רוח ומדע שזורים

רוח ומדע שזורים

על חיבור הרוח למדע

 

שדה מאוחד פרח החיים

 

"...הפיזיקה בעולמנו הולכת ומתפתחת אל עבר ההבנה, שאותם מחוזות של חקר שנוצר, הינם כאלה, אשר מגיעים אל מבואות סתומים.

ובכך, אותם אלה, יכירו בתוכם בצורך לחבר את אותן הבנות שנרכשו עד כה, לאותו מצב של עולם סיבות גבוה יותר אשר יוצר את המהויות של הפענוח. מכיוון, שאותה התנעה של מהויות של חומר וארץ, הינה כזו אשר שזורה באותם עולמות ממדיים גבוהים ובאותם עולמות סיבות גבוהים.

ובכך, יש ועליכם להבין, שאותו מחקר בעולמכם, הולך ומתקרב אל נקודת הקצה אשר בה יידרש הוא לבחור. ואותו מצב של בחירה - ואנו מזהים יותר ויותר שכאלה בקרב אותם מחקרים שלכם - הינה בחירה אשר תחבר את אותו מחקר לאותו מצב של רוח ובכך, שני עולמות אלה ישזרו, ועל כך אנו שבעי רצון"

הליבה המרכזית 2011