מעגל העוצמה של תקווה - העצמת הפנס האישי והפיכתו לזרקור

מעגל העוצמה של תקווה -
העצמת הפנס האישי והפיכתו לזרקור

לוהאריה
6.4.2018

 

 

חלק 1 - מהי טרנספורמציה – הדלקת הפנס האישי והפיכתו המדורגת לזרקור (פרוג'קטור)

כאשר בוחר אדם בתהליך טרנספורמציה, הוא בוחר בנתיב התפתחות שבו הוא מתמסר ומוכן להשתנות ולאפשר לנפשו ולעצמיותו לעבור תהליך של צמיחה, זיקוק והמרה.

ניתן לדמות תהליך זה, להפעלה הדרגתית של פנס המצוי בפנימיות ומתחיל להאיר באורו.

תחילה מגלה האדם כי טמון בו מכשיר הארה פנימי – מעין "פנס" אותו ניתן להפעיל. לאחר גילוי הפנס והכרה בו לומד האדם להפעיל את הפנס ולממש את פוטנציאל ההארה הטמון בו.

תהליך זה, יוצר העצמה של אורו של הפנס ההופך בהדרגה מפנס לזרקור (פרוג'קטור) המקרין אור הולך ומתגבר על פנימיות האדם ועל המציאות המצויה מחוצה לו.

 

***

חלק 2 - הזרקור האישי והאזור אותו הוא מסוגל להאיר

בכל אחד ואחד טמון עצמי מזוקק שהוא החלק המניע את כל המכלול של הישות האנושית. כאמור, ניתן לדמות את העצמי הזה לפנס רב עוצמה המקרין באורו מתוך הפנימיות של האדם אל המציאות המצויה מחוצה לו.

לכל פנס עוצמת הקרנה, גוון והיטל. 

הפרוג'קטור האישי, מקרין את אורו מן הפנימיות ומכסה תחום ספציפי. 

התחום אותו מאיר הפנס, הוא התחום אותו תופש האדם בתפישת המציאות שלו ועימו הוא מנהל יחסי גומלין.

ככל שעוצמת הפנס הפנימי גדלה – כך התחום אותו מכסה הפנס מתרחב והאדם יכול לנהל יחסי גומלין עם אזור מורחב יותר של אפשרויות.

כל מה שמצוי מעבר לאזור התכסית עליו מאיר הפנס הפנימי, אינו מוכל בתפישה של האדם והוא בגדר בלתי ידוע. אזור התכסית עליו מאיר הפנס באורו, מגדיר את האפשרויות הזמינות לאדם, משפיע על המציאות אותה יכול האדם לקיים ולהגשים ומהווה את תקרת הזכוכית האישית, או את גבולות התודעה ותחומי ההכרה האישית.

ככל שהאדם מתרועע עם העצמי האותנטי והמזוקק שלו, ומטפח יחסי גומלין פנימיים של אהבה עצמית, מודעות עצמית, פתיחות תודעתית, גמישות, סקרנות ומוכנות לצמיחה והשתנות, כך ניתן לו להעצים את עוצמת ההקרנה של הפנס הטמון בו ולחשוף עצמו לתחומי אפשרויות ומציאות חדשים, אשר לא היו נגישים לו עד כה.

בנוסף, היכולת של האדם לפעול בשיתופיות עם אחרים, יוצרת פסיפס של אזורי תכסית אותם מכסים הפנסים האישיים השונים, ובכך רוחב היריעה אליו הוא נחשף הינו עצום ורב. כך נראית חכמת ההמונים. כך נראים מרחבי שיתוף מידע והפריה הפועלים בצורה רשתית לשם הרחבת תחומי תפישת המציאות האישית והקולקטיבית.

***

חלק 3 - העצמת הפנס והפיכתו לזרקור – חשיפה של אזורים פנימיים אשר לא היו גלויים עד כה

הזרקור הפנימי מאיר הן החוצה והן פנימה.

הקרנת האור המוגברת מן הזרקור האישי על פנימיות האדם, חושפת אזורים בנפש אשר עד כה היו מוסתרים. בכך נחשף האדם להיבטים בתוכו אשר מבקשים החלמה, השבה להרמוניה וגם מגלה היבטים חדשים של העצמי, המבקשים לבוא לכדי ביטוי ולממש אפשרויות חדשות.

ישנם אנשים אשר מבקשים להדליק את הפנס הפנימי, אך כאשר זה נדלק ומתחיל להאיר באורו על אזורים נפשיים אשר היו מוסתרים או מודחקים, הם נבהלים ומעמעמים את אורו של הפנס.

בתהליך המתואר, חשוב להכיר בכך כי אזורים מוצללים אשר מוארים באורו של הפנס האישי, הם אזורים המקבלים הזדמנות להתמרה, שינוי, צמיחה וריפוי. לכן, נדרשת בחירה שיש בה מחויבות להעצים את אורו של הפנס האישי, נאמנות כלפי תהליך הטרנספורמציה והסכמה לגילוי עצמי מתוך היעדר שפיטה, קבלה ומוכנות ליצור שלום פנימי ולהתרחב אל עבר היבטים חדשים של העצמי.

מחויבות זו טומנת בחובה התנהלות אשר אין בה קפיאה על השמרים ויש בה דינאמיות פנימית ותנועה בנתיב החיים מתוך פתיחות לחדש, אפשור והתמסרות.

תהליך הטרנספורמציה הינו תהליך של הארה מדורגת. תהליך שבו הפנס הפנימי נדלק, משנה בהדרגה את כל תמונת המציאות הפנימית והחיצונית, הופך מפנס לזרקור אשר מאיר באורו על ספקטרום חדש אשר לא היה גלוי עד כה, ומעניק לאדם עוצמת הקרנה והארה שביכולתם להשפיע על המציאות ולשנותה. 

הטרנספורמציה המדורגת, משנה את פני הנפש ומאפשרת לאדם להיוולד, בכל פעם מחדש, להשיל איכויות רגשיות, לשנות תפישת עולם ואורח מחשבה, להמיר אופייני התנהלות מגבילים, לעורר בתוכו פני ביטוי חדשים ולשחרר פני ביטוי אשר סיימו את תפקידם.

זהו תהליך המבטא תנועה ממדרגה תודעתית אחת לאחרת, כאשר בכל פעם נפתח האדם לספקטרום של תודעה, מודעות, הבנות ורגשות הטומנים בחובם רוחב יריעה ההולך ונחשף, נקודת מבט רעננה ורגשות מעודנים ועיליים אשר לא היו זמינים קודם לכן.

***

חלק 4 - תקווה – הרחבת ההיטל של הפנס האישי הן כלפי חוץ והן כלפי פנים

ההיטל של האור מן הפנס או הזרקור הפנימי, יוצר תחום מוגדר המואר באורו של הפנס.

ישנו תחום חיצוני המהווה מעגל אור הנובע מן הפנס וישנו תחום פנימי המואר באורו של הפנס.

כאשר האדם מקבל את ההיטל של הפנס האישי על הפנים והחוץ כמציאות מוחלטת וסופית, יוצר הדבר פעמים רבות לכידה בתוך התחום אותו מאיר הפנס והיעדר יכולת להשתנות ולשנות. הדבר מוביל לחוויה נפשית של ייאוש, רפיון, פסיביות, קבלת הדין, קורבנות ותחושה של חולשה והיעדר יכולת.

ההכרה של האדם כי הוא מסוגל לתפוש, לזהות ולראות רק את מה שמצוי בתוך האזור אותו מאיר הזרקור האישי, מאפשרת לו לפתוח עצמו לאפשרויות נוספות ובכך להרחיב בהדרגה את התפישה והתודעה, למתוח את תחומי ההארה אליהם מגיע הזרקור האישי ולהיחשף למשמעויות אשר לא היו מנת חלקו קודם לכן.

הדבר יוצר מרחב חדש של הזדמנויות הנגלות ונחשפות במציאות החיצונית.

הדבר יוצר מרחב חדש של הזדמנויות גם בפנימיותו של האדם ומשפיע על עולמו הנפשי:

כאשר הזרקור האישי מאיר על הפנימיות של האדם, נחשף האדם לריבוד המתקיים בו ובכך הוא מתעורר לתפישה את עצמו כמכלול – ישות רב ממדית, מרובדת ורבת פנים, אשר אין על התפתחותה תקרת זכוכית.

ההכרה כי הישות האנושית, אינה מוחלטת או קבועה, מאפשרת להסתגל לתפישה חדשה הרואה בעצמי מהות דינאמית, אשר יכולה להשתנות. הדבר יוצר באדם מרחב של תקווה ליצירת שינוי, החלמה ומזור פנימי, ומעורר באדם את ההכרה כי ניתן לו להשפיע על מציאות חייו.

זהו תהליך שבו ארבעה שלבים מרכזיים:

הכרה כי הדברים אינם מוחלטים וכי המציאות האישית הינה חלקית  פיגוג תקרת זכוכית והתרחבות של התפישה והתודעה לקשת אפשרויות חדשה   הכרה כי ניתן לשנות ולהשפיע   מרחב פנימי של תקווה

 

***

חלק 5 - מעגל העוצמה של תקווה

מעגל העוצמה של תקווה, הינו מעגל המזין את עצמו ומגביר את עצמו באופן על סופי.

 תחילתו במוכנות להגביר את אורו של הפנס הפנימי ולהפכו לזרקור, זאת באמצעות שינוי התודעה והמודעות והרחבת גבולות התפישה האישית.

 הדבר מוליד שינוי פרספקטיבה ותפישת עולם אשר מרחיבים את גבולות הגזרה עליה מטיל הזרקור הפנימי את אורו.

 במצב זה, האדם מתרחב אל תחומים חדשים אשר עליהם הוא מאיר באורו הפנימי, משחרר תפישות מגבילות ונורמות מסולפות, חווה תהליך של התפקחות והתעוררות ועובר הארה פנימית היוצרת פיגוג של תקרת הזכוכית האישית.

 בכך נפתח מרחב חדש של הזדמנויות ומתגלות אפשרויות אשר לא היו זמינות או גלויות עד כה, בתוכו והן מחוצה לו.

 החשיפה למרחב ההזדמנויות והאפשרויות, מעוררת באדם תקווה והכרה ביכולת לשנות ולהשפיע על מציאות חייו.

 הכרה זו מעוררת בעוצמה כוח התנעה פנימי של רצון-פעיל, המוליד פרואקטיביות שיש בה מוכנות לשנות ולהשתנות ולנוע אל עבר מדרגה חדשה של מימוש, חוויה וביטוי.

המוכנות להשתנות ולשנות  מולידה פתיחות תודעתית ומודעותית, שיש בה את ההסכמה להרחיב את התפישה האישית ולהעצים את אורו של הזרקור הפנימי המתחיל להאיר באורו על תחומים חדשים  מאפשר שינוי פרספקטיבה ותפישת עולם  מפוגג תקרת זכוכית  חושף למרחב חדש של הזדמנויות ומשמעויות  ומעצים את הכוח הפנימי של התקווה  המעודדת רצון פעיל, פרואקטיביות ומוכנות להשתנות ולשנות  וחוזר חלילה במעגל על-סופי של עוצמה ותקווה, שבו אורו של הזרקור הפנימי הולך ומתעצם ומבטא מימוש מועצם.

שלכם באהבה ותקווה