משקפיים ורודים ושינוי נקודת המוצא התפישתית

משקפיים ורודים
ושינוי נקודת המוצא התפישתית
 

לוהאריה
29.11.2017
 

 

האופן שבו אנחנו תופשים את העולם נובע מנקודת המוצא התפישתית שלנו.

נקודת המוצא התפישתית היא נקודת מוצא פנימית שנובעת ממצב התודעה והמודעות האישי.

ניתן לראות זאת כעדשה דרכה בן האנוש מתבונן על העולם. מעין פילטר המסנן את המציאות הרחבה ומצמצם אותה.

מה שהאדם יראה מבעד לפילטר/העדשה (המאוד ספציפית) יתחיל לבסס בו מערכות אמונה על איך העולם מתנהג ונראה.

לשם הדוגמא, אם העדשה ורודה - הפילטר יעביר לאדם רק את מה שיש בו התאמה לצבע הורוד ובכך האדם יפתח מערכות אמונה כי העולם ורוד.

מתוך כך יפתח בן האנוש תבניות מחשבה ורגש המתאימות לעולם ורוד ויגבש מתווי אישיות המתאימים לתפקד בתוך העולם הורוד.

כל אלה יצרו הרגלים והתניות אופייני פעולה וגם אוטומטים הקשורים להתנהלות בעולם ורוד.

התפישה היא חור המנעול דרכו אנו מתבוננים על העולם ... המציאות אותה בני האנוש תופשים הינה אישית ויחסית.

ככל שאנו מוכנים להגמיש ולהרחיב את התפישה ,אנו מסירים פילטרים שיצרו צמצום ומיסוך ובכך יכולים לשנות את הנחות היסוד ומערכות האמונה הנובעות מהן.

מתוך כך ניפתח לאפשרויות חדשות אשר לא היו גלויות עד כה.

מה שנכיל בתפישה יהיה נגיש לנו כמציאות ברת הגשמה. 
                                                                         לוהאריה