ערכי-על - מפתח לקיומה של דמוקרטיה בשירות הכלל

ערכי-על
מפתח לקיומה של דמוקרטיה בשירות הכלל
 

לוהאריה
21.11.2018
 

 

הדמוקרטיה הינה מכשיר מזוקק ועדין אשר נדרש לעשות בו שימוש תבוני ומושכל, ולא הופכת הדמוקרטיה למכשיר מסוכן.

על מנת לקיים דמוקרטיה, נדרש לטפח את הבסיס לדמורקטיה.

ומהו הבסיס לדמוקרטיה מאוזנת הפועלת באופן מייטבי לתועלת הכלל והפרט? 

הבסיס העיקרי הינו ציבור ער תודעתית, המכבד את ערכי היסוד עליהם מושתתת הדמוקרטיה ומחוייב להעמיד אותם בראש סדרי העדיפויות לפני כל אג׳נדה אחרת.

נדרש לטפח ציבור שכזה, באופן מתמיד, לחנוך אותו לערכי-על המהווים אמת משותפת מזוקקת המצויה מעל תפישת עולם זו או אחרת, ובכך ליצור מצע אנושי עשיר לחברה משגשגת, מגוונת וערכית, השרויה בצמיחה.

אם לא מטפחים תודעה דמוקרטית שכזו בקרב הציבור, הופכת הדמוקרטיה למכשיר הנתון בידי צי של בורים, המכלים את הדמוקרטיה במו ידיהם.

מה שניצור הוא שיהיה.

** תוספת לפוסט המקורי בהמשך לשאלה שעלתה **

ערכי היסוד, או ערכי העל, הינם ערכים אשר נדרש להגדיר אותם יחדיו כחברה.

למען הדוגמא - ערך יסוד הינו טיפוח השונות והמגוונות וכיבוד השונה - ובכך ערך זה יהיה מעל לאג׳נדה שבה ציבור אחד פוסל ציבור אחר השונה ממנו וזאת מכיוון שערך העל הזה מוטמע היטב בתודעה הקולקטיבית ויש את ההבנה כי השונות והמגוונות, מאפשרת לחברה לשגשג ובלעדיהן החברה הופכת חד גונית ואף עלולה להתנוון.

או ערך אחר - מחוייבות ליושרה ומאור פנים שיש בה שקיפות, ישירות, נאמנות לחוק, טוהר הכוונה, טוהר המילה, טוהר המחשבה וטוהר הלב - ובכך הציבור לא יתעלם ממצבים בהם נבחרי ציבור המייצגים את האג׳נדה שלהם, אינם פועלים מתוך טוהר, עוברים על החוק או פועלים בהיעדר תום לב והיעדר מאור פנים, מכיוון שערך העל של מאור פנים ויושרה ושמירה על טוהר, יהיה מעל האג׳נדה ויתפש ברמה התודעתית כחשוב הרבה יותר.

או כדוגמא נוספת, ערך שיש בו את המחוייבות של כלל מרכיבי החברה כלפי השלום והביטחון של כל הפרטים בחברה, מתוך הכרה בזכות קיומה החברה...

וכן הלאה וכן הלאה...

ערכי העל השונים, אמורים לסלק נורמות מסולפות אשר השתרשרו לאורך תקופה והובילו להדרדרות ערכית ומוסרית, שבה שקר הינו לגיטימי, אנוכיות הינה ראויה, מניפולציה על דעת קהל הינה מכשיר נפוץ והנהגה הינה נטולת חזון כולל ועסוקה בהאדרה עצמית, הפרד ומשול, והישרדות שלטונית.

את ערכי העל לא ניתן יהיה להפר, מכיוון שהם יהוו תשתית המגדירה את קיומה של החברה הדמוקרטית, ולפי חוק לא ניתן יהיה לערער על תשתית זו, אלא לטפח, לפתח אותה ולצמוח ממנה, באופן הנובע מן התשתית הזו אל מדרגות חדשות בהתאם להתפתחות החברה.

בכך התשתית של ערכי העל תהווה מערכת אבטוח לכך שהדמוקרטיה תגן על עצמה מפני מצבים בהם שלטון הרוב, הינו שלטון של רוב אשר התרחק מערכי הדמוקרטיה ושרוי ממיסוך, קיטוב ותעתוע.

לצד ערכי העל, אשר יהווה תשתית מוסרית, תודעתית ורעיונית, תשורטט מערכת עקרונות חוקתיים, אשר תאבטח את ערכי העל ואת חזונה של החברה.

כיום, מתקיים מצב שבו רבדים רבים בחברה הישראלית, מצויים במיסוך ונפילה תודעתית, (ללא קשר לימין או לשמאל). רבדים אלו בחברה בוחרים הנהגה שתייצג את האינטרסים שלהם, והנהגה זו פועלת בבית הנבחרים, באמצעים המכלים את הדמוקרטיה ופוגעים במכשירים השונים שלה. בכך הציבור עצמו מנווט את ספינת הדמוקרטיה אל כילוי עצמי.

כיום, המטרה מקדשת את האמצעים ובכך ההזדהות עם האג׳נדה מובילה להתדרדרות ערכית, מוסרית וחברתית.

כאשר החזון והערכים יקבלו סדר עדיפויות ראשי, ניתן יהיה למצוא את האמת המשותפת בין הרבדים והגוונים השונים בחברה ולכונן מכשיר דמוקרטי המוליד דור חדש של הנהגה ראויה.