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר אותם לבבות מתעוררים וכאשר אותו חסד פעיל נוכח וכאשר אותה חדוות ימים מופזת מאותם לבבות פועמים את משאלת הלב המתפעמת, הרי שאותו ממשק נוצר אל אותו היטורהינומי טולהאר, בחינת הערך היללהאר ובכך יכולת לקיים מערכת מציאות אשר מתקיימת בה ההרמוניה, ומתקיים בה התאום, ומתקיים בה הממשק בין שונים ומגוונים המקיימים רעות ומקיימים ערבות ומקיימים אחווה ומקיימים שיתוף נתונים והפרייה הדדית אשר יש בה את המובהקות האישית, אותה רמה של סינגולריות ויש בה את החיבור לשדה המאוחד, בחינת אחדות כוללת, ויש בה את היכולת לקיים את אותם ממשקים הנובעים מעצמאות בלתי תלויה, הוויה נוכחת אשר אינה נקשרת, אשר אינה מזוהה, אשר הינה כזו מקיימת את הפעימות המתמידות מתוך עצמה במגמת המבוע הנובע מן היש ומתמיד להתחדש.

ובכך נאמר, כאשר אותם אלה אשר ליבם פועם את פעימתו של היטורהינומי טולהאר הינם כאלה אשר הופכים לאזרחי אותה עיר בין ממדית, מקבלים הם אליהם ועליהם את עקרונותיה וערכיה ומבטאים דרכם ובעדם את אותן הלכות אדם אשר יש בהן את מימוש סולם הערכים בנפש ובגוף ואת ההליכה על פני האדמה כרוח משפיע על חומר בעוצמה תקפה, במאור פנים.
 

שערי היטורהינומי טולהאר פתוחים 
בעבור כל מי שמתאם עצמו אליה בתהליכי חניכה והכשרה

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאם תתבוננו על אותה מהות של היטורהינומי טולהאר, הרי שהינה כזו אשר תהא נסתרת מעיניהם של אלו אשר לא יצרו את התאימות לאותו מרחב.

ובכך נאמר כי אותה כניסה להיטורהינומי טולהאר, ואותה חבירה לאותה מהות שהוא מייצג תהא בתאימות לתהליכי חניכה והכשרה, אשר יש בהם את הרכנת הראש ואת הענווה ואת המוכנות להיות כאלה מתלמדים באותה ערכיות חדשה של עידן נוכח ומבקש לבטא ולהגשים עצמו. כאלה נחנכים, לאותן הלכות לוהאר המבטאות שגרירות של רצון טוב, גישור עולמות ותאום בין אותם אלה שונים ומגוונים המבקרים באותו מרכז של מבקרים.
 

היטורהינומי טולהאר – הבסיס לחברה אנושית חדשה
המזקקת את נתוני העידן המסתיים ונובעת אל עבר משמעויות חדשות 
המבטאות עקרונות קוסמיים נעלים בהוויה גשמית

אם תתבוננו על היטורהינומי טולהאר הרי שתזהו כי מהווה הוא מרחב שהינו הבסיס לאותה חברה אנושית, כפי שתיראה באותן עיתות עתידיות.

משמע, אם תתבוננו על איכות נוספת של היטורהינומי טולהאר, תזהו כי מהווה הוא את המרחב היוצר באמצעות אותם אלה שותפים, בוראים, חלוצים, הפועלים בתאימות לאותה חניכה המובעת בעד אותו שער גדול ומהות נוכחת, את החברה המקיימת הלכות אדם וערכים קוסמיים אשר אינם נובעים מהכפפה חיצונית, אשר אינם נובעים מאותו מרחב שיש בו את ההתנעה החיצונית, אלא יוצרים את התנועה מתוך משמעות פנימית מתגברת, מתוך תבוניות ערה, מתוך חיבור לחזון קוסמי רחב, מתוך הבנת מהות אשר יוצרת את ההכלה הפנימית העמוקה והערה ואת ההתמסרות לשירות שיש בו מימוש מועצם על פני האדמה, המבטא נתיב חיים ראשוני במהותו, שיש בו את הכינון של מוסדות האור החדשים.

