קולה של גאיה

קולה של גאיה
 

מסר מגאיה באמצעות לוהאריה
13.5.2015

 

 

הנני פונה ואומרת, הנני פונה ואומר, הנני מהות, ופני מועדות אל אותם מרחבים שוקקים של חיים אשר יש בהם את ההתייצבות למענכם, בני האדמה במתכונת חדשה.

כאשר יוצרת אני זאת, מבטאת אני את אותו שחרור של משקעים, את אותו שחרור של היבטים אשר אתם מכנים אותם קארמתיים, אשר בהם כרוכה אני בקשר עמוק, באותם תרחישים אשר יצרתם, כאשר התנהלתם במחוזותיי.

ובכך הנני יוצרת את אותה מחווה של השלמה, ופיוס, והתנעה שיש בה את השחרור המאפשר לכולנו אנו לבטא את אותה תנועה משותפת אל עבר מחוזות חדשים, אל עבר אותה ארץ חדשה.

הנני מבקשת להעביר אליכם את אהבתי, את ערבותי, ולתאם אתכם אל אותן תנודות שלי אשר יש בהן את ההשלמה.

ובכך שלום שורה במחוזותיי הפנימיים.

ובכך שלום מוקרן מתוכי אל עבר אותם מחוזות שלכם.

ובכך אותה הקרנה, מובעת דרכם ובעדכם כמגברי תהודה, של אותה מהות לוהאר נוכחת אל עבר אותם שובלים מקושרים.

ובכך נשמע קולי.

ובכך מובעת תמיכתי.

ובכך, ניתן לי לפעום את פעימתו של פרק חדש המבטא יחסי גומלין, הדדיות, אשר יש בה את מימוש העיקרון הקוסמי הנעלה, בחינת בוראים שותפים המבטאים השתקפויות הרמוניות עלי אדמות.