מהו חופש?

מהו חופש?
 

לוהאריה
17.12.2017
 

 

המוכנות להיות בהקשבה לנביעה הפנימית המזוקקת הנובעת מהעצמי האותנטי, והמסוגלות להיות נאמן לנביעה זו ולגבות אותה הלכה למעשה בבחירה חופשית מודעת.

***

היכולת לבטא רצון טהור ומשאלת לב, להעז לחלום ולהגדיר מה אנו מבקשים לברוא וליצור, הינה יכולת לבטא את העוצמה אלוהית, הטמונה בכל אחד ואחד מעצם מהותו.

עולם הבחירה החופשית מציע ספטקרום רחב מאוד של אפשרויות בחירה. חלק מן האפשרויות הרמוניות כלפי העצמי ואילו חלק מהן דיס-הרמוניות ואף הרסניות, ומובילות לנתיבים של חיכוך, קושי, סבל והיעדר רווחה.

ביכולת להתבונן בבהירות על בחירה, על התוצאות וההשלכות שלה, טמון החופש לבחור מתוך ספקטרום האפשרויות הרחב, את הנתיב ההרמוני ביותר כלפי העצמי המזוקק.

ביכולת להיות נאמן לנתיב ההרמוני ביותר בעבור העצמי, טמון החופש האמיתי להיות משפיע ולא מושפע.

***

כאשר אדם בוחר בהתנהלות שאינה בהרמוניה לרצון המזוקק שביטא ולהגדרה שיצר, האם הוא בחופש

האם קרה לכם שקיבלתם החלטה שנבעה מחיבור לנביעה פנימית עמוקה וחזקה, והחלטה זו התמסמסה ולא גובתה על ידכם?

פעמים רבות, העצמי המזוקק יביא רצון לביטוי, יצירה והגשמה - ואילו הנפש לא תגבה את הרצון הזה ותפעל כנגדו מתוך תחושה אשלייתית של חופש בחירה.

במצב זה, יצור האגו תחושה מתעתעת של חופש, כאשר בפועל מתקיימת הפרה של הרצון המזוקק, פריקת עול ופניה כנגד העצמי.
בפניה כנגד העצמי "הגולם קם על יוצרו", והנפש – שנועדה במקורה להיות כלי שרת בעבור רצונו הטהור של העצמי המזוקק, הופכת למובילה.

זהו היפוך משמעויות, שבו במקום שהחזון האישי, הערכים, והמהות והמשמעות ינהלו את פני הנפש ויובילו את התנועה האישית מתוך בחירה חופשית מושכלת ומודעת, הנפש לוקחת את הפיקוד ומשתלטת על הבחירה החופשית, כך שמה שמוביל את האדם אלו יצרים, חושים, הרגלים, התמכרויות ומאוויים.

בכך, נוצרת תנועה במעגל סגור, שיש בה תחושה אשלייתית של חופש ומילוי עצמי,.

התנועה במעגל הסגור של בחירה חופשית בלתי ערה ובלתי מודעת, מולידה היעדר חציית סף בתהליכי החיים השונים, "שימוש לרעה" בבחירה החופשית ופניה אל עבר אופייני התנהלות וערוצי הגשמה שיש בהם חיכוך, כילוי עצמי, היעדר אותנטיות, פחד, הימנעות, קורבנות וסבל.

***

ביכולת להקשיב להכוונה הפנימית, להגדיר את המסלול בו רוצים לפסוע, וליצור בחירות הנאמנות למסלול זה מתוך התמדה - טמונה עוצמה אלוהית שיש בה חופש, הרמוניה כלפי העצמי, רווחה, מלאות והנאה.

זהו חופש ליצור בחירה חופשית מודעת, מתוך ערות, יכולת לזהות מה הרמוני כלפי העצמי ומה לא, אחריות, סדרי עדיפויות ברורים, ומשמעת הנובעת ממשמעות.

פעמים רבות, משמעת והתמדה, נתפשות כאיכויות שיש בהן עול מאמץ וצמצום עצמי.

העול והמאמץ נובעים מהיעדר מובהקות פנימית ומטשטוש של החזון האישי.

כמו כן, חשוב לזהות כי תחושת ה״צמצום העצמי״ הינה תחושת הצמצום שחווה האגו כאשר מגדירים לו גבולות באמצעות בחירה חופשית מודעת.

הבחירה החופשית המודעת, (גם היא לכאורה מגדירה תחום אפשרויות מוגדר ממנו ניתן לבחור), מרחיבה את העצמי המזוקק ומעניקה לו מרחב חדש שבו ניתן לו לצמוח מתוך חופש וחיבור לחזון.

כאשר החזון האישי מובהק ובהיר ונוצרת מחויבות כלפיו ללא עוררין, הופכות המשמעת וההתמדה לכוחות פנימיים רבי עוצמה, שיש בהם את החופש לבטא מימוש מועצם.

מה שניצור הוא שיהיה                    
                       
  לוהאריה