מסר לרשת - תשומת הלב מובילה להגשמה

תשומת הלב מובילה להגשמה
 

לוהאריה
15.11.2018

 

הלב הוא מגבר רב עוצמה של כוח היצירה והבריאה הטמון בכל אחד ואחת.

כאשר אתם שמים את לבכם, אתם מכוונים את כל העוצמה של ישותכם וממקדים אותה כלפי הדבר.

המקום אליו אתם ממקדים את תשומת לבכם - הוא המרחב בו תיווצר ההגשמה (לחיוב או לשלילה).

לכן, היו ערים להיכן אתם מפנים תשומת לב, לאיזה כיוון אתם מנתבים את עוצמת ההוויה שלכם ומהו מרחב ההגשמה שאתם מזינים.

מה שניצור הוא שיהיה .