סכימה לשם פעימה

סכימה לשם פעימה
 

לוהאריה
31.8.2015

 

 

כאשר תבקשו להבין משמעותה של סכימה לשם הגשמה, יש ועליכם להתבונן על נתיבי החיים בעולם של ארץ בתקופה נוכחית, ולהכיל כי אותם נתיבי חיים הינם כאלה המגיעים לכדי מיצוי המאפשר לבטא את אותה נקודת כינוס לשם הגשמה.

אם תתבוננו על נקודת כינוס שכזו תזהו את אותה יכולת, נקרא לזאת כך בעבורכם, לקטוף את הפירות.

משמע, את אותה יכולת לבטא את אותה סקירה של תרציף חיים, את אותה הצפה של שיאי מטריצה באותו נתיב חיים, את זיקוק הנתונים. ובכך, את היכולת לכנס את אותם נתונים מזוקקים, את אותן נקודות מהות של התפתחות אל עבר נקודת כינוס אישית הטומנת בחובה את כל אותה מהות ומשמעות, אשר יצרתם באותו נתיב חיים נוכחי שלכם, ובכך, יכולת לנוע מתוך אותה נקודת כינוס אל עבר משמעויות חדשות במגמת סכימה והגשמה.
 

היינו אומרים כי זוהי תקופה של סכימה והגשמה.

היינו אומרים כי זוהי תקופה אשר בה ניתן לכל אחד ואחד מכם לממש עצמו בעוצמות חדשות אשר יש בהן את ההגשמה של, נקרא לזאת כך בעבורכם, יש מאין - בחינת היכולת לסכום את כל אותו תחביר אשר יצרתם בחינת יש, ולבטאו אל מול אותו מארג פוטנציאלים פתוח, ממתין לכדי ביטוי בחינת אין.

ובכך יכולת לבטא את אותה תנועה המגשימה ממשות חדשה.

ובכך יכולת באותה תנועה המגשימה ממשות חדשה, לנווט דרככם בעולם של ארץ כאשר יוצרים אתם את אותה פריצה אל עבר נתיבים חדשים, משמעויות חדשות, אפשרויות חדשות אשר לא היו נגישות עד כה, ונובעות מתוך כל אותו מכלול אשר יצרתם בתקופה נוכחית, הסוכמת דברי חיים, דברי ימים ארוכי טווח עד מאד.
 

היינו אומרים כי אם תתבוננו על תקופה שכזו הרי שזוהי תקופה אשר בה נוצרת אותה התכנסות, נאמר, בעבור אלה המבקשים לעשות כן ובוחרים לעשות כן, ומתוך אותה התכנסות, אשר הינה התכנסות פנימית, נוצרת אותה סכימה שיש בה את המבוע, את המפץ הנובע מאותה נקודת תכלית נוצרת של זיקוק נתונים, ובכך יכולת לבטא את אותו נהר חיים אישי, פנימי, הנוהר וזורם אל עבר נתיב הגשמה שהינו כזה המתבסס בחוקיות חדשה.

ועליכם להבין כי על מנת לעשות כן יש ועליכם להכיר באותה חוקיות חדשה זמינה.

יש ועליכם להכיר באותה הזדמנות, באותו חלון הזדמנות פתוח, לייצר את אותו מצב של כינוס המשוואה האישית, זיקוק הנתונים, ובכך יכולת לנוע אל עבר משמעויות חדשות.

נאמר כי אותה נקודת כינוס, אם תתבוננו עליה, יש בה את השמחה.

אותה נקודת כינוס, אם תתבוננו עליה, יש בה את אותה יכולת לנוע מתוך התפעמות, מתוך הודיה על כל אותו תחביר אשר יצרתם, מתוך אותו לב פתוח ונרגש לבאות, מתוך אותה תשוקה מפעמת אשר יש בה את הפעימות המבקשות לממש הגשמה אל מול אותו מרחב של ארץ, בו אתם נטועים במגמות חדשות, ובכך יכולת להוות עצמכם על פני האדמה במגמה חדשה אשר יש בה לידה מחדש, אשר יש בה את התנועה הקולחת, מתוך תחביר מתכנס ומסתיים לעברו של תחביר חדש.

והיינו אומרים כי אותו תחביר חדש אם תתבוננו עליו, הינו כזה המשייך כל אחד ואחד מכם כלפי מהותו הקוסמית, המשייך כל אחד ואחד מכם כלפי אותו מרחב כולי אשר אותה מהות אנושית הינה מרכיב ממנו, ובכך יכולת לבטא ממשות של התרחבות, ומתוך אותה התרחבות -  ממשות של הגשמה.

נאמר הנכחת המהות הקוסמית על פני האדמה ביתר שאת.

נאמר יכולת לבטא את הספיגה של מרכיבים אנושיים אשר סיימו את תפקידם.

נאמר אותה יכולת לבטא את אותה אינטגרציה של גופים, של הקשרים, של שדות ביטוי, כלפי אותה נקודת כינוס, כלפי אותה נקודת תלכיד בוהקת, כלפי אותו זיקוק של נתונים.

ובכך, יכולת לנוע ולבטא את אותו מפץ פנימי המנכיח את אותה מהות קוסמית על פני האדמה, באופיין שיש בו את העין המתבוננת בפרספקטיבה רחבה, את אותו היעדר היקשרות לאותו עולם של חומר, ומתוך אותו היעדר היקשרות את היכולת לנהל עימו יחסי גומלין במגמת רוח משפיע על חומר, במגמת רוח נושק לחומר, במגמת רוח היוצק עצמו לחומר ובכך מממש את כינוס דברי הימים הקוסמיים אל תוך האדמה.

***

כאשר נבקש לסייע בעדכם לבטא את אותה נקודת כינוס, לבטא את אותו מפץ פנימי של משמעויות חדשות, לבטא את אותה קישוריות של עצמי אנושי נספג אל תוך מהות קוסמית נוכחת ביתר שאת, יותר ויותר, נבקשכם לנוע עימדנו במסע.

היינו אומרים מסע אשר יש בו את היכולת להציף את אותן משמעויות מורחבות, מוגברות, אותם שיאי מטריצה, ולכנסם בזמן הווה נתון בו אתם מצויים, אל עבר נקודת כינוס פנימית.

ואנו מסייעים בעדכם כעת בהצפת אותם מבנים גיאומטריים אשר יש בהם את כל אותם מכמנים, את כל אותם הישגים, את כל אותם שיאי התפתחות אשר יצרתם, ובכך יצירת המחרוזת המורפו-גנטית, האנרגטית, השוזרת עצמה פנימה אל נקודת כינוס המהווה את עצם עצמיותכם המזוקקת.

נועו פנימה, אל אותה נקודת כינוס.

אפשרו לאותם רצפים אנרגטיים להישזר ולייצר את אותה ספריית נתונים אישית מזוקקת, אותה מינחה אשר אתם מעניקים לעצמיותכם המורחבת המבקשת להנכיח עצמה.

ובמקביל לזאת, זהו את אותו שחרור של הקשרים אשר סיימו תפקידם, ובכך מנעדי עבר משתחררים, מטענים מתפוגגים, וממשות חדשה מתבססת מתוך דף חלק נקי מרבב, מתוך ספריית נתונים בוהקת המכונסת בנקודת כינוס.

ובמצב שכזה אותה נקודת כינוס פועמת פעימותיה, אותו זיקוק נתונים הינו כזה נוכח וער, ואותו עצמי מורחב שלכם הינו כזה השוזר עצמו אל תוך אותו כלי קיבול אנושי בנהרות של אור הנשזרים אל תוך גופיכם האנרגטיים, שדות הביטוי אשר לכם, אותו דנ"א אנרגטי שלכם הבוהק באור נגוהות.

ובכך, אותם נהרות של אור נמזגים, מרחיבים, מטעינים ומבקשים לבוא לכדי ביטוי כממשות חיה ומגשימה ומתוך אותה ממשות חיה ומגשימה, נוצרות אותן פעימות.

אם תתבוננו על אותן פעימות פנימיות, תזהו את אותה שזירה פנימית של היבטים המבקשים לבוא לכדי ממש, היינו אומרים היבטים חדשים הנובעים מאותה מהות קוסמית נשזרת בכם, היינו אומרים היבטים חדשים הנובעים מאותם נהרות של אור המבטאים מטען קוסמי מזוקק, עצמי קוסמי מזוקק המבקש להנכיח עצמו.

ונאמר כי באותו מסע אשר אנו מובילים אתכם, הרי שאנו נסייע בעדכם לבטא את אותה פעימה מתוך אותה נקודת כינוס, ואת הנכחת אותן משמעויות חדשות, את אותם ביטויים חדשים של אור ממשותכם, כרצפים רצפים, הנובעים מאותה נקודת כינוס, במבוע המחבר עצמו אל עולם האדמה, אל אנושיותכם המשתנה, המתרחבת, ובכך יכולת להניע ולהתניע את אותה אבן דרך בנתיב חיים המתייצב על קואורדינטה חדשה.
 

וכאשר אותה פעימה פנימית פועמת, ואותם רצפים מורפו-גנטיים אנרגטיים של עצמיותכם הקוסמית הינם כאלה מונכחים, ניתן לכם לבסס עצמכם במגמת סכימה המובילה להגשמה, מתוך אותם רצפים אשר בהם תיצרו את אותה תנועה מתמסרת, חוקרת, סקרנית. תנועה אשר יש בה את מצב ההוויה אשר הינו כזה פתוח וער, מאפשר.

מצב הוויה אשר אין בו את ההיקשרות למנעדי העבר ויש בו את הפסיעה הנכוחה בנתיב של יצירה, אשר בו השפע הדינאמי הינו כזה רב ומבטא שלל פוטנציאלים אל פתחיכם.

נתיב אשר בו העין הצופה הינה כזו מתבוננת בבהירות אשר הינה כזו המתעלה מעל האשליה ההולוגרפית, העין המזהה את הסמוי והמרובד.

נתיב אשר בו אותו לב הינו כזה פתוח, נדיב, מתפעם, ואותו רצון פעיל נוכח, ואותה תשוקה אלוהית של בורא המבקש להביע את אותן משמעויות גלומות ולהפכן למובעות הינה כזו תשוקה המייצבת כל העת את נקודת הממשק הפעילה אל עולם האדמה.

ובכך אותו שפע דינאמי מונכח.

ובכך אותה קיימות באה לידי ביטוי.

ובכך אהבה קוסמית הינה כזו המתרגמת עצמה ליצירה אלוהית מודעת, בנפש ואדם.