שוויון נפש ככלי ליצירת בהירות וחופש

שוויון נפש ככלי ליצירת בהירות וחופש

 

לוהאריה
10.3.2018

 

רבות מדובר על היכולת להגשים יעדים ומטרות.

תחילתו של תהליך ההגשמה היא ביכולת לזהות מהי הנביעה הפנימית, מהו הרצון האותנטי, מה משאלת הלב העמוקה. בתהליך זה נדרש לקלף את שכבות הנפש, כמו שמקלפים גלדים של בצל ולהגיע פנימה אל הרצון העמוק והמזוקק, החף מהשפעות ונקי מהטיות.

כאשר זוהה וגובש הרצון המזוקק, יש לחבר רצון זה לחזון, ולתכלית בהירים.

***

בואו נעשה קצת סדר בשלושת המושגים חזון, תכלית ורצון:
• החזון – הוא המטריה הערכית הרחבה, אשר טומנת בחובה השראה, מעוף, דמיון ורוחב יריעה רעיוני
• התכלית – מייצגת את המטרות והיעדים, אשר משתנים בכל שלב ושלב ומהווים מדרגות להגשמת החזון
• והרצון – הוא הכוח המניע את הנפש על מנת לממש את התכלית ואת החזון

כאשר יצרנו בהירות הנוגעת לחזון לתכלית ולרצון, ניתן להתחיל ולזהות ולפענח את הכוחות הנפשיים הפועלים בפנימיות ותומכים את החזון, התכלית והרצון, וגם את הכוחות הנפשיים הבולמים אותם.

השלבים הללו יוצרים מיפוי של הכוחות הפועלים בפנימיות ויכולת לנהל את פני העצמי השונים באופן שתומך את הרצון ולגייס את כוחות הנפש כך שיתמכו את הגשמת התכלית.

כמובן שאת התהליך יגבה שלב נוסף, מעשי מאוד, שבו נוצרות פעולות אקטיביות הלכה למעשה אשר נועדו לגבות ולתמוך את מימוש הרצון והשגת היעדים. כי הרי מה יעזור לגבש רצון מזוקק אם לא יצרנו פעולות גשמיות שנועדו לגבות אותו?

***

עד כאן יפה וטוב. אך כאשר אני מתבוננת על תהליכים שכאלה, אני מזהה כי פעמים רבות הגדרת הרצון והצבת היעדים, יוצרת מלכודת אליה האגו האנושי נופל בקלות.

במצבים כאלה, מתחיל האדם להיות תלוי ביעדים שהציב לעצמו ונקשר לתוצאה.

בכך נוצרת הטיה של תהליך המימוש מתוך אובדן האובייקטיביות, דחף להשיג את היעדים והצפה של כוחות נפשיים שיש בהם חוסר, תחרות, ביקורתיות ושיפוטיות, פחד להיכשל, תסכול, ועוד.

חשוב להכיר בכך כי תלות בתוצאה והיקשרות ליעדים, עלולים להוביל לעיוורון ואף להעצים אגו מגדרי ודורסני.

לכן, כאשר אתם מבטאים רצון פעיל ומזוקק ומגדירים לעצמכם חזון, תכלית ויעד, הקפידו להשאיר עצמכם שווי נפש ביחס ליעד שהצבתם.

כאשר אני מזמינה אתכם ליצור שוויון נפש, אני שומעת את קולם של השכל וההיגיון שלכם, השואלים בתמיהה:
"איך אני יכולה לגייס כוח רצון, התמדה, תשוקה וחריצות, אם אינני שם את כל המשקל שלי על היעד שאני מציב לעצמי? הרי שוויון נפש מותיר אותי אדיש ונטול מערכות התנעה...?"

ובכן, כאן נדרש לנו בראש ובראשונה, לשחרר דעה קדומה הקשורה ל "שוויון נפש".

כאשר אדם מצוי בשוויון נפש, ישנו איזון נפשי מלא אשר אין בו את הצרימה הנפשית הנובעת מהזדהות עם הפער שבין הרצוי למצוי.

זהו מצב נפשי שבו האדם מצוי בשלמות פנימית ומתוך שלמות זו הוא מבקש להתרחב ולנבוע אל הישגים חדשים.

יש בשוויון הנפש מובהקות של ידיעה פנימית, כי כאשר מתקיים רצון פעיל, מזוקק וטהור, מתרחשת הגשמה.

הידיעה הזו משחררת פחד ומעצימה חוויה של ביטחון קיומי, שבה האדם חש נתמך ומגובה.

במצב של שוויון נפש, האדם מצוי בבהירות רגשית ומחשבתית הנובעות מהיעדר תלות והיקשרות לתוצאה כלשהי ומן ההכרה כי ליקום דרכים רבות להגשים את הרצון המזוקק הנובע מן העצמי.

הבהירות הזו, מאפשרת לאדם לנהל את הנפש מתוך אחריות וכנות וליצור כוח התנעה פנימי של רצון בלתי תלוי. הרצון הבלתי תלוי, מוביל לתנועה מובהקת לשם מימוש החזון והשגת היעד, מבלי להיות מקובע אל היעד ומבלי להיאחז בו.

משמע, שוויון נפש אינו פוגע בכוח ההתנעה הפנימי או במובהקות של הרצון שלכם, אלא מדייק אותם, מאזן אותם ומשרת אותם.

***

החזון והרצון המזוקק מייצגים את ה-מה.
היעד שאתם מציבים לעצמכם מייצג את ה-איך.
הדרכים להגיע אל היעד הינן רבות ומגוונות.

מתוך כך, שוויון הנפש, מאפשר לדרך האופטימלית להיחשף בפניכם מכיוון ששוויון הנפש משרת את ה-מה ובלתי תלוי ב-איך.

***

מתוך כל זאת ודאי תשאלו -
מאין יבוא כוח הדחיפה וההתנעה המובילים למימוש, כאשר אתם בלתי תלויים בתוצאה ואינכם קשורים אליה?
כיצד תדעו לאן לכוון ולחתור אם היעד אינו מוחלט?

התשובה לכך היא, שכוח הדחיפה וההתנעה יבוא מתוך סקרנות, פתיחות, גמישות, הכרה בכל השפע הטמון בפנימיותכם ותשוקה אמיתית וכנה לבטא אותו ולהביאו לכדי מימוש. זהו הדלק המניע את הישות האנושית...

שוויון הנפש יוצר מרחב פתוח ובלתי מקובע אשר בתוכו הרצון יכול לבוא לכדי ביטוי, אם זה בתיאום ליעדים שהצבתם לעצמכם ואם זה באופן שונה אשר כלל וכלל לא העליתם על דעתכם.

***

הרצון שלכם סולל נתיב להגשמה ומימוש.

כיצד הדבר יבוא לכדי ביטוי?

ליקום דרכים רבות שונות ומגוונות להגשים את רצונכם.

לפעמים כאשר אתם עולים על רכבת המשאלות, ומציבים לעצמכם כיעד תחנה בה אתם רוצים לרדת, תמצאו את עצמכם מפספסים לכאורה את התחנה ויורדים בתחנה אחרת, המציעה לכם מגוון רחב של אפשרויות להגשים את ייעודכם באופן שכלל לא העליתם על דעתכם.

הדרכים להגשמה רבות.

מה שניצור - הוא שיהיה.