שונים מגוונים הזכאים לשיוויון הזדמנויות למימוש מועצם

שונים מגוונים
הזכאים לשיוויון הזדמנויות למימוש מועצם

 

לוהאריה
26.7.2017

 

 

מחשבות על שונים מגוונים שאינם שווים, הזכות השווה למימוש מועצם וטיפוח ייחודיות ואחדותיות כבסיס לצמיחה הרמונית של החברה האנושית

בני האנוש שונים ומגוונים.

כל אחד ואחד הוא מהות ייחודית, אחת ויחידה.

כך זה כאן על פני האדמה.

כך זה ברחבי הקוסמוס.

כולנו חלק מתמונה קוסמית אדירת ממדים, השרויה בתנועה והתפתחות מתמדת.

כל אחד ואחד הוא פיקסל בתוך התמונה האדירה הזו ומכיל בתוכו הן את העצמיות הייחודית והן את החיבור לתמונה כולה.

בכך, השונות והמגוונות, יוצרת פסיפס דינאמי, שיש בו הפרייה הדדית, ויכולת להביע ביטויים שונים ומגוונים, המעשירים עד מאוד הן את הפרט והן את הכלל.

***

בעולם ארץ, הייחודיות הזו, מעצם מהותה, מבטאת מכלול של מרכיבים היוצרים את מי שאנחנו, ומגדירים את האנושיות שלנו, את המחשבות, הרגשות, מתווי הנפש השונים, נקודת המבט הסובייקטיבית, הרצון הפעיל למימוש והגשמה, ומשאלת הלב לבטא מהות ומשמעות.

אם נכניס 12 אנשים לחדר ונציג להם סיפור או אוסף של תמונות, או אם נעביר 12 אנשים במסלול המקנה התנסות חווייתית זהה, נקבל 12 תיאורים שונים, אשר יתקיימו ביניהם הממשקים וההתאמות, אך ישקפו 12 נקודות מבט ייחודיות, שונות ומגוונות. 12 עולם שונים. 12 מציאויות שונות.

***

מכלול המרכיבים היוצר את המהות הייחודית של כל אחד ואחד, משרטט את נתיב החיים של בן האנוש שנועד לממש ולהגשים רוח קוסמית על פני האדמה.

כל נתיבי החיים של בני האנוש נועדו להיות שזורים זה בזה באופן הרמוני, לקיים מציאות קולקטיבית משותפת ולתמוך זה את זה, באופן היוצר איזון והזנה.

העוצמה שלנו כפרטים וחברה תלויה עד מאוד ביכולתנו לשמר את הייחודיות והשונות, לטפח אותה, לכבד אותה, ובמקביל להעצים את ההכרה של כל פרט ופרט בהיותו חלק בלתי נפרד מן המכלול, חלק אינטגראלי מן החברה, אשר הוא משפיע עליה ומושפע ממנה.

טיפוח הייחודיות, לצד טיפוח האחדותיות, מעצימים את היכולת של חברה לצמוח ולקיים בתוכה תהליכים מתמידים של התפתחות רב מוקדית, שלמה ומאוזנת.

חברה אנושית, הפועלת בזיקה ברורה לטיפוח הפרטים השונים והמגוונים המרכיבים אותה, תחרוט על דגלה סובלנות, דיאלוג, חמלה, אהבה, פתיחות, תבוניות והכרה כי כולם מאותו מקור, שונים ומגוונים, שהינם בעלי זכות שווה למימוש מועצם.

הזכות השווה למימוש מועצם של כל פרט ופרט, תזכה לגיבוי תמיכה וטיפוח כאשר בבסיסה מתקיימת הרמוניה כלפי המטריה הערכית המהווה את האמת המשותפת של הכלל והפרט כאחד.

***

איננו שווים.

אך לכל אחד ואחד זכות שווה לממש עצמו באופן שלם, מלא ומתואם לנביעה הפנימית שלו.

בכך נדרשת החברה לקיים מסלולים שונים להתפתחות ומימוש עצמי, התואמים את הספקטרום החברתי הרחב על שלל הביטויים שלו.

אלו הם מסלולי התפתחות המבטאים שוויון הזדמנויות ומעניקים ערוצים שונים להגשמת החזון האישי השזור בחזון הקולקטיבי.

***

היכולת של שונים ומגוונים לבטא ייחודיות ובו זמנית אחדותיות, טמונה באבולוציה של התודעה והמודעות, המביאה להכרה כי השונות מנגישה בעבור כל אחד ואחד ספקטרום רחב של אפשרויות אשר לאו דווקא היו גלויות לעצמי הסובייקטיבי.

ההכרה כי השלם גדול מסך חלקיו, מולידה תנועת מלקחיים של העצמת הפרטים השונים המרכיבים את השלם, והעצמת השלם על ידי יצירת זיקה ברורה של כלל החלקים אליו.

זהו מעבר שלב, שיש בו טיפוח של הגישות, האסכולות והגוונים השונים, מתוך העצמה של המכנים המשותפים וטיפוח של חזון קולקטיבי שהינו כעין מטריה החוסה על נקודות המבט השונות ומהווה מסגרת ערכית ורעיונית המגדירה סייגים ומהווה מנגנון איבטוח.

מנגנון האבטוח, מוודא כי המגוונות הגדולה תשרת הן את הפרט והן את הכלל ברמה הרמונית התואמת את האמת המשותפת ואת סולם הערכים העומד בבסיס החברה וכי יתקיים סינכרון ותיאום בין כלל ערוצי המימוש וההתפתחות.

***

ניתן לראות מצב שכזה, כתזמורת, המורכבת מנגנים על כלי נגינה רבים, שונים ומגוונים.

הפרטיטורה מהווה את האמת המשותפת של כלל הנגנים אשר מבקשים לבטא יחדיו יצירה מוסיקלית.

המנצח על התזמורת אמון על נאמנות לפרטיטורה ועל סינכרון בין כלל הנגנים.

כאשר כל כלי מכוון ומכוייל באופן הרמוני לייחודיותו, וכאשר כל הנגנים כולם מנגנים את התפקיד הייחודי להם במנגינה הכוללת באופן מתואם, נשמעת יצירה מוסיקלית מופלאה והרמונית ומשמעות חדשה באה לכדי ביטוי.

זהו שלם הגדול מסך חלקיו השונים והמגוונים.