היינו אומרים כי אותה חברה אשר תתקיים בהיטורהינומי טולהאר (והיינו אומרים  ששורשיה הינם כאלה מצויים וניצניה מבצבצים בתקופה נוכחית, באמצעות אותם אלה מובילים), תהא חברה אשר תנבע מכל אשר התקיים בעולמכם בחינת אותו מרחב של עידן שהסתיים, אך תזקק את נתוני העידן ותסייע לאותו עידן מסתיים לבטא סכימה ונביעה אל עבר מרחב התפתחותי חדש, המותיר, בהרבה מובנים, מאחור את אותם הרגלים והתניות אשר יש בהם את הסילוף, השיבוש והמניעה אשר נוצרו באותו עידן שלכם ובכך יכולת לזקק את אותם אלה תוצרים ולבטא אותם באמצעות תחביר חדש ותשתית אור חדשה בתיאום לפעימות קוסמיות, המבקשות לבטא הלכה למעשה בעולם החומר הדחוס, את אותם עקרונות קוסמיים נעלים.

עליכם להבין כי אנו תיארנו זאת בעבר כאשר תיארנו לכם את השיבה לפעולה כבוראים שותפים.

אנו תיארנו זאת בעבר כאשר תיארנו לכם את אותו מודל של הזנה ואת אותו מחול של הזנה המבטא אנרגיה חופשית.

אנו תיארנו לכם זאת בעבר כאשר הבאנו עד לפתחיכם את אותה אנושיות חדשה.

אנו תיארנו לכם זאת בעבר כאשר סיגלנו אתכם באותם תהליכים של חניכה והכשרה שאנו יוצרים לפעולה בקבוצות התפתחות, אשר יש בהן את היכולת, נאמר, ליצור את ההפרייה ההדדית ואת שיתוף הנתונים ואת הקבלה של גלי נושא מן השער הגדול ואת העיבוד שלהם ואת העיכול שלהם ואת היצירה של ההתפתחות הפנימית, באמצעות אותם תהליכים של האצה אשר יש בהם את מקדמי ההתפתחות שאנו כינינו אותם בעבורכם, "שנים בשעות בעל זמן – הכל אפשרי" ובכך יכולת לבטא בעד אותם מעגלים של התפתחות את אותו מרחב שיש בו את השותפות והשיתוף אשר מבטאים את אותם אלה עצמאיים, משתנים, המחוברים זה לזה בחזון משותף, המנכיח את אותו תחביר של עידן חדש.

והיינו אומרים כי אותו תחביר של עידן חדש אם תתבוננו עליו, יגדיר מחדש את כל אשר היה מוכר בעולמכם ונאמר שאתם נעצתם בו עקביכם כנקודות הסתמכות. היינו אומרים כי אנו תיארנו זאת, בעד אותם ששת מוקדי התמרה ראשיים.
 

תחביר חדש המנותק מהשפעות ששת מוקדי ההתמרה באנושות

משמע, היינו אומרים כי אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר אם תתבוננו עליו, יגדיר הוא מחדש את אותן מערכות שאתם מכנים אותן משפחה, ויגדיר הוא מחדש את מה שאתם מכנים דת.
 

מוקד התמרה דת, מסורות ורוחניות

והיינו אומרים כי אותן דתות יתבטלו בעולמכם, לטובת אלה יחסי גומלין הרמוניים על בסיס שיש בו את גובה העיניים ואת הפשטות ואת אותה יכולת לקיים עקרונות פעולה קוסמיים כבוראים שותפים.

היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותה מהות שאנו מביאים אל פתחיכם הרי שהינה מהות של יחסי גומלין, אשר מאפשרים את אותו גישור שמיים לארץ, על ידי אותה בגרות ועל ידי אותה אחריות כוללת ועל ידי אותה יכולת להתבונן על אופק אירועים בעיניים מזהות ובכך לשקלל ולנטר ולשגר ולייעל את אותם תהליכים, בחינת אותה נקודת מבט שבה הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת הרי שאותן מערכות תהיינה כאלה אשר תבטאנה ערכים אך לא תייצרנה את אותן הכפפות וחוקים ותכתיבים, אלא את היכולת לבטא מערכת התפתחותית שיש בה את קיום העקרונות: ככל שתיטיבו לקבל - כך ניטיב להעניק ואת אותו עקרון מוביל של תאימות לישירות של אור המאפשרת את אותו מפל הסתברותי רחב, את אותם ספי תודעה מרובדים עד מאד המייצגים מערכת התפלגויות של אור, אשר מהווה היא סולם התפתחותי רחב.
 

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: תודעה מזוקקת מרחבי השראה חלק שלישי
 

מוקד התמרה משפחה ומערכות יחסים

היינו אומרים כאשר תתבוננו על אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר ועל אותה יכולת שלו להגדיר מחדש את מה שאתם מכנים משפחות, הרי שנאמר, שבאותו מרחב אתם תזהו את אותם אלה, שוהים באותו מרחב ומקיימים את המעבר של אותן משפחות גרעין ביולוגיות אשר יש בו את המעבר לקבוצות פעולה והתפתחות. היינו אומרים, מעבר אשר יש בו את השינוי של משחקי תפקידים וביטולם, המעבר שיש בו את היכולת לייצר מערכות של חניכה והשראה הדדית ושיח והגות והפריה, המבוססים על אותם עקרונות קוסמיים.

היינו אומרים כי לצד זאת, תזהו את אותם אלה חלוצים אשר ינועו הלאה מתוך אותה תבנית מוגדרת ויבטאו את הבחירה החופשית המודעת והערה ליצור את קבוצות ההתפתחות, ברמה שיש בה את רקימת החוזים הקוסמיים ביודעין ובכך יצירת קבוצות עבודה אשר מהוות מערכות התפתחות לצורך, על בסיס אמת משותפת. והיינו אומרים שמהוות הן את אותו מחולל או את אותה מועצה או לחילופין, נאמר, את אותו "מיקטהאו" - אותה קבוצה של מהויות קוסמיות המתהלכת זרמי נתונים קוסמיים ויוצרת את ההפרייה ההדדית ואת שיתוף הנתונים.

היינו אומרים כי אותן תרכובות או אותם מבנים של התפתחות יהיו רבים, וינועו על פני סקאלה רחבה מאותם מבנים אשר עוברים את ההסבה וההתאמה, אותן משפחות חדשות נקרא לזאת כך, בעד אותן קבוצות התפתחות אל עבר אותו "מיקטהאו" והפעולה כמועצות בוראים שותפים לצורך, במפלי הסתברות. תיארנו לכם דרגות רבות של התפתחות.

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: השיבה לפעולה כבוראים שותפים
 

מוקד התמרה הון ממון ומימון

אם תתבוננו על היטורהינומי טולהאר ועל אותן משמעויות חדשות של תשתיות שהוא ייצר, הרי שתזהו כי אותן תשתיות תיצורנה את המעבר מאותה כלכלה מבוססת בעולמכם על אותו היבט של חוסר ואשליה, לאותו מרחב אשר אנו כינינו אותו יחסי גומלין עם מערכות מימון והזנה אשר תהיה לו את החלישה של הרוח על החומר ואת היכולת לפלס מציאות וללוש אותה כיד היוצר והבורא, בחינת אותה יכולת של הפקה של יש מאין.

ואנו נאמר כי אותם תהליכים יהיו כאלה אשר יבטאו את הפעולה אל מול גלי ההתפתחות הקוסמיים ואת יצירת המארג ההסתברותי, המבטא תיעול משאבים.

ובכך, נאמר, אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר אם תתבוננו עליו ברמת מה שמוכר ככלכלה בעולמכם, יבטא הוא את הסילוק מאותו מרחב של ארץ של כילוי המשאבים המבוסס על חוסר, כילוי משאבים המבוסס על אותם ניסיונות אלימים להפיק את אותה אנרגיה, אשר אין בהם את ההבנה של החוקיות ההסתברותית המרכיבה את כל אותן מהויות של יש ואת היכולת לאפשר להן להתמיד ולהתחדש.

אנו מביאים אליכם נתונים אלה מכיוון שאותה יכולת להפיק את אותה אנרגיה חופשית כפי שאתם מכנים אותה (ואנו אומרים כי אותה אנרגיה אינה חופשית מכיוון שמעולם לא הייתה כלואה) הרי שתזהו את אותם מצבים של יכולת לבטא נקודות ממשק אל תוך המארג הקוסמי, אשר יש את היכולת לתהלך אותו על ידי יצירת יחסי הגומלין עימו.

משמע, היינו אומרים כי אתם תזהו את אותם אלה אשר יצרו את המומחיות של תהלוך מאגרי אנרגיה קוסמיים בחינת היכולת לקיים עימם יחסי גומלין ולהתניע אותם לפעולה.

אנו תיארנו זאת בעבר כאשר דיברנו על אותה יכולת לעורר מבנים לכדי תנועה, לעורר מבנים לכדי יוזמה. ואנו אומרים כי ערור זה אין בו ולו דבר עם אותם אירועים אלימים, שאתם מכנים ביקוע, או שריפה או כילוי. והיינו אומרים כי אם תתבוננו על אותה יכולת הרי שאנו נביא אותה אליכם באותן עיתות המשכיות.
 

מוקד התמרה מזון תזונה והזנה

היינו אומרים כי לצד זאת, אם תתבוננו על אותה מערכת של אנרגיה והזנה, אשר תהא שורה באותו מרחב הרי שיהא לה את היכולת לבטא ביטוי של יחסי גומלין הרמוניים של אדם ואדמה. היינו אומרים, יחסי גומלין הרמוניים אשר הינם מבוססי קיימות אשר יוצרת את ההשלמה הפנימית ואת השלום הפנימי ובכך יכולת לקיים יחסי גומלין עם המרחבים הקוסמיים ועם מרחבי האדמה, על כל אותם חיים המתקיימים בהם, מתוך אותו מצב של כבוד וכיבוד הרמוני המאפשר את יחסי הגומלין. והיינו אומרים, שאותם אלה יחסי גומלין הינם יחסי גומלין מבוססי שלם, הינם יחסי גומלין המבוססים על הפרייה. ואותה הפרייה יש בה את התהלוך המבטא, במקום אותה שרשרת מזון כפי שהיא מוכרת לכם, שרשרת של יחסי גומלין.

היינו אומרים כי אם תתבוננו על זאת יהא זה מרחב של קיימות. ואותה קיימות תייצר את הביטול של אותן תודעות של הישרדות ופחד ותחרות על משאבים, לטובת אותה יכולת לתהלך את אותה הזנה קוסמית ולקיים את תיעול המשאבים ההרמוני בעבור כל יציר נברא.

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: שיבה -אדם ואדמה השורשיים הקוסמיים של מודל ההזנה
 

מוקד התמרה מין מיניות וילודה

עליכם להבין נתונים אלה ולבטא בתוככם את ההכרה כי באותו מרחב של היטורהינומי טולהאר, אם תתבוננו עליו יהא אותו תהליך אשר אנו נכנה אותו בעבורכם אינטגרציה מלאה של העצמיים השוהים באותו היטורהינומי טולהאר.

משמע, היינו אומרים כי אם תתבוננו על היטורהינומי טולהאר, ואנו מתארים לכם ספי תודעה ורבדים בין ממדיים שיתקיימו באותה עיר, הרי שתזהו את אותם אלה אשר ימשיכו להתקיים באותם גופים ביולוגיים כפי שהם מוכרים לכם, המזוהים עם אותה מיניות מוגדרת ועם אותה גשמיות מוכרת, ואילו יהיו בהיטורהינומי טולהאר אותם אלה המקיימים גופים שונים אשר עברו את האינטגרציה ומבטאים הם רב ממדיות אשר הינה כזו הפרושה כרציף המחבר שמיים לארץ וממזג את הכוחות הנקביים והזכריים לכדי מרחב שלם המקיים הפרייה עצמית ובכך יכולת לחבור לבוראים שותפים נוספים במערכת הנפצה והפרייה מורפו-גנטית, אשר אינה תלויה באותן מערכות ילודה בעולמכם ומבטאת את היכולת להגשים ככל אשר חפצה משאלת הלב, ככל אשר מביע אותו מבוע של רצון פעיל.

ואנו אומרים כי בכך כל אותו מרחב של ביטוי של צלם ותבנית ייפרש הוא על קשת אפשרויות רחבה עד מאד אשר ביטויים לה רבים, מאותה רמה גשמית ועד לאותן רמות קלושות ומופשטות המייצרות את התיעול ההסתברותי ההרמוני דינאמי ואת היכולת של התנועה החופשית בריבוי ממדים.

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: מערכות יחסים, טקסים, זוגיות, מיניות ואורגזמות
 

מוקד התמרה גרעינית מגדר

היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר, תזהו כי אותו מרחב יהא כזה אשר יקיים את התנועה של שונים ומגוונים אשר אין להם את המגדר החיצוני ויש בהם את התיאום לפעימה פנימית מזוקקת, המהווה סיגנהאל ייחודי בוהק המתואם לאותו, נאמר, מרכז מהות עילאי.

ובכך נאמר אותם אלה המהווים את דור החלוצים של היטורהינומי טולהאר יבטאו הוויות רב ממדיות אשר אותו מגדר שלהן הינו כזה משתנה בהתאם לצורך, בהתאם לאותה נקודת מהות מזוקקת המלהטטת באותם מגדרים וביטויים שונים ומגוונים ומייצרת הקרנות הולוגרפיות לצורך, ובכך יכולת לתווך את גלי הפעימה הקוסמיים ברוחב יריעה גדול, עצום ורב.

היינו אומרים כי בזאת אותם אלה שונים ומגוונים יהיו כאלה מגוונים עד מאד. משמע, שונים עד מאד. משמע, לא תמצאו באותו מרחב של היטורהינומי טולהאר את אותן אופנות כפי שהן מוכרות בעולמכם, לא תמצאו באותו מרחב את אותן אלה התניות כפי שהן מוכרות בעולמכם, אלא את היכולת של אותם אלה שונים ומגוונים להבהיק שונותם ולבטא את אותה נביעה פנימית אל מול אותו מרחב, שיש בו את האפשור, ויש בו את החופש, ויש בו את הנהרה של הביטוי הפנימי המזוקק שאין עליו את העוררין.

היינו אומרים כי יש ועליכם להתבונן על זאת, מכיוון שאם תתבוננו על שאנו מבקשים לתאר לכם, אנו מתארים לכם מרחב אשר מנכיח הוא את החופש הבין ממדי, מנכיח הוא את האהבה הקוסמית, מנכיח הוא את ההגות ואת החקירה והביטוי של התפתחות בתצורות, אשר הינן כאלה חדשניות.
 

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: שיבה - שחרור אור לכוד בתדמיות

להרחבה נוספת על מוקד התמרה זה: ישר-אל - שיבה לתדר המקור

 

נתיבי ההתפתחות בהיטורהינומי טולהאר

היינו אומרים כי אם תתבוננו על אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר, תזהו מרחב של חניכה. והיינו אומרים כי אותו מרחב של חניכה אם תתבוננו עליו, יהא זה מרחב המבטא את היכולת להכשיר את כל אותם אלה המבקשים ללמוד את אותן הלכות של עידן חדש, להכשיר את אותם אלה המבקשים ללמוד את כל אותן הלכות קוסמיות ולסכום אותן אל תוך אותם מרחבים של יש, אל תוך אותם מרחבים של אדמה, אל תוך אותם מרחבים של מבוע הנובע מאותה אדמה, אל עבר ממשויות חדשות.

ובכך יש ועליכם להבין שאותן מערכות חניכה והכשרה יבטאו את אותם אלה נתיבים המוכרים לכם, ואת אותם אלה נתיבים נוספים ורבים אשר ייפרשו באותו עתיד של אותו מרחב היטורהינומי טולהאר ויעניקו כל העת משמעויות חדשות ומתחדשות.

ותזהו, נאמר, את אותם אלה תהליכי הכשרה אשר יתקיימו ברב ממד ויחנכו לתנועה רב ממדית במציאויות רבות ושונות, בתהליכי גישור עולמות, בתהליכי תיאום עולמות, בתהליכים של חיבור חיבורים במגמת לוהאר.

ותזהו את אותם מייצגים, ותזהו את אותם אזורים אשר בהם תבטאו את אותן מערכות של יצירה ואמנות והשראה אשר יהיו כאלה מרחבים אשר אם תתבוננו עליהם יקיימו יחסי גומלין הרמוניים וערים ומודעים, מחד, עם אותו היכל נתונים ועם אותם ערוצי השראה והזנה ייעודיים אשר לו. ומאידך, יחסים הרמוניים עם אותו מרחב של חומר על תצורותיו השונות ובכך יכולת לתהלך רוח אלי חומר, ברמה אשר הינה מזוקקת וטהורה ומבטאת נצחיות על סופית, המהדהדת את אותם תדרי השראה אל עבר אותם אלה מבקרים, אל עבר אותם אלה צופים, אל עבר אותם אלה הנהנים מזיו יופייה של אותה אמנות חדשה.
 

היטורהינומי טולהאר – המיפעם המביע את שירת הלוהאר

עליכם להבין כי אם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להציג לכם, תזהו כי אנו מובילים אתכם במסע, אשר מצוי בעל זמן.

משמע, אם תתבוננו על היטורהינומי טולהאר תזהו מרחב אשר מבטא הוא רוחב יריעה הפרוש על פני תקופות ארץ ארוכות עד מאד, על פני תקופות זמן ליניארי ארוכות עד מאד.

והיינו אומרים כי מצויים אתם באותה נקודת השקה חלוצית המתניעה את אותו מרחב, ומתניעה את אותו מהלך קוסמי עצום ממדים ורב, מהלך הלוהאר.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאם תתבוננו על אותו מרחב של היטורהינומי טולהאר הרי שתזהו כי מאותו מיפעם פועם במרכזו של אותו מרחב, בוקעת שירת הלוהאר.

וכאשר תאזינו לשירה זו תזהו כי אותה שירה מבטאת היא את אותם גלי קול, את אותה מו-סי-קה המייצרת את אותם חיבורים ואת אותם מעברים קוסמיים פתוחים, הלוקחים את אותם אלה מבקרים באותם מיפעמים אל עבר שערי העולמות הממדיים, אל עבר אזורי חסות וחניכה עשירים ומלאי תוכן.

ובכך תזהו כי אותם מיפעמים יהיו כאלה המבטאים את אותם מסעות ייעודיים לצורך, אשר מובילים להשתנות ומעצימים מהות, ומנכיחים את תחביר תולדות הימים כנקודות סינגולאריות מזוקקות, אותן שרשראות תדרים וצלילים, אותה מוסיקה, אותן כמוסות, בעבור כל אותם אלה המבקשים ליצור את ההאצה ההתפתחותית ואת ההשלמות ואת התקשורת שאין בה את המילים המדוברות בעולמכם ויש בה את ההתעלות מעל שפה, אל עבר מציאות מאוחדת אשר בה הכל צפוי וגלוי ומרובד ומרווח ומאפשר התעלות, התפתחות, השתנות, התחברות.
 

האוניברסיטה הקוסמית המובילה אל פאתי היטורהינומי טולהאר

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שאם תתבוננו על אשר אנו מביאים אל פתחיכם, אנו מביאים אליכם את ההבנה כי אותה עיר בין ממדית אשר ראשה בשמיים ורגליה בארץ, הינה מרחב המייסד את אותה חברה בין ממדית המכוננת מחדש את תחביר ה-בראשית ומשפיעה את מתכונות האור על כל אותם אלה חפצים בכך.

היינו אומרים כי רק החלנו באותו מסע, רק החלנו באותו ביקור אשר ייצרנו בעבורכם.

ועליכם להבין שאותו ביקור ראשיתו באותה אוניברסיטה קוסמית פותחת שעריה ומבטאת את אותם מרחבים של חניכה, את אותם אזורי חסות והדרכה, את אותם מרחבי טיפול וסעד ותמך, את אותם אזורי מחקר ומדע והגות ורוח, את אותם מרחבים של מתן הפשר את אותם ממשקים לאותן אלה תורות מוכרות בעולמכם, את אותם אלה רעיונות המבטאים אל תוך אותה תשתית מתקיימת, הזרקות של תשתית חדשה.

היינו אומרים אותם מרחבים המביאים סולם של ערכים מובע ומונחל.

היינו אומרים מרחבים המבטאים אמצעים גשמיים, ברי קיימא, המנגישים לאותם אלה ספי תודעה שונים ומגוונים את אותה ממשות של מהות.

ובכך עליכם להבין כי כאשר אותה אוניברסיטה קוסמית פתחה שעריה לרווחה יצרה היא את אזורי הכניסה אל היטורהינומי טולהאר.
 

והיינו אומרים כי אלו הם אזורי כניסה המכשירים את דור החלוצים,
אשר חזונם הקוסמי הינו חזון משותף
להנכחה והגשמה של אותו מרכז מבקרים קוסמי
של אותו מרחב של שלום ושלם ותיאום כלל יקומי
אותו מרחב של אהבה ושכינה שורה
אותו מרחב היטורהינומי טולהאר כמרחב מונגש בעבור הכלל.

עליכם להבין, כאשר מתבוננים אתם על אותה מהות של ערך היטורהינומי טולהאר
הרי שאותו ערך מבטא את היכולת המתמדת לשהות בזרם נתונים המבטא כל העת את השלם.
זרם נתונים המבטא כל העת את השלום.
זרם נתונים אשר יש בו את השידור הרציף מאותו היכל של נתונים פועם מלב תחביר כל תולדות היש
ומנגיש בעבור אלה המקיימים עימו יחסי גומלין, את התחביר השלם
שיש בו את ההתפתחות וההאצה
והצמיחה והתנועה אל עבר מרחבי מהות חדשים.

היינו אומרים, כי אותו מרחב פותח שעריו בתקופה נוכחית ברמה ראשונה
אשר יש בה את האפשור להתרועע עם אותם רבדים ראשוניים.

והיינו אומרים כי בעיתות עתידיות אותם שערים בין ממדיים של אותה עיר בין ממדית
יפתחו בהדרגה בתהליכי חניכה והכשרה מתקדמים
אשר יש בהם את היכולת לגשר עולמות ברוחב יריעה חדש
ולממשק שמיים לארץ
באופנים המחברים לבראשית.

 

ובכך אנו מודים ובכך אנו מסיימים.