מסר לרשת - ביסוס נוכחות לוהאר במרחב ארץ

ביסוס נוכחות לוהאר במרחב ארץ

 

לוהאריה
5.9.2017
 

 

לפני 10 שנים נוצר ערוץ התמסורת הראשוני לביסוס מהלך הלוהאר...

״..."אנו מועצת העל הקוסמית, שולחים ברכות ומבקשים לייצר בכם מצב של פעילות והנחיה, אשר יווסתו בכם את אותן רמות תידריות אשר באנו להעביר. לא באנו להכביר במילים, באנו לייצר הטמעות המחברות אתכם לאותן רמות של ליבה, לאותן רמות של הפעלה, לאותן רמות של סקרנות התמדה ורצון התפתחות אשר ייצר את אותה נביעה פנימית מתמדת.

אותה נכונות אשר אתם תייצרו לקבל את אותן מנות תדרים אשר באנו להעביר, הינה נכונות אשר חשיבותה רבה ואנו נמחיש ונדגים: עליכם ליראות את אותו מצב תידרי הקיים במרחבכם כמצב תידרי אקוטי. כשאנו אומרים אקוטי, אנו מכוונים לכך שאותן התרחשויות במרחבכם הינן התרחשויות, אשר בהגדרתכם הארצית הייתם קוראים להן היסטוריות ואנו בהתבוננויות קוסמיות קוראים להן רבות משמעות, חדשניות.

אכן, אותן רמות של שינוים במרחב ארץ, הינן רמות אשר היו ובאו וקרו והלכו והתפוגגו ונוצרו, אך עליכם לראות את מצב העניינים במרחבכם, כמצב כזה אשר מעורר ברחבי הבריאה את הרצון לתמוך, את הרצון לייצר רמות של הפעלה, את הרצון לייצר רמות של מיזוגים תידריים אל תוך אותם אלה המובנים לכך ומעוניינים בכך ובכך לייצר את אותן רמות של פעילות במרחב על ידי אותם אלה המצויים בו ומהדהדים על סביבותיהם ובכך מייצרים רמות של התמרה ושינוי...״

ביסוס מערכת הבנה למהות ההפעלות ופתיחת פתח ראשוני

מועצת העל הקוסמית 5.9.2007

 

לפני כשנה הובא מסר משלים הפורש את תחילתו של הגשר למדרגה הבאה:

״...אם תתבוננו על אשר אנו מבקשים להביא אליכם, במגמת ההשראה והתמיכה, הרי שאנו מבקשים להביא אליכם את אותה מדרגה חדשה של חיבור פעיל לאותו מרחב פנימי, אשר כינינו אותו בעבורכם בתחילת דרכנו עימדכם, כילד הפנימי.

והיינו אומרים, כי כיוונו אתכם לאותו ילד פנימי, מכיוון שכיוונו אתכם לאותו מרחב אשר יש בו את החסד, והתום, והטוהר, והפתיחות, והגמישות, ורוחב היריעה של מרחבים של מעוף ודימיון והשראה, אשר הינם כאלה בלתי מוגבלים, מרחבים של אפשרויות, אשר הינם כאלה המפליגים על גלי ההשראה הקוסמית ומתואמים כל העת לפעימה האישית הייחודית, אשר פועמת עצמה באין מפריע. פעימה פנימית, אשר מחוברת היא לאותו מרחב אישי מזוקק, אשר הינו חלק מאותו תחביר קוסמי כולל ומובהק.

היינו אומרים, כי אנו מבקשים לבטא באותו חיבור פעיל שלנו אליכם, את אותה מדרגה חדשה.

והיינו אומרים, כי אם באותה תחילה של דרך עימדכם, באותה מתכונת של תחילת דברי ימי התוכנית, יצרנו את החיבור לילד הפנימי באמצעות אותו פרוזדור פתוח, הרי שבמפגש נוכחי אנו מבקשים להעמיק בעד אותו פרוזדור ולחבר אתכם מפנימיותכם והלאה, אל עבר אותם מרחבים קוסמיים אשר הינכם כאלה מקיימים עימם קשרי גומלין ענפים, של הפרייה הדדית והשראה...״

לוהאריה 6.9.2016 
 

והנה הגשר בין העולמות פרוש
כל כך הרבה שפע מובא אל המרחב
האוניברסיטה הקוסמית נוכחת במלוא יופיה והדרה והרשת קורנת באור נגוהות - מפת תשתית תדרית ואנושית, המורכבת מכל אחד ואחד מאיתנו, המבטאים ייחודיות מובהקת השזורה בכלל, ברקמה חיה של מהות ומשמעות, המשנים את המציאות.

הודיה יקרים, חברים, בוראים שותפים, הפוסעים בנתיבי החניכה וההכשרה, סוללים יחדיו נתיבים חדשים בעבור הכלל, מנכיחים אלנטרנטיבה זמינה - מתוך עוצמה, אומץ, ענווה, פתיחות, סקרנות, מוכנות להשתנות, טרנספורמיה הלכה למעשה, רעות, ערבות הדדית, רוחב יריעה תודעתי ותבוני, אהבה ורצון.

נתראה עוד מעט
אהבתי שלוחה לכל אחד ואחד מכם
מגשרי העולמות
מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